25 Octombrie – Ziua armatei române

 

 

Cine mai ştie azi  ce semnificaţie are  ziua de 25 octombrie? Prea puţini, iar pentru majoritatea tinerilor români nu este altceva decât o simplă dată în calendar! Cu toate acestea  este o dată deosebit de importantă pentru istoria statului român modern. Această sărbătoare are dublă semnificaţie: este atât  celebrarea zilei de naştere a regelui Mihai I cât şi  eliberarea ultimelor teritorii româneşti de sub ocupaţia hortysto-nazistă: localităţile Carei şi Satu Mare. Prin aceasta,  România intra în graniţele sale fireşti rupte şi terfelite de Dictatul de la Viena din 1940

„Între toponimele ce punctează harta luptelor eliberatoare din toamna anului 1944, două localităţi  de pe pământurile Sătmarului au dobândit pentru noi, românii, o rezonanţă aparte. O rezonanţă cu putere de simbol. Este vorba de localitatea Carei şi Satu Mare. Deşi acţiunile militare desfăşurate în acele zone de margine de ţară n-au avut durata ş amploarea multor altora din perioada anterioară, ele au însă o semnificaţie cu totul specială. Odată cu încheierea lor victorioasă se împlinea idealul arzător al eliberării întregului teritoriu naţional. Pentru acest ideal…(se) mobilizase întreaga suflare a ţării, toate conştiinţele  patriotice. Pentru acest ideal îşi dăruiseră ce  aveau mai scump, sângele şi viaţa, zeci de mii de Fii ai României, se îndoliaseră atâtea cămine în care nu aveau să se mai întoarcă atâţia bărbaţi viteji. În scopul alungării duşmanului de pe întregul pământ românesc, cetăţenii ţării îşi rupseră din puţinul de la gură, şi munciseră în mine, la sonde şi rafinării, în fabrici şi uzine, pe ogoare, adesea până la epuizare, pentru a susţine frontul cu cele necesare. Dar toate sacrificiile, toate eforturile, toate lipsurile şi privaţiunile din perioada de ocupaţie vremelnică a părţii de nord-vest a ţării de către hortyşti aveau să rămână amintiri dureroase ale trecutului, la 25 octombrie 1944, prin gestul cu putere de simbol al ostaşului român eliberator, care, în Careiul încă plin de fum, încă îndoliat, încă răvăşit, ridica steagul roşu, galben şi albastru pe o statuie din centrul oraşului. În  acea zi de neuitat, în hronicul neamului se consemna o măreaţă împlinire istorică: oraşele Carei şi Satu Mare fuseseră eliberate, duşmanul fusese alungat şi de pe ultima brazdă de pământ românesc” (preluat din Florian Tucă, Itinerar eroic pe drumul victoriei antifasciste)

Frumoase rânduri! Frumoase simţăminte!

….Însă armata de azi este o palidă umbră a aceleia care a eliberat ţara. Ea astăzi se căciuleşte în faţa celor din Pactul de Alianţă Nord Atlantic (NATO), participând la operaţiuni care nu au nimic de-a face cu conştiinţa naţională….

 Până una alta să ne aducem aminte cu mândrie şi cu gânduri pioase de eroii căzuţi la Carei şi Satu Mare în ultima sforţare de eliberare a teritoriului naţional fie ei cunoscuţi sau necunoscuţi! Aşa se cade unui neam care are la temelie  oasele străbunilor şi sângele eroilor din veac!

zamolxe

Published in: on 25/10/2008 at 17:04  Comments (5)  
Tags: , , , ,