Simbolismul lupului şi al şarpelui. Dragonul dacic

 

Stindardul naţional al dacilor era format dintr-un dragon ridicat în vârful unei suliţe. El este figurat pe numeroase metope ale Columnei Traiane iar romanii înşişi i-a dat denumirea de draco. Acest dragon era format prin îngemănarea a două animale: capul de lup şi trupul de şarpe, ambele având o simbolistică foarte bogată şi plină de surprize.

Stindardul dac  este în sine un simbol iniţiatic ascunzând în sine atât imaginea Principiului cât şi imaginea Centrului Spiritual al lumii.steagcolor2Sub semnul lupului…

 

Dragonul cu cap de lup şi corp de şarpe sintetizează în sine însuşi întregul simbolism zamolxian întrucât atât lupul cât şi şarpele sunt simboluri ale Principiului-Zamolxe care manifestându-se în cadru ciclului se „descompune” în energiile creatoare, masculin şi feminin, zeul şi zeiţa, Apollo şi Artemis, desemnaţi prin şerpii Caduceului Hermetic ce tind  să se reunească în vârful său în ceea ce filozofii medievali numeau Aor sau realizarea deplină a Marii Opere Alchimice.

Din legendele antichităţii aflăm că Apollo/ Zamolxe se mai numea şi Lykos ceea ce se traduce prin lup iar, printr-o asimilare fonetică deloc întâmplătoare  Lykos devine Lyke ceea ce în greacă înseamnă lumină. Nu întâmplător insula sfântă  a lui Apollo de numea Leuke (Albă , Luminoasă) echivalentă fiind cu Avalonul celtic şi cu insula fericiţilor din mitologia greacă. Prin urmare, Apollo/Zamolxe este Marele Lup Luminos. În plan material el este Soarele, Cerul cel care dă lumina atât de necesară vieţii; Interesant este faptul că lumina albă cuprinde în sine cele şapte culori ale spectrului vizibil, după cum Principiul cuprinde în sine toate formale manifestării! În plan spiritual el este „lumina” iniţierii dobândită prin cunoaşterea adevărurilor transcedentale!

Pe de altă parte, numele Daoi sub care erau cunoscuţi dacii în antichitate devine în dialectul traco-frigian daos, care în tălmăcire înseamnă lup. Prin urmare, dacii se identifică cu lupul, animal totemic desemnându-l pe Marele Zamolxe/Apollo. Mai mult , printr-o altă asimilare lingvistică, atât Daos, cât şi daoi, se reduc la epitetul dioi, nume ce-l dădeau grecii, pelasgilor, locuitorii din nordul Dunării de Jos, din Dacia străveche, pe care îi considerau „ cei mai vechi oameni de pe pământ” deci oameni primordiali!

 Prin urmare, concluzia care se impune de la sine, urmând datele expuse este că Dacii se considerau Fii Marelui Lup Luminos – Zamolxe/Apollo.

marele_lup_alb_marelelupalb_-_aparatorul_dacilor__romanilor__liberi1

 

Peste tot pe întinsul lumii unde s-au aşezat pelasgii (dacii preistorici) aceştia au păstrat amintirea lupului. În Asia Mică, bunăoară, una dintre Iradierile Centrului Suprem din Hiperboreea dacică, aflăm toponime precum: Lycia, Lykaonia, Cilycia. Într-o altă parte a lumii, în nordul îndepărtat de această dată, Odin , zeul spiritualităţii germanice, era mereu însoţit de doi lupi. Întemeierea Romei se află şi ea sub semnul lupului ceea ce ne arată că, începuturile sale, cel puţin epoca regală, se află în legătură cu Centrul Spiritual din Carpaţi!

 Dacă avem în vedere consideraţiile de mai sus, Centrul Spiritual al Lumii este Hiperboreea, ţara lui Zamolxe/Apollo Lykos, Dacia străveche care prin aceasta se legitimează drept „ţara Lupului”! Aceasta cu atât mai mult cu cât Ovidius, poetul roman exilat la Tomis, ne spune că a fost silit să trăiască sub „axa lui Lykaon”. Această axă a lui Lykaon nu este alta decât Axis Mundi, Columna Cerului de-a lungul căreia Zamolxe/ Apollo (Lykos) trimitea Lumina  Cunoaşterii(Lyke) pe pământ! Această Columnă a Cerului, Pomul Vieţii pe care urcă Şarpele (Iniţiatorul) devine astfel Coloana Luminoasă peste care coboară literalmente lumina din cer şi, în acelaşi timp, Coloana Marelui Lup Luminos (Alb) – Zamolxe/Apollo!

 

…şi al Şarpelui…

 

Şarpele este azi un animal  foarte blamat, imagine arhetipală a răului, identificat în Biblie cu Satan. Ca fapt divers este de observat că toate simbolurile pelasgo-dacilor, şi mai ales cele care-l reprezentau pe Zamolxe, au fost „satanizate”! Să fie oare doar o coincidenţă? Sau cineva se „chinuie”, cu tot dinadinsul, să oculteze tradiţia primordială pelago-hiperboreeană? Nu răspundem acum la această întrebare deşi atât Biblia cât şi alte texte sacre vorbesc despre un război în cer. Nu este nici locul, nici momentul să detailăm aici acest subiect.

 

Şarpele, reprezenta pentru pelasgo-daci Principul Creator, pe Zamolxe ca zeu creator al omului şi al lumii, care divizându-se în forţele ce-l compun da naştere Dublului Zamolxe, reprezentat hermetic prin cei doi şerpi întrepătrunşi ai Caduceului lui Hermes. Ca Principiu Unic, dar cu acelaşi sens ca al Caduceului, Zamolxe este reprezentat  prin toiagul lui Aesculap, patronul greco-roman al medicinii şi vindecării.

simboluri_1_caduceu

 Iată deci  cum toiagul lui Aesculap devine el însuşi o emblemă a Axului Lumii pe care şarpele urcă. Numai că urcarea presupune  şi coborârea ceea ce confirmă legătura Cer – Pământ, Principiu – Om, manifestarea Divinităţii Unice în Creaţia multiplă de-a lungul Axei Lumii, a Stâlpului Cerului, a axei lui Lykos de care aminteşte Ovidiu. Iată cum Zamolxe/ Apollo identificat cu Marele Lup Alb (Luminos) devine şarpele iniţiator. Aceasta cu atât mai mult cu cât insula sfântă a lui Apollo, Leuke (Albă, Strălucitoare), plasată în Marea Neagră de către toţi autorii antici care o menţionează, se mai numeşte şi Insula Şerpilor!

Şarpele dacilor, lăsând la o parte capul de lup, are o caracteristică ciudată: zboară purtat în vârful unei suliţe. Aceasta ne demonstrează că este vorba de un personaj celest şi îl identifică cu Şarpele cu pene (Quetzalcoatl) al aztecilor, cu rol de iniţiator şi creator, venit (culmea!) dinspre răsărit! Iar în Răsăritul Americii este Europa iar în Europa era Dacia! Mai mult imaginea s-a umanizată era cea a unui om din rasa albă!

Şarpele a fost identificat  şi cu lebăda, care în zbor seamănă uimitor de bine cu un şarpe. Or, lebăda era adorată în Dacia încă din paleolitic, fiind emblema lui Apollo Hiperboreul/Zamolxe. Legendele greceşti ne spun că Apollo pleca din Hiperboreea spre Grecia într-un car tras de lebede. Ori lebăda apare şi pe paftaua lui Negru Vodă, flancată fiind de doua turnuri şi reprezentând astfel Întreitul  Stâlp al Cerului de pe muntele sacru al dacilor – Kogaion.

 Întrucât epitetul Lykos ce-l desemnează pe Apollo/Zamolxe ca Marele Lup Alb îl leagă nemijlocit de lumina spirituală prin transformarea lui Lykos în  Lyke (lumină). Prin urmare şi în consecinţă Şarpele  este  Iniţiatorul suprem, Cel ce dă Lumina Cunoaşterii de dincolo de lume, de aparenţe. Şi cam peste tot pe unde apare şarpele  el are rol de iniţiator. De fapt e frontispiciul templului apolinic din Delfi scria: „Cunoaşte-te pe tine însuţi” un îndemn tipic iniţierii. Pe de altă parte, grecii denaturând adevăratul sens al tradiţiei  moştenite de la pelasgi şi hiperboreeni au spus că Apollo a omorât cu săgeţile sale pe şarpele Python. Numai  că cea mai cea mai mare profetesă apolinică a antichităţii se numea chiar Pythia (a se observa asemănarea fonetică dintre Python şi Pythia). Prin urmare  greci au răsturnat valorile: Apollo/Zamolxe nu a omorât Şarpele  ci s-a identificat cu el. Aceasta pentru că Iniţiatorul suprem, deţinător al înţelepciunii transcedentale, pe care  o conţine în sine este în toate tradiţiile izvorâte din  spiritualitatea primordială hiperboreeană reprezentat sub formă de  şarpe.

 Că tot veni vorba de răsturnări ale valorilor. În creştinismul actual şarpele îl desemnează pe Satan, principiul primordial al răului. Să fie oare acesta sensul său adevărat? Nu credem. Povestea păcatului primordial este una simbolică  şi mai ales răstălmăcită. Povestea ne spune că după ce  Dumnezeu (Yahwe) l-a creat pe om la pus în grădina Edenului  ca s-o lucreze dându-i poruncă să nu mănânce din „pomul Cunoaşterii binelui şi răului. Apare Şarpele şi o „ispiteşte” pe Eva să muşte din „fructul oprit” şi aceasta muşcând îl ademeneşte şi pe Adam. „Si li s-au deschis ochii şi au văzut că erau goi”. Dumnezeu se manie pentru neascultarea celor doi şi-i alungă din Eden. Acum  ă întreb eu pe dumneavoastră ce fel de tată este acela care nu le asigură fiilor săi un minim de cunoştinţe ca de exemplu să discernă între bine şi rău? Ochii închişi ai lui Adam şi ai Evei reprezintă tocmai ignoranţa. Şarpele apare aici ca un Înitiator ca un personaj luminos contrastând cu obscuritatea lui Yahwe. Yahwe spune : dacă o să mâncaţi o să muriţi! Şarpele apare  ca Marele Iniţiator Celest în acestă poveste deoarece oferă prin muşcarea din „fructul oprit” nu moartea oferită de Yahwe  ci a doua naştere, regenerarea spirituală care e tot una cu iniţierea. Mai mult, iconografia  „Căderii omului în păcat”  ne demonstrează că respectivul Şarpe  era unul celest deoarece el coboară din frunzişul arborelui.

adam_and_eve

Pomul este Axa Lumii, Şarpele are un caracter luminos, el este Zamolxe/Apollo, Iniţiatorul Suprem, fructul oprit, mărul din grădina Hesperidelor este iniţierea, prin care se dobândeşte nemurirea, în care credeau din cele mai vechi tmpuri dacii iar Yahwe… este un mic zeu egoist şi mânios. Cu atât mai mult cu cât Iisus, marele iniţiat din Dacia şi Fiu al lui Zamolxe (v. mai multe în articolul  intitulat Iisus, Marele iniţiat din Dacia) este reprezentat  în heraldica hermetismului medieval ca un şarpe cu cap de leu încoronat (deci tot un dragon), imagine cunoscută sub numele de Regele Lumii.

sxnoubis2

Pe de altă parte, Iisus însuşi îndeamnă : „Fiţi înţelepţi ca şerpii”! Ca şi Satan? Mă îndoiesc! Mai degrabă ca şi Zamolxe Şarpele Zburător, Principiul Iniţiator din care vin toate lucrurile şi în care se resorb toate.

 Zamolxe în ipostaza sa de Şarpe iniţiator a fost  reprezentat de daci prin Şarpele Glykon, descoperit în tezaurul de statui de la Tomis, al cărui corp încolăcit desemnează semnul matematic şi metafizic al infinitului, un opt răsturnat!

 constanta-glikon

Concluzii

 

Conform tradiţiei, păstrate până la noi, Polul Pământesc este  o reflectare a Polului Celest fiind unul şi acelaşi cu Centrul Lumii pentru că Centrul Lumii este locul unde se manifestă direct activitatea Principiului, acţiune care se exercită de-a lungul Axei Lumii, a Columnei Cerului. Dragonul dacic îngemănând lupul şi şarpele  aflat în vârful unei suliţe care reprezintă chiar Axa Lumii este chiar imaginea acestui adevăr. În plan terestru acest adevăr se manifestă prin dragonul desenat  de lanţul muntos carato-balcanic expresie a unităţii primordiale înseşi acesta fiind spaţiul în care  a emers cultura şi civilizaţia pelago-hiperboreeană.

Pe de altă parte, dar cu acelaşi sens, dragonul cu cap de lup nu este doar Şarpele Zburător, emblemă a Principiului Creator Zamolxe ci şi capul înţelepciunii divine în ordinea lucrurilor vizibile. Prin urmare, stindardul dacic îngemănează două aspecte ale  lui Zamolxe Apollo: unul vizibil lupul şi altul iniţiatic, invizibil Şarpele. Şi în acest ultim sens al simbolismului degajat de  dragonul dacic gura de lup devine o „gură de rai” iar prin revelarea Adevărului de dincolo de aparenţe obţinut prin iniţiere el este echivalent cu o „gura de aur”

 

 

Zamolxe

 

Bibliografie orientativă:

 

1.      Biblia

2.      Cristina Pănculescu, Kogaion –muntele sacru al dacilor, Ed Ştefan, Buc, 2008

3.      Al. Doboş, Dacia – Izvorul neamurilor, Ed Obiectiv, Craiova, 2008

4.      Al. Doboş, Dacia contra Anticrist, Ed Obiectiv, Craiova, 2007

5.      Dan Oltean, Religia dacilor, Ed Saeculum I.O, Buc,2002

 

 

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/11/14/simbolismul-lupului-si-al-sarpelui-dragonul-dacic/trackback/

RSS feed for comments on this post.

86 comentariiLasă un comentariu

 1. Balcanii = teritoriul lui Baal, zeul Babilonului, imperiul care a ridicat Turnul Babel, simbol al sfidării față de Dumnezeu.

 2. salut..

 3. vechile civilizatii aveau multe simboluri cu serpi reptile.draco sant vechi divinitati care nu sant altceva decat ANUNNAKI REPTILIANO extraterestri de la a patra dimensiune inferioara

 4. „veti vedea mareu la circ dresura de lei si tigri dar niciodata de lupi!”

  • Cred ca ar trebui sa focusati articolul pe aspecte mai importante decat analiza amanuntita a detaliilor. Pierderea in detalii defocuseaza de la scopul actual.
   Care este scopul de fapt? Ar trebui un scop in afara purei discutii simbolistice.
   La acea vreme, lupul si sarpele erau animale care produceau fiori psihologici individuali in randul dusmanilor, asta cred ca era motivul utilizarii animalului fantastic lupul-sarpe ca un stindard cu functie multipta de intimidare vizuala si Sonora. Articolul este superb in sine, mi-ar placea un scop global avut in vedere.

   • symbolism is the key to the hiiden wisdom

  • Da,asa este….

 5. Simbolismul este o știință și o artă sacră care a fost mistificată și denaturată de răuvoitorii Neamuluimultimilenar . Lupul era venerat și la mongolii de pe timpul lui Cinghishan, ce au cucerit o jumătate de lume. În cuvîntul LUME rădăcina provine de la LUMINĂ, iar in lume lumii i se spune SVET, ceea ce în traducere e LUMINĂ. În cuvîntul SVASTICĂ, se observă cuvintul slavon SVET, adică Lumină Prin Lup și Șarpe în interpretarea mea intuiesc numele lui Zamolxe, a literei – Z. Forma șarpelu redă spirala evoluției, amintind și de svastica solară dacică. Doar numai că culorile de pe drapel-stindard au trebui să fie plasate în altă ordine logică – la început, la capul Șarpelui să fie roșu, l galben și apoi la coadă – albastru. În asemenea ordine ele apar la orizontodată cu răsăritul Soarelui, venerat de daci. Așa ar trebui să fie și pe drapelul dacic. Sunt unele erori produse din neștinnță sau premeditat de cei rău inteționați la adresa Neamului dacic multimilenar

 6. fuuuuuuuuuuuuuuu

 7. […] inca ceva, Uleiul de Jojoba este printre singurele uleiuri care, dupa modelul  dragonului dacic  este si rehidratant si anti-deshidratant si care se poate aplica si in jurul ochilor si chiar pe […]

 8. vizoinati AGARTHA CODE MAREA EPOPEE SI VETI AVEA REVELATII. sau luptatorii ordinului dragonului

  • carpatii vazuti din spatiu sunt un urias dragon .agartha era inconjurata cu un zid in forma de cap de sarpe . draxii-dracii erau aripa militara a agathirsilor cel mai sofisticat popr european si stramosii unora dintre noi.

 9. Steagul dacic reprezenta „teritoriul” si „spiritul neamului”…
  Balcani – Valcani – Valc, (Valcea), Vuk, Vica, Valva (muntelui, pesterii, etc), Wolf, Wolfe, etc =lup
  De acolo vine si Vlak, vlah, valah, vlasti (putere- in rusa), etc
  Trupul NU era de sarpe ci de DARAGON, caci in toate reprezenraile apare cu aripioare circulare EXACT ca si dragonii din China! Simboliza puterea dragonului asupra celor 3 medii: in copilarie traia pe fundul lacului, apoi iesea pe pamant, pentru ca in final sa zboare ! Sub limba dragonului sta ascunsa o perla, simbol al intelepciunii.
  In alt plan , arata STAPANIREA ASIEI ! Dacia se intindea peste mare parte din Asia de azi, inafara de Europa (mare parte) si Orientul Mijlociu (fenicienii erau daci hittiti), mesopotamienii (Tigru si Eu Fratele (lui),+ raul intortocheat Pishon (pishatul), parte din Etiopia, Partia (cei de-partati, parte din noi) probabil Iranul, parti din Afganistan, N-V Indiei, parte din China, ceva Thailanda, parte Koreea, Insula Hokkaido Japonia…

 10. Spatiul daci deseneaza pe harta un imens dragon:

  sau si mai clar aici:

 11. Poate datorita misticismului, sacralitatii exacerbate, dealtfel foarte interesanta in expunere, ignoram voit sau nu, adevarata simbolistica a sarpelui simplu (ADN) sau dublu incolacit simetric in jurul axului de simetrie (clonarea). Sarpele In jurul pomului langa care stau Adam si Eva este imaginea prezentata de oameni mult mai inteligenti unora mai putin, cei din urma facand asocierea in exprimare cu ceea ce cunoasteau, desrierea celor vazute este exprimata in limbaj primitiv sau poate voit primitiv. ADN (sarpele) Genealogie (pomul vietii) Adam si Eva parintii umanitatii recente … , trecand peste teoria evolutionista … hommo erectus. Dumnezeu exista si este atotputernic.

  • Si de unde stiau daci sau evreii despre ADN? Vb prostii si habar n-ai de istoria religiilor.
   .

   • amintiri dintr-un trecut mult mai civiilizat…. de la „zei”…..

 12. Reblogged this on L'éveil de Morphée – webzine culturel indépendant.

 13. Pentru o întârziată.
  Aveţi cumva idee cum s-a numit steagul dacic?
  (De ex. steagurile romane se numeau standarde) A avut vreo denumire acest dragon dacic?

  • steagu asta se numea draco cel putin dupa cum zic izvoarele:)

   • Asta era denumirea romana, deoarece romanii l-au adopta si ei dupa aceea ca steag de lupta.

 14. […] Pe de altă parte, dar cu acelaşi sens, dragonul cu cap de lup nu este doar Şarpele Zburător, emblemă a Principiului Creator Zamolxe ci şi capul înţelepciunii divine în ordinea lucrurilor vizibile. Prin urmare, stindardul dacic îngemănează două aspecte ale  lui Zamolxe Apollo: unul vizibil lupul şi altul iniţiatic, invizibil Şarpele. Şi în acest ultim sens al simbolismului degajat de  dragonul dacic gura de lup devine o „gură de rai” iar prin revelarea Adevărului de dincolo de aparenţe obţinut prin iniţiere el este echivalent cu o „gura de aur”…….SURSA: https://quadratus.wordpress.com/2008/11/14/simbolismul-lupului-si-al-sarpelui-dragonul-dacic/ […]

 15. Sarpele – aspect iniatic, ascuns. Aici ai zis foarte mult.

 16. E un talmes balmes New-Age…Amesteci paganismul cu ce iti convine din crestinism.E specific cunoasterii contaminate.Totusi e interesant cum recunoasteti sarpele ca fiind sursa cunoasterii pe Pamant.Stim cu totii ce a adus el pe Pamant.Moarte,suferinta si decadere…un pret prea mare pentru noi…

  • 🙂

  • Pana si serpii mor. Asa ca n-a adus sarpele moartea pe pamant. Moartea face parte din panoplia acestei planete care are bunavointa sa ne gazduiasca. Suferinta tine de necunoastere si mai mult de neacceptare a unei situatii. Fericiti cei saraci cu duhul 🙂 , iar decaderea-i dulce povara 😛 ne nastem cazuti, depinde de noi sa ne inaltam. ….. Saracu sarpe 🙂

   • Ba nu !!! Unii serpi nu mor!!! Ei mor numai daca digera un animal pe cale de crestere. Asa ca ei sunt nevoiti sa digere mancarea foarte repede.

 17. Ma iertati daca va supar, dar imi par cam amestecate informatiile de aici si cam greu de crezut tocmai din motivul acesta.
  Daca Adam ar fi fost un ignorant, nu ar fi putut da nume tuturor animalelor, asa cum a facut. El era indumnezeit cand umbla prin Gradin Raiului. Dar asa cum si Lucifer, cel mai mare dintre ingeri a ales mandria si a cazut, asa si Adam s-a mandrit, a nesocotit cuvantul Dumnezeiesc si a cazut in „cunoasterea” in care suntem toti acum. Nasterea a dat-o Dumnezeu. Atunci a pus Dumnezeu pofta in barbat si in femeie, ca prin nastere de prunci, sa aiba acces la mantuire. Hristos a dat sansa de intoarcere imediat dupa cadere. I-a dat lui Adam posibilitatea sa-si recunoasca greseala si sa o regrete. Dar Adam, plesnind mana intinsa spre ajutor, L-a invinuit tot pe El: „Femeia pe care mi-ai dat-o!”

  Iar sarpele nu este in sine un simbol al diavolului. Insusi Hristos este simbolizat printr-un sarpe de aur, in pustie, in timpul lui Moise. Apoi, avem indemn de la acelasi Hristos sa fim „intelepti ca serpii si blanzi ca porumbeii”

  Mai stiu atat: ca daca intr-un pahar cu apa curata ajunge o picatura de murdarie, se murdareste toata apa si nu mai poate fi bauta.

  In lumea de azi e foarte greu de obtinut informatii corecte despre … cam orice, d-apoi despre Dumnezeu.

  Toate bune!

 18. Dupa 2000 de ani revenim la RA- DACI-NA.Vulcanul Traco-Geto-Dacic a erupt cu o putere distrugatoare! Intunericul se retrage. Si o Noua Zi se arata frumoasa!

 19. materiale foarte frumoase . te felicit :.
  stii ca exista o harta despre ROMANIA.din vremea lui Mihai Viteazul ?

 20. Au „scapat” adevaruri prin Biblie… dar tot cum au vrut ei le-au interpretat. Eu chiar cred ca multe lucruri au fost confectionate si reinterpretate…si stiu ca adevarul e tot acolo, important de retinut este ca putem ajunge la el prin observatie si ratiune proprie.
  Spor in continuare tuturor.

 21. Foarte interesante articole si impresii. As vrea sa aflu din ce fel de material era confectionat „stindardul” – lup cu trup de balaur si cum se face ca Chinezii sarbatoresc anul nou cu un dragon similar cu steagul dacilor?
  Exita in compozitia stindardului ceva metal de arama? sau din ce era facut… de unde vine de denumirea data celui care il purta „DRAGON” este vreo legatura?

 22. xxdaci

 23. chiar si ceceni au simbol lupul au vreo legatura cu daci

 24. foarte tare acest articol este foarte interesant si foarte educativ .misto =)

 25. […] mai multe aici […]

 26. Io-s mai pamantean. Si datorita acestui efect, citesc cu atentie si cu sufletul si mai ales cu capul tot ceea ce scrie despre stramosi. Matei spunea ceva de genul ca noi am citit sfanta scriptura doar cu capul, uneori fara el. Adica se referea sigur la faptul ca nu trecem ceea ce citim si prin suflet. Pai n-avem toti acelasi suflet, ca tocmai de aia unii dintre noi se duc pe lumea cealalta impacati si netematori, pentru ca stim ca facem parte dintr-un ciclu al vietii caruia nu i te poti opune si ca ne ducem acolo „in taramul de dincolo” dupa ce „ne-am trait traiul si ne-am mancat malaiul” sau ne-am implinit menirea pe acest pamant. Toti avem ceva de implinit si apoi ne ducem. Daca om „pasi” cu capul sus, vom „exista” si dupa trecerea in nefiinta si vom fi si exemplu generatiilor viitoare. De ce au ramas dacii in sufletele si in fiinta noastra chiar daca au fost ocultati si „disparuti” din istorie ? Pentru ca nu se temeau nici macar de moarte.
  Am si eu o teorie despre steagul dacic. Forta colectiva a lupului, manata din spate de forta bruta a balaurului din legendele stramosesti, pentru a duce un neam netemator de moarte doar inainte.
  Zamolxe cu voi.

 27. reptilieni curati !

  • Pleiadian, dumneata ai cetit articolu` inainte de aceasta mirobolanta concluzie?
   Solomonar

  • Bun, bun… Deosebit chiar.

 28. deosebit articol,sa mai scrieti articole de acest gen.
  e educativ. trezeste gandirea adormita

 29. In primul rand simbolistica sarpelui nu are legatura cu KUNDALINI, kundalini nu se trezeste doar prin sex, desi asa este prezentata, corect, insa se poate trezi prin alte metode cum ar fi meditatii, dar si o lovitura in zona bazei coloanei vertebrale, insa daca nu ai chakrele deschise si o trezesti ai toate sansele sa mori in niste chinuri groaznice, cum ar fi tremuratul fara control, atat de puternic incat inima se opreste, apoi poate aparea combustia umana, adica practic iti ia pielea foc.
  Acum simbolistica sarpelui, in viziunea lui Zechiar Sitchin, sarpele din gradin edenului nu are treaba cu nicio intelepciune ci doar este vorba de UN REPTILIAN ANNUNAKI.
  EXISTA DE ASEMENEA CARTE PIERDUTA A LUI ENKI, PRIN CARE ACEST ENKI UNU DINTRE COMANDANTII FLOTEI STELARE ANNUNAKI INVATA PE ENOH SI ALTII INFORMATII EZOTERICE.

  DACII DESCENDENTII IMPERIULUI ATLANT, CONDUS DE ZAMOLXE ATLANTUL, PURTAU ACEL DRAGON, EXACT SI ZAMOLXE PURTA O SALAMANDRA PE TOIAGUL SAU, DEOARECE EI STIAU DE EXISTENTA REPTILIENILOR, SI SINGURA CALE DE A SE PROTEJA DE EI, ERA DE A LE LUA FORMA SI A O POLARIZA POZITIV…
  IN RES FOARTE FRUMOS SITE-UL SITE DE ISTORIE ADEVARATA ROMANA 🙂
  Pt domnul administrator al blogului id-ul meu este dragos_2012_91@yahoo.com poate vom discuta daca doresti….

  • Multumim ca ne-ai luminat… nu credeam ca exista cu adevarat oameni care cred in povestea cu reptilienii, dar eu, in naivitatea mea… Me rog, pareri si pareri! Sanatate!
   Solomonaru` Reptilos

 30. foarte bune aceste articole
  chiar ma gandeam ce mult seamana mitul sarpelui di Eden cu Prometeu.
  Prometeu e cel care ii invata pe oameni ce trebuie sa faca, ce sa manance, si ce inseaman focul-pe care il putem interpreta cu cunostere, iar sarpele face cam acelasi lucru.
  Rezulta inca odata ca dac faci niste conexiuni cat de mici iti dai seama ca noi am fost primii, ca de la noi a pornit totul.

 31. EXTRAORDINAR!!!
  DE CE NU FACEM NIMIC PTR A NE NUMI IARASI :DACIA?

  • Pentru ca suntem niste Prosti ! Noi popor ortodox, am acceptat sa fim botezati cu numele asta ”romania” de un papa catolic si niste imbecili care isi stiau bine interesele.

 32. @matei, mai exista si alte (multe alte) scrieri inafara de Scriptura. Nu e unica sursa de informatii- si nu e o sursa de luat ad literam. Daca tu ai citit-o cu capul, ar trebui sa stii asta. Scriptura are legatura cu multe alte scrieri ale Antichitatii, nu e nici unicat, nici de sine statatoare- intamplator, e una dintre cele mai complexe, dar n-a picat din vazduh pe Pamant. Au scris-o tot oamenii, dupa puterea lor de intelegere si cunostintele pe care le-au putut gasi/acumula. Dar cam asta se intampla cu fiecare sursa de informatii. Fiecare izvor are importanta lui. Multa sanatate!
  Solomonar

 33. Pentru cei care au citit Sfanta Scriptura doar cu capul (sau nici cu ala) trebuie sa va sfatuiesc sa adaugati si macar putina inima si credinta in Dumnezeu…Si alt sfat: incercati sa nu mai huliti daca nu intelegeti…
  Dumnezeu sa va lumineze!

 34. zalmoxe!
  as dori, daca poti sa-mi dai si mie niste idei despre totemismul dacilor…si despre legaturile cu stalpii de la capaptul mortului…asta daca vrei, poti si ai timpul necesar…da-mi un semn pe emailu` meu…multzumesc!

  camaradul levantin

  • Subscriu….vreu si eu informatia asta.Tocmai am avut recent niste discutii cu mama referitoare la stalpii pe care ii intalnim in Pianu (Alba) si la Brancusi si la portile maramuresene ale dacilor liberi,

   Stiu ca e vechi postul…dar eu acum am ajuns la el. 🙂

   • uitati-va bine pe stalpii astia.. aproape pe toti apare o pasare sculptata sau stilizata. În folclor îi zace Calandrinon sau Pasarea sufletului . Mai apare floarea vietii sau octogonul incercuit sau nu . De la stalpii astia si-a inspirat Brancusi Coloana infinitului. De-aci-ncolo judecati voi mai departe:)

 35. zi*

 36. @Bianca, multumim pentru abundenta de informatii si te mai asteptam pe la noi! O yi buna iti doresc!
  Solomonar

 37. Foarte fain articolul. M-a dus inapoi catre unele obsesii din trecut legate de daci. De atunci a mai trecut ceva vreme si am mai adunat niste info.
  Am simtit sa va las aici cateva link-uri care poate vor aduce un pic le Lumina:)
  1. Am gasit de curand Manuscrisul Mariei Magdalena si desi inca nu l-am terminat de citit am regasit aici multe informatii legate de energia sexuala.
  In vechime sexul era considerat sacru – sau un mod de uniune cu Dumnezeu. Pentru mine D-zeu este acelasi lucru cu Dragostea, Libertatea si Viata, deci „a face dragoste” este echivalentul oricarui cuvant amintit mai sus. Este creatie. De fapt la asta se foloseste energia sexuala – la creatie. Religiile s-au straduit sa satanizeze sexul tocmai pentru asta – pentru a-i face pe oamneni sa uite ca sunt de fapt D-zei creatori si ca D-zeu nu este ceva separat care sta undeva pe un norisor si ne contabilizeaza faptele ci este prezent in Tot si in toate. Nu poate exista ceva in afara Lui, pentru ca nu poate exista ceva in afara Vietii. Prin urmare noi toti suntem Dumnezei avand pentru moment experiente umane.
  Faptul ca avem dreptul sa stam in picioare in fata oricui este de la sine inteles, iar in genunchi am stat pentru ca am uitat acest adevar – ca toti suntem una. Toti suntem egali. Diferiti, dar egali. Si toti suntem Dumnezei. Doar ca unii sunt manifestati, altii nu.
  La asta se referea Iisus cand spune ca Il vom gasi in inima. Toti avem acest potential pe care l-a manifestat Isus – de a face minuni si a-l manifesta D-zeul din noi. Conditia este sa avem credinta ca putem „cat un bob de mustar”. Iar pentru cei care nu pot crede in ei insisi, Iisus le-a oferit alternativa de a crede in el. El ne-a deschis drumul catre A Fi ceea ce Suntem.
  El nu a sustinut niciodata ca ar fi in vreun fel diferit de noi, dimpotriva. El a spus ca este Fiul lui D-zeu, asa cum suntem noi toti. Si adevarata trezire este atunci cand ne amintim cine suntem cu adevarat. N-am fost niciodata separati de D-zeu si n-am plecat niciodata de Acasa, doar am uitat. Separarea este o iluzie, noi Toti Suntem Una. Toti suntem (in) Dumnezeu.
  Si acum link-urile:
  Manuscrisul MAriei Magdalena

  Mai simt sa va dau si link-ul catre Conversatii cu Dumnezeu care este cartea mea de capatai:)
  http://www.scribd.com/doc/7656736/Conversatii-Cu-Dumnezeu-I
  http://www.scribd.com/doc/7656535/Conversatii-Cu-Dumnezeu-II

  2. Cat despre D-zeul biblic am avut si eu foarte multe nelamiriri pentru ca f. multe informatii se bateau cap in cap. In cautarile mele am gasit multe idei insa singura care mi-a pastrat atentia si pe care o simt adevarata este urmatoarea:
  „Cuvatul D-zeu care apare in biblie a fost tradus din cuvantul Tetraagramon” Tetraagramonul este un APARAT!!!!!!! Un aparat pe care evreii l-au furat de la faraon atunci cand au plecat din Egipt. Un aparat capabil sa elibereze o energie fantastica, energie care l-a ajutat pe Moise sa faca minunile amintite, inclusiv aceea de a desparti Marea Rosie in doua. Iar aparatul mai pe limba noastra se cheama Chivot. Chivotul apare peste tot in religie intr-un mod obsesiv. Si de fapt acest chivot este Sfantul Graal dupa care alearga toata lumea.
  Toate aceste informatii le veti gasi in documentarul Nassim Haramein – teoria unificata a campului.
  Aveti link-ul aici:
  http://video.google.com/videoplay?docid=2362758657384449741#
  http://video.google.com/videoplay?docid=2362758657384449741#docid=-307198015401224128

  Daca veti simti sa urmariti acest documentar v-as sfatui sa va faceti timp si sa aveti mintea odihnita. Dureaza 8 ore are foarte mulata informatie. De la Biblie la fizica cuntica,la geometrie sacra, la creatie si la Univers, include aproape tot.
  O alte informatie peste care am dat in cautarile mele este aceea ca Iisus este Chivotul Viu. Adica are acea energie la nivel celular…
  Mai multe nu am timp sa va spun acum, dar in documentarul amintit veti gasi informatii relevante.
  O zi frumoasa!!!
  🙂
  Enjoy

  • Tocmai ti-am raspuns…

   …intr-o zi, poate vom avea aceeasi intrebare amandoi.

   Acea intrebare pentru care nu se poate rosti un raspuns. Caci suntem chiar noi raspunsul…

 38. http://www.branc.ro/de_vorba_cu_zamolxe/

  http://www.crystalinks.com/labyrinths.html

  http://www.freemeditation.com/
  energia Kundalini se poate trezi in masa
  daca imi amintesc bine acolo in gradina Raiului mai era si Pomul Vietii nu doar cel Al Cunoasterii Binelui si Raului

  aici postez cateva link-uri interesante care poate va vor ajuta in cautarea voastra asa cum m-au ajutat si pe mine!

  Multumesc pentru articol! este extra!

 39. desi am pe spate tatuat lupul dacic si am citit cate cava, este prima oara cand imi dau cu parerea despre. Apreciez in primul rand optimismul intr-o desteptare a ceea ce a mai ramas din constiinta inconstienta dar sigur mostenita a dacilor ce suntem. Cred ca va fi candva o implinire a natiunii in acest sens si sunt constient ca daca vrem sa evoluam spiritual si social va trebui sa rabdam inca putin aceasta coborare, sau chiar cadere, caci avem nevoie de un punct de minim pt a ne desprinde de relele obiceiuri dobandite si impuse in perioada aceasta a ratacirii spirituale. cu respect, S Sorin

 40. @Noyan, iti multumim si te mai asteptam pe la noi! Respecte!
  Solomonar

 41. Salut, trebuie sa spun ca acest blog e unul absolut minunat, care , asa cum a zis cineva mai inainte, abunda in informatii. Despre D-zeu din Vechiul si Cel din Noul Testament as zice ca parca nu e unul si acelasi, primul e un d-zeu gelos si razbunator ( legea talionul e doar un exemplu ) si al doilea , cel despre care vb Iisus, e unul bland si iertator. Insusi Iisus cand cineva i se adreseaza cu bunule invatator el raspunde : de ce-mi spui mie „bunule”, bun este numai Dumnezeu Tatal. Am auzit mai demult, dar nu e o informatie verificata, ca Biblie este rezultatul unei duble influente – una pozitiva si alta negativa si ca in scrierea ei, pe alocuri si-a bagat si cel rau coada. Si apropo de asta in Biblie la un moment dat citim ca pe david l-a pus cineva sa numere ostirea, cineva dspre care el a crezut ca e Dumnezeu, dupa o vreme cand Dumnezeu ii vorbeste lui david il dojeneste si-l intreaba ce a facut, de ce a numarat poporul sau ostirea ( nu mai tin minte exact ce) si atunci David isi da seama ce a facut.
  Oricum, super tare blogul, mult succes in continuare si sa ne fie intr-un ceas bun intalnirea virtuala. 🙂

 42. Andrei eu cred ca prin sex mai mult se pierde energia decat se acumuleaza.Daca urmaresti vietiele sfintilor din toate curentele religioase ei recomanda abstinenta.Cred ca energia sexuala are o alta conotatie care ne scapa.

  • Nu toate curentele religioase recomanda abstinenta. Sunt unele „curente” care recomanda activitatea sexuala cu coitus rezervatus.

 43. Qadratus mi-a placut mult ce ai scris aici si daca imi dai voie as vrea sa-l pun si pe un alt blog care nu este al meu daca proprietarul o sa accepte conditiile tale.Da-mi raspunsul pe adresa mea de email.Multumesc oricare ar fi raspunsul tau.

 44. Sunt de aceeasi parere cu Oroles. Dar mai cred (ca o completare)ca Isus nu are nici o legatura cu zeii cruzi si razboinici pe care ii intalnim in Vechiul Testament. Este un nonsens sa admiti ca aleasi Dumnezeu care da parunca ,,sa nu ucizi,, ordona apoi israelitilor genocidul asupra populatiilor care le ieseau in cale. Este numai una aspect. De asemenea cred ca noi, geto-dacii avem o mostenire spirituala cu mult mai profunda si mai benefica pentru omenire decat au sau au avut alte popoare – inclusiv poporul evreu.

 45. multam frumos pt acest blog si atit de multe informatii. m-as bucura pentru o eventuala descriere e vechii dacii, inainte de decebal, respectiv burebista, si deo eventual descriere a noii lumi si asimilari dacice de catre romani.merci frumos

 46. Acum am recitit articolul , sa fiu sincer , puncteaza cateva puncte in care cred : 1) Iahwe nu e adevaratul Dumnezeu , e doar un zeu . Nu prea bun . 2) Simbolurile vechi pre-crestine sant ocultate de crestinism , e de ajuns exemplul draco=drac=diavolul 3) Biblia ( in special Vechiul Testament ) abunda de texte care ar face un om sanatos la cap sa si puna intrebari si sa realizeze ca e o carte ce nu reprezinta poporul daco-român . De ce unii sant asa spalati pe creier si nu vad asta ? 4) Zona Daciei ( Romania Mare , Bulgari , Serbia , parti din Ungaria , Ucraina ) a fost o zona importanta inca de la inceputurile omului inteligent . Cum spuneai , nu e locul si momentul sa detaliez . Important e ca lumea sa se trezeasca.

  • Sunt total de acord cu tine. Ciudat este ca oamenii citesc / aud etc. dar nu isi pun intrebari… „Crede si nu cerceta” se pare ca functioneaza foarte bine…
   Problema este ca nu vom evolua niciodata daca nu ne amintim cine suntem si ca avem dreptul sa stam in picioare in fata oricui… De prea mult timp suntem cu fata in tarana… si aplicam cu brio „capul ce se pleaca, sabia nu-l taie”… Dar, totusi mai exista oameni care gandesc, isi pun intrebari, cauta raspunsuri… Poate mai este inca o speranta 🙂

   • „Da-le ce vor si vor fi ai tai”

 47. sarpele reprezinta energia kundalini si mai pe romaneste energia sexuala care prin trezire in actul sexual se ridica din muladara si ar trebui condusa pana la sahasrara, a 7-a chacra (chacra=centru energetic), cand se produce iluminarea, starea de budha, samadhi. Dar de ce capul de lup, asta nu prea o mai inteleg, poate ma ajuta cineva.

  • @aevas: În principiu ai dreptate, dar actul sexual nu este singura cale prin care se trezeşte „şarpele”.

   Am fost surprins să constat că şarpele are, întradevăr, altă însemnătate decât aceea pe care i-o atribuiam în mod obişnuit şi de la sine înţeles. M-ar interesa mai multe aspecte din relaţia Şarpe-Yahve.

   Toate cele bune.

 48. @Cineva, cam ce ai tu cu ignoranta- legatura foarte stransa!
  Solomonar

 49. Ce rafat cu sarpele… aiurala… ce are Isus Christos cu Dacii….

  • Are. Daca tu nu detii inca informatia nu inseamna ca nu este adevarata. Ideea este de nu respingem o idee fara sa o cercetam. 🙂

  • Dacii au fost primii !!

 50. stii ce-mi place la tine…desi doar ai amintit…ideea infierarii(pe toate planurile)a simbolurilor noastre ancestrale…sarpe, balaur(vezi iconografia cu sf gheorghe) dar mai ales munte „si munte nu va mai fi”…chiar si 666….pot merge mai aproape de zilele noastre distrugerea satului(celui ancestral, desigur…din pacate desavarsita in mai putin de 2 generatii…si pierderea celei mai mari comori a natiunii noastre…istoria orala, care e mai sfanta decat 1000 de istorii scrise…)

 51. Interesant si generos in informatii articol 🙂

  Ma intreb daca nu a sesizat careva ca dispunerea culorilor in steagul dacic, incepe cu rosu jos (culoarea chakrei radacina) se continua cu galben (culoarea chakrei plexului solar „ce de a doua inima”)si sfarseste spre si in capul de lup cu culoarea albastra(culoarea chakrei gatului). Albastru este o culoare purificatoare (este si culoarea arhanghelului justitiar, Mihail). Deci am putea concluziona ca stramosii nostri aveau idee despre implinirea spirituala prin… trezirea sarpelui Kundalini. Dar daca nu esti pregatit (spiritual vorbind), si-l trezesti prea repede, in loc de intelepciune culegi…nebunie.

  • HUTEN I AREN EIVEN – binecuvantare si blestem

 52. Frumos… sper ca nu o sa imi para rau.. ca urmatorul tattoo va fii stindardul dacic:x

  • Eu l-am facut deja acum 10 ani :))

 53. Slava Marelui Lup Alb!

 54. Beton articolul!! Felicitari!!

 55. Foarte bine,multumesc pentru informatii!

 56. Foarte interesant !! Mai astept !:)

 57. Foarte fain articol…putin cam mult simbolism pt mine, la ora asta 😛 ( e 1 noaptea cand il citesc)….Dar o sa revin asupra lui si maine…..Imi pare ca articolele tale sunt din ce in ce mai interesante… sau poate de-abia acum incep sa ma prind si eu cat de cat…:) …Who knows?!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: