Kogaion – muntele sacru al dacilor

Articol înscris în concursul lui Visurât si Archi

Motto: ”Căci nu este nimic ascuns, care nu va fi descoperit
şi nimic tăinuit, care nu va ieşi la lumină. Dacă are
cineva urechi de auzit, să audă:” (Marcu 4:22-23)

Despre muntele sacru al dacilor s-a vorbit mult, însă cercetătorii nu au reuşit încă să ajungă la un consens în ceea ce priveşte localizarea sa. Unii sunt de părere că acest munte sacru al antichităţii ar fi Ceahlăul, iar alţii, susţin că acest munte atât de venerat al antichităţii preelene ar fi Bucegiul.

Care are dreptate? Pornind să judecăm după legea exclusivismului, din două păreri doar una poate fi adevărată ! Care să fie aceea? O să vedem în măsură în care ne-o permit documentele!

Vă voi cere scuze, de la bun început, pentru că nu voi trata acum foarte cuprinzător această problemă a Muntelui Sacru, ci doar vă voi atrage atenţia asupra unor chestiuni ce nu pot fi trecute cu vederea. Funcţie însă de interesul manifestat, voi reveni cu alte articole pe tema aceasta.

Pentru a arăta ca Muntele Sacru al dacilor – Kogaionul – este muntele sfânt al antichităţii, vom apela la izvoare istorice, mitologice, la simbolism şi la …. geografie !

Să vedem pentru început, ce ne spun dovezile existente despre localizarea Kogaionului – muntele sacru al antichităţii, considerat de tradiţiile vechi, centrul şi polul lumii ?

Localizarea Kogaionului după declaraţia lui Strabon

Strabon ne spune explicit: „Tot aşa şi acest munte a fost recunoscut drept sacru şi astfel îl numesc geţii; numele lui, Kogaionon, era la fel cu numele râului ce curgea alături” (Geografia, VII,3,5) Acelaşi autor ne spune că aici se afla şi peştera unde se retrăgea marele preot al lui Zamolxe, care-i purta numele, fiind el însuşi considerat zeu: „La început el (Zamolxe) a fost ales mare preot al celui mai venerat zeu de-al lor, iar după un timp a fost socotit el însuşi zeu. S-a retras atunci într-o peşteră, inaccesibilă altora şi acolo şi-a petrecut o bună bucată de vreme, întâlnindu-se rar cucei de afară, doar decât cu regele şi cu slujitorii săi”

Din mărturia lui Strabon tragem însă şi o altă concluzie pe care însă nu o vom dezbate în studiul de faţă. Catehizarea nu este un obicei creştin întrucât ea era practicată în cultul lui Zamolxe de la început. Prin urmare, mărturiile pe care le avem noi, nu sunt în legătură cu Zamolxe zeul ci cu Zamolxe Marele Preot, ridicat la rang de zeu prin catehizare!

V. Kernbach ne lămureşte însă pe deplin prin afirmaţiile sale, urmând textul lui Strabon: „Locuinţa marelui preot dac ar fi fost într-o peşteră din Kogaion şi aici, în clipe de cumpănă venea să se sfătuiască sau să consulte voci oraculare probabil chiar regele dacilor. Autorii greci relatează că dacii îşi numeau preoţii <călători prin nori>; de aici pare să rezulte cel puţin că sanctuarul principal era pe un munte atingând norii”

Strabon ne semnalează prezenţa unei ape care curgea pe alături de Muntele Sacru şi într-adevăr, Ialomiţa, izvorăşte din vecinătatea întreitului Stâlp al Cerului, menţionat în tradiţia antică, format din piscurile Găvanu, Vârful Ocolit şi Omu. Mai departe acest râu ocoleşte platoul Babelor ajungând la picioarele peşterii care-i poartă numele

V. Kernbach şi Strabon ne mai spun că Zamolxe s-a retras într-o peşteră unde aveau acces doar regele şi slujitorii săi pentru a tine sfat de taină în problemele ţării. Din nou realitatea se poate verifica în teren.

Faptul că peştera avea reputaţie sacră ne-o demonstrează denumirea, păstrată de tradiţie a celui mai îndepărtat punct accesibil al ei – La Altar. În plus, vechea denumire a Peşterii Ialomiţei este „Peştera lui Decebal” iar una dintre grote se numeşte chiar „sala lui Decebal”, fapt ce demonstrează că regele-erou dac, obişnuia să vină aici ca şi înaintaşul său Burebista şi nu numai ei.

În al treilea rând, V. Kernbach ne atrage atenţia supra „călătorilor prin nori”, cum se numeau preoţii daci, de aici ajungând la concluzia că sediul marelui preot se afla pe un munte atingând norii. Or, este cunoscut faptul ca Vârful Omu este în permanenţă învăluit de nori sau deasupra lor ! Iată, deci, unde se afla şi Olimpul pre-elenic de care vorbesc Hesiod şi Homer.

Triplul sanctuar din Bucegi şi cele trei trepte ale iniţierii antice

Ce este iniţierea? Toate textele antice echivalează iniţierea cu drumul parcurs de neofit pentru a ajunge la „a doua naştere”. Orice iniţiere veritabilă are o structură triplă aceasta fiind după părerea lui Rene Guenon, gradarea fundamentală. Numai că templul arhetipal din Bucegi ne prezintă şi el o structură pe trei nivele ceea ce-l face să devină simbolul arhetipal al iniţierii zamolxiene.Primul nivel şi cel mai de jos este Peştera Ialomiţei sau Peşteră lui Zamolxe unde neofitul murea pentru lume pentru a se naşte a doua oară din pământ cu scopul bine fixat de a ajunge să cunoască tainele cerului. Această ultimă etapă a iniţierii, a cunoaşterii tainelor cereşti , spirituale era realizarea supremă a omului în tradiţia orientală dar şi în cea a Occidentului, cel puţin la începuturile Evului Mediu (v. Legenda Graalului, Legenda regelui Arthur şi a cavalerilor Mesei Rotunde).

Spuneam că templul din Bucegi este structurat pe trei nivele şi că aceste nivele reprezintă cele trei trepte ale iniţierii autentice. Astfel, după ce neofitul se năştea a doua oară în Peştera lui Zamolxe, după o instruire prealabilă pe cel de-al doilea nivel, Platoul Babelor, unde devenea iniţiat, ajungea, în sfârşit, la cel de-al treilea nivel (Altarul sau Sanctuarul Principal, Întreitul Stâlp al cerului) atingând iniţierea divină, în Centrul Lumii.

Fig. 1. Structura triplă a sanctuarului din Bucegi

Fig. 1. Structura triplă a sanctuarului din Bucegi

Aşa desemnează toate tradiţiile antice Dacia, iar dacii, şi nu numai ei, vedeau în Kogaion centrul suprem al lumii, Axa, Polul Getic. Această Axis Hiperboreus, Axis Mundi este formata din trei vârfuri alăturate: Găvane, Omu şi Vârful Ocolit.

Spuneam că Kogaionul, imensul templu natural, este un simbol arhetipal, adică un model. Model pentru ce? Model pentru toate templele antice legate de religiile de mistere care presupuneau o naştere a doua oară.

Astfel, structura trinitară a templului din Bucegi se regăseşte în construcţia bisericilor creştine care sunt împărţite în pronaos, naos şi altar. La fel templele egiptene şi cele greceşti în care „cele trei diviziuni ale templului egiptean se menţin totdeauna” după părerea lui Constantin Daniel.

Simbolism cu cântec … în teren!

Urmărindu-l pe marele esoterist Rene Guenon, vedem că svastica este emblema Polului Ceresc cunoscută în Orient şi sub numele de Giuvaerul Cerului. Probabil o să mă întrebaţi ce treabă avem noi cu svastica? Avem… şi încă una mare de tot !

În timpul călătoriilor sale prin Tibet, Jean Marques-Riviere a primit de la marii maeştri lama două informaţii de inestimabilă valoare pentru istoria noastră străveche:

1. „Tradiţia ne spune că înaintea glorioasei dinastii din Lassa, înaintea înţeleptului Passepa, înainte de Tsangkhapa, Domnul Atotputernic, locuia în Occident, pe un Munte înconjurat de mari păduri…În acel timp exista încă Floarea pe svastică…Dar ciclurile negre, l-au determinat să părăsească Occidentul şi să vină în Orient, la poporul nostru. Atunci el a umbrit Floarea, şi svastica singură rămâne, simbol al puterii „Giuvaerului Cerului”. Atotputernicia lui ne ocroteşte, dar legile inexorabile ne domină şi în faţa ciclurilor sumbre trebuie să se ascundă şi să aştepte”

2. „ Reţine şi meditează la ceea ce îţi voi spune – de înţeles vei înţelege mai târziu: odinioară, centrul „Domnului Celor Trei Lumi” nu era unde este acum. Au fost epoci, în acest ciclu, când Tradiţia Vieţii era cunoscută şi adorată aproape deschis; Centrul Spiritual al lumii era în valea unui mare fluviu; apoi în faţa valurilor crescânde ale năvălirilor barbare, El s-a mutat în Orient unde îşi are cum reşedinţa, ascuns de ochii oamenilor”

Concluziile impuse de textele mai sus citate, ne demonstrează că:

Centrul spiritual din Tibet este derivat direct din centrul suprem, care se afla în vechime în Carpaţi, fapt exprimat prin formularea „Domnul celor Trei Lumi (Zamolxe)” care „s-a mutat în Orient”. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în raport cu Tibetul, Carpaţii de află situaţi în Occident. Toate mărturiile ne spun că Munţii Carpaţi erau acoperiţi de păduri mari şi înfricoşătoare iar fluviul despre care se vorbeşte în text nu este altul decât Dunărea.

Mai rămâne însă svastica, acest simbol care desemnează polul ceresc. Cum putem confirma spusele iniţiatului tibetan. Simplu ! consultând o hartă

Svastica, desenata de schema principalelor culmi ale Masivului Bucegi

Svastica, desenata de schema principalelor culmi ale Masivului Bucegi

a Bucegilor şi urmărind persistenţa simbolului svasticii la poporul român.

Desfăşurând harta masivului Bucegi, suntem de-a dreptul uimiţi simbolul svasticii este desenat de însuşi culmile Muntelui în mijlocul căreia se află întreitul Stâlp al Cerului format din vârfurile Găvane, Vârful Ocolit şi Omu ! Svastica marchează istoria poporului român din cele mai vechi timpuri şi până în prezent când mai există păstrători ai tradiţiei despre Muntele Sfânt (a se vedea legenda Întoarcerea lui Deceneu de pe blogul lui Quadratus). Astfel regăsim acest simbol al Axului Lumii, al Polului Spiritual Getic, pe o piesă de aur din tezaurul de la Băiceni, pe motivele cusăturilor şi broderiilor bucovinene sau pe acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop, doamna lui Ştefan cel Mare, strălucitul Domn al Moldovei, ca să dau numai câteva dintre exemple. La acestea se adaugă un fapt inedit, menţionat de Nicolae Lovinescu. El ne povesteşte cum că un profesor stând de vorbă cu un ţăran încerca să-l convingă pe acesta din urmă că svastica este un simbol nazist. Ţăranul, cum îi e felul, a stat, l-a ascultat cu răbdare, apoi, scuturând din cap a zis: „ Ba nu ! E a nost ! Îl avem de pe vremea urieşilor !” Ciudată această memorie genetică răsfrântă în mentalul colectiv prin intermediul tradiţiei. Memorie care face ca ţăranul, să fie mai presus decât savantul. Şi tot pentru a demonstra persistenţa Muntelui Sfânt al dacilor în credinţele noastre, trebuie să mai menţionăm o povestioară. În gura peşterii Ialomiţa, s-a ridicat o lavră creştină unde trăiesc câţiva călugări. Doamna Cristina Pănculescu aflată în excursie de cercetare la faţa locului a fotografiat într-una dintre deplasările ei Vârful Ocolit asupra căruia coboară un jet de lumină si a dat-o stareţului. Iată ce relatează doamna Pănculescu:” Ne-am întors la schit pentru a ne lua rămas bun, şi pentru a participa la slujba de dimineaţă. Biserica era deschisă dar pustie. Când a venit stareţul, i-am arătat fotografia cu Vârful Ocolit deasupra căruia străluceşte coloana de lumină şi fără să-i dau vreo explicaţie, l-am întrebat numai dacă-i spune ceva sau daca seamănă cu ceva… a rostit abia şoptit: „Sfântul Munte”…i-am oferit fotografia; tot timpul slujbei vocea stareţului a fost marcată de o emoţie pe care îi era greu s-o stăpânească”. Acum va întreb eu pe dumneavoastră: nu vi se pare ciudat că pentru respectivul călugăr, crescut în dogma ortodoxă, Vârful Ocolit este mai presus decât munţii sacri ai creştinismului, Athos si Golgota? Un alt simbol pe care-l găsim atât în Orient cât şi in Occidentul străvechi, este simbolul cunoscut sub numele de Yin/Yang. Ciudat este faptul că, Vârful Ocolit transpune în natură acest simbol tradiţional!

În altă ordine de idei, Herodot ne spune despre trimiterea solului la cer prin aruncarea lui în trei suliţe, obicei dacic sângeros, săvârşit odată la 4 ani în cinstea zeului Zamolxe . Înclin să cred că grecii nu au văzut niciodată acest ritual, deoarece relatarea lui Herodot pare a fi o poveste iniţiatică. Nu sunt de acord cu el din mai multe motive. Cel mai important este însă faptul că pentru acest sacrificiu, spune Herodot, era ales cel mai drept şi mai viteaz dintre dânşii. Câteva rânduri mai încolo, acelaşi autor spune că dacă trimisul nu moare, cade în dizgraţie.

Îmi exprim părerea, că aici ar fi vorba despre moartea iniţiatică de care vorbeam în paragraful anterior. Cel mai bun dintre daci, era trimis, o dată la patru ani, ca sol la Zamolxe; adică era trimis la peştera Ialomiţa pentru a „muri” şi a se naşte a doua oară după care ajungea pe Întreitul Stâlp al Cerului (simbolizat de cele trei suliţe), unde era capabil să transmită dorinţele poporului direct lui Zamolxe. Dizgraţia survenea în urma faptului că solul, nu era capabil să depăşească toate cele trei nivele iniţiatice ale templui pentru a ajunge sa se prezinte în fata lui Zamolxe pe Altarul Cerului.

Mai adaug că Adrian Bucurescu spune că ritualul trimiterii solului se mai numea şi TIARANTOS adică „cel jertfit Cerbului”

Şi un fapt inedit: dacă rotim schema hărţii masivului Bucegi cu 180 de grade (adică o privim dinspre nord), obţinem imaginea stilizată a Cerbului Sfânt, între cornele căruia, creşte Arborele Vieţii sau Arborele Cosmic.

Solomonarii şi Muntele Sfânt şi Tăbliţele de la Sinaia

Solomonarii sunt, în tradiţia românească, vrăjitori, practicând magia, socotiţi a fi investiţi cu puteri miraculoase, putând avea raporturi cu duhurile. În imaginarul popular, ei încalecă balauri, sunt capabili să facă ascensiuni cereşti si să oprească sau să aducă grindina. Tradiţia românească ne spune că solomonarii poartă ca veşmânt o ţundră albă, zdrenţuită, o traistă în care îşi ţine instrumentele magice şi Cartea Solomonăriei. Viitorii solomonari, erau răpiţi de mici de către solomonarii bătrâni şi crescuţi în crugul (centrul) pământului unde învăţau toate limbile făpturilor vii, toate formulele magice şi toate tainele naturii, vrăjile şi farmecele. Că ar fi urmaşii regelui biblic Solomon, mă îndoiesc la modul foarte serios.

La poalele Bucegilor, în staţiunea climaterică Sinaia , s-a descoperit un tezaur format din plăcuţe de plumb, care conform părerii unora dintre cercetători, ar relata istoria dacilor din cele mai vechi timpuri până la domnia lui Decebal şi chiar mai departe. Iată ce ne spune Adrian Bucurescu despre aceste tăbliţe: „În tăbliţele de la Sinaia apare şi cel mai important conducător de după Decebal, necunoscut de istoria noastră oficială, dar sugerat de celebrul poem germanic medieval „Cântecul Nibelungilor” sub numele de Ramunc sau Siheger, ca duce al valahilor. Aceasta este eliberatorul Daciei, cel care a iniţiat revenirea la vechile tradiţii ale ţării, precum şi culegerea de legende divine sau mirene, consemnate în tăbliţele de la Sinaia. Variante pentru numele lui sunt: Romanh, Romansie, Lomanh şi una foarte importantă, SO LOMONIUS însemnând „Cel Luminos”.

Atributul dat acestui rege dac, luminează atât enigma textelor de la Sinaia cât şi originea Solomonarilor. Ei nu sunt urmaşii regelui biblic Solomon, ci ai acestui rege luminos al Daciei. Aceleaşi tăbliţe ne spun că Solomonarii fac parte dintr-un ordin mistic cu sediul în cetatea Babariului. Această cetate poate fi pusă însă în legătură cu stâncile din vecinătatea Platoului Bucegilor, numite Babe unde neofitul, după ce era născut a doua oară în peştera lui Zamolxe se pregătea, pentru a se naşte a treia oară pe Întreitul Stâlp al Cerului, ultimul stadiu al templului iniţiatic din Bucegi.

Prin urmare, tăbliţele de la Sinaia par a fi scrise de solomonari, urmaşi ai acelor kapnobatai „calatori prin nori” despre care ne vorbeşte Strabon.

Există şi detractori ai acestor tablite care le consideră falsuri.

De ce ar fi?

Eu cred altceva, cred că prin activitatea acestor „vrăjitori”, scoborâţi din stirpea călugărilor daci, Kapnobatai şi Ktistai, activitatea în Muntele Sfânt s-a menţinut nealterată până în zilele noastre.

Şi oare acei călugări de la schitul Ialomiţa, care şi-au construit chiliile în Gura Peşterii lui Zamolxe şi care ştiu de existenţa Muntelui Sfânt, nu sunt moştenitorii şi păstrătorii tainelor templului din Bucegi?

Viitorul ne va lămuri în această privinţă.

În loc de în încheiere

Prin pierderea credinţei, certitudinile existenţiale se prăbuşesc deoarece nu mai există o Credinţă care să le susţină. Ele sunt înlocuite atunci de Neant: de certitudinea că ne năştem din Neant şi dispărem în Neant. Acesta este Omul Modern, pentru care religia a devenit literă moartă, goală de sens, iar miturile ei lipsite de orice fundament. Din această cauză, omul modern este plin de angoase, se simte mereu ameninţat de spectrul morţii, este terorizat de scurgerea timpul şi de presentimentul unui ipotetic „sfârşit al lumii”. Pentru aceasta, el, omul modern, îşi risipeşte viaţa, acest dar sacru, în activităţi care mai de care mai negândite şi de cele mai multe ori autodistructive şi distructive la scară planetară (homosexualitate, încălzire globală, poluare exagerată, etc).

Soluţia revenirii la bunul simţ şi la credinţa strămoşilor, care se mai păstrează doar în puţine locuri din ţară, este revenirea fiului risipitor la Tatăl.

Omul este devorat de timp şi de istorie, nu pentru că trăieşte în timp ci pentru faptul că el crede în realitatea infailibilă a timpului, uitând şi dispreţuind Eternitatea

zamolxe

Bibliografie:

1. Cristina Pănculescu, Taina Kogaionului, Muntele sacru al dacilor, Ed Ştefan, Buc.,2008

2. Adrian Bucurescu, Tainele tăbliţelor de la Sinaia. Cronica adevărată a tracilor, Ed. Arhetip, Buc, 2005

3. Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Ed Albatros, Buc., 1983

4. Constantin Daniel, Cultura spirituală a Egiptului antic, Ed Cartea Românească, Buc, 1985

5. Rene Guenon, Simboluri ale ştiinţei sacre, Ed Humanitas, Buc., 1997

Notă: – pozele sunt preluate din cartea doamnei Cristina Pănculescu

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/trackback/

RSS feed for comments on this post.

70 comentariiLasă un comentariu

 1. Cred că nu înțelegeți corect termenul de ”catehizare” si sensul lui. Zamolxis a fost ridicat la rang de zeu prin catehizare? Catehizare e practica de a expunde doctrina crestina celor ce nu o cunosc.

 2. A republicat asta pe pogaciblog.

 3. Reblogged this on electricmontajro.

 4. […] Kogaion – muntele sacru al dacilor […]

 5. Lăcaşul sacru se află la iîndesufletul (îmi asum licenţa) fiecăruia. Nu în munţi, pe ape sau alte locaţii geografice ce-şi arogă întâietate în acest sens.
  Cunoaşte-te pe ţine însuţi …această sintagma milenară, a fost, este şi va rămâne SINGURA cale reală de iniţiere. Că simţim nevoia de celebrare, de altare, de locaţii sacre, de certificări spectaculoase, de autorităţi care să ne dea „mură în gură”, ţine de modul greşit în care am fost educaţi, de latura noastră speculativă, de mintea egotică, care vrea să „devină”, nu care să ŞTIE, să VADĂ…ceea ce ESTE, realitatea…

 6. Reblogged this on biovivoblog and commented:
  MUNTELE SFANT DIN ROMANIA

 7. E atat fascinanta chestia ca Romania este situat pe primul loc la matematica la olimpiada in Europa si totusi romanii inca cred in dumnezeu si inventati teorii aiurea despre limba stramosilor nostri ca fiind limba primordiala si fiind la baza tuturor limbi, este o bazaconie , nu mai fiti
  nationalisti . Poate spatiul carpato-danubiano-pontic este vatra a Europei si ca latina provine din tracica(sau poate dacica) dar acest spatiu nu e divin . Ganditi un pic inaintea sa propunete teorii stupide.
  Daca de exemplu Mesopotamia s-ar dovedi intru-n final a fii locul unde
  civilazatie a inceput si ca Mesopotamia e locul divin decretat de Enlil, a-ti crede asta sau a-ti crede in Enlil ?
  Normal ca nu.Deci incetati sa credeti in dumnezeu in ca spatiul Carpato-danubiano-pontic este un loc divin decretat de chiar insusi Dumnezeu.

  • In primul rand ar trebui sa iti revizuiesti atat limba scrisa-fiindca ai pica pana si examenul de capacitate- dar si logica, un subiect la care esti in suferinta. In al doilea rand, tot ce se scrie aici se bazeaza pe descoperiri arheologice care plaseaza obiectele, alfabetele (vezi Tartaria etc.), prin datare cu C14 (Carbon 14), cu cel putin 1000 ani inainte de Sumer (despre care se crede ca ar fi dat omenirii primul alfabet). Tot ce se spune aici se bazeaza pe surse istorice antice scrise.
   Mai mult, tocmai ca Romania e pe primul loc la matematica romanii cred in Dumnezeu, fiindca daca ai sti sa citesti toata simbolistica straveche, care poate pentru tine ar parea o aiureala neavand „CUNOASTERE”, ai vedea ce ADEVARURI sunt continute in geometria sacra a dacilor.
   Mai multe nu vreau sa spun fiindca as vorbi singur oricum si la final voi incheia pe un ton amuzant (Melchisedec se amuza si El): Vine un grup de atei la Sf. Petru sa ceara audienta la Dumnezeu. Dumnezeu ii raspunde lui Sf. Petru: Du-te si spune-le ca nu exist!

   Cogite!!

  • Acum sa nu fi surprins ca atragi si raspunsuri precum urmatorul pentru comentariul tau plin de pseudo-intelectualitate occidentala. Ti-as scrie niste cuvinte sa te cutremura la cel mai fundamental nivel, insa am convingerea ca nu ai, din moment ce nu crezi in Dumnezeu. Te vei lovii, in viata, de niste necazuri, vei gusta si din rau si atunci te vei gandi unde ti-a fost mintea de n-ai crezut. Dar nu e nimic deosebit, au mai fost ca tine si inca pasesc pamantul asa zisii atei. Iti doresc numai sanatate dar si minte ca evident iti lipseste cu desavarsire. P.S. m-am abtinut sa nu te injur.

 8. nu poti vorbi de Zamolxe pana cand nu citesti cele 4 zamolxiade, marturiile celor 4 apostoli zamolxieni – cere’le GRATUIT LA cristiansaileanu@live.com

 9. De unde scoateti atatea aiureli, mai oamenilor? Gata, suntem buricul Pamantului! Delirurile de acum un veac ale lui Ovid Densusianu reluate si amplificate la nemurire de niste sfertodocti.

 10. Complicat! E frustrant ca nu stim nici azi cu adevarat unde a fost capitala lui Decebal. Si nici Cogaionul. A spune ca a fost in mai multe locuri e o reyolvare simplista a problemei. Chiar o bagatelizare. E cum ai spune ca muntele Sinai e peste tot in Israel. Sau Fuli in Japonia. Nu stim unde e Cogaionul, unde e riul Sargetia, unde a fost cetatea Ranistorum, si multe altele. Ar trebui cautate mai intens, mai proferionist. Doar e vorba de vatra noastra romaneasca. Asteptam.

 11. Dunmezeule!Când mă gândesc că toate aceste locuri le-am străbătut cu pasul şi habar n-am avut pe ce locuri sfinte,încărcate de istorie calc!Doamne…iartă-mi ignoranţa!

 12. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great post.

  • Asa se scrie corect in engleza:

   Usually I don’t read articles on blogs, however I would like to say that this one convinced me to do some research and I will do it! The subject of your post surprised me. Thank you, interesting post.

   Asta ai dorit sa scri?

 13. Kogaionul este CENTRUL centrelor de initiere.Pe timpul lui Iliescu se pare ca americanii ar fi dorit sa studieze aceasta zona si nu s-a ajuns la nici o solutie (sau nu stim noi vulgul). Cert este ca se cauta solutii de catre americani sa intre in zona.Dece asa mare interes din partea lor ? Dece credeti ca a cazut helicopterul militar american in 2012 langa Coltul Tapului,care-i la doi pasi de Kogaion ?

 14. Din punct de vedere genetic avem cateva miliarde de ani! RRR-itul e de la Marritul cainelui si SSS-itul de la sarpe! Cauta terra papers de robert morning sky! Idiotii care au copiat sau au preluat din invataturile noastre au separat dualitatea IO (EU) = cod binar = mascul (penis) plus feminin (O)! e MARul cunosterii (RAM invers) care e de la MARtisorul lui Apollo (Alb) si Artemis (rosu) cei doi gemeni ai cunosterii! Iti da GOD the DOG (de aici dog-fights si dog-taguri la soldati si LUP.TA.TOR de la LUP) si sanatizarea femeii (sarpele) care reprezinta preotimea sau cunosterea si ai exact DRAGonul dacic (invers GARDen = Gradina Edenului)! Totate au plecat D’ACIA!

  • 🙂

  • intrati pe site-ul luptatorii ordinului dragonului .

  • ma bucura nespus faptul ca sunt atat de multi care scriu articole despre vechea cultura dacica si tot ceea ce a reprezentat ea. ma bucura si mai mult cand vad ca sunt cel putin 10 alte persoane care comenteaza articolul ,pro sau contra , dar o fac cu argumente, lucru care imi da de inteles ca exista multa lume pregatita dpdv istoric , cel putin. felicitari tuturor ptrsarguinta cu care cautati si scormoniti efectiv dupa informatii de prea mult timp uitate. dovada ca patriotismul nu e doar un cuvant in dictionar dar si o stare de spirit la nivel national. asa vom putea schimba romania. doar cu oameni avizi de cunoastere, nu de bogatii materiale.
   ca suntem sau nu un popor predestinat, asta trebuie sa aflam singuri, sa scoatem la suprafata toate relicvele antice ale dacie si atunci sa incepem polemica si contrazicerile. pentru ca dovezile arheologice sunt stalpul studiului si scrierii istoriei . trebuie sa luam atitudine si sa deschidem santiere arheologice in toata tara si sa scoatem la iveala tot ce a mai ramas din trecutul glorios al „celor mai drepti si mai viteji dintre traci”…..cu stima si respect doamnelor si domnilor

 15. Cultul lui Zamolxis
  http://pastehtml.com/view/cuk6birbx.html

 16. foarte frumos dar am ramas in ceata,unde e domne kogoionul .

  • Kogaionul sau muntele (nu varful ) ocolit are forma de piramida si privit dinspre varful omul inspre Babele,printr-o fanta rotunda data intr-un carton, apare semnul Yin si Yang. Venind dinspre Babele spre Omul pe (traseul de vara),treci pe langa el fara sa-l vezi.Eu am facut traseul de doua ori si nu am vazut nimic.Iti trebuie o initiere pentru (A-l vedea, A-l cunoaste, si aputea Ajunge la el).De ce spun asta? Dupa terminarea unor cursuri de Energii necomventionale,(Bioenegoinformationale)pe care le tineam la Ploiesti prin anii 90 si ceva,am organizat oexcursie in Bucegi.Se spune ca numai cei care trebuie sa ajunga la Kogaion, ajung.Nici eu nu am crezut dar m-am comvins.Din aproximativ 15 oameni, au ajuns numai 2 si cu mine 3.La aproximativ 100 de metrii De punctul terminus au declarat ca nu mai pot merge.Am facut un popas. Dupa 15 minute cind am vrut sa continuam oamenii au spus ca nu mai pot sa-si miste picioarele si ca se vor intoarce inapoi la cabana Babele.Cei 100 de metri pe care trebuiau sa-i faca erau esentiali pentru ca inaintea varfului Kogaionului se afla un megalit de o frumusete si o finete rar intalnita in munti, PORUMBELUL…!! Acesta are cam 4-5 m inaltime si priveste catre Babele,In apropiere de el se afla una din secretele muntelui Kogaion. Putin in spatele sau si lateral dreapta cum privesti Porumbelul din fata, cei initiati vad marele megalit al MOSULUI ( ZAMOLXE ). Pe caciula acestuia (pe Pileus) se afla chipul unei zeite din vechime ce mai tarziu s-a numit Diana.Nimeni nu poate vedea aceste minuni daca nu face drumul complet Dela Pestera Unde pe peretele din dreapta dela intrare se afla sapat in piatra muntelui (a Pesterii) un solomonar (un Mare Preot dac).Multi pe vremea comunistilor ii spuneau Dorobant dar nu avea nici o legatura cu dorobatii lui Tudor.Este un preot de straja. Acum i se spune Strajer. Mai sunt Multe semne lasate de uriasii lui Zamolxe dar se vad numai megand pe jos intre Pestera, Babele,Sfinx Kogaion si Omul.Anul acesta cred ca o sa fac inca un drum pana la EL si cred ca v-a fi si ultimul.Am 65 de ani si imi e frica sa nu mai pot merge pe munte si sa nu-l mai pot vedea pe Zamolxe . Acum cred ca ati inteles unde se afla Kogaionul, intre Babele si Omul.

   • Multumesc pentru informatie, sanatate si viata lunga 🙂

   • Mi-ar fi placut sa va insotesc,dar din pacate m-am trezit pea tarziu. Multumesc pentru indrumari.

 17. …”deocamdata ramane singur un fapt, si anume ca pe Dealul Gradistii se cunosc cele mai multe si mai monumentale edificii, unele de tip grecesc, despre care se poate spune ca sunt legate de cultul religios. Tocmai cantitatea si dimensiunile de care vorbeam fac pluazibila presupunerea ce acestea nu apartineau unei comunitati restranse-trib ori uniune de triburi- ci, ca si complex de fortificatii, intregului neam geto -dacic. de unde si presupunerea ca aici este localizat muntele sfant al dacilor, acel KOGAIONON pomenit de geograful grec Strabon (Geographia, VII, 3, 5).”

  sursa: ORIGINI (pag102), autor ION HORATIU CRISAN), anul aparitiei 1977-Editura Albatros

  • Pentru a nu buversa pe cititori Kogaiononul este denumirea veche a dacilor, Iar Kogaionul denumire mai recenta,ele desemnand defapt unul si acelas Munte Ocolit.

 18. Ce simbolistica superba ! Solomonius, Solomon din Biblie, si paralelele cu Scripurile Crestine ar putea continua ! Ce idiotenie cu ‘originea” iudaica a Crestinismului ! E cat se poate de clar ca religia Dacilor e totuna practic cu actualul Crestinism, in ciuda discreditorilor Crestinismului.
  Si o paralela cu religia romanilor ar fi binevenita, politeismul Greco-Roman are tangente puternica cu Zamolxismul Geto-Dacic, mai ales ca Roman ii erau acleasi popor cu Dacii, Dacia fiind dintotdeauna provincie Romana autonoma, pamant sacru, bataliile fratricide dintre imparatii Romani Bizantini si regii Daci fiind una din cauzele dezbinarilor interne, datorate luptei pentru putere. Religia stramoseasca insa a facut pace intre Romanii Geto-Daci si Romanii Bizantini, pentru totdeauna !

 19. Iti multumesc frumos pentru articol ( trebuie sa ne trezim constiinta, suntem urmasii unui popor fantastic ) . Iti doresc multa sanatate si toate cele bune .

  • Daca nu am fi mintiti cu atata nerusinare am fi fost un popor care era astazi deasupra multor altora,ca spiritualitate.Ati auzit probabil despre noile descoperiri istorice comfirmate de palogenetica NOI NU SUNTEM URMASII ROMEI ci o parte din ei urmasii nostrii.Pe de alta parte, si religia iudaica si a noastra se trag din alte religii mult mai vechi de natura cosmica.Cautoti pe net Filmele cu Daniel Roxin (Noi nu suntem umasii Romei).Dacii O religie comica soarelui ca si egiptenii si asiro-babilonieni din care a provenit eligia crestina care mai tarziu sa desfacut in doua catolica si ortodoxa. Dece ? Descoperiti singuri.Nu dati niciodatacrezare unuia singur.Cititi cautati orice referire si numai apoi trageti concluzia.

 20. Shadrach asta cred ca e un nume de evreu, si mai cred ca Diavolul de care vb u (Shadrach)este cu totul in alta parte. Deci poti sa-ti faci in continuare injecti cu marmelada

  • Si tu, stimate Mata (sau voiai sa zici ma-ta? sau voiam eu sa zic? desluseste-ma) ar trebui sa-ti dai cu cartea de gramatica peste freza de meltean pana iti intra ceva in cap si pe urma mai vedem cum stau si altii cu marmelada. Toate cele bune, sanatate si virtute iti doresc.
   Solomonar

 21. buna Silvia
  Poti cita cu adresa de blog sau cu numele autorului şi adaugi la bibliografie cartile de la sfarsit
  NUma bine:)

 22. Buna ziua! As avea nevoie, daca se poate, sa citez acest articol in lucrarea mea de licenta. Imi puteti oferi, va rog, informatiile necesare pentru citare?
  Multumesc,
  Silvia

 23. ” Năvodari I – (L. Taşaul) Insula „La Ostrov” – Aşezarea, situată pe insula mică din Lacul Taşaul, suprafaţa = 3 ha, era la începutul secolului XX de patru ori mai mare, însă prin realizarea canalului dintre lacurile Siutghiol şi Taşaul, nivelul apei a crescut foarte mult (de la 1.50 m la peste 3 m), distrugând o mare parte din aşezare. Nivelurile arheologice suprapun direct martorul de şist al insulei. Dimensiuni (1965): 120 x 250 m, h = 4 m.
  Din 1999 până în prezent se desfăşoară săpături sistematice conduse de un colectiv format din: Silvia Marinescu – Bîlcu, Valentina Voinea, Ştefan Dumitrescu.
  Locuirea anterioar· culturii Gumelni·a: – prin cercetări de suprafaţă s-au recoltat câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Hamangia, faza III, urmând ca cercetările viitoare să confirme sau nu existenţa unui nivel de locuire.
  Locuirea Gumelniţa: – fragmentele ceramice recoltate la baza malului îndreptat şi prin cercetări de suprafaţă, indică prezenţa unui nivel aparţinând culturii Gumelniţa, faza A1.
  În nivelul aparţinând fazei A2 a fost cercetată locuinţa I cu amenajări interioare: vatră şi postament, realizate din blocuri de şist şi chirpici; mormântul I (descoperit în interiorul aşezării), pentru amenajarea căruia s-au folosit bolovani de şist; complexul de vase 1 – descoperit ]n ultimul nivel de locuire inundat.
  Locuirea post-Gumelniţa: – pe stratul de pietre care acoperă ultimul nivel gumelniţean inundat s-au descoperit câteva fragmente ceramice elenistice şi romane, fără să constituie un nivel de locuire propriu-zis (probabil simple popasuri)

  Bibliografie:
  S. Marinescu – Bîlcu, V. Voinea, St. Dumitrescu, C. Haită, V. Radu, D. Moise, Pontica XXXIII (sub tipar)
  S. Marinescu – Bîlcu, V. Voinea, St. Dumitrescu, C. Haită, V. Radu, D. Moise, Analele Dobrogei (sub tipar)
  [V.V.]”
  http://www.cimec.ro/

 24. vali, din simplul motiv ca-n dobrogea nu exista munti. Sa zicem ca exista- Muntii Dobrogei, de acord, dar sunt mult pre batrani ca sa fi dominat imprejurimile in ultimele MUUULTE milioane de ani:)
  Zic si io!
  Solomonar

  • e bine de stiut ca eram curios si ai habar de insula de pe lacu tasaul?

 25. Salut,nu prea am obiceiul de a lasa comentari la asemenea adrese insa am o intrebare ce nu ma lasa in pace de un timp…..mai sus e scris ca muntele sacru ar fi de nu stiu unde si nu stiu unde da eu sunt lipovean adica din dobrogea sau cum a fost descrisa in alt articol vechea dacie sau stravechia dacie si ca aici ar fi fost primi daci si ca sa o zic pe scurt ma gandeam de ce muntele sacru nu ar fi aici??? in dobrogea???? nu ca as fi eu de aici caci in acest moment ma aflu departe de tara in cipru caci trebuie sa urmez si eu o scoala si in tara cu criza e cam greu si imi amintesc ca in a 3-a sau in a 4-a am mers cu scoala in cheia dobrogei ce am invatat mai tarziu ca ar fi niste munti batrani si am vazut multe pesteri si chiar de vi se pare ciudat eu am crezut ca sunt doar niste dealuri insa invatatoarea ne-a zis sa aratam respect muntilor caci sunt mai vechi decat lumea…atunci nu am inteles bine dar cand am citit acest articol ma pus pe intrebari acea amintire….si daca tot vam pus o intrebare poate reuseste sa imi explice si mie cineva si asta e o intrebare personala……ce e cu insula de pe lacu tasaul din navodari????eu am obiceiul sa mai ma uit pe google earth si sa ma uit prin tara pe satelit si am vazut ca in navodari e o insula si cand am dat pe harta nu era acolo…..si nu e insula serpilor din marea neagra insula asta…deci daca stie cineva ar fi super ca eu nu mai pot si la anu ma duc pe insula sa vad ce e asa mare faza cu insula asta

 26. NU SUNT DELOC „DOMNUL DELCEA” .dar va multumesc mult ca ati trimis acest mail.
  nu stiu nici sunt eu . lumea ma striga ION, ideea e ca ceea ceea am citit la dvs. ma bucurat si in acelasi timp ma apasat mai adnac in pacatul dorintei de cunoastere. mi-am luat de mult pe umeri pacatul de a dori sa aflu adevarul si a de a judeca pe oricine am chef. simt ca nu e rau de a imi urma instinctele. de a urma ce vine din sufletul meu. dar ceea ce ma doare e ca de f multe ori dorintele mele contrazic ceeea ce toata lumea considera normal. CE SA FAC ?
  am atat nevoie sa vb ci cineva incat as vorbi si cu un caine. imi e f frica sa nu incep sa vb singur.
  poate ca dvs aveti puterea sa imi aratati un drum. sa imi gasesc o explicatie. ceva in care sa CRED.
  daca credeti ca puteti face asta si aveti curajul si poate rasounsurile necesare . va astept.
  va multumesc. cu stima ION.

  • Stimate domn Ion, ati inceput cautarile. Ma bucur pt. dumneavoastra. Le-am inceput si eu mai demult. Daca doriti sa vorbim, va astept pe mihaidinbrasov (id-ul de yahoo messenger) sau mihaidinbrasov@yahoo.com (adresa de mail).
   Va urez numai bine si poate ne auzim.

  • Ioane Ioane toata lumea doarme ))))) ma gasesti pe fb Tabara Ionel Marian

 27. Eu momentan studiez fenomenul. Am fost si pe Varful Ocolit, stiu cam care-i treaba, am citit si cartea. Referitor la tablite va spun eu care e treaba (conform unui reportaj excelent, dat mai demult pe B1TV). Ar trebui sa completezi articolul cu ce o sa iti scriu eu aici:
  Atunci cand s-au inceput sapaturile pentru castelul Peles, regele Carol auzise de la subalternii sai ca in zona se pot gasi comori dacice. S-au gasit in locul unde astazi se afla Castelul Peles in jur de 100 de tablite mari din aur care contineau informatii intr-o limba necunoscuta. Greseala regelui (care a si recunoscut la finele vietii) a fost ca a topit aceste placute, dar, presupunand valoarea lor istorica, le-a copiat la fabrica din Busteni in matrite pe forme de plumb. Apoi, a topit tot aurul si banii obtinuti i-a utilizat pentru construirea Castelului Peles. Cu timpul unele placute (de fapt erau niste placi destul de mari) din plumb s-au pierdut, altele se pare ca sunt la Muzeul de Istorie Bucuresti, altele pe la Manastirea Sinaia.
  Acestea sunt faptele reale. Interpretarea mea este ca daca Bucegi reprezinta centrul lumii, iar Varful Ocolit este cu adevarat muntele sfant, atunci tot aici s-a infaptuit creatia lumii, in acest loc. Da, in Romania, in Muntii Bucegi. Iar acele placute reprezentau de fapt esenta cunoasterii a primilor locuitori ai acestei zone, respectiv ai acestei lumi. Lacomia regelui Carol a facut ca probabil cea mai importanta descoperire facuta vreodata pe aceasta planeta sa piara in neant. Interesant, nu ? Pentru discutii va astept la mihaidinbrasov@yahoo.com

  • wow……chair ca ma puneti pe ganduri….daca se poate sa vorbim id-ul meu e yo_alfa_omega si as fi interesat daca mai putea invata cate ceva din ce sti despre daci….deci daca se poate te rog sa imi dai add pe yahoo si sa vorbim….se pare ca am mult de invatat si cine mai are astfel de informati va rog sa imi dati add sa vorbim…..sunt doar un copil pt multi da ma intereseaza mult cea ce citesc

   ID-UL MEU E YO_ALFA_OMEGA@YAHOO.COM

   PS nu trimiteti e-mail ca nu le citesc ca primesc prea multe de la niste lucruri la care leam dat din greseala si tot primesc si nu le mai citesc

  • Interesanta ipoteza! Ar trebui aprofundata folosind toate textele ce fac referire la istoria straveche a locuitorilor acestor minunate plaiuri, adevarate guri de rai, a folclorului,care,intotdeauna se bazeaza pe un sambure de adevar. Revedeti legendele romanilor si veti intelege ce vreau sa scot in evidenta! Si aceasta legatura a lui Zamolxes cu….Tibetul?!Oare nu putem crede ca exista cu adevarat o retea de tuneluri care fac legatura printre altele si cu Tibetul? Dar cu …Egiptul? Sunt atat de multe intrebari pe care mi le pun in legatura cu aceste enigme si mi-as dori nespus sa aflu macar partial raspunsul!

 28. Deocamdata am citit rapid articolul, interesant, dar as vrea sa fac o obiectie undeva. Din cate stiu, Solomon provine din doua silabe a caror structura (pastrata integral sau aproape) are in multe culturi aceeasi semnificatie: ”Sol” (soare) si ”Mon” (luna). Astfel Solomon devine o ilustrare a ceea ce Nicolaus Cusanus numea ”coincidentia oppositorum”, uniunea contrariilor.

  Incantat sa gasesc referiri la Guenon.

  • Poate are legatura cu Guru, in care Gu inseamna intuneric iar Ru lumina ? Te „lumineaza”.

 29. Existenţa umană se certifică printr-un ansamblu de norme spirituale care organizează viaţa, o uşurează şi în jurul cărora se forjează structura socio-economică, şi morală, preceptele religioase fiind nucleul care are ca justificare a importanţei, centrul ei cu valoare sacră, care trimite la modelul divin originar, acceptat ca Atoatecreator. Cu alte cuvinte umanitatea s-a putut menţine în măsura în care a realizat existenţa acestei interdependenţe, ca factor primordial de continuitate.

  În toate societăţile, oricât de primitive sunt considerate, aceste norme se pun în conexiune cu divinitatea, care, ca primordialitate fiinţială celestă, transmite aceste norme prin iniţiere, dar această iniţiere, preluată de membri aleşi ai comunităţii, are ca scop întreţinerea acestor legături pe cale spirituală, cu Marele Creator, în mod continuu, reîntoarcerea „ab origine” asigurând ieşirea din temporal şi menţinerea în atemporalitate, în veşnicie.

  Ansamblul de cutume, ca experienţe religioase de acest gen, au nevoie de un spaţiu care capătă şi el atributele necesare apariţiei acestuia şi ale menţinerii permanente, care derivă din această sacralitate.

  Aceste spaţii reprezintă o configurare simbolică, încifrată a spaţiului celest, în graniţele căruia se pot desfăşura ritualurile magico-religioase.

  În istoria omenirii exemplele sunt numeroase.

  Un asemenea teritoriu, va fi fost încă din zorii lumii şi cel marcat de prezenţa în centrul său a Muntelui Ceahlău.

  Se pune întrebarea cine au fost primii sacerdoţi care au exersat această comunicare cu divinitatea? Avem în vedere felul cum s-a construit zona central sacerdotala, care este structurată după criterii ce implică cunoştinţe excepţionale, care ţin de ştiinţelor superioare, ca astrologia, astronomia, matematica, chiar fizica şi nu numai; unele depăşesc posibilităţile reale de azi, de a corela mersul şi poziţia astrelor cu elementele constitutive ale muntelui; cunoaşterea calculelor, care să asigură această interdependenţă, presupune şi o menţinere a acestei structurări permanente.

  Megalopolisul antic de la muntelui sfânt pe linia imaginară Pecica – Deva – Cugir – Boiliţa – Omu ajunge, prin algoritm perpendicular, în centrul Ceahlăului.

  Ne dăm seama că unele forme alcătuitoare ale incintei sacre, ca şi amplasarea lor, precum ziguratelor, cei trei „stâlpi” alcătuitori ai Coloanei Cerului – Panaghia, Toaca, Piatra Ciobanului, Piramida, ale cărei coordonate se suprapun aproape peste ale celor egiptene, care sunt mai noi, existenţa a numeroase urme zoomorfe şi antropomorfe, Pietrei Late, a cărei poziţie, lasă să se vadă şi un altar frumos, dar şi un amfiteatru, duc cu mintea la cunoştinţe esoterice, ce trimit la alte dimensiuni.

  Putem afirma că este un teritoriu ale cărui elemente constitutive au semnificaţii mitice, încifrate.

  De la Strabon (Geographia VII, 3, 5), s-au păstrat primele informaţii despre Muntele Sfânt al dacilor, care îl şi numeşte, după cum îi spun şi dacii, Kogaionon, şi unde se desfăşurau ritualurile cerute de misterele zalmocsiene, conduse de un maximus pontificus. Pe lângă muntele acesta, spune el, curge un râu care poartă acelaşi nume.

  Tot Strabon aminteşte şi de o peşteră inaccesibilă altora. La început aici în locul acesta trăia marele preot Zalmocsis, la care anual venea regele pentru sfat de taină care apoi, a devenit zeu.

  Despre vechimea acestei incinte Sacre, Originare putem vorbi doar luând în consideraţie mai mulţi factori-recurgând la o analiză a informaţiile cu caracter sacru prinse şi în mesaje încriptate:

  *

  locul ales – cea mai mare înălţime muntoasă pe o rază de 60-100 de km, în funcţie de punctele cardinale,
  *

  structurarea elementelor constitutive,
  *

  cunoştinţele extraordinar de înaintate pentru o epocă atât de lungă, cuprinse în acestea,
  *

  prezenţa urmelor morfologice antropologice şi zoomorfe, imprimate în stânci, care pun în discuţie factura iniţierilor şi a iniţiaţilor.
  *

  existenţa peşterilor, ca spaţiu ce oferă, posibilitatea de spiritualizare, prin izolare,
  *

  neîntrerupta vieţuire a isihaştilor, amintiţi de înţelepţii antici, până astăzi, unii dintre ei nearătându-se oamenilor obişnuiţi niciodată, ca în timpurile vechi, practicând iniţierea ce permite dialogul cu Zalmocsis – Dumnezeu, pentru a menţine colectivitatea în lumina Lui, cea benefică, ce asigură existenţa şi unitatea neamului.

  Recurgând la analiza acestor factori, putem desprinde informaţii, prinse în mesaje criptice, ale căror adevăruri nu sunt de factură umană, ci de inspiraţie divină.

  Ne punem întrebarea cine au fost aceşti iniţiaţi şi de unde vin?

  Luând în considerare şi alte elemente, pe lângă acele amintite, care se referă la cunoştinţe extraordinare privind coordonatele cerului în legătură cu cele ale pământului, dar şi modul de comunicare cu Cerul, avem în vedere cele mai stranii fenomene, ce ţin de miraculos; Umbra Piramidei ca şi Calea Cerului, care în anume perioadă a anului, mai exact, în prima decadă a lunii august, de ziua Schimbării la Faţă, se manifestă-vom găsi la originea acestui ansamblu sacru, o populaţie despre care izvoarele istorice antice spun că a fost populaţia originară, a miticilor hiperborei.

  Munte Sfânt a păstrat şi în creştinism sensul şi funcţia originară, prinse în cuvântul sfânt, ca o continuare firească, a practicării religiei proprii dacilor care erau monoteişti, şi credeau în nemurire, elementele cheie şi ale creştinismului, care, preluat de iniţiaţii zalmocsieni, a fost uşor integrat, prin completare, exprimată prin cuvintele lui Iisus care a venit să împlinească legea nu s-o strice.

  Acest lucru l-au înţeles foarte repede aceşti sacerdoţi căci, ei credeau în adevărul spus de Hristos Dumnezeu, având ştiinţa – cum am mai spus-a comunicării cu Divinitatea, recunoscută în Persoana Hristică.

  Chiar dacă unii cercetători spun că denumirea sărbătorii creştine Schimbării la Faţă, şi a timpului istoric în care e aşezată, n-are nicio legătură cu străvechile practici mistice, noi credem că în acest spaţiu sacru originar, continuitatea asigură ieşirea din timpul real, şi existenţa în cel mitic.

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă are ca punct central arătarea lui Iisus, pe muntele Taborului, alături doi prooroci ai Vechiului Testament – Moise şi Ilie şi a celor trei apostoli: Petru, Ioan, Iacov, în haina dumnezeirii, de lumină, o prefigurare a existenţei în rai, în trup spiritual.

  Am insistat asupra acestui eveniment, pentru că, în precreştinism, la această dată se petrec nişte fenomene, care schimbă ceva din existenţa Muntelui Sfânt, şi anume e vorba tot de o prezenţă, care are, ca origine de manifestare, tot voinţa divină, care se vede prin cele două fenomene miraculoase, amintite, legate de Umbra Piramidei, şi apariţia Căii Cerului din muntele Ceahlău, epifanii ce transmit mesaje prin sacerdoţi, care descifrate de cei aleşi, permite fiinţarea continuă, în spaţiu şi în timpul mitic.

  da … stiu k e luat de pe un site..dar mi se pare interesant si vad ca nimeni nu s-a gandit pana acum si la Ceahlau,care se pare ca ascunde si el pesteri…mai exact in zona unor stanci numite „Claile lui Miron”

 30. Vârful retezat şi puterea ( 1 )

  La popoarele străvechi – platoul de sacrificiu era baza mică a unui trunchi de piramidă; actul sacrificial avea intenţii religioase. La derularea corectă a ritualului asistau ( sau participau) persoane cu rang preoţesc destul de înalt. Culoarea sângelui vine din soare. Şi vinul de culoare roşie este un vehicul. Ideea centrală a cultului era simplă: Soarele obligă pământul să producă cele necesare vieţii. Răspunsul de mulţumire, alteori tentativă de îmbunare: sacrificiul. S-a zis că ordinea ar fi aceasta: sacrificiul uman, animalier, vegetale ( în unele cazuri: obiecte).
  Deci, platoul de sacrificiu , acolo unde mai sunt urme neclintite, vorbeşte despre o foarte îndepărtată vechime a noastră. Pe la 500 î. Hr. Zamolxis vine cu ideea propusă de Pitagora: să nu mai fie aduse sacrificii sângeroase . Evident că au trecut mulţi ani până a devenit lege: în momentul apariţiei creştinismului nici geto-dacii nu mai practicau aşa ceva. În zona rupestrelor există trei locuri, care, cu siguranţă, au fost platouri de sacrificiu: la Aluniş, lângă Nucu şi Piatra Rotării (Cătina).
  Despre platoul din Vârful Cămăruţei (Begu – Pănătău) se vorbeşte numai; nici peştera nu mai există. Se pare că nici Odobescu nu le-a „prins“ la 1871 când a vizitat zona.
  Este posibil ca Pitagora să-i fi vorbit lui Zamolxis despre piramidă; mai mult, cum au fost în Egipt şi au vorbit cu preoţii templelor de acolo, au văzut şi piramidele cele mari şi au aflat despre rostul lor.
  Strămoşii noştri au zis: „de ce atâta efort: noi avem munţii: unii-s făcuţi din piatra cea mai bună pentru cioplit !“ Către platou trebuie să urci: acolo este Locul Înalt pe care Zeul îl poate observa cu uşurinţă. De la baza minimasivului se ciopleau trepte ( Piatra Rotării) sau nişte adâncituri ( trepte înfundate – la Aluniş şi pe valea Pârscovelului); la Nucu se pare că au fost făcute câteva din piatră cioplită şi instalate la marginea platoului.
  Din treptele de la Piatra Rotării au mai rămas 14: de la jumătatea minimasivului în sus. Şi platoul a început a se deteriora. La Aluniş platoul nu mai apare definit, însă treptele pentru paşi există. Platoul de la Nucu are şanţ colector, iar cel de la Piatra Rotării are gropi colectoare.
  Un algoritm verosimil ar fi următorul: venind în Dacia, Zamolxis îndeamnă a nu se mai face sacrificii sângeroase; deci aceste platouri existau de până la venirea lui din Grecia-Egipt.
  Dacă despre : Babele şi Sfinxul din Bucegi, despre Omul care priveşte Steaua Polară – lângă Vătraiu, despre Babele de la Ulmet ( mult mai spectaculoase decât cele din Bucegi, dar necunoscute!), despre zeiţa Nefertiti de la stânca lui Dionisie – nu se ştie dacă sunt începute prin cioplire şi finisate de intemperii sau sunt complet capricii ale naturii, atunci despre aceste trepte nu se poate vorbi decât că sunt făcute de om. Eu nu pun la îndoială importanţa urmelor de la Sarmisegetuza şi cele anexe acelui areal, dar pe celelalte , cum ar fi şi acestea din Carpaţii de Curbură , în afară de Odobescu, nu prea le-a văzut nimeni.
  Treptele şi platoul de la Piatra Rotării ar trebui poleite cu platină: ele vorbesc de cea mai îndepărtată vechime a noastră.
  Dacă despre Platoul de andezit de la Sarmisegetuza nu se ştie precis: era ceas ori folosea la sacrificii, despre cele amintite aici nu sunt dubii: nu a venit nimeni să le aranjeze ştiinţific ( nici nu prea ar fi posibil !).
  La actul de sacrificiu participau preoţii care aveau o aşa îndatorire; străsihaştrii au fost oamenii de tranziţie, primeau cuvintele de instruire direct din gura lui Zamolxis şi plecau în lume; axa filozofiei lor: îndreaptă prin insistenţă şi blândeţe. Trăieşte în natură , însă precum ea. Să nu ajungi să faci iertare aproapelui ; până acolo – drum lung: îndreaptă-l ! Universul este simetric; faptele vor primi răspuns prin simetrie. Dacă îţi cobori seninătate în suflet, trupul nu se va clinti. Filozofia lor curgea dinspre Pitagora şi se îndrepta spre Creştinism: „ umblă precum Cel Proaspăt prin roua dimineţii !“ -( traducere aproximativă ). De aceea Creştinismul a fost primit prin paralelism, fără convulsii.
  La început a fost Platoul, apoi Sanctuarul – la daci, ca domenii deschise, în aer liber, numai forma lor circulară le delimita – proiecţii ale discului solar. Cred că ar fi bine să nu mai confundăm Platoul cu Sanctuarul.
  În sanctuar Zeul poate fi înduplecat prin prezenţa ta, prin efectul de grup, prin vorbe ( spuse în gând sau murmurate în cor), prin melodie; Pitagora a consacrat sunetului multe clipe de studiu.
  În care moment istoric sanctuarul nu mai are anexă Platoul ?
  Spaţiul real de la Piatra Rotării , prin configuraţie indică precis că acolo nu a fost sanctuar, la Aluniş grotele sunt în apropiere, la Nucu grotele sunt departe de platou. Este posibil ca sanctuarul să nu necesite pardoseală de piatră – acolo unde totuşi există are numai rol estetic. În Muchie la Arie, La Prunii lui Mutu, Vâful Goţilor, Lângă vârful Vătraiu – sunt vârfuri retezate – cândva amenajate artificial. Peste ele au crescut păduri , însă forma circulară este evidentă cu diametrul măsurabil – acum.
  Deci fiecare comunitate avea în preajmă un Cogaion.
  Să fie bine !

 31. Multam, sacru 🙂
  Legea din balada s-o păstrat…o mai stiu oamenii buni şi batrani..îi Legea pamntului, cea mai sfânta… o sa fim iar ce-am fost.. cu ajutoru lu Dumnezo sfant, om ave iar tata pă Cerescu zamolxe şi maicuţă Pamântu.. ca el ne ţine si ne da tate ale de trebuinţa. Si-atuncea o sa fim iara ce furam înainte vreme. Pana atunce,numa bine ! zamolxe

 32. Balada Lui Zamolxe

  P-un picior de plai,
  pe-o gură de rai,
  strânsu-ne-am în vale,
  o mulţime mare.

  Rugul am aprins,
  focul am încins.
  La Zamolxe vrem,
  să ne închinăm.

  Doamne ne-om ruga,
  la puterea ta,
  trezire ne dai,
  pe-o gură de rai.
  Doamne, tu Stăpâne,
  cuvinte ne spune,
  de înţelepciune.

  Focul sa-nteţit,
  Zamolxe a privit,
  Şi-astfel ne-a grăit:

  – Tu poporul Meu,
  să ai Dumnezeu,
  căci preotul tău,
  e un deceneu.
  Oriunde umblaţi,
  voi să nu uitaţi,
  rugul aţâţaţi,
  la Domn vă rugaţi.
  Că din zori de zi,
  Eu cu voi voi fi.
  Iar de o fi noapte,
  să priviţi departe,
  ochiul de Mi-oţi vede,
  atuncea veţi crede,
  că la voi Mă uit,
  vrerea v-o ascult.
  Să mai luaţi aminte,
  crestele sunt sfinte,
  la popor de zei,
  Carpaţii-s temei.
  ’N codru de umblaţi,
  aminte să luaţi,
  când frunza foşneşte,
  Deceneu vorbeşte.
  Voi să-l ascultaţi,
  şi să vă-nchinaţi,
  binecuvântează,
  s-aveţi mintea trează.
  Sacru vă e plaiu,
  sfânt vă este graiu,
  inimii de foc,
  viaţa-i cu noroc.
  Voi oameni frumoşi,
  să fiţi drăgăstoşi.
  Drepţi vă ridicaţi,
  oamenii vi-s fraţi,
  ajutor să daţi.
  Pe cei oropsiţi,
  să nu-i părăsiţi.
  Cel ce vă mângâie,
  la Mine-o să vie.
  Viaţa de v-o daţi,
  să vă apăraţi,
  asta nu uitaţi:
  Veţi fi înviaţi!
  Vieţile-n dreptate,
  sunt nenumărate.
  Cel ce-n Mine crede,
  lacrima nu vede,
  iau suspinul greu.
  De poporul Meu,
  voi vorbi mereu,
  sus la Dumnezeu.
  Când hora-ţi încinge,
  la Mine-o ajunge,
  cântec bucuros,
  din omul frumos.
  Atunci şi alţi zei,
  vor avea temei,
  să se-nveselească,
  doina să pornească,
  şi să vă iubească.
  Şi când vă vorbiţi,
  să vă amintiţi,
  graiul omenos,
  e cel mai frumos.
  C-al zeilor grai,
  e-n cântul de nai,
  p-un picior de plai,
  pe-o gură de rai.

 33. asa credeam ultima oara!! acum cred ca…. doar injectiile cu marmelada ma mai scapa

 34. Shadrach,tu esti iniţiat?
  zamolxe

 35. Am tras o burta mareeeeeeeee de ris dupa care mi au dat lacrimile !!! nici nu va imaginati ce gasiti acolo !!! tot ce trebuie sa faceti este:
  1. sa mergeti pe cei trei munti !!!
  2. sa fiti putintel inititiati !!!
  3. si sa vreti sa vedeti si sa auziti !!!
  daca indepliniti cele doua conditii si mai faceti si efortul de a va deplasa pina acolo(in loc sa ascultati aberatiile scriitorilor care au nevoie de bani si s au inspirat din folclorul romanesc pe care l au intrepretat dupa cum au vrut ei)unii dintre voi care sunt mai intregi la memeaca se vor intoarce cu o optica total diferita despre viata si cu mult mai multa intelepciune decit restul prostimii iar ceilalti se pot inscrie direct pe listele balamucului pentru ca procesorul lor o sa o ia razna complet. acestea fiind spuse va rog sa mi iertati aroganta cu care am tratat acest subiect dar nu suport acesti scriitorasi de doi bani care scriu doar din auzite ba ca este pamintul sfint ba ca pe acolo aterizau extraterestrii bla bla bla acolo este doar DIAVOLUL INDIFERENT CUM VRETI SA L NUMITI
  TOT CE POT SA VA UREZ ESTE SA AVETI NOROC SI SA FITI SUFICIENT DE SANATOSI MINTAL.

  • Daca in gura Pesterii Ialomicioarei la schitul de calugari care pazesc si ingrijesc pestera este diavolul atunci tu esti diavolul in persoana,iar mie ca initiat nu mi-e frica de tine.Sa stai in flacarile iadului tau O Vesnicie…!!! Voi, cei ca tine ati spurcat biserica si credinta LUATI BANI CA NE NASTEM LUATI BANI CA MURIM. Nu avem bani refuzati sa faceti slujba. Daca DRACUL a intrat si umbla prin biserici,luand bani dela nevoiasi sa va arda focul iadului si sa va bata Dumnezeu .!

 36. zalmoxes
  🙂
  numa bine , zamolxe

 37. vraja e pusa de strabuni pentru a ne feri de relele din noi .De unde venim,unde ne ducem,cine suntem!…. intrebari grele,permanente.De pe drum de stele,spre un viitor care e sadit zic unii dar calea-i ancestral e intiparita,unelte am fost fiinte suntem,doar dumnezeu cel mare stie de ce ne-a pus rascrucea sa ne fie,o soarta-n drum un cui ,o axa spre nemurire.Cind ve-ti scoate timpul din voi ve-ti afla ca omul este devorat de timp şi de istorie, nu pentru că trăieşte în timp ci pentru faptul că el crede în realitatea infailibilă a timpului, uitând şi dispreţuind Eternitatea.Deschideti-va ochiul spiritual si uitati-va in jurul vostru ca sa vedeti ce aveti de facut si ce ati facut

 38. Baciu Ileana Speranța
  Îmi pare rău dar nu dispun de cunoștințele tehnice realizării unui astfel de filmuleţ:)
  numa bine

 39. Am o rugaminte, cunoasteti atat de multe despre relieful locurilor care au atribuite calitati de sfintenie ale geto-dacilor. You tube are tot felul de filmulete. Ati putea realiza astfel de filmulete in care sa artati fenomenele si pozitiile din care se intrevad ele?

  Ileana Speranta Baciu

 40. Iata, trecutul incepe a se uni cu viitorul in noi.
  Se cheama si se induc reciproc. Avem a face o „desvrajire” a istoriei!
  Dar cred ca nu o putem face corect si credibil decat dintr-o echilibrata pozitie de mijloc. Fara nationalisme, dar cu patriotism. Fara luciferizari si miraje, ci cu un limpede, calm (si documentat) simt pentru adevar.
  Atunci se va putea dezvraji ceea ce cu sufletul simtim ca e adevarat !
  Altfel am putea cadea din iluzie in iluzie fara a ne fi implinit propriul destin, acela al scoaterii in adevarata lumina spirituala a acestui binecuvantat taram al nostru.
  S-o facem cu iubire, cu speranta si mai ales….. treji !

 41. Iar axa, (din „axis mundi”) sa fie coloana de lumina care se vede atat de clar, mai ales pe coperta cartii Dnei Panciulescu?

 42. Completare la comentariul de mai sus.
  Ma gandesc la mitul Sfantului Gral. Se spune ca cel cu inima pura il putea gasi. Nu e posibil ca si in cazul Muntelui Sfant sa fie la fel? Si muntele sa nu fie un munte ca toti ceilalti din roca, piatra ect, ci dintr-o forma de energie? Iar piramida, este stiut, ca are proprietati speciale.

 43. Fascinant articolul. L-am citit pe nerasuflate. As vrea sa va intreb daca numai mie mi se pare sau in fotografia cu raza de lumina ce cade pe Varfului Ocolit nu se vede doar o simpla coloana de lumina. Mie mi s-a parut, de cum am vazut-o, c a ar avea o forma oarecum piramidala. Si asta mi s-a parut si mai evident pe coperta cartii Dnei. Panculescu (ex: http://www.divin.ro/?53t4l&v7f2k=2539). Daca ar fi o coloana, lumina iradiata ar fi egala ca marime in tot lungul ei, nu? Am citit apoi un articol care incepe asa: „Muntele care se ascunde privirilor” nu se vrea o formulare
  metaforicã, ci o realitate […] (http://dacii.go.ro/materiale/materiale_tematice/texte_tematice/zamolxes_kogaion.txt). Si mi-a venit brusc in minte poza de aici si faptul ca staretul schitului cand a vazut-o a soptit: „Sfantul Munte.”
  Este oare posibil ca legendarul Sfant Munte, „care se ascunde privirilor” sa fie acea raza de lumina, un munte energetic care se ascunde intradevar privirilor, dar care apare in anumite conditii sau poate fi vazut de cei initiati? Ma intreb si va intreb pentru ca nu am cunostinte aprofundate. Si nu am citit nici cartea Dnei Panculescu, in care, cu siguranta apar si alte fotografii mai clare.

 44. De unde venim,unde ne ducem,cine suntem!…. intrebari grele,permanente,emotionante, Ajuta-ne zamolxe. Vremurile grele nu ne mai parasesc, ne pierdem in neseriozitate in pungasii in hotii. Suntem inselati umiliti ca natie si individ . -VA DARUIESC IZBANDA RASPUNSULUI LA SENSUL VIETII- spunea marele preot ,ea exista aici pe pamantul nostru, multi vin toti il vor. De aceia nu plecati ,nu va plecati .

 45. Cine sa gindit ca steagul daciilor are multe de spus,mai ginditiva?

  • Da, e foarte important sa fie avut in vedere „steagul” dacilor.
   Bucegii, Varful Omu, Babele, Sfinxul sunt locuri sacre si, de ce nu. pot fi legate de povestea cu Tibetul, desi e deja o nebunie cu certificat in regula, chestia asta cu Romania – centrul lumii si leaganul civilizatiilor. Kogaiononul lui Zalmoxis e in alta parte, probabil foarte la vedere, dar fara probe clare, toate suna a poezie (sic!) pe care daca ai chef sa o scri, o scri, dar ar fi de buna cuvinta sa nu o arunci in stele pe post de adevar absolut. Apropo, svastici si cerbi totemici cititi pe o harta din cer trimite la desenele din desertul Nasca. Nu e totusi cam prea mult sa fortezi lucrurile cu atata candoare? Cat despre Solomon si calitatile lui de „solomonar” …. ce sa mai vorbim. Trebuie totusi sa va spun, cu adanca tristete ca dacii faceau sacrificii umane, si chiar isi aruncau solii in sulite.

 46. Superb articol . Mai am putin de tradus din engleza Dacia preistorica a lui Densusianu. Dacia trebue sa renasca din cenusa actuala in Imperiul lui Saturn cel nascut din pamant si trebuie sa se afle ca Osiris – Ostrea – Novac a fost agricultorul lumii iar fratele lui, Taifun a fost oierul lumii, care proveneau din aceeasi spita dacica raspandita in Vechea Europa pe aceleasi hotare ale nerecunoscatoarei actuale Europe. Tac toti ca aia in papusoi impreuna cu Vaticanul care are probe materiale dar vor putere insa vor avea putoare ca pentru hoti si tainuitori de mari secrete. La timpul potrivit li se va da la toti acestia cu masura credintei si cinstei lor fiindca au impresia ca nu-i vede nimeni. Cand Vaticanul va fi izgonit de mafia politica din Italia sa-si gaseasca alte meleaguri atunci sa vedeti razboi pe lume. Tot atunci evreii vor reconstrui Templul in Ierusalim cu un kazar bogat care stiti cine este. S-au saturat si Cerurile de atata promiscuitate si nebunie pe lume. Noi astia cuminti si saraci cu ajutorul Domnului vom trece si prin foc spre o lume mai buna. Si atunci va fi ce a fost acum vreo 6 – 7 mii de ani in urma in epoca de aur a istoriei de care aminteau vechii : Homer care a trait-o, Platon care tanjea dupa acele vremuri. Isi vor aminti subit de Dacia toti, grabindu-se cu daruri uimitoare la portile Romaniei de azi cerand iertare pentru ignoranta de care au dat dovada cand Romania era cel mai slab si nenorocit stat al Europei unite pe scheletul defunctului imperiu roman, imperiu desfiintat din interior de o credinta care conduce azi lumea. DUMNEZEU SA BINECUVANTEZE ROMANIA !

 47. Citesc cu bucurie si incantare ! Astept cu interes noile articole !:)

 48. interesant.bine documentat,imi place 🙂
  idea lansata de zambetel e demna de luat in seama…parerea mea.
  respecte zamolxe,si…continua:)

 49. Ma i există o teorie de asemenea serios argumentată, care localizează Kogaionon-ul in Masivul Godeanu în preajma Vârfului Gugu… iar gugulanii (localnicii zonei)susţin sus şi tare că Vârful Gugu e Muntele sacru al lui Zamolxe.
  Ii susţine si afirmaţia lui V.Kernbach, care în cartea sa „Muntele ascuns al lui Zamolxis”, scria: „Dacă vii din Retezat spre apus şi e senin şi soarele străluceşte în sens avantajos, Gugu poate fi invăluit în ceaţă, sau cine ştie cum şi în ce, fiindcă pentru vedere apar numai cerul şi orizontul, ca şi cum muntele ar fi străveziu ”
  Îi susţine şi C-tin Bărbulescu care găseşte explicaţii interesante în toponimia locală (vezi http://www.nouaromanie.ro/redescoperirea%20romaniei_files/varful%20gugu.htm)
  Io, ca profanul, ii ascult/citesc pe toţi şi încerc să-mi fac şi eu propria impresie….
  Şi vă propun o temă de studiu (iertată-mi fie obrăznicia), da mie idee asta mi-a intrat în scăfârlie: Dacă au toţi dreptate ?
  Argumentele mele (că deh, am şi eu d-alea), sunt:
  1. Iniţierea veritabilă are o structură triplă, simbolizată şi de trimiterea solului la Zamolxe , prin aruncarea lui în 3 suliţe.
  2. Harta aia radiestezică facută tunelurilor ce strabat Carpaţii, desenează stindardul dac, şi acoperă toate cele 3 locaţii probabile ale Kogaionului… (vezi harta : http://www.zamolxis.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=76)
  3. Toponimia fiecărei zone, conţine referiri la „casa” sau locul unde se află marele zeu, sau tatăl zeilor, sau zeul cerului, ş.a.m.d.
  Aşadar, teoria mea este următoarea:
  – Kogaionul este un nume generic pentru centrele de iniţiere, aşa cum Zamolxe era numele generic pentru Marii Preoţi daci;
  – toate cele 3 locaţii, reprezintă astfel de centre (eventual fiecare pentru o treaptă de iniţiere), ceea ce ar explica şi legarea lor prin tunele subterane…
  Cam atât … acum ma puteţi desfiinţa, care cum vă place! 🙂


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: