Ordinul Solomonarilor. Enigmă sau adevăr istoric?

Ordinul Solomonarilor. Enigmă sau adevăr istoric?

Tradiţii…

Solomonarii, aceste enigmatice personaje ale mitologiei româneşti, trăiesc pe jumătate în legendă, pe jumatate în realitatea cotidiană a satului românesc. Personaje semidivine, aceşti solomonari investiţi cu puteri magice, sunt cunoscuţi în credinţele populare sub diferite nume precum: grindinari, hultani,gheţari, izgonitori de nori, salmani sau zgrebunţaşi. Legendele îi pun în legătură cu duhurile, mai ales cu Vântoasele, atribuindu-le puteri precum îmblânzirea şi călărirea balaurilor, ascensiunile cereşti, impunerea voinţei asupra fenomenelor meteorologice (mai ales grindina şi furtuna) sau harul vindecării.

Se crede că numele solomonarilor îţi are originea în numele regelui biblic Solomon, el însuţi socotit a fi un mare vraci şi uneori chiar patronul vrăjitorilor.

Imaginea solomonarului este una cât se poate de grotească. El este văzut ca un bărbat uriaş şi sălbatic, cu ochii bulbucaţi şi părul roşu, ţepos, înveşmântat fiind într-o haină albă ce atârnă peste 7 pieptare.

Din recuzita solomonărească fac parte un topor din fier descântat cu care în credinţele populare acesta fabrică grindina dar care are si un rol de paratrăznet când este împlântat în pămant sau în pragul casei cum aflăm din scrierile lui Ion Creangă, un frâu din coajă de mesteacăn cu care acesta struneşte, îmblânzeşte şi dirijează balaurul, Cartea Solomonăriei, în care se află toată puterea şi ştiinţa lor, atârnată de umăr iar la piept o toacă mică de lemn cu care solomonarul cheamă duhurile vântului (Vântoasele).În unele părţi din recuzita solomonarului mai parte şi nişte legături din cârpe ce poartă numele de „moime” nume ce seamănă , etimologic vorbind, cu termenul „moine” adică „vreme grea”, furtună.

Legendele româneşti mai spun că solomonar poate deveni doar copilul născut cu căiţă care la o vârstă fragedă este răpit de un solomonar bătrân şi dus la Solomonanţă sau Şcoala de solomonărie, aflată undeva la capătul pământului într-o groapă adâncă sau într-o peşteră. Se spune că aici, lecţiile ar fi predate de însuşi Deavolul sau de arhidemonul Uniilă şi că din 7 sau 9 ucenici doar unul singur ajunge să fie solomonar plin, la sfârşitul unui stagiu de pregătire ce durează până la varsta de 20 de ani, desfăsurându-se în condiţii foarte dificile.În această şcoală solomonarii învaţă toate limbile vietăţilor de pe pământ, toate farmecele şi toate descântecele şi după ce asimilează toate acestea se retrag într-o peşteră în care, aşezaţi la o masă din piatră, scriu într-o carte toată ştiinţa lumii.

Legendele româneşti consideră uneori solomonarii ca oameni sfinţi lasând a se înţelege ca sunt un fel de instrumente a dreptăţii divine deoarece ei evaluaiază valoarea morală a oamenilor. În acest ultim sens, tradiţia spune că solomonarii umblă prin sate în chip de cerşetori şi dacă nu sunt primiţi cum trebuie ei se supără şi aduc grindina asupra hotarelor satului distrugând recoltele şi bunurile. Tot ceea ce primesc solomonarii ( deşi, aşa cum lasă să se înţeleagă unele relatări, ei nu au nevoie de nimic) aruncă pe apele curgătoare pentru duhurile necurate.

Ne poate da istoria un răspuns la aceste mito-credinţe? Există o cât de mică referinţă care ne-ar putea îndreptăţi să credem că ordinul solomonarilor a existat şi că există o continuitate istorică în sânul ordinului? Poate fi localizată undeva , pe pământ, acestă şcoală a solomonarilor şi dacă da, atunci unde poate fi plasată ea? Asta vom încerca noi să aflăm în expunerea faptelor ce urmează.

batran

Solomonarii – iniţiaţii lui Zamolxe

Să cercetăm cu atenţie câteva dintre numele tradiţionale ale solomonarilor. Spuneam ceva mai devreme că solomonarii sunt cunoscuţi în tradiţia populară sub diferite nume dintre care un interes aparte în ridică denumirile de salmani, hultani şi zgrebunţaşi. Acest ultim termen, folosit mai ales în regiunea moţilor, este mai puţin important deoarece aruncă lumină doar asupra activităţii solomonarilor.

ceata21

Unii cercetători sunt de părere că denumirea de salmani atribuită solomonarilor ar proveni de la regele biblic Solomon care el însuşi , era considerat un mare vraci. Aşa să fie oare? Mă îndoiesc, nimic din legendele legate de solomonari nu ne îndreptăţeşte să credem că ar fi aşa. Dar, numele de salmani ne îndreptăţeşte să credem că solomonarii au o filiaţie directă cu Zamolxe deoarece unele izvoare istorice atestă forma Salmoxe ca derivat al numelui marelui zeu dacic. Studiind puţin acest nume aflăm că salman este un cuvânt compus: sal+man ce, aşa cum şi este cazul de faţă, desemnează un pesonaj semidivin, iniţiatul zamolxian. Sal, derivat din Zal,rădăcină a numelui divin Zalmoxe, care înseamnă Zeul Moş, unul dintre epitetele de care se bucura Zamolxe ca rădăcină a zeilor şi oamenilor deopotrivă, demonstrează cu prisosinţă faptul că solomonarii erau preoţi zamolxieni. Pe de altă parte, particula „man” alăturată unor cuvinte din vocabularul limbii române are sensul de (om) „mare”. Iată cum omul şi divinitatea se reunesc pentru a da naştere, în forma legendei, iniţiatului cunoscător al tainelor lumii şi a celor de dincolo de lume! Revenind si privind dintr-un alt punct de vedere, vedem că însuşi Zamolxe avea ca epitet de onoare ce-l desemna ca şi creator al oamenilor numele de OM. Prin urmare , numele salman dat solomonarilor, nu are nimic de-a face cu istoria şi spiritualitatea ebraică şi nici o filiaţie cu regele iudeu Solomon, ci desemnează omul care a trecut cu brio etapele iniţierii zamolxiene, ajungând să se asimileze cu zeul, prin moartea iniţiatică infăptuită prin aruncarea în cele trei suliţe de care aminteşte Herodot; şi tocmai la acestă iniţiere supremă face referire ascensiunile cereşti amintite de tradiţia legată de solomonari.

sfinx-diana

Să privim acum puţin asupra denumirii de hultani acordată solomonarilor de credinţele populare. Hultan în limbaj popular înseamnă vultur, ori unul dintre simbolurile ce-l desemnau pe Zamolxe în dubla sa ipostază de principiu masculin şi principiu feminin este vulturul bicefal al cărui simbolism este identic dar invers celui al caduceului despre care am mai vorbit în articolele mele. Cel mai exact simbolismul acvilei bicefale este legat de simbolismul lui Ianus Bifrons ce desemnează în ipostază antropomorfă simbolismul caduceului a acelui „solve et cuagula” al alchimiştilor medievali. La fel Zeus Pelasgicul avea ca emblemă a suveranităţii universale vulturul şi nu este exclus ca emblema ordinului solomonarilor să nu fi fost tocmai aceea a unui vultur bicefal de la care să fi preluat acest nume.

vultur_bicefal

Dacă Zamolxe era divinitatea sub patronajul căreia se afla ordinul solomonarilor atunci înseamnă că aceştia, implicit, în farmecele şi descântecele lor , nu-l puteau invoca decât pe el. De aici, de la aceste invocaţii pe care le făceau atât pentru a aduce grindina, ca pedeapsă divină, pentru nemărinimia oamenilor, cât şi pentru a vindeca, li se trage solomonarilor porecla de zgrebunţaşi întâlnită în ţara moţilor. „A zgrebunţa” este o variantă a termenului popular „a zgrăcina”- a chema necontenit, a invoca, a striga tare şi de multe ori (numele cuiva)

Ne mai interesează aici încă un aspect legat de tradiţia despre solomonari. Se spune că ei călăreau şi îmblânzeau balaurii. Nu este oare aci un aspect destul de clar a credinţei lor zamolxiene, aceasta cu atât mai mult cu cât steagul dacilor era chiar un balaur(dragon)?(v.Simbolismul lupului şi al şarpelui.Dragonul dacic). Dar aceasta complică lucrurile întrucât, în altă parte a Terrei, Arthur este fiul lui Uther Pendragon dar despre aceasta o să vorbesc în părţile ultime ale acestui articol.

00056fo7

Să zăbovim acum puţin şi asupra aspectului grotesc al solomonarilor din legendele populare. Ei prezintă o asemănare izbitoare cu giganţii/uriaşii din legendele greceşti. Densuşianu ne spune că la poeţii epici ai Greciei giganţii erau consideraţi nişte oameni superbi şi impii, pentru că nu aveau credinţă în zei ( ci numai într-unul singur). Ei distingându-se prin statura uriaşă, având o faţă teribilă şi plete lungi ce le cădeau în jos de pe cap şi de pe barbă şi aveau solzi pe picioare asemenea celor de balauri auncând asupra cerului cu lemne şi aprinse şi cu pietre (este vorba de un anume ritual ce aminteşte de trasul cu săgeţi în norii aducători de furtună practicat de daci în perioada clasică). Tot el ne spune, după ce studiază întreaga literatură antică legată de giganţi că ţara lor era Dacia, or , dacă ţara lor era Dacia iar zeul lor era Zamolxe, asa cum am arătat mai sus, este clar că instituţia solomonăriei merge adânc în negurile istoriei, până în perioada pelasgă. Amintim de asemenea că preoţii daci aveau straie albe atunci cand oficiau încă o similitudine cu tundra albă a solomonarilor.

Solomonanţa sau şcoala de solomonărie

Există asa ceva? Dacă există unde poate fi plasată ea?

Am spus că această şcoală este situată undeva la marginile pământului într-o peşteră sau groapă adâncă. Dintr-un anume punct de vedere peştera însăşi este o groapă adâncă în interiorul muntelui! Aflăm, de asemenea, că în această şcoală viitorul solomonar învăţă o carte, Cartea Solomănăriei, pe care o învăţa într-un loc explicit şi clar delimitat: Cetatea Babarului. Aceaste caracteristici mă îndeamnă să cred că de fapt solomonarii, la un anumit moment dat purtau un alt nume şi formau un ordin aparte, o supracastă aflată cumva în afara sistemului social.

peisaj

Într-unul din articolele trecute (v. Sacralitatea intituţiei voievodale româneşti) l-am identificat pe Zamolxe cu Ler Împărat şi cu Ion/Ianus. Despre acest Ler Împărat legendele româneşti spun că locuieşte într-un palat aflat într-o peşteră , pe un munte mare pe care nu-l poate afla decât cel ce place lui Ler Împărat. Despre el se mai spune că este şeful rohmanilor. Ce aflăm despre rohmani sau blajini, cum sunt cunoscuţi în tradiţiile populare, îi aduce uimitor de aproape de solomonari. Rohmanii sunt sfinţi , ori aşa cum am spus deja, în unele legende solomonarii sunt socotiţi oameni sfinţi. Rohmanii locuiesc la capătul lumii, ori despre solomonari se spune ca ucenicii erau duşi pentru iniţiere într-o peşteră situată la capătul lumii; rohmanii sunt sihastrii ori despre solomonari se spune că nu dorm niciodată în casă ci numai în pesteri, adăposturi sub stânci sau în păduri. Deci comportamentul lor este cel al unui sihastru. Despre solomonari se spune că primesc pomeni, desi nu au nevoie de nimic, pe care le aruncă duhurilor necurate; or rohmanii locuitori pe Tărâmul celălalt (avem aci de-a face cu un tabu) de Pastile lor care se sărbătoresc la o săptămană după al nostru primesc pomană cojile de ouă pentru că „nu au nevoie de oul întreg, ca noi păcătoşii; lor le ajunge punga de aer”. Se spune despre solomonari că după ce-si desăvârşesc stagiul se retrag întro pesteră ( deci sub pământ, într-un sens mai larg) unde scriu într-o cartea toatpă învăţătura lumii; or despre Rohmani se spune că locuiesc sub pămant şi că odinioară au locuit pe pământ iar la sfârşitul vremilor vor fi readuşi de Dumnezeu pe pământ ( ase vedea aci caracterul lor de oameni sfinţi). Capătul pămantului despre care se vorbeste în aceste legende îl aflăm lămurit din legendele greceşti care afirmau că extremul nord, Hiperboreea mitică se afla în Dacia!

wood

A,m spus că solomonarii asemenea rohmanilor cu care se identifică din aproape toate punctele de vedere, îmi par a fi o supracastă un grup privilegiat aflat cumva în afara ordiniisociale pe care într-o anumită măsură o dominau. Cazul este evident şi din legendele românilor care arată superioritatea solomonarilor asupra oamenilor. Culmea este că această supracastă chiar există în societatea pelasgo-dacă! Aceştia sunt sarabii. Iată ce spune Iordanes despre aceştia: „primii dintre ei erau acei sarabos tereos dintre care se consacrau regii şi preoţii”. În articolul „Kogaion-muntele sacrul al dacilor” am vorbit despre treptele iniţierii zamolxiene şi despre faptul că sanctuarul iniţiatic suprem se afla în Bucegi iar ultima treaptă a iniţierii era sacrificiul simbolic, moartea pentru lume a ucenicului, în cele trei suliţe ale Întreitului stâlp al cerului, Columna cerului identificată cu Vârful Ascuns. Din aceste afirmaţii ale lui Iordanes asimilate legendelor despre solomonari putem deduce că ucenicii într-ale solomonăriei deprindeau tainele scolii prima dată într-o peşteră pe care o echivalăm cu Peştera Ialomiciarei, ajungeau la nivelul al doilea unde deprindeau alte taine legate pe care le-am nu-mi „Tainele Sfinxului” adică enigmele lumii materiale şi imateriale, într-un cuvânt taina manifestării principiului şi doar unul singur va fi în măsură să se asimileze cu zeul din întreaga promoţie iar acela va deveni iniţiat, un personaj semidivin identic cu solomonarul sau rohmanul. Există şi alte nume sub care ar putea fiinţa ordinul solomonarilor afară de legendarii rohamani sau sarabos tereos? Cred că da pentru că nu trebuie uitată asemnarea solomonarilor cu acei călugări daci numiţi de Strabon ktişti şi kapnobatai (călători prin nori). Este de banuit că aceste clase călugăreşti sunt trepte inferioare ale ordinului solomonarilor dacă avem în vedere că ktişti pare a fi la originea cuvintelor româneşti schit, schismatic, adică despărţit, izolat cu referire la schitul călugăresc. Vorbesc de un ordin al solomonarilor organizat pe trepte deoarece nici una dintre legendele legate de solomonari sau despre oamenii sfinţi ai dacilor între care trebuie amintiţi şi abii şi agavii lui Homer nu menţionează întoarcerea ucenicilor la viaţa profană.

În ceea ce priveşte Cetatea Babarului în care sunt pregătiţi solomonarii constatăm cu uimire că nivelul iniţiatic 2 al platoului Bucegilor portă o denumire asemănătoare fiind data de megalitul numit chiar Babele foarte asemănător cu sumerianul Bab Ili (Casa zeului). Am făcut această precizare întrucât sumerienii au plecat în mileniul IV de la Tărtăria de Mureş cu mituri  cu tot spre locul viitorului Sumer!

babele

Perpetuarea Ordinului Solomonarilor de-a lungul timpului

Originea acestui ordin de iniţiaţi se află departe în perioada pelasgă. De-alungul timpului au apărut pesonaje sau simboluri care aduc uimitor de bine aminte de solomonari şi credinţele despre ei. Primul om despre care putem banui că a făcut parte din clanul solomonarilor este hiperboreanul Abaris care zburând pe o săgeată de aur ajunge în Grecia unde pune bazele cultului lui Apollo Hiperboreul/ Zamolxe. Este şi aici vorba de o ascensiune cerească şi de zborul deasupra norilor legată de un om a cărui credinţă şi iniţiere era zamolxiană, după cum era şi patria sa. Acesta este unicul personaj despre care putem afirma cu certidune că făcea parte din această supracastă a ordinului solomonarilor/salmanilor.

rodnei-rauri-de-ceata

Ciudat este însă altceva. Tradiţia că solomonarii după înfăptuirea stagiului se retrag într-o peşteră de la marginea pământului unde la o masă de piatră scriu toată ştiinţa lumii. De-a dreptul straniu, pentru că masa de piatră este identică cu masa rotundă a cavalerilor regelui Arthur ce aştepta în centrul său Sf. Graal şi devine şi mai straniu atunci când aflăm, că unele legende din ciclul arthurian şi graalian identifică Sf. Graal cu o carte, iar cel care deţine această religvă devine deţinătorul ştiinţei şi puterii globale! Legenda arthuriană ne mai oferă o surpriză anume numele tatălui lui Arthur Uther Pendragon. De asemenea, ne mirâm si mai mult, atunci când vedem că masa de piatră sau masa rotundă/altarul, căci despre un altar este vorba având în vedere sacralitatea Sf Graal, îl găsim şi la Sarmisegetusa, şi nu o dată ci de două ori, atât în Marele Sanctuar Circular, cât şi în aşa numitul Soare de Andezit, altarul circular din incinta sacră a Sarmisegetusei.

sarmisegetusa-roman-archeological-site

O ultimă constatare si termin. Vlad Ţepes ca şi tatăl său erau membri ai ordinului dragonului şi apar întocmai în momentul în care Ţăra Românescă era într-o situaţie extrem de critică. Făcând o paralele cu denumirea de Negru Vodă care întemeiază statul de la sud de Carpaţi de asemenea într-un moment de necesitate ne întrebam: nu erau acestia parte din acei Sarabos despre care vorbeam ceva mai devreme? Poate da, poate nu…

Totuşi, nu trebuie să uităm şi aducem la cunoştina cititorului că… încă se vehiculează legende despre existenţa ultimilor solomonari ! Subliniez ca de fiecare dată atunci când vorbesc despre subiecte delicate: „io mi-am exprimat numai părerea personală”

zamolxe

Bibliografie orientativă:

1. V. Lovinescu, Dacia Hiperboreană, Ed Rosmarin, Buc

2. N. Densuşianu, Dacia preistorică, Ed Herald, Buc

3. Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, Ed Obiectiv, Craiova

4. Cristina Pănculescu, Kogaion, muntele sacru al dacilor, Ed Stefan, Bucureşti

5. Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Izvorul fermecat,Ed Gutinul, Baia Mare

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2009/03/15/ordinul-solomonarilor-enigma-sau-adevar-istoric/trackback/

RSS feed for comments on this post.

40 comentariiLasă un comentariu

 1. Am descoperit de curând aceste scrieri, probabil ca o recompensă a căutărilor mele în materie de descoperire a rădăcinilor neamului meu. Sunt absolut fascinată de frumusețea descrierilor acestor articole pentru care mulțumesc!

 2. Mai fratilor eu un lucru nu inteleg. De ce trebuie sa mixam religia zamolxiana cu crestinismul ? Cand Zamolxe era pe pamant crestinismul nici nu se nascuse. Sau chiar si asa, aveam religia noastra asa ca de ce a trebuit sa ne lepadam de ea si sa imbratisam o religie iudeo-crestina ? Probabil ca multi o sa sara de cur in sus dar atunci de ce nu o imbratisati si pe ce islamica ? Un lucru stiu cand ai o religie nu o schimbi ca pe sosete. Asa cum pentru crestini nu e normal sa o schimbe cu o alta la fel de bine putem sa spunem ca nici stramosii nostrii nu tebuia sa treaca la crestinism din moment ce aveau religia lor, ce a dacilor (la asta ma refer). Acum odata raul facut si greseala comisa ce mai putem face decat sa megem inainte si in paralel sa incercam sa descoperim adevarul despre religia stramosilor nostrii daci. Dar, acea religia (atat cat se mai poate descoperii) in forma ei pura si nu mixata si alterata de cea crestina. La urma urmei fiecare cu p…. masii pentru ca nici un crestin nu ii poate impune cuiva pe ce cale sa o apuce pentru ca maine poimaine va bate islamul la usa noastra si atunci cei carora li sa parut normal sa impuna crestinismul asupra altora la fel de bine va trebui sa li se para normal ca si altii sa le impuna o alta religie doar asa ca sunt ei mai multi si mai „smecheri”. Deci, „ceea ce nu oto place altuia nu-i face” si ca buni crestini aia care va place sa o faceti pe lupii moralisti mai bine va vedeti de treaba si nu va mai dati cu parerea in lucruri care va depasesc. Cat despre autorul articolului de mai sus sfatul meu e sa verifici bine sursele de unde preiei pentru ca scuza ca ‘asa au spus altii” nu te disculpa deloc. Mai bine putin si creditbil decat romane s.f. Oricum apreciez efortul tuturor celor care incearca sa scoata la lumina acele lucruri uitate sau pierdute in negura timpului. Cat despre crestini si musulmani nu va mai infoiati ca paunii cu religiile voastre pentru ca pana mai ieri ati facut genocide intregi cu cei care se impotriveau religiilor voastre. Ati omorat si torturat milioane de suflete nevinovate – copii, femei, batrani neajutorati samd si inca continuati sa o face-ti si azi intr-un fel sau altul. Asa ca lasati capul in jos si rumegati crimele comise in numele religiilor voastre. Multi nici nu ar trebui sa vorbiti despre religia dacilor pentru ca nu aveti acest drept. Hai, sa fiti iubiti ca un nou razboi apocaliptic intre islamisti si crestini bate la usa. Sper ca sunteti multumiti de politica religiilor voastre.

 3. Un amalgam de presupuneri….Dumnezeu e unul singur si este Creatorul.

 4. Kapnobatai – cei ce umbla pe nori

 5. Reblogged this on sssefora.

 6. Interesanta imaginatia celui ce a scris articolul,dar ,mai ineresant este dialogul postacilor.Eu unul,cred ca toata lumea cunoaste un solomonar plagiator,acum prim ministru al tuturor romanilor,cu voia sau fara voia lor,Victoras,prezent si viitor,eventual pe viata in fruntea guvernului si cu somnorosul Crin.Astia doi sunt cei mai recenti solomonari si cred ca sau ghidat dupa metoda ruseasca introdusa de celalant purtator de „P”,adica Putin,care deasemenea cred ca este la putere pe viata.Sa dea Domnul sa gresesc eu,dar … nu cred.

 7. Bună seara !!! GPTR… excelent punctat !!!
  Mai intră cineva pe aici ??? Quadratus… am pus şi voi pune în continuare link către lucrarile tale !!! toate cele bune şi frumoase !!

 8. Nu am inteles- ori sunt sfinti, ori diavoli. Cred ca era important sa se defineasca mai clar rolul lor.
  Daca sunt un ordin initiatic, asa cum exista si in zilele noastre, de ce se afla in Romania, inca din perioada Pelasga si Traco-Geto-Daca, si nu pe teritoriul Palestinei, unde s-ar spune ca domnea Solomon? Daca Soloman era istraelit, de ce activeaza solomonarii in Romania?
  Ce treaba are Zamolxes cu ei?, nu Solomon- regele intelept devenit vrajitor, ar trebui sa fie parintele lor spiritual?
  Eu inteleg, in era antica probabil Tracia se intindea si pe teritoriul Palestinei- provincie Romana dealtfel, dar cum nu s eintelege daca sunt ocrotitori sau vrajitori, eu nu am ce sa deduc din acest articol slab documentat.
  Naste mai multe intrebari decat raspunsuri, imi pare rau ca nu exista in mediul online o sursa macar relativ credibila.

  • Ovidiu tu ai citit si articolul sau numai intrebarile de prin titluri? Nu e scris de mine articolul insa, cat am cautat, a fost unul dintre cele mai bine documentate- atat cat te mai poti documenta cu privire la subiect, pentru ca izvoare exista prea putine. Daca vrei sursa 100% credibila (si sigura) io zic sa o iei hai-hui prin munti, sa cauti un solomonar autentic si dornic de a-ti impartasi tainele lui, atunci o sa afli probabil mai multe. Bafta!

   Solomonar 😉

  • Nu erau nici sfinti, nici diavoli. Au aparut inaintea crestinismului deci nu se supun acestor criterii.
   Nu sunt divinitati, sunt oameni mai speciali, nascuti insemnati si instruiti spartanic intr’un soi de magie.
   Se afla in Romania pentru ca au aparut aici de pe vremea dacilor. Nu au nimic comun cu regele Solomon, dar au fost numiti asa mai tarziu, in perioda crestina caci pot stapanii ploile ca si biblicul rege.
   Eu am gasit in anii ’70 un altar al lor in Pestera Huda lui Papara si am intalnit un personaj ciudat in zona despre care am aflat mai tarziu ca ar fi solomonar. Ei sunt protejati de oamenii din zona, probabil de teama. In acea zona oamenii vorbesc despre solomonari ca despre ceva foarte real si actual.

 9. Superbe info. despre trecut si poate,prezent.Interpretarile pot veni prin prisma fiecarui cititor,in orice caz apeciati munca autorului iar pentru pareri diferite argumentati detaliat si dvs.Nu cred ca s a nascut o religie aici,asa ca zelosii religiosi sa nu urmeze calea inchizitiei spaniole,AICI E DACIA!ori daca nu va convin parerile contrare dvs.in care se afirma ca POPORUL DAC avea credinta in DUMNEZEU inainte de a APAREA SF.Andrei in Romania si de aceea a fost asimilata asa de usor credinta CRESTIN-ORTODOXA, eu…va sugerez sa traiti in PREZENT.Ori orice referire la contele „Capucino” , pe care personal l am cunoscut, imi starneste amuzamentul,sugerez sa il intrebati pe el si pe bunul dl. prieten,dl.Pavel Corut,…ce pareri mai au ref.la Ortodoxie.
  Sa va de a BUNUL DUMNEZEU , instructiuni de folosire a neuronilor.AMI

 10. Interesant articolul, destul de detaliat. intradevar, solomonarii inca exista, am putea zice, chiar daca nu in felul in care ne-am inchipui. cati dintre voi stiu de oamenii adusi inapoi din lagarele rusesti, de exemplu, folosind o tehnica asemanatoare teleportarii. sau controlul meteorologic, relatari despre aceasta fiind destul de dese, datand din perioada 1920-1940.

  cu respect
  george

 11. La recensamant s-ar putea declara locuitorii Romaniei la etnie, DACI?

 12. ce parere aveti despre ziua de Duminica

  • Terezia, nu am inteles intrebarea- cum adica ce parere avem despre ziua de duminica? Io personal una destul de buna- se intampla sa dorm mai mult decat in celelalte.
   Solomonar

 13. intrebativa toti pe voi despre adevar

 14. doamnei Pirtea Maria va salut,

 15. George, din cate stiu eu, exista solomonari si nu doar in Maramures.
  Solomonar

 16. Am auzit si eu cateva lucruri despre solomonari, si anume ca acest ordin inca ar mai exista, si anumite categorii de persoane sunt selectate special pentru a face parte din el. Ultima afirmatie nu cred ca este chiar aproape de adevar, insa cineva mi-a sugerat ca in Maramures acesti „solomonari” inca mai activeaza.

 17. Va multumesc din suflet pentru acest articol extraordinar.Nu de ,,dueluri ” avem nevoie ci de asemenea articole care sa ne deschida ochii,sa ne trezeasca simturile adormite si sa ne aminteasca caci in tara noastra noi suntem stapani.
  Draga doamna Pirtea adevaratii apostoli pentru mine sunt cei ce lupta peste tot in lume pentru pastrarea romanismului ,a identitatii de roman ,a tot ce avem sfant ,inclusiv a salomonarilor si a lui Zamolxe.Eu sunt ortodox dar ma gandesc cu amaraciune ce facea biserica ortodoxa in Ardeal in timpul ocupatiei?
  Domnule Solomonar va rug sa ma scuzati dar aceasta doamna trebuie sa fie un pic mai realista si mai ancorata in realitate.

 18. Iubitorul de Dumnezeu este deosebit de sensibil, iubitor, tandru, capătă un aspect diafan, eteric. Este minunat să-l vezi mişcându-se. Aspectul său imponderabil îl face agreabil celor din jurul său. Îşi iubeşte semenii, îi adoră pe cei foarte apropiaţi lui, nu urăşte, nu se lasă păcălit, nu-şi huleşte duşmanii, nu trece nepăsător pe lângă durerea omenească şi a altor vieţuitoare. Iubitorul de Dumnezeu iubeşte totul în toate, dar nu se lasă înşelat niciodată. Cu prudenţă, cu tact, cu bunăvoinţă, tandreţe, el înlătură situaţiile dificile din viaţa sa şi din jurul său. Îşi iubeşte semenii cu o iubire curată, dezinteresată, fără să aştepte răspuns sau răsplată.
  Iubitorul de Dumnezeu este deosebit de sprinten, rezonează uşor cu alte câmpuri energetice, este receptiv la undele bio-energetice, percepe foarte uşor semnalele telepatice, distinge nuanţele câmpurilor energetice, îşi dezvoltă vederea, intuiţia, inteligenţa, receptivitatea faţă de puritatea unor câmpuri speciale.

  • asa este,frumos spus

 19. Am pus adresa blogului pe adresa edituriihttp://edituraflorispirituale.com

 20. Oare necesitatea i-a dat ghes scriitorului Octavian Sarbatoare sa initieze inscrierea Zamolxianismului ca religie?

  Înregistrarea legală a zamolxianismului
  ca religie în România şi Republica Moldova

  – Proiect lansat la sărbătoarea Dragobetelui, 24 februarie 2009 –

  Nici un alt popor din Europa nu are o tradiţie mai bogată în comunicarea omului cu lumile de dincolo, cu planurile nevăzute ale existenţei. Noi românii suntem moştenitorii unui tezaur spiritual format din obiceiuri, credinţe şi superstiţii moştenite de la străbunii noştri geto-daci şi religia lor ancestrală, zamolxianismul.
  După revoluţia din 1989 s-au produs schimbări semnificative în România şi Republica Moldova. S-a dezvoltat un interes crescând pentru cunoaşterea trecutului spiritual al poporului român şi a determinanţilor caracteristici sufletului românesc şi culturii româneşti.
  Zamolxianismul, ca religie, a continuat să existe de-a lungul mileniilor şi se manifestă viguros încă şi astăzi prin tradiţiile şi ritualurile practicate mai ales în satele româneşti sub forma credinţei în divinităţile populare, precum sunt zânele, ursitoarele, sânzienele, dochiile, ielele, drăgaicele, Dragobetele, Caloianul ca să enumăr doar o parte dintre ele. Toate aceste tradiţii formează substratul actual al unei religii ancestrale, zamolxianismul. Dintre aceste obiceiuri unele au creat un sincretism cu religia creştin ortodoxă.
  Religia zamolxiană se poate alătura altor culte practicate şi acceptate legal ca religii în România şi Republica Moldova. Prin aceasta se creează o bază legală unei realităţi care persistă din timpuri imemoriale pe teritoriile actuale ale României şi Republicii Moldova: zamolxianismul nu a încetat să existe chiar dacă în timp a fost acoperit la suprafaţă de vălul religiei creştin ortodoxe. În prezent, datorită unui sincretism parţial cu religia creştin ortodoxă, anumite practici zamolxiene sunt acceptate doar sub patronajul creştinismului ortodox.
  Libertatea religioasă este asigurată legal de constituţiile României şi Republicii Moldova. Cetăţenii acestor ţări au dreptul, consfinţit prin practică îndelungată, numit dreptul cutumei, să se întoarcă la rădăcinile spirituale ale poporului român prin a crea o legalitate a religiei străbunilor neamului.
  Nu este posibil să se reconstituie zamolxianismul timpurilor geto-dacilor, cel practicat de personalităţi istorice precum sunt Deceneu sau Decebal. În zilele noastre putem reconstitui zamolxianismul din tradiţia vie populară românească. Prin dreptul cutumei, alături de alte culte cu statut legal în România şi Republica Moldova, este necesar să-şi facă prezenţa legală şi zamolxianismul, religia moştenită de la străbunii noştri geto-daci.

  Octavian Sărbătoare (Australia)

  Scriitor – E-mail: sarbatoare@hotmail.com
  Sydney, 24 februarie 2009.

  Copyright (Drept de Autor) © 2008 and subsequent years by Octavian Sărbătoare – Email – Australia. Această lucrare este copyright (are drept de autor). Autorul dă dreptul ca lucrarea să fie publicată, copiată şi distribuită în orice formă cu condiţia să rămână nemodificată şi dreptul de autor (copyright) şi autorul să fie menţionate.

  http://www.geocities.com/awareness88/zamolxianism.htm

  • SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ZAMOLXIENI ŞI CĂTRE TOŢI CREŞTINII!

   Stimate Domnule Ovidiu Sărbătoare,

   Vă scriu această scrisoare cu un regret profund, deoarece la început am crezut că sunteţi cu mintea şi sufletul alături de Dumnezeu, de români şi de străbuni, dar citirea acestor cărţi al căror autor sunteţi – Pe urmele lui Zamolxe, m-a făcut să înţeleg adevărul de care m-am cutremurat şi să înţeleg eroarea gravă în care vă aflaţi şi pe care sunteţi hotărât să o şi dezvoltaţi în continuare.
   Nu vă felicit, ci vă deplâng pentru deserviciul pe care îl faceţi acestei naţiuni şi mai ales marilor străbuni Zamolxe şi Deceneu, asupra cărora aruncaţi astfel de fapte grave şi în contul cărora aşezaţi aceste concepţii filozofico–religioase atât de greşite.
   De ce sunteţi în gravă eroare? Am să vă fac dovada prin câteva argumente:
   1. D-vs şi grupul d-vs L-aţi coborât pe Dumnezeu din rangul suprem care i se cuvine şi L-aţi aşezat în rândul zeilor, care rang în Cer există, dar mult mai jos situat în Ierarhie. (vezi Adevăruri revelate şi Vremea dreptăţii scrise de Tania Cuţov) Deci aduceţi atingere directă Divinităţii din neştiinţă şi neînţelegere a Ierarhiei Cereşti. Aceasta este pe placul celui rău, care abia aşteaptă să aibă astfel de denigratori sârguincioşi în slujba sa.

   2. D-vs şi gruparea de care aparţineţi, din neştiinţă şi din lipsă de respect faţă de Dumnezeu şi marele străbun Zamolxe, răpiţi Tronul Tatălui Ceresc şi îl aşezaţi acolo pe Zamolxe, ceea ce dânsul nu ar accepta niciodată aşa ceva, aşa o dezonoare la adresa lui Dumnezeu şi a Ierarhiei cereşti din care şi el face parte. Acest furt spiritual fără precedent aduce daune foarte mari nouă românilor şi Marelui Străbun, căci creştinismul şi creştinii loviţi direct, nu vor accepta aşa ceva şi oricum aceasta este un fals spiritual faţă de Zamolxe şi mai mult îl vor aşeza în categoria idoli, ceea ce ar fi foarte grav, deoarece noi trebuie să ne luptăm ca în timp atât Zamolxe cât şi Deceneu să fie aduşi în galeria marilor Sfinţi precreştini!

   3. În cartea 7 Ani apocaliptici a lui Ion Ţugui, din informaţiile directe ale Contelui Incapuciato aflăm clar care este poziţia în Ierarhia Cerească a lui Zamolxe, lucru verificat şi confirmat de multe persoane cu capacităţi senzitive:

   ,,Cu privire la misiunea lui Iisus pe Pământ se poate spune că înainte de venirea Lui existau şapte spirite benefice trimise de Divinitate pentru a supraveghea şi dirija evoluţia umană. Trei din aceste spirite se aflau în Tibet, zonă care a rămas şi în prezent foarte spirituală; un alt spirit se află în China, un altul în India, un altul în Ierusalim, iar ultimul se află pe teritoriul vechii Dacii. Ultimul nu înseamnă cel din urmă, ci unul din cele şapte şi care se numea Zamolxis.”

   Pentru că această informaţie este incontestabilă şi de mare valoare noi azi ar trebui să fim mândri şi nicidecum să nu inventăm altceva din neştiinţă şi nepricepere şi să mulţumim Bunului Dumnezeu că a avut această mare bunăvoinţă faţă de străbuni şi ne-a trimis un astfel de spirit mare şi luminat în acest popor. Zamolxe cât a trăit pe Pământ pe Dumnezeu şi Domnul Iisus Christos – Cel ce trebuia să vină, a slujit! Mai departe dacă aţi cere de la Dumnezeu ochii de văzut, pe care este clar că nu-i aveţi, aţi citi în Cartea Sfântă – Biblia Ortodoxă, unde se spune la Apocalipsă despre cele 7 sirite de lumină, cele 7 făcări dinaintea Tronului:

   ,,1. După acestea, m-am uitat si iată o uşa era deschisa in cer si glasul cel dintâi – glasul ca de trâmbiţă, pe care l-am auzit vorbind cu mine – mi-a zis: Suie-te aici că îţi voi arata cele ce trebuie sa fie după acestea.
   2. Îndată am fost in duh; şi iată un Tron era în Cer şi pe Tron şedea Cineva.
   3. Şi Cel ce şedea semăna la vedere cu piatra de iasp şi de sardiu, iar de jur împrejurul Tronului era un curcubeu, cu înfăţişarea smaraldului.
   4. Şi douăzeci şi patru de scaune înconjurau Tronul şi pe scaune douăzeci şi patru de bătrâni, şezând, îmbrăcaţi în haine albe şi purtând pe capetele lor cununi de aur.
   5. Şi din Tron ieşeau fulgere şi glasuri şi tunete; şi şapte făclii de foc ardeau înaintea Tronului, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu”

   În concluzie Zamolxe a fost una din aceste 7 Flăcări de Lumină dinaintea Tronului lui Dumnezeu şi aceasta este şi acum, Făclia care Luminează în neamul nostru! Dar el nu este Dumnezeu! El este Făclia dinaintea Lui, un Înalt Slujitor Ceresc la Tron!
   Din scrierile arătate mai sus şi confirmate pe multe căi, este limpede că Dânsul a venit pe teritoriul Daciei pentru a ridica acest popor din întunericul neştiinţei, că Dânsul era un mare iniţiat, că studiase în tinereţile sale în cele mai înalte şcoli iniţiatice de pe Terra de la acea vreme, şi odată reîntors la ai săi, a pus bazele unei învăţături foarte înalte în obşti, devenind foarte iubit şi ascultat. Aşa se explică de ce creştinismul s-a aplicat atât de uşor pe crezurile dacilor, deoarece cu un timp înainte Zamolxe le adusese LEGEA DIVINĂ şi îi învăţase ceea ce trebuia! El a fost cel care a netezit calea creştinismului în Dacia şi întărise credinţa într-un Dumnezeu unic, căruia dacii îi spuneau Cel Dintru Înălţime sau Cel Preaînalt, termeni care se regăsesc şi azi în textul Liturghiei ortodoxe. Zamolxe nu a întemeiat o religie care să-l preamărească pe el, aşa cum doriţi d-vs astăzi să-i faceţi pe oameni să creadă, ci lucra pe Pământ pentru Marele său Creator – Dumnezeu, căruia I se supunea. El era legătura între oameni şi Dumnezeu, aducătorul Legii, aşa cum arată şi numele său:
   ZAMOLXE = ZA MO LXE :
   ZA – legătură într-un lanţ – trimisul, cel care face legătura;
   MO – Învlăguitorul, corespondent al Sfântului Duh din Cer;
   LXE – Legea, legislatorul, aducătorul codului de legi;
   Aceasta este poziţia corectă în Cer a lui Zamolxe, aceasta a fost poziţia lui corectă pe Pământ şi aceasta trebuie să fie poziţia sa corectă şi în credinţa noastră a românilor – O flacăpră dinaintea Tronului Dumnezeiesc plecat în misiune pe Pământ în poporul traco-geto-dac, misiune care şi-a îndeplinit-o în mod strălucit!
   Orice altceva este rătăcire gravă, încălcare de poruncă cerească şi un mare prejudiciu adus celor două mari spirite cereşti…

   4. D-vs şi grupul zamolxian cum vă autointitulaţi, îndrăzniţi să daţi la o parte pe Domnul Iisus Christos şi pe Mama Sa Sfântă Fecioara Maria şi toată învăţătura valoroasă pe care Dânsul a lăsat-o moştenire lumii şi deci şi nouă românilor şi ne propuneţi în schimb o doctrină nebuloasă şi încâlcită şi ne propuneţi să ne reîntoarcem la idoli, la a ne închina la tot felul de zeităţi mărunte, după ritualuri aberante. Aceasta este o scădere foarte gravă din punct de vedere spiritual, care încercaţi să o impuneţi neştiutorilor acestei ţări, folosindu-vă inadmisibil de numele lui Zamolxe şi a marelui înţelept Deceneu. Este de-a dreptul mârşav şi strigător la Cer ceea ce intreprindeţi d-vs şi răsplata vă va fi probabil pe măsură dacă nu vă opriţi la timp.

   5. Gruparea d-vs îndepărtează pe oameni de învăţătura adevărată şi le serveşte o porţie de rătăcire cum nu s-a mai văzut, dorind să-i transformaţi din creştini adevăraţi în servitori ai unor duhuri întunecate care bântuie acum în lume şi de care Dumnezeu ne-a avertizat prin Apocalipsă că vor umbla pe Pământ răcnind ca să apuce pe cine poate – dar numai pe cine poate!… Şi tot în Apocalipsă se spune că acest balaur va fi legat şi prăbuşit în adâncuri de către un mare Înger pogorât din Cer: Şi a prins pe balaur, şarpele cel vechi, care este diavolul şi satana, şi l-a legat pe mii de ani. Şi l-a aruncat în adânc şi l-a închis şi a pecetluit deasupra lui, până ce se vor sfârşi miile de ani.” Vedeţi ce va trădat şi va arătat adevărata faţă? Şarpele cel vechi de piatră la care vă închinaţi în Bucegi, acelaşi cu şarpele cel vechi care ispitea pe Adam şi Eva oarecând. Să dea Dumnezeu să nu vă urmeze nimeni şi românii în masă să fie luminaţi şi să nu se îndepărteze de credinţa lor străbună!

   6. D-vs propuneţi nişte ritualuri de botez, cununie, etc. aberante, fără noimă şi fără să înţelegeţi ce se întâmplă în acel timp în nevăzut şi în ce negură sunt legaţi aceia care urmează acele ritualuri. Faceţi de exemplu cununia unei femei cu doi soţi deodată sau ale unui soţ cu două sau trei soţii, călcând legile lui Dumnezeu şi ale Statului Român, care interzic poligamia şi altele căsătorii de felul acesta. Aceasta nu este de fapt decât coborârea în animalismul cel mai degradant a omului, deoarece până şi animalele aflate pe o treaptă superioară de evoluţie au o singură pereche pentru toată viaţa. Oamenii care au evoluat din animalism pe o treaptă superioară trebuie să aibă un singur partener de viaţă cu care să trăiască moral şi în ascultare de Legea lui Dumnezeu. Ceea ce faceţi d-vs nu este de fapt decât paravanul pentru cea mai crasă destrăbălare pe care o puneţi la cale şi o propovăduiţi, folosindu-vă de numele marilor străbuni Zamolxe şi Deceneu, deoarece în Dacia nu exista decât monogamie. Aceasta este strigător la Cer şi o necinstire inadmisibilă a numelui marilor străbuni!

   7. În ierarhia cerească gnomii, elfii şi zânele pe care le tot invocaţi, sunt spirite ale naturii, care au rostul să vegheze regnul animal, călăuzirea şi dezvoltarea lor. În doctrina pe care o propuneţi îi chemaţi pe oameni să se pună în poziţia unor animale fără minte care să se roage la aceste spirite – zânele! Vedeţi cât de gravă vă este decăderea dumneavoastră? Nu sunt cu nimic devină aceste spirite ale naturii, diafani slujitori pe o anumită treaptă a lui Dumnezeu, ci d-vs şi gruparea de care aparţineţi, care aţi ajuns să propovăduiţi astfel de aberaţii. Este ca şi cum cineva trebuie să-şi rezolve o problemă la Primărie şi el se opreşte la portar şi-l ridică pe acesta în slăvi, rugându-se mereu de el să-i rezolve problema lui importantă, deşi portarul nu are nici un fel de atribuţii în acest sens şi nici căderea necesară. Vi se pare normal? Nouă nu! De aceea noi îi vom da bună ziua portarului, dar vom merge la Primar şi în consecinţă vom respecta spiritele naturii, dar nu ne vom închina niciodată zânelor în loc să ne închinăm la Dumnezeu, aşezându-le din acest punct de vedere acolo unde le este locul corect.

   8. În acest moment d-vs şi ceilalţi din această grupare, sunteţi cozi de topor, care vreţi să faceţi rău în ţara aceasta şi în neamul acesta, prin care să aduceţi haosul, dezordinea, destrăbălarea, întunericul sub nenumărate faţete, vreţi să stingeţi flacăra adevărată a credinţei în Dumnezeu sădită în sufletele oamenilor prin crezul ortodox. Nu vreţi decât să vă vedeţi împăunaţi cu tot felul de ranguri de popi şi preotese în numele unui cult fals pe care l-aţi numit zamolxianism, folosindu-vă fără scrupule de numele Marilor Străbuni Zamolxe şi Deceneu, a căror învăţătură de fapt nici nu o cunoaşteţi, deoarece învăţătura lor cerea şi cere oamenilor să creadă şi să se supună CELUI PREAÎNALT! Păcat că nu aţi citit cartea Creanga de aur a unui mare iniţiat care a fost Mihail Sadoveanu, fiindcă atunci aţi fi înţeles ce înseamnă şi care era învăţătura în Casta Deceneilor.

   9. Vă folosiţi de tezaurul de înţelepciune al poporului, de datini şi tradiţii valoroase pentru a da o tentă naţională şi populară, aberaţiilor doctrinare pe care le-aţi inventat, susţinând mereu că Religia Creştin Ortodoxă este în impas, când de fapt tocmai această credinţă păstrată cu sfinţenie din străbuni ne-a salvat de-a lungul timpului şi ne va salva şi de acum încolo. Religia viitorului este Religia Ortodoxă, aşa cum este arătat în nenumărate profeţii, că vă place că nu! Aceasta este hotărârea Divinităţii şi Planul lui Dumnezeu se va împlini fără greşeală, iar cei înţelepţi se vor alia acestui plan, iar cei rătăciţi care nu se vor întoarce la timp din rătăcire vor dispărea. Citiţi profeţiile ultimilor ani pentru România şi vă convingeţi!

   10. Vă mai folosiţi de numele uni Sfânt pe care poporul îl iubeşte şi îl cinsteşte foarte mult – ARSENIE BOCA, ca să loviţi în creştinism. Dumnezeu să vă pedepsească pentru ceea ce faceţi cu atâta inconştienţă! Arsenie Boca a fost un mare luminat, un Sfânt în viaţă care a apărat în fiecare zi a vieţii lui valorile creştine şi d-vs îndrăzniţi să aduceţi atingere numelui său în acest mod josnic, propovăduind astfel de lucruri aberante în numele său? Unde şi când a spus dânsul ca familia să fie desfrânată? Unde şi când a spus dânsul să vă închinaţi la zâne în loc să vă închinaţi lui Dumnezeu? Unde şi când a spus dânsul să nu mai slujiţi în Biserici, în altare sfinţite, ci pe coclauri, unde să-i zăpăciţi pe oameni la cap, cum că Zamolxe este de fapt Dumnezeu? Unde şi când v-a lăsat el vouă poruncă să vă lăsaţi de creştinism şi să fiţi ruşinea acestui neam? Se spune undeva în Biblie că vor ajunge orbii să conducă pe orbi, dar faptele de care vă faceţi vinovaţi d-vs şi grupul de aşa numiţi zamolxieni sunt cu mult mai grav decât atât…

   11. Bunul Dumnezeu este revenit pe Pământ! Domnul Iisus Christos este revenit în fruntea a nenumărate Oştiri Cereşti şi El este Cel care Judecă şi împarte dreptatea în acest moment în lume, că de aceea sunt atât de multe pedepse peste tot, că pe mulţi i-a găsit în neregulă. Noul Mesia – Fiul Omului Domnul Zvezdomir Marinov – este în acest moment Conducătorul planetar şi se află în România şi El este cel care a hotărât deja de câţiva ani că drumul nostru trebuie să fie numai înspre lumină şi nu îl alt sens, şi că religia viitorului este cea ortodoxă. Oricine doreşte primeşte ajutorul Său. Duhul Sfânt la rândul Său, s-a întrupat ca Om şi a fost Doamna Desanca Nicolai din România, de credinţă creştin ortodoxă, care a vindecat miraculos mii de bolnavi de cancer şi alte boli grele, oameni pe care medicina i-a abandonat şi i-a trimis acasă să moară! A dat lumină şi învăţătură tuturor celor ce au ajuns la Templul din Arad fără să ceară altceva în schimb decât credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu. Tatăl Ceresc din văzut şi nevăzut supevizează şi veghează ca Planul de Salvare a omenirii să se deruleze cu bine, căutând să nu se piardă sufletele copiilor Săi iubiţi pe care El însuşi i-a creat. Marii străbuni Zamolxe şi Deceneu sunt umili şi smeriţi şi vrednici slujitori ai lui Dumnezeu în acest Plan vast, care în prezent se derulează pe toate planurile vieţii, ei acţionând din văzut şi din nevăzut mai ales în România, unde sunt iubiţi şi respectaţi. Şi iată ce plan minunat al lui Dumnezeu vreţi să daţi la o parte şi iată cum vreţi să împiedicaţi ieşirea în lumină a unui popor pe care spuneţi că îl iubiţi, încercând să-l duceţi la pierzare şi să-l cufundaţi în cea mai mare negură! Şi ce puneţi în loc? Iată ce puneţi: idolatria şi destrăbălarea la care îi daţi aşa o aparenţă de spiritualitate, folosidu-vă în mod viclean de renumele celor doi Mari Străbuni pe care poporul îi iubeşte şi îi cinsteşte de sute de ani. Noi creştini ortodocşi nu vom accepta niciodată astfel de nelegiuiri în neanul nostru. Oare nu aţi văzut că Pavel Coruţ care s-a declarat zamolxian nu are nici un viitor nici în politică şi nici cu partidul său, tocmai pentru că s-a dezis de Dumnezeu şi credinţa Ortodoxă în care părinţii lui l-au botezat, aderând la tot felul de idei fanteziste? Oare nu aţi văzut în ce rătăciri grave a ajuns? Acesta este drumul întunericului, al anticristului care caută să-i rătăcească pe cei ai luminii, folosindu-se orgoliul lor fără margini, de dorinţa lor de funcţii sacerdotale îmbrăcaţi în haine lor albe astfel ca lumea să-i creadă sfinţi, care se foloseşte de dorinţa lor de a fi lideri. O lume jalnică, în decădere morală şi o rătăcire spirituală fără precedent oferiţi celor care vă cred şi vă urmează. Ne rugăm să nu vă ajute Dumnezeu în realizarea acestor planuri inspirate de cel rău, dar ne rugăm la Dumnezeu să vă readucă pe toţi în lumina adevărului şi la dreapta credinţă.

   Oameni buni, noi suntem creştini ortodocşi care credem numai în Dumnezeu Creatorul nostru Suprem, care credem în Împărăţia Cerurilor şi ierarhia cerească pe care o respectăm, care credem în valorile şi tradiţiile noastre naţionale ancestrale. Noi cinstim pe aceia care în neamul nostru au pregătit calea creştinismului în lume şi care au adus ascultarea de Lege în toate obştile din Dacia şi care au fost doi Mari Străbuni: Zamolxe, mare preot şi îndrumător şi Deceneu cel care a întemeiat casta preoţească a deceneilor, adică a celor care respectau cele 10 porunci (zece-dece!). Noi ne dezicem ferm şi dezavuăm clar pe aceşti aşa numiţi zamolxieni şi învăţăturile lor. Ei sunt de fapt o mână de oameni care nu vor ascultare de Dumnezeu şi Legea Sa şi care sunt inspiraţi de cel rău şi vin să instaureze haosul, dezordinea şi idolatria în viaţa noastră spirituală, folosindu-se în mod josnic de numele marilor străbuni. Acestor Mari Străbuni noi românii cât vom fi pe acest Pământ le vom purta vie recunoştinţă şi cinstire, pentru cele ce au făcut şi fac pentru neamul nostru românesc, iar pentru aceşti mistificatori chemăm să se facă dreptatea Divină! Aşa să ne ajute Dumnezeu!
   Oradea 3 ianuarie 2010,

   Având în vedere că doctrina d-vs este publică, am considerat că am datoria morală de a face public acest punct de vedere şi clarificările necesare.
   Fundaţia Altadora 2003 – Pirtea Maria.

   • Dragii mei dragi,
    Ce e blogul nostru? Teren de „duel” pt sustinatorii si detractorii d-lui Sarbatoare? V-as ruga politicos sa va mutati in alta parte. Multumesc.
    Solomonar

   • Cum e cu Duhul Sfant si Mesia intrupati in Romania fa-ma sa intzeleg asta si eshti tare.

   • Zamolxe si Deceneu au format cre(s)tinismul….ce aberatie intelectuala….dar sa nu uit sa spun cit de admirabila este aceasta religie in care dupa cum vad si aici, se merge pe blesteme…..ca sa nu mai spun ca sinteti in mare eroare si greseala, la fel ca cel pe care-l acuzati si-l blestemati, caci credinta nu are nici o legatura cu religia, caci dumnezeu numai unul si nu are vreo religie anume….

   • Ce insemna sa fi indoctrinat, Aberezi tot timpul. Dai inainte cu tupeu ,dar deageaba. Cine te intelege te sustine. Da, dar astia sunt putini si vor fi tot mai putini. Fundatie facuta deageaba. Oricum succces ! Nestiutori sunt multi. Pa !

 21. adevar, neadevar, it made my day:). zenu e zen, in orice limba, capacitatile umane sunt inca neexplorate cum trebuie si mi se pare foarte in regula ideea de a tinti catre numitorul comun al tuturor crezurilor frumoase ale lumii prin intermediul lumii mosilor tai. sa fie de bine!
  GPTR, daca stii, zi-ne si noua ca militia n-o sa stie:)). bibliografie/ locatii/linkuri sunt utile.

 22. frumos articol, din pacate cu multe neadevaruri in el, poate datorita limitarilor pe care le-am vazut.
  Getii nu au avut zei. Nu au avut religie, pentru simplul fapt ca nu era necesara.
  In sarmis nu era biserica. Acea constructie chicioasa facuta in anii ’70 te determina sa crezi asta. Nici macar nu a fost decopertata integral ca sa ai o idee corecta despre ce este acolo, iar tot ceea ce se vede acolo a fost mutat pentru a nu mai avea nici macar amplasarea initiala.
  Zamolxe a fost un conducator, nu un zeu. Baba inseamna altceva decat ai scris acolo, dar te apropii. Spor la cautari si lamuriri

 23. vin des pe aici , atata numa ca s mai tacut .

 24. Oroles 🙂
  multam…ma taica te mai vede si pe tine omu? 🙂
  numa bine,zamolxe 🙂

 25. Fain !

 26. tulai!!! am un milion de intrebari si nici o clipa de timp ! 😦 .. Pazea zamolxe, ca revin !!! 😀

 27. super fain articolul…pasionant… Poate o sa mai scrieti, pe tema asta… E chiar foarte interesanta..

 28. mi-a placut acest articol sa-l citesc, mi-a captivat atentia ; un zambet pe buze mi-a adus sectiunea cu imaginea solomonarului – am dat frau liber imaginatiei 😀
  argento

 29. CIUDAT.. bunicul tau solomonar:)
  zamolxe:)

 30. Foarte interesant articolul. Cat despre existenta solomonarilor, eu cred ca ei inca exista- sub o forma sau alta. I-am auzit pe strabunicii mei vorbind despre ei la timpul prezent, bunicul meu (Octavian) spunea, cand il intrebam, „Solomonarii SUNT aia de umbla pe nori” si nu „Solomonarii ERAU aia de umblau pe nori”- si ceva-mi spune ca stia el ce zice. Numai bine! Solomonar (ca tot veni vorba 🙂 )


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: