666 – sub pecetea tainei

Voi atrage atenţia asupra câtorva generalităţi înainte de a trece la expunerea problemei care ne interesează în cazul de faţă. Biblia este o carte iniţiatică. Asta înseamnă că ea operează cu simboluri şi nu poate fi înţeleasă just decât de cei care deţin cheile simbolurilor în cauză sau măcar au auzit de ele.Dacă nu se porneşte de la această premisă riscăm să citim Biblia ca să ne umplem timpul sau în cel mai bun caz să lecturăm o poveste, ce-i drept frumoasă, dar tot doar o poveste fără nici o legătură cu realitatea. Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de faptul că Apocalipsa lui Ioan este o lucrare gnostică după cum Ioan era, se pare, un adept al gnosticismului moderat. Ori, este fapt cunoscut că gnosticii în textele lor sacre operau cu simboluri. Prin urmare, Apocalipsa nou testamentară este o scriere gnostică şi nu poate fi înţeleasă decât dacă i se decriptează simbolismul. Să luăm aminte la ce spune unul dintre părinţii Bisericii, anume Sf Augustin şi apoi să ridicăm un colţ al vălului ce acoperă taina numărului 666: „Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor pasaje metaforice şi mistice ale scripturilor”

Numărul Fiarei

Stă scris în Apocalipsa Sf Ioan Teologul : „Aici este înţelepciunea! Cine are pricepere să socotească numărul Fiarei, căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase” (Apoc. 13:18)

Cu acest verset am intrat direct îm inima problemei. În primul rând să ne ocupăm strict de partea vizibilă a textului.În text, numarul fiarei este asociat omului dar, particularitatea interesantă este locul unde Sf Ioan a crezut de cuviinţă să insiereze textul : capitolul 13 al revelaţiei sale în versetul 18. Să ne oprim puţin asupra acestor două numere care aparent nu au nici o legătură cu discuţia noastră.Seminţia lui Israel a avut12 profeţi, al 13-lea profet, profetul în plus,care niciodată nu a fost recunoscut de evrei, este Iisus. Numărul versetului ne lămureşte şi mai bine deoarece suma cifrelor 1 şi 8 este 9 ( 1+8=9), 9 fiind numărul care reprezintă omul, iar Iisus se numea pe sine însuşi Fiul Omului! Afirmaţia este , la prima vedere, absolut incomodă şi într-o oarecare măsură blasfemiatoare şi de aceea trebuie să aducem unele lămuriri suplimentare.

În profeţia lui Daniel citim: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată, cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). Nu trebuie ochi de Roentgen să observăm că din nou Fiul Omului este marcat cu numărul 13! Din prisma lui Daniel şi a lui Densuşianu, Omul a cărui Fiu venea pe norii cerului, reprezenta în antichitate o înaltă putere divină!

Şi mai departe tot Densuşianu ne lămureşte spunând: „ Vârfurile cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n.n) poartă azi numele, unul de Caraiman si altul de Omul, şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge, unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul”. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele două zeităţi sunt una şi aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe, căreia i se închina şi Iisus şi pe care o numea Tată. (v. art. Isus marele iniţiat din Dacia).

Mai trebuie observat un lucru: suma numerelor 1+3=4 ori „ în vechile învăţături ale Orientului Apropiat cifra patru era considerată un simbol al deavolului. Dacă cifra trei este considerată numărul care reprezintă Sfânta Treime şi este simbolul stabilităţii universului, 4 este un germen contrar, menit să destabilizeze armonia iniţială. Şi 13 a devenit un număr nefast , rău, din pricina faptului că că suma cifrelor lui – 1+3 – este 4” ne învaţă Nora Nicolae în Revista fenomenelor paranormale şi de astrologie. Întrebăm noi acuma: care armonie? A celor 12 profeţi? Domniţa asta este cu totul pe din afară de subiect pentru că în religia mozaică nu există o sfântă treime iar, în al doilea rând, grecul Pitagora, care şi-a desăvârşit iniţierea în Tracia, după spusa unor autori antici, cifra 4 stătea la baza întregii manifestări a Principiului în lumea materială (patru puncte cardinale, patru direcţii ale marii migraţii hiperboreene din Centrul Suprem/Curtea Veche, patru elemente de bază în natură).


După această destul de lungă paranteză să revenim la numărul Fiarei. S-o luăm metodic. Suma numărului 666 este 18 (6+6+6=18) numărul versetului în care Fiara este asemuită Omului iar 1+8 care este 9 ne demonstrează cu clariate că este vorba de acea putere divină numită Om. Dacă privim 666 inversat obţinem 999 iar de 3 ori 9 însemană 27 număr a cărui sumă înseamă tot 9. Adică , mai pe limba noastră, diversitatea (triplu 9) redusă la Unitate (9) adică omenirea redusă la Om. Zamolxe în calitate de părinte al oamenilor era numit atât Zeu Moş cât şi Omu iar repetarea lui 9 de 3 ori este tocmai legitimarea lui Zamolxe/Omu ca stăpân peste cele trei tărâmuri: cer, pământ şi subteran.

Pe de altă parte, 666 este dublul lui 333 numar a cărui sumă dă tot 9 ! Dar, acest număr înseamnă şi de 3 ori Sfânta Treime, Sfântă Treime inexistentă în tradiţia mozaică şi rabinică, dar existentă în creştinism şi în zamolxianism ceea ce ne arată că o religie decurge din cealaltă în mod firesc.

Pecetea” Fiarei

Stă scris: „ si face (Fiara -n.n) ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi robi să primească un semn pe mana dreaptă sau pe frunte. Şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele Fiarei sau numărul numelui Fiarei” (Apoc 13: 16-17). Terifiantă treabă pentru unii… pentru că pentru majorotatea relatarea nu continuă, ci se termină aici. Clar si concis: este vorba aici despre cei vânduţi fiarei. Doar că în capitolul următor stă scris : „Apoi m-am uitat şi iată,Mielul stătea pe muntele Sion şi împreună cu el stăteau o sută patruzeci şi patru de mii care aveau scris pe frunte Numele său şi numele Tatălui Său” (Apoc 14:1). Ciudat nu? Şi cei aleşi şi cei damnaţi poartă un semn pus pe frunte. Oare n-o fi vorba de acelaşi lucru spus altfel în amandouă pasajele?Vedem că Fiara îşi pune „pecetea” pe toţi oamenii iar ai Mielului sunt doar o „rămăşiţă” de 144000, număr de taina şi acesta. De ce? Pentru că 0 nu se ia în calcul deoarece ori la ce adaugi sau scazi 0 rămâne tot atâta! Prin urmare, numărul adepţilor Mielului se reduce şi mai drastic ei fiind doar 144. Doar că 1+4+4= 9 iar 9 este numărul Omului, şi prin urmare, al Umanităţii iar Mielul, „Salvatorul”, este chiar Fiul Omului, al lui Zamolxe/ Zeul Om care, în calitatea de părinte al oamenilor, are acest drept de a-şi pune pecetea peste creaţia sa şi chiar dreptul de strica rânduiala celor 12 profeţi. Despre asta însă o să vorbim atunci când vom trata despre „ Războiul din cer”

Ca să fiu şi mai clar în afirmaţiile mele voi menţiona comcluzia la care ajunge Rene Guenon si anume: „trebuie remarcat căci nici numărul 666 nu are o semnificaţie exclusiv malefică; chiar dacă este „ numărul Fiarei”, el a fost întâi un număr solar” iar Iisus în textele patristice este numit şi cu epitetul de „Soare al Dreptăţii”. Ciuat este însă faptul că în cabala iudaică această valoare numerică, 666, este atribuită demonului solar Sorat care are un fonetism foarte asemănător cu Soter (Salvator). Vom mai spune că o variantă a numelui Sorat este stur termen ce înseamnă „ lucru ascuns”, iar 666 reperezintă tocmai această taină, numele ascuns al Fiarei. Dacă stur înseamnă lucru ascuns satar este verbul care desemnează acţiunea de a ascunde dar şi „ a proteja”. Ori în arabă, satar evocă aproape numai ideea de protecţie divină.

Din nou afirmaţii „şocante” care trebuie susţinute cu argumente în regulă, dacă se poate, să fie ele şi de natură materială. Şi culmea că aceste argumente există şi fac referire tocmai la acea protecţie divină şi la pecetea Fiarei!

Pe o placă de marmură descoperită la Tomis stă scris:

AYRELIA – Strălucitoare

BENERIA – Curată

SYMFORO – Măreaţă Doamnă

SYN DIO – Sunt credincioasă

SYN ZE SASE TRI – Sunt cu trei de şase

KAI TETHI GATRI – Dar atât te rog

AYRIS NONAM – Cândva să mă ajuţi

NIASCHARIAN – Să renasc

Surprinzător, nu? Nimic deavolesc în trebuşoara asta poate doar faptu că răstoarnă anumite teorii. Dar cu o floare nu se face primăvara. Primăvara începe cu mai multe flori. Şi iaca că „florile” apar una după alta. Pe un opaiţ descoperit la Drobeta scrie : E NAMOR SSS adică Cu numărul 666 iar pe o placă de marmură descoperită la Tetovo în Macedonia, deci tot pe teritoriul trac, stă scris:

IME KI NAMYR TRES

ZE SASE STE VY MNE MES

CHARIN EK TON I DION ZOSA

(Sunt cu numărul trei de şase care pentru mine este sfânt. Mi-ar plăcea (doresc) să mă înalţ în Tărâmul Zeilor)

Probabil mă veţi întreba de ce S. Pentru că Apocalipsa lui Ioan a fost scrisă în greceşte iar valoarea numerică, iniţială, a lui S în greacă este 6. Adăugăm la aceasta că unii autori antici scriau numele lui Zamolxe cu S, Salmoxe, abia mai tărziu când litera Z ( zeta), a cărei valoare numerică este 7, va înlocui litera S, numele lui Zamolxe va fi scris cu Z. Şi culmea este că şi numărul 7 are tangenţă cu Fiara pentru că ea are 7 capete. Trebuie să observăm aici faptul că amândouă literele, atât S cât şi Z, au forma şarpelui, şarpe care atât pentru daci cât şi pentru creştini este sacru si-l reprezintă pe Zamolxe

Fiara Apocaliptică

Stă scris: „Apoi am stat pe nisipul mării.Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu şapte capete şi zece coarne. Pe coarne avea zece diademe şi pe capete nume de hulă.Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs şi gură ca o gură de leu” ( Apocalipsa 13:1-2). Aceasta este descrierea primei fiare, cea mai aprigă dintre cele menţionate de Apocalipsă. Numai că această Fiară este descrisă prin simboluri. Cum aşa? Aşa, pentru că însăşi Apocalipsa ne spune aceasta ceva mai departe: „ Aici este mintea care are înţelepciune:cele şapte capete ( ale fiarei-n.n) sunt şapte munţi pe care stă femeia ( desfrânata Babilonului-n.n)” (Apocalipsa 17:9). Prin urmare „capetele” fiarei sunt nişte munţi, însă întrebarea este dacă aceşti munţi pot fi localizaţi undeva în spaţiul terestru. Enoh ne spune că da. El relatează în apocriful său următoarele : „Când m-am apropiat am zărit şapte munţi strălucitori, care erau separaţi unul de altul. Pietrele din care erau formaţi erau frumoase şi strălucitoare; ei sclipeau şi radiau iar suprafaţa lor era lustruită. Erau trei către răsărit, cu atât mai de neclintit cu cât erau aşezaţi unul peste celălalt, şi existau trei la miazăzi, la fel de neclintiţi. Erau de asemenea văi adânci dar care erau despărţite unele de altele. În mijloc se ridica un al şaptelea munte. Şi toţi aceşti munţi apăreau de departe ca nişte tronuri majestuoase” (Enoh 24:1-2). Foarte ciudat pentru că Apocalipsa ne mai dă o dezlegare a misterului celor şapte capete: „ (Capetele-n.n) sunt şi şapte împăraţi” (Apoacalipsa 17:10), iar împăraţii stau pe tronuri!Cu o hartă fizică în faţă putem să ne dăm seama că descrierea nu se potriveşte nici unui alt loc din lume decât României actuale, vatra vechii Dacii şi a Imperiului Pelasg! Aceasta pentru că cei trei munţi aşezaţi unul peste altul, situaţi la răsărit, sunt Carpaţii Orientali tăiaţi de văile Bistriţei şi Moldovei, cei trei munţi, de asemenea, asezaţi unul peste altul şi situaţi la miazăzi (S) sunt Carpaţii Meridionali despărţiţi în trei grupe de văile Prahovei şi Oltului iar muntele din mijloc, al şaptelea, sunt Carpţii Occidentali situaţi în mijlocul arcului carpatic. Mai mult, priviţi de sus Carpaţii desenează pe harta României imaginea Maicii cu pruncul ţinut pe genunchi iar România se numeşte „grădina Maicii Domnului”.

Prin urmare, s-ar putea sa ne înşelăm atunci când privim dintr-un singur punct de vedere „ desfrânata babilonului” având în vedere că baba în limba română este echivalent cu mama mare ( a zeilor şi a oamenilor) sau bunică, femeie veche, bătrână. Ori acest nume de Mama Mare, revenea în tradiţia hiperboreana Geei, Mama Pământ a cărei simulacru megalitic, desemnând-o ca stăpână peste cer ,pământ si subteran străjuieşte Platoul Bucegilor cunoscut fiind sub numele de Babele. Ea pare a fi descrisă în referirile apocaliptice cu privirela desfrânata Babilonului pentru că stă scris: „ Femeia era îmbrăcată în purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, pietre scumpe şi cu perle. Ţinea în mână un potir de aur…” ( Apocalipsa 17:4). Ori nu rebuie atenţie specială pentru a vedea că pe icoanele ortodoxe Maica Domnului este aproape întotdeauna îmbracată în roşu, culoare care din punctul de vedere al simbolisticii este echivalentă cu negru ori, numele grecesc al dacilor, anume acela de geţi, semnifică exact denumirea de „ Fii Geei” „cei născuţi din Geea”, pământul negru.

Nu trebuie uitat nici faptul că romanii au numit provincia Dacia cu numele de „ Dacia Felix” care nicidecum nu înseamnă fericită ci mai degrabă mănoasă bogată! Iar Apocalipsa ne subliniază bogăţia „aur pietre scumpe şi perle”. Cât despre potirul de aur pe care-l ţine în mână femeia. acesta, credem noi, este Sf Graal care asemenea lăncii patimilor are dubla putere de a vindeca şi răni în acelaşi timp.

Privit din alt punct de vedere traseul Carpaţilor pe teritoriul României trasează litera D (delta grecesc) iniţiala cu care începe numele lui Dumnezeu şi nu al lui Yahwe!Nici unul dintre numele sub care este cunoscut Yahwe nu începe cu D! Ciudat, nu? Poate este interesant de menţionat aici şi faptul că unul dintre epitetele atrbuite lui Yahwe este El Shaddai care în arabă desemnează Deavolul.

Şi în sfârsit, o a treia „coincidenţă”: lanţul carpato-balcanic împreună cu Carpaţii Păduroşi formază imaginea dagonului dacic străpuns pe la mijloc de Columna Cerului, Axa Lumii sau Întreitul Stâlp al Cerului, format din cele trei vf ale Bucegilor: Omu, Gavanele şi Vf Ascuns. Imaginea sa celestă este constelaţia Dragonului. Ori iată ce ne spune Apocalipsa: „ În cer s-a arătat şi un alt semn şi iată s-a văzut un mare balaur roşu, având şapte capete, zece coarne şi şapte diademe pe capete, Cu coada lui tragea după el a treia parte din stele cerului şi le arunca pe pamânt…” ( Apocalipsa 12:3-4). Vedem aici că balaurul roşu este identic cu fiara care s-a ridicat din mare! Şi mai departe aflăm: „ Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Deavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ” ( Apocalipsa 12:9). Ciudat, Fiara ce se ridică din mare, balaurul celest şi şarpele sau balaurul cel mare (dragonul) sunt imagini identice! Mai mult, cea de-a doua fiară apocaliptică care se ridică din pămat „avea doua corne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur ( Apocalipsa 13:11) ceea ce o face să se identifice cu prima fiară şi cu balaurul. De altfel chiar Apocalipsa ne spune: „ ea lucrează cu toată autoritatea fiarei dintâi”.

În rugăciunea domnească, Tatăl Nostru, se spune „ Tatăl nostru care eşti în cer” ceea ce ne arată că Cerul este însuşi Tatăl oamenilor. Pământul este mama deoarece din el a fost plămâdit omul. Prin urmare avem de-a face cu cuplul divin Tatăl Cer şi Măicuţa Pământ cele două aspecte ale lui Zamolxe:Uranus/Saturn/Apollo şi Geea. Ori tocmai aici este ciudaţenia pentru că suma literelor pământ (6)+cer(3) în limba română este 9, numărul Omului care răsturnat este 6 iar ce este de trei ori şase înseamnă 666 despre a cărui semnificaţie am vb mai sus!

Revenind puţin la şarpe vom spune că acesta este un simbol al lui Seth, „ucigaşul” lui Osiris, ceea ce nu ne miră dacă ţinem cont de semnificaţia malefică dată de egipteni. Însă, noi uităm aproape întotdeauna că şarele are şi semnificaţii benefice prezente chiar în emblematica egipteană în special sub forma şarpelui uraeus cunoscut şi sub denumirea europeană de vasilisc. Este, de asemenea, un simbol al lui Kneph care scoate Oul Lumii pe gură care, la rândul său, nu este nimic altceva decât imaginea Verbului Divin Creator, căci după toate învăţăturile tradiţionale lumea a fost creată prin cuvânt. Şi, pentru că veni vorba de cuvânt, chiar în simbolistica creştină Christos (Cuvântul) este uneori reprezentat sub forma şarpelui care, la origini este un simbol al lui Zamolxe supranumit Omul şi care îl legitimează pe Iisus ca Fiu al Omului. În fapt, şarpele este el însuşi legat de ideea de viaţă deoarce în arabă al hayya înseamnă viaţă şi desemnează chiar şarpele. Mai semnalăm că în arabă unul dintre principalele nume divine este El hayy şi înseamnă Însufleţitorul. Această asociere între şarpe şi ideea de viaţă ne face să întrezărim un raport ciudat între şarpe şi Eva căci în ebraică Hawwa înseamnă” cea vie” mărturie stând unele reperezentări ale iconografiei „păcatului originar” ca şi cea de pe portalul stâng al catedralei Notre Damme din Paris unde şarpele încolăcit în jurul pomului se termină printr-un bust de femeie. Şi oare simbolismul Mamei Mari de pe paftaua lui Negru Vodă nu aduce atât a lebadă cât şi a şarpe cu cap de femeie. De altfel am făcut acest paralelism într-un articol anterior intitulat „ Sf Graal II” asemuind lebada şarpelui.


Pe de lată parte, putem observa o chestiune interesantă pornind de la această paranteză legată de şarpe: pentru a desemna fiara şi numărul ei s-a ales o literă serpentiformă, litera S. Este iniţiala lui Seth pe care egiptenii îl numeau Seth Nehes („cel negru”) care de fapt nu este altceva decât un atribut folosit de toata antichitatea pentru a desemna locuitorii de la Dunărea de Jos. Ori emblema lui Seth în hieroglifele egiptene era un corb iar corbul a fost un simbol religios al hiperboreilor pelasgi fiind însoţitorul lui Apollo/Zamolxe ca zeu al luminii solare. Prin urmare, Seth este identic cu Zamolxe iar dacă reducem numele lui Seth/Set după regulile scrierii avocalice semitice atunci obţinem S T, şarpele atârnat de stâlp care a salvat poporul lui Yahwe atunci când erau muscaţi şerpii veninoşi ai deşertului. Oare de ce Yahwe a fost atât de incompetent încât să nu-ţi poată salva proprii supuşi? Căci stă scris:”Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul,încât mulţi oameni din Israel aumurit…Şi Domnul i-a zis lui Moise: Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; şi oricine este muşcat şi va privi spre el, va trăi.Moise a făcut un şarpe de bronz şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de bronz, trăia”

Foarte ciudat pentru că israeliţii nu aveau icoane şi le era interzisă închinarea la imagini făcute de mâna omului! Ori Yahwe trimite şerpii dar nu îşi mai mântuie supuşii trimiţându-l să se închine unui chip cioplit care nu este altul decât ST: Seth, Şarpele din Pustie. Oare nu aduce destul de mult această ridicare a şarpelui în varful unei prăjini cu stindardul dacic?Şi nu este el oarecum o prefigurarea a răstignirii/schinjuirii de către evrei a Fiului Omului pe cruce cu atât mai mult cu cât însuşi Iisus este reprezentat ca un şarpe în hermeneutica creştină? Nu merge acest toiag cu sarpele atârnat pe el până la identificare cu bastonul lui Aesculap legat si el de ideea de viaţă şi care reprezintă în esenţă şarpele Zamolxe încolăcit pe axa lumii?

Vă las pe dvs să vă raspundeţi întrucât presupun că aţi citit mai mult din blogul nostru.

Război în cer”

Stă scris: „ Şi în cer s-a făcut un război;Mihail şi îngerii lui se războiau cu balaurul. Şi balaurul şi îngerii lui s-au luptat şi ei dar nu au putut birui; şi locul lor nu s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Deavolul şi Satan, acela care înseală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şiîngerii lui” (Apocalipsa 12:7-9). Apoi aflăm că atunci „când se vor împli cei 1000 de ani „Satan va fi dezlegat din închisoarea lui şi va ieşi să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi Magog ca să-i adune pentru război.Numărul lor va fi ca nisipul mării” Toate bune şi drepte numa că treaba e oleaca ciudată!

Iisus în „rugăciunea domnească” numită „ Tatăl Nostru” enunţa legea corespondenţei: „precum în cer aşa şi pe pământ” iar Hermes Trismegistul, spunea cu 4 milenii înainte de venirea Fiului Omului „ce ste dedesubt e la fel cu ce este deasupra;iar ceea ce este deasupra e la fel cu cu ce este dedesubt, pentru a se înfăptui miracolul unui singur lucru”. Prin urmare răboiul pornit în cer ar trebui trebui să se oglindeasă pe pământ.

Iisus îi acuza pe conducătorii evreilor că ar avea drept tată pe Satan. „Ei i-au zis:Noi nu suntem născuţi din desfrânare; avem un singur Tată: pe Dumnezeu. Isus le-a zis:Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-aţi iubi, căci eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu; n-am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea mea?Pentru că nu puteţi asculta cuvântul meu. Voi aveţi ca tată pe Deavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr… Iar pe mine pentru că spun adevărul nu mă credeţi” (Ioan 8:41-45). O delimitare mai clară nu se poate între Dumnezeul legii vechi, a Vechiului Testament şi cel al legii noi sau a Noului Testament. Să vedem daca această afirmaţie are vreun suport real sau este doar o poveste sau un avertisment în van. Ştim din Evanghelia după Ioan că „Dumnezeu este iubire”. Ori Iehova în tot cursul Vechiului Testament nu are nici o treabă cu iubirea de semeni, de aproapele (iubeste-ţi aproapele ca pe tine însuţi, spunea Iisus), cu dreptatea, cu pacea sau cu oricare alta dintre calităţile Dumnezeului lui Iisus. De ce? Pentru că întreg Vechi Testament este o înşiruire de crime, înşelătorii, incesturi, genociduri, pruncucideri, fratriciduri etc. Despre ce este vb? Să vedem faptic!

Avraam, cel les de Yahwe pentru a fi părintele evreilor îşi începe activitatea de „ales” în felul următor: venind o foamete mare el s-a dus în Egipt, pe când era aproape de intrarea în hotarul Egiptului iată ce-i puie mintea „tatălui credinţei”. El se adreseaza Sarei, soţia sa, spunându-i : ”Iată stiu că esti o femeie frumoasă la faţă.Când te vor vedea egiptenii vor zice: Aceasta este soţia lui!Şi pe mine mă vor omorî iar pe tine te vor lăsa în viaţă. Spun , te rog spune că eşti sora mea ca să-mi meargă bine din cauza ta şi sufletul meu să trăiască datorită ţie” şi…. cu asta o dă fără nici o remuşcare lui faraon, în schimb, Avraam primind tot felu de bogăţii. Dar… Iehova se-nervează pe faraon şi-l loveste cu tot soiul de nenorociri. Drept urmare faraon îl cheamă pe Avraam si-i zice: „ ce mi-ai făcut? Pentrui ce nu mi-ai spus că este soţia ta? De ce ai zis: este sora mea şi am luat-o astfel ca pe soţia mea? Acum ia-ţi soţia; ia-o şi pleacă” şi Avraam plecă cu totată bogăţia pe care i-o dadu faraon în schimbul soţiei lui. În societatea noastră asta se cheama inşelătorie şi jaf ceea ce se pedepseşte penal. Nu mai adăugăm laşitatea şi minciuna! Cam cu asta se ocupa aşa numitul „ tată al credinţei” sub protecţia lui Iehova! Povestea nu-i născocită se află în cartea Genezei 12:10-20. Ce fel de Dumnezeu este acela care permite aşa ceva, ba mai şi ajută la îndeplinirea jafului? Sau…poate e un fapt dictat de iubirea de apropele? Eu nu cred! Dacă-ţi iubeşti aproapele nu-l jefuieşti şi nu-l minţi, cu atât mai mult, nu-l dai gaj ca să trăieşti bine, cum a fost cazul Sarei. Deci fapta lui Avraam este marşavă din orice punct o privim. Şi cum aschia nu sare departe de trunchi, fiul lui Avraam, Isaac, îşi dobândeşte dreptul de întâi născut (nu-l are de drept căci întâiul născut era Esau!) prin înşelătorie şi devine astfel alesul lui Yahwe!

Moise, un alt „sfânt” patriah al Vechiului Testament face un tandem minunat cu Yahwe. De ce? Pentru că sfinţenia este probată, printre altele, de etică. Ori ce etică este aceea în care Moise este de acord cu planul „şefului” său de a ucide toţi întâii născuţi ai Egiptului? Nu, asta nu-i sfinţenie, se chiamă pruncucidere si este penalizabilă cu ani grei de puşcărie sau cu pedeapsa cu moartea. Tot „sfântul” patriarh se face vinovat de instigare la omor şi omor deosebit de grav pentru că, deşi vinovaţi de a strica credinţa evreilor prin confecţionarea vitelului de aur, leviţii (tribul sfânt din care-şi alege Iehova preoţii) primesc ordin de la Moise ca să se înarmeze şi să „ucidă fiecare pe fratele său şi fiecare pe aproapele său, fiecare pe ruda sa” în urma acţiunii sfinte rezultând 3000 de morţi. Oare ce spune Iisus în legătură cu iubirea de aproepele? Zice să bagi sabia în el? Io nu am întâlnit afirmaţia asta nicăieri în Noul Testament! Yahwe nu se dezminte în privinţa asta nici în Noul Testament, el fiind cel care ucide cei 10000 de prunci, prin intermediul regelui Iudeii, în căutarea lui Iisus şi reuşind în cele din urmă să-l ucidă şi pe acesta dar ceva mai tarziu prin intermediul favoriţilor lui, fariseii, conducătorii evreilor. Şi nu vi se pare ciudat că pentru a scăpa de prigoana lui Yahwe, îngerul spune lui Iosif să fugă tocmai în Egipt, Egipt care în Vechiul Testament este duşmanul lui Yahwe?

Regele sfânt al casei lui Israel este David. Dar regele acesta , în „sfinţenia” lui este acuzabil de crimă, prin urmare este un criminal şi un „model” impus de Vechiul Testament. De ce? Pentru că el se îndrăgosteşte de nevasta lui Uriel şi pentru a putea fi cu ea, deşi aceasta se împotriveşte, îl trimite pe Uriel sa moară în bătălie trăind cu femeia acestuia. Asta se numeşte crimă cu premeditare şi ca să fie totul şi mai „sfânt” se garniseşte cu adulter. Ce zicea Iisus despre adulter? Aceasta „lege sfântă” este institută de Moise care face copii cu roaba sa în bratele soţiei sale pe motiv ca Sara nu putea avea copii. Vi se pare ăsta un „act sfânt”? Doar pentru a vea moştenitori? Nu-l mai punem la socotelă pe Solomon un alt rege „sfânt” care avea un harem de 700 de ţiitoare inclusiv din neamurile duşmane ale lui Israel. Nu se numeşte asta preacurvie? Şi revenind la David trebuie spus că în famila regala sacră, căci el era unsul lui Iehova, se întâmplau lucruri foarte ciudate pentru o familie care cât de cât se pretinde normală, nu sfântă. Normală zic. Iată una dintre ele: Amon, fiul lui David, îşi siluieşte sora( adică o violează), pe Tamara, tatăl său nu ia nici o măsură împotriva lui dar când Absalom, fratele lui Amon, îl cheamă pe acesta la un ospăţ şi-l ucide, David îl plânge pe violator iar pe cel care a făcut dreptate îl exilează. Cam asa arată dreptatea lui Yahwe.

Toate acestea le-am spus pentru a se vedea cât se poatede clar că Iisus avea dreptate să-l numeasca pe Yahwe, Satan şi că Yahwe nu are nici o treabă şi, cu atât mai mult, nu este identic cu Dumnezeul Noului Testament care „este iubire” după spusa evanghelistului Ioan.

Iehova , după profeţiile lui Ieremia şi Isaia este foc şi pară împotriva lui Gog şi Magog pe care îşi doreşte din toată inima să-i distrugă. Lamentările lui nu prea ne arată un Dumnezeu atotputernic. Doar cei slabi şi în imposibilitatea de a face ceva ameninţă. Din nou atrag atenţia: în tot cursul Noului Testament nu există ameninţări ca şi cele proferate de Yahwe la adresa Babilonului şi a popoarelor Gog şi Magog. Referindu-se la Babilon, Yahwe declara ca acesta trebuie să devină un deşert nelocuit şi o vizuină a creaturilor din generaţie în generaţie (Isaia 14:12) Se pare că nu este asa şi nici nu o sa fie vreodată pentru că Babilonul acesta este Bab Ili sau Poarta Zeului, locul unde Cerul se uneşte cu Pământul prin aşa numitul Turn Babel care poartă denumirea de Babele şi e situat în Bucegi.. iar Babele au formă de altare sau turnuri!

Dar Babilonul era o civilizaţie înfloritoare şi tolerantă cu toate confesiunile, de ce să fie distrusă? Pentru că Babilonul, fie el cel geografic, fie cel spiritual, se închina lui Baal/Bel care este cel mai mare duşman al lui Yahwe. Ori Ball după toate documentele şi cercetările este Apollo iar Apollo este identic cu Zamolxe căruia i se închină poparele Gog si Magog. Despre aceste popoare ne spune Sf Augustin că sub numele de Gog şi Magog autorii antichităţii înţelegeau pe geţi şi pe massageţi, ori aceste popoare erau descendente ale pelasgilor, caracterul lor de popoare mamă fiind dat de mulţimea lor care” era ca nisipul mării” după spusa Apocalipsului. Revenind puţin la Apollo/ Baal ,aflăm că „În spaţiul greco-roman, (iudeo) reştinii s-au confruntat adesea dramatic cu prezenţa lui Apollo. Deavolii care locuiau în acest idol făceau tot felul de năluciri ( ce păreau minuni) find astfel foarte respectaţi depopor. De asemenea ei vesteau ghicind multe lucruri privind viitorul. Problema oracolelor apolinice, mai ales a marelui oracol din Delphi, este complexă ( am vb despre identificarea lui Apollo cu şarpele în „ Simbolismul sarpelui şi al lupului.Dragonul dacic” . Unori Dumnezeu nu numai că îngăduia, ci chiar obliga spiritele care le posedau pe preotese să rostească dezvăluiri sau preziceri corecte… Deavolul cel Mare (Şarpele cel vechi şi balaurul celest după Apocalipsa -n.n) locuia în zeul Apollo”. Acum judecaţi dvs în lumina celor expuse mai sus care este Deavolul, Zamolxe/Apollo/Baal, Dumnezeul lui Iisus prin puterea căruia Fiul Omului vindeca demonizaţii şi căruia fii lui Yahwe şi ai lui Avraam îi spuneau că vindecă demonizaţii prin puterea lui Belzebuth sau Yahwe ale cărui fapte reprobabile le-am văzut mai sus?

Aceasta este „razboiul din cer”, rivalitatea lui Yahwe împotriva Creatorului, a Zeului Om, război care, după cum am văzut, s-a extins şi pe pământ, fiecare tabară făcând conform spuselor lui Iisus „pofta tatălui său”.Voi adăuga aici câteva crâmpeie de realităţi istorice care vin în susţinerea argumentaţiei mele: Românii , din cele mai vechi timpuri ( Dacia Imperiul pelasg) nu au dus nici un război de cucerire în comparaţie cu evreii care au jefuit şi s-au războit cu filistenii, moabiţii etc, la îndemnul şu cu ajutorul lui Yahwe, pentru a le lua „ pământul fagaduintei”, etc; în vremea lui Alexandru cel Bun, atunci când Europa apuseană persecuta pe husiţi, acesta le-a oferit ospitalitate ceea ce arată toleranţa faţă de alte religii; în timpul lui Antonescu, evreii au fost protejaţi, pe teritoriul românesc, împotriva prigoanei hitleriste; şi, nu în ultimul rând, valahii nu au participat la cruciade, războaiele sângeroase având drept pretext eliberarea „pământului sfânt” şi a Ierusalimului de sub păgâni, războaie care, în plan spiritual, erau în slujba lui Yahwe, Dumnezeul Vechiului Testament.

zamolxe

Bibliografie:

Biblia

Eugen Delcea,Secretele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, voII-lII, ed Obiectiv, Craiova

N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed Arhetip, Bucureşti

Hermes Trismegistus, Corpus hermeticum, ed Herald, Bucureşti

Isabela Iorga, Mistere ale pământului românesc. Leagănul omenirii,Ed Antet, Filipeştii de Târg

Rene Guenon, Simboluri ale ştiinţei sacre, Ed Humanitas, Bucureşti

Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, Ed Obiectiv, Craiova

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2010/05/13/666-%e2%80%93-sub-pecetea-tainei/trackback/

RSS feed for comments on this post.

81 comentariiLasă un comentariu

 1. Multumesc,acum cu circul convid a iesit totul la suprafata prima institutie care a tacut este biserica.complimenti pentru acest articol foarte corect facut dar inca lumea doarme

 2. Unde Doamne ferește ai găsit mătăluță pe acest păcălici de „666” ? În Apocalipsă este vorba de „șase sute șase zeci și șase” și nici pomeneală de: 666. Te rog nu mai minți oamenii căci, Domnul nu ți-o va ierta !

 3. 666 – anul reformelor politice-religioase, semn care apare pe tot felul de inscriptii de pe tot teritoriul pelasgic, ca „SSS” (6,6,6) sau „CCC” (C-grecesc) ori „VIVIVI” (6-latin).

  666 era semnul la care se închinau cei întorsi la adevarata religie, semn ce se purta pe mâna dreapta sau pe frunte.

 4. unii spun ca saturn ar avea 11 inele

 5. 666 e simbolul capricornului si al timpului care-si inghite copiii
  reprezinta si planeta saturn a sasea din sistemul solar si pt cine e interesat

 6. FRATILOR LUCRURILE SUNT SIMPLE . DE PESTE 25 DE MII DE ANI NOI AGATHIRSII DIN CARPATI LUPTAM IMPOTRIVA JIGODIILOR CARE ASTAZI SE GASESC LA VATICAN . ACEST RAZBOI A LUAT SI FORMA RELIGIILOR, RELIGII IN CARE OAMENII AU FOST MINTITI ,TIMPITI ,SPALATI PE CREIER SI FOLOSITI IN RAZBOAIELE LOR . AGATHIRSII DIN CARPATI ERAU OAMENII DE SUB SEMNUL DRAGONULUI , IAR ATLANTII STAPINII ROMEI, AVEAU ACVILA SI CRUCEA. IN VREMEA LUI TRAIAN CIND AU VENIT PESTE NOI I-AM INTIMPINAT CU DRAGONUL STINDARDUL NOSTRU SUPREM. IN EVUL MEDIU SF .GHEORGHE OMORA BALAURUL SAU DRAGONUL . DUPA 1848 AM FOST AGATATI DE CARUTA ROMEI ,SI ASTAZI NU MAI AVEM BALAURUL ,AVEM CRUCEA SI ACVILA CA DRAPEL . BALAURUL A FOST TRANSFORMAT IN SATANA SAU DIAVOLUL,SI NOI IN DRACI. ASTA ESTE ADEVARATA ISTORIE DEMISTIFICATA.SUNTETI ORBI ? NU VEDETI CA CESTI CRIMINALI S-AU FOLOSIT DE RELIGIE PT FOLOASE MATERIALE NECUVENITE?NU SUNTETI URMASII ROMEI, SUNTETI AGATHIRSI ,SI AR TREBUI SA FITI MINDRI DE ASTA DACA NU ATI FI ATIT DE PROSTI

  • Sa nu uitam ca pana in anul Domnului 1054 catolicii si ortodocsii au fost aceeasi religie … Si care sunt diferentele? … macar ei, in conformitate cu una dintre cele 10 porunci, nu se „inchina la chipuri cioplite sau alte asemanari” cum o facem noi ortodocsii. Daca stam sa ne gandim, daca suntem credinciosi cu adevarat, nu ne trebuie popi sau biserici ca sa ne rugam cu adevarat la Dumnezeu. Tot ce ne-ar trebui ar fi putin mai multa credinta (decat cea pe care o avem), o rugaciune sincera venita din suflet, inima, gandire. Dumnezeu se multumeste si cu putinul venit din cu sinceritate din suflet. Lui nu-i trebuie cantece de lauda cum se fac in biserici. Lui Dumnezeu nu-i trebuie lauda, ci doar o rugaciune simpla venita din suflet.
   Ca sa inchei si sa nu ma mai intind la multa vorba … Dumnezeu e multumit doar cu o multumire (adica ceva de genul: ” Iti multumesc Doamne!”)

  • de unde naiba aveti atatea cunostinte despre unele chestii care dau atata batae de cap marilor carturari ai lumii?….alo domnul care ai scris acest articol…cumva luati pastile sau folositi substante interzise de lege?

 7. Biblia recenta este impartita asa ,dar cartile originale nu aveau impartirea in versete ,ea a fost facut relativ recent in europa sec xv Încă din secolele V-VI s-a început împărţirea Noului Testament în pericope, pt a putea fi citite la Liturghie. Aceste pericope erau adunate în aşa-zisele Lecţionarii. Pentru pericopele din Vechiul Testament existau colecţiile numite Profetologii, textele fiind împărţite în fragmente încă din tradiţia iudaică. Împărţirea de azi a pericopelor s-a definitivat abia prin sec. XIII, dar are rădăcini mult mai vechi.

  Împartirea în capitole s-a făcut în Occident, pentru Vulgata, de către „mitropolitului” englez Stephan Langton din Cambridge (pe la anul 1205), iar împărţirea în versete s-a făcut de către tipograful parisian Robert Stephanus (în anul 1551). De prin sec. XVII această împărţire, deşi uneori lipsită de logică, a fost acceptată în toată lumea, de către toate confesiunile., nu aveau nr de pagina si nici trimiteri,fiind scrise si mai lat ca si-un roman sau scrisoare,randu si pagina nu ar mai corespunde daca ar fi sa paginam si numaram, pe cele originale.

  • biblia de cine este scrisa ? de catre oamenii crucii care aveau culoarea supema rosul,care erau din continentul nord american ,reprezentati prin dragonul rosu pe care l-au renegat ,inlocuindu-l cu pasarea pheoenix. oamenii elementului primordial numit FOC. ei sunt ATALANTII. lor li s-au opus agathirsii,care aveau culoare suprema NEGRUL,fiindca erau oamenii pamintului,si erau representati de dragonul negru. si de sarpe .atlantii i-au agresat pe UMANI ,IAR AGATHIRSII LI S-AU OPUS. este un razboi milenar care a luat forme stranii si demente,,si care astazi ACUM SI AICI TREBUIE OPRIT, PINA NU VA FI PREA TIRZIU .religiile ,serviciile secrete, organizatiile oculte , etc sunt parti ale acestui razboi cind rece cind fierbinte. agathirsii sunt din carpati .carpatii sunt in forma de dragon ,.sistemul solar este o copie mai mica a constelatiei dragonului,construita de catre acestia ,iaar noi suntem urmasii lor in aceasta forma.CEI DIN CONSTELATIA DRAGONULUI ,NU SUNT BALAURII ,(ca cei pe care ii omoara „sfintul „gheorghe), sunt asemeni noua PRECUM IN CER ASA SI PE PAMINT. BISERICA CATOLICA ,CONTINUATOAREA IMPERIULUI ROMAN ,A STERS TOATE URMELE DESPRE AGATHIRSI IN PERIOADA EVULUI MEDIU ,ASEMUINDU-I CU SPIRIRITE ALE RAULUI UNIVERSAL.

 8. BIBLIA ,CEA MAI SINISTRA CARTE.NICAIERI NU GASESTI MAI MULTE CRIME, VIOLURI,EPURARI ETNICE,MINCIUNI ,INSELATORII.FAPTUITORII SUNT CICA PROTEJATII UNUIA NUMIT DUMNEZEU CARE CICA E MARE SI TARE PRIN CERURI, FAPT CARE I-AR FI INDREPTATIT PE ASTIA SA FACA CE AU FACUT.CE ZICETI DE TIMPENIILE ACESTEA. „SFINTE”NU?

 9. cind spunem FIARA SPUNEM LUPOAICA ROMEI .LUPOAICA ATLANTILOR ESTE IN RASBOI CU DRAGONUL AGATHIRSILOR.DRACII(DACI TRACI)ERAU ARIPA MILITARA A AGATHIRSILOR ADEVARATII STAPINI DE AICI DIN CARPATI.CARPATII VAZUTI DE SUS AU FORMA DE DRAGON. PAPA ,REPREZENTANT AL IMPERIULUI ATLANT ARE PE TIARA SCRIS : VICARIVS FILII DEI. SUMA CORESPUNZATOARE CIFRELOR DIN ACEST SCRIS ESTE 666. V=5 I=1 C=50 L=100, D =500. LUPTATORII ORDINULUI DRAGONULUI LUPTA ASTAZI PT VOI . VOI DOAR STATI SI VA UITATI LA EI ,CIONDANINDU-VA PE NET

 10. Reblogged this on sssefora.

 11. mai ai tampenii de relatat? :)))

 12. Interesante pareri:), dar totusi, in opinia mea, multe afirmatii sunt eronate, altele manipulate spre a face nu stiu ce conexiuni intre simbolismul iudaic si lumea tracica. Faptul ca ne credem cel mai luminat popor nu face decat sa marturiseasca faptul ca inca ne bantuie mentalitatea comunista, care a incercat sa imprime aceasta idee poporului.
  – Biblia nu este o carte initiatica, iar mesajul ei central poate fi inteles fara a avea cunostiinte in numerologie si simbolism; Scriptura este insuflata de Dumnezeu „ca sa invete” ( 2 Tim 3:16 ), nu ca sa te incurce. Fariseii studiau Vechiul Testament deoarece credeau ca insusindu-si invataturile acesteia dobandeau viata vesnica, dar tocmai acestea, spune Mantuitorul, marturisesc despre El.( Ioan 5,39 ). Asadar:
  – separarea pe care o faci intre VT si NT este gresita.Tema centrala a Vechiului Testament este Cristos. La fel si cea a Noului. Ele marturisesc planul prin care Tatal ( Yahve) il trimite pe Fiul Sau pentru a rascumpara lumea.( Ioan 3:16, Ioan 17:3 )Aceste adevaruri sunt scrise Ioan, cel care a scris si Apocalipsa. Premisa ta este falsa, nu face dreptate chiar referintelor biblice cu privire la natura si scopul ei.
  – Ioan nu a fost gnostic moderat; daca ii analizezi scrierile nu ai cum sa ajungi la aceasta concluzie.
  – Cartea Apocalipsa nu este o lucrarea gnosctica. Este intr-adevar o lucrare oarecum criptica si plina de simbolisme, dar in nici un caz gnostica. Ea este, asa cum incepe, : ” Descoperirea lui Isus( Iisus) Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca sa arate robilor Sai lucrurile care au sa se intample in curand „. Ca sa intelegi simbolismul cartii Apocalipsa trebuie sa fi familiar cu simbolismul profetic din Vechiul Testament ( Isaia, Ezechiel, Daniel, Zaharia ).concluziile tale referitoare la numere, sarpe, munti, etc. sunt in afara intelesului cartii ca intreg ( Biblia ).
  – dupa citirea materialului nu pot spune decat ca ai o minte ascutita, dar nu esti corect fata de informatiile din Biblie in contextul lor si in contextul mesajului central al ei. poate datorita faptului ca nu o cunosti.

  • bravo! domnule Dan-pertinent raspuns si replica ati dat.

 13. minunat articolul insa mentalitatea umana e de tot rasul….oricum e minunat ca incercati sa faceti ceva,la fel ca si mine,insa nu sunt multi ce au urechi sa auda si ochi sa vada….ignoranta si-a atins pragul maxim ,din pacate cei ce citesc ,chiar nu pricep nimic……dar ,mergeti inainte,poate ca va veni si vremea in care vom vorbi aceeasi limba cu ceilalti….Felicitari din nou !!!……

  numele blogului imi este cunoscut,s-ar putea sa am si eu pe blog cateva dintre articolele voastre ….o saptamana minunata sa aveti !!!

 14. eu nu cred ca ar trebui sa-i atribuim un numar satanei.
  Ce ne face satana noua pentru a-i atribui numar?
  Ne ajuta?!…NU
  Ne indeamna la lucruri bune?…NU
  Aceasta ne indemana la pacate, si voi ii atribuiti un numar!…Satana este importanta?
  eu zic sa nu va mai bateti atat capul cu apocalipsa…pana la urma murim cu totii si vom fi judecati toti oamenii dupa moarte.Nu ii important cum murim,ce am facut pentru Dumnezeu in viata ii important si la aceasta trebuie sa ne gandim si trebuie sa ne straduim sa facem cat mai multe pentru El!

  • drytime, nu zamolxe a scris Biblia, nici Apocalipsa… eu, nici atat. Asa ca nu suntem raspunzatori de atribuirea unui numar Satanei si nici de atentia care i se acorda. Numai bine.
   Solomonar

  • NU EXISTA DUMNEZEU SI NU EXISTA SATANA.CEEA CE EXISTA ESTE FORTA BINELUI CARE ZACE IN NOI CARE POATE INVINGE FORTA RAULUI CARE ZACE TOT IN NOI .IN FUNCTIE DE CINE INVINGE PUTEM DEVENI DUMNEZEI SAU PUTEM DEVENI SATANE.IN NUMELE RELIGIEI AM VAZUT TOT FELUL DE FANATICI COMITIND ATROCITATI. DUMNEZEII ADEVARATI AI UNIVERSULUI SUNT ;MATEMATICA ,FIZICA ,CHIMIA SI TIMPUL.SUB INCIDENTA ACESTOR LEGI A LUAT NASTERE TOTUL . NASTEREA PRIMELE FORME DE VIATA DIN UNIVERS ARE O EXPLICATIE STIINTIFICA.NUMAI LA POPI ESTE O „TAINA”MARE

   • Corect!!!!

 15. Domnule cu pseudonimul Zamolxe,
  Felicitari pentru aceste frumoase si indraznete articole expuse aici pe blog!Sant perfect de acord cu teoria dvs,mai ales ca si eu din cercetarile mele de-a lungul timpului,am dedus ca numarul 144 este chiar un numar de taina.
  Citez din articolul dvs:
  „Vedem că Fiara îşi pune „pecetea” pe toţi oamenii iar prin urmare, numărul adepţilor Mielului se reduce şi mai drastic ei fiind doar 144.”
  Sa vedem despre ce este vorba…
  Numarul 144 este lungimea noului Ierusalim:”I-a masurat si zidul, si a gasit o suta patruzeci si patru de coti, dupa masura oamenilor,” Apocalipsa (21:17).
  Numarul 144 face parte si din sirul lui Fibonacci,dar are legatura si cu proportia de aur 1,618….Valoarea numerica a sintagmei care defineste in ebraica „Gradina Raiului” este 144.Valoarea numerica a copacului cunoasterii este 233.Daca împartim 233 la 144 obtinem proportia de aur 1,618…Cercetari complexe au ajuns la concluzia ca intrega natura si chiar întreg univers sant structurate respectînd in mod fidel proportia perfecta si exacta a numarului de aur.Marile constructii antice,piramidele,templele si catedralele,respecta de asemenea proportia fidela a acestui numar de aur.El reprezinta armonia si perfectiunea in creatie.Daca însumam primele 144 de numere ale lui pi (3,1415),obtinem numarul 666.Concluzia ce se poate trage de aici,este ca 144 reprezinta secretul universului,iar 666 este un numar de legatura,in nici un caz ce cred naivii zilelor noastre.Mi-am dat seama ca Biblia are ascuns în ea ceva în mod intentionat,o metoda de criptare a secretelor.Pentru a putea fi pastrate nealterate,au fost introduse în legende si mituri,dar acestea trebuiau bine gîndite,astfel încat sa existe interesul pt. a fi pastrate în timp si mai ales în forma cat mai originala.Si unde poti apela ?…decat la religie!

  Cu respect.

 16. ‘la 7500 deja în tara ta pa care tu ai cunoscut-o probabil prin ochii habotniciei evreiesti’
  @quadratus-stii ca imi place f mult blogul tau si iti admir munca DAR nici sa nu incepem cu antisemitismul.
  7500 din punct de vedere al rabinilor, nu inseamna 7500 de ani lumesti, ci dumnezeisti, adica eoni, sute de mii de ani. Nu este aceeasi masura temporala.

  @legionar-sa inteleg ca fiara e cabala?
  ‘Numerele sunt ale fiarei-Cabala’
  Nasol sa crezi asta cind nici macar Codreanu nu credea.
  Fiara este antichristul., nu-ti prea stii biblia don’t u?Apocalipsa 19:20

  666 era cifra sacra la traci, si doar daca privim triskelionul vom intelege de ce
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triskele-Symbol1.svg

  http://www.whats-your-sign.com/triskelion-celtic-symbol-meaning.html

  • Adevarul,dureros sau nu, n-are a face cu antisemitismul, povestile astea cu „antisemitismul” sunt deja „fumate”. N-are nimeni nimic cu evreii, mie personal mi-s total indiferenti. Fiecare cu bunele si relele lui.
   Solomonar

 17. @Amin tata, io ma chibzuiesc si zic asa: spune un „Tatal nostru” si te linisteste (si asta nu e „la misto”, e pe bune) si mai citeste si altceva inafara de Sfanta Scriptura, da` eu zic sa incepi cu Abecedarul si gramaticile de clasa a treia, cand gati cu Abecedarul. Da` ABC-Darul e esenta. Si nu-l mai pomeni atata pe Satana pe blogul meu!
  Solomonar
  PS: Si eu is de acord sa se tine tare Gabriel!
  PPS: Cat despre epilepsie, io zic sa il intrebi pe doctorul de familie la prima vizita ce e aia epilepsie, sau sa dai un gugal sarci.

 18. gabriel ai nasul fin!!!
  daca lati cunoaste sau lati auzi pe actorul Dan Purec
  vati lua de manuta!
  fratilor de ce in aceste vremurii rasar ca ghioceii multi intelepti care rastalmacesc si tot ratacesc cu ghicitul Biblie ,in stele si in pamant,ca sa nise dea de gandit , om fi asa , neom trage din asa, sa credem sau sa nu mai credem nimic si in nimic, !
  nu cumva aparitia acestor pers care stapanesc foarte bine arta manipulariii, vor sa ne distraga atentia de la lucraraile fiarei,dar in acelasi timp sa ne faca sa adoram nr fiarei si intrun final batandune capul cu ce scrie in biblie si ce a sp specialisti, sa renuntam la tot ce insemnam CREZ IN DUMNEZEU , caci iata vin dezlegari ale tainelor din gura unora care tot numara si calculeaza , exact asa cum satana face cu fiintele pamantului , numerotandule si controlandule!
  ce tot vb de deslusirea Bibliei si altele, caci dragostea si Credinta trebui sa o simtim , nu sa ne abatem gandul in timp ce ne Rugam la spusele unora !
  repet, aceste rastalmaciri aduc sufletului omului ratacirea din care nu va mai putea iesi!
  ADEVARUL ESTE UNUL SINGUR Iisus Hristos purul adevar in toate cele traite si spuse de El!
  va obositi mintea cu prosti, cand defapt satana va lucreaza sa va intre in minte, siasa va castige sufletele!
  ne apropiem de 2012 si fiinta umana va evolua spiritual si va invinge pe satana , aceasta lucrarae doar va reduce populatia globului, si vor baga cipurii la un anumit nr de oameni, DAR ADEVARAT VA SPUN ACUM , NU vor reusi aceasta lucrarae , caci OMUL este insasi o fiinta Divina si libera si asa vom ramane in veci vecilor AMIN !
  LOR LE ESTE TEAMA NU NUMAI DE Rugaciunea omului la cer, ci si de gandul pozitiv al omului, deaceea se lupta sa instaureze haos si frica, frica le e lor caci satana stie cai sfarsitul aproape!
  in ultimi doi ani am cunoscut din acestia dea lor care stapanesc arta maniplulari, dar faptul ca Dumnezeu ma apara, le simt fiecare cuvant scris sau vorbit,parca ma trezeste si il identific imediat!
  FI TARE GABRIEL, acesta este razboiul nostru al tuturor, pe care il ducem in fel si chip cu sclavi satanei ce lise promite … nimic! satana stie ca nu va reusi, deaceea ei grabesc lucrurile sa asocieze nenorocirile cu venirea 2012, NU ACCEPTATI CIPUL, ASCUNDE MAI MULT DE CAT EVIDENTA OMULUI, E ARMA SUPREMA pecetea satanei, epilepsia este boala satanei, oameni care se Roaga si cred in Dumnezeu se vindeca, deci..? iar cipul emite un semnal frecventa joasa ce afecteaza acea parte a creierului , in care intro clipa cazi jos, darrr aceasta o vor folosi atunci cand acei sclavii se vor rascula, atunci le da click pe buton si cad ca aia din filmu AVATAR, DEACEEA SE SP CA EI NE VOR ca pe ROBOTI! PACE TUTUROR! SI LA LUPTA CU RUGACIUNI IN REPETATE RANDURII, ASTA PT CEI CARE CUNOSC PUTEREA RUGACIUNI, SI MAI ALES CARE NU O CUNOSC SA SE ROAGE SI VA SIMTI PUTEREA LUI DUMNEZEU! ii vom invinge!!!! NU VA FIE TEAMAA! NU VOI RASPUNDE NICIUNUI COMENTARIU!!

  • satana este doar in mintea prostilor si in biblia popilor . adevarul este altul .

  • AMIN sa iti Dumnezeu sanatate si lumina! Multumesc! pentru comentariu si explicatii. M-ai linistit acum.Doamne ajuta!Amin!

 19. Stie cineva ceva despre revelatia dumnezeiasca?

  • „REVELATIA DUMNEZEIASCA ” O VETI AVEA DACA URMARITI FILMULETUL AGARTHA CODE MAREA EPOPEE SI AGARTHA CODE ADEVARURI DECRIPTATE

 20. uah..
  am dat din greseala pe blog, si eram curioasa de „666” am sfarsit prin a-ti citi toate comentariile.
  e asa interesant sa cunosti parerea atator persoane
  felicitari pentru post e un mod de a privi lucrurile diferit.

 21. Nu o luati in nume de rau !! Va admir pentru cea ce scrieti si explicati pentru oameni care nu cred ca exista asa ceva !! Felicitari !!

 22. Danu’

 23. :))

 24. Binem,domnul Orgie, multumim ca ne-ai luminat dumneata.
  Solomonar

 25. http://www.youtube.com/watch?v=rhqtLefUvA4 !Poate ca v-ar convinge asa ceva !!

 26. Ma scuzati dar 50% aveti dreptate si 50% nu ! Pentru ca „Anticristul” va vorbi , nici ca persoana , nici ca/ cuvant! Cine e destept va intelege ce zic! Scz de coment da asa e !

 27. Şi cum aschia nu sare departe de trunchi, fiul lui Avraam, Isaac, îşi dobândeşte dreptul de întâi născut (nu-l are de drept căci întâiul născut era Esau!) prin înşelătorie şi devine astfel alesul lui Yahwe!
  Isaac nu este fratele lui Esau!

 28. […] Stanoiu, Moş Călifar, Mordechai, Nametii, Nelinistitu’ Adrian Voicu, nenea Cosmos, Otto Pop, Qadratus, prof. Oprea Dumitru Horia, Ionel – Tzuky, SAI, Simion Cristian, sir Trexel de SM, […]

 29. Sa nu fie cu suparare daca fac cateva comentarii :
  1. Cred ca ar trebui sa ne cunoastem cat mai bine istoria – inca din cele mai vechi timpuri – de dincolo de pelasgi, daca exista. Sunt convins – ca originele crestinismului se afla in Dacia – fapt confirmat si de faptul ca mai toti istoricii antici ii considerau pe locuitorii de dincolo de Dunare – oameni luminati .
  2. Istoria nu incepe acum 2010 ani – ci este mult mai veche – cred ca ar trebui sa o invatam din mai multe locuri – nu numai din Biblie, Vechiul Testament, etc.
  Istoria fiecarui popor este una mondiala – un popor nu a aparut ca un iepure dintr-un joben – deci ca sa ne cunoastem istoria noastra trebuie sa ne gasim radacinele si florile in cultura altor popoare.
  3. Faptul ca au aparut o sumedenie de religii nu poate fi decat imbucurator. Primavara apar multe plante – flori, buruieni, etc. Unele mor, altele ne incanta simturile…insa toate fara nici o deosebire lasa o impresie asupra noastra.
  4. Fiecare fiinta (om, planta, animal, etc.) are credinta lui. Nu putem sa o calcam in picioare sau sa ne batem joc de ea.

  Ceea ce face Zamolxe & Quadratus este demn de lauda : ei ne spun ca pentru a ajunge la Adevar sunt mii de cai…alegerea ne apartine.

  Sa fim Romani…numai de bine.

  • Bravo! cel-ce-crede
   Imi place raspunsul tau si este pertinent. Si eu cred ca originea crestinismului este in Dacia. Lumea nu ar mai fi fara Romania. Doamne ajuta! Amin!

 30. […] Stanoiu, Moş Călifar, Mordechai, Nametii, Nelinistitu’ Adrian Voicu, nenea Cosmos, Otto Pop, Qadratus, prof. Oprea Dumitru Horia, Ionel – Tzuky, SAI, Simion Cristian, sir Trexel de SM, […]

 31. RELÍGIE, religii, s.f. 1. Sistem de credințe (dogme) și de practici (rituri) privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest sistem; totalitatea instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare; confesiune, credință. ♦ Fig. Crez, cult. 2. Disciplină predată în școală, având ca scop educarea și instruirea elevilor în spiritul religiei (1) date. – Din fr. religion, lat. religio, -onis, germ. Religion.

  credincios – CREDINCIÓS, -OÁSĂ, credincioşi, -oase, adj. (Adesea substantivat) 1. Care este demn de încredere, pe care te poţi bizui; devotat, fidel unei persoane; nestrămutat, statornic faţă de un angajament, de o idee, de o cauză. 2. Care crede în existenţa lui Dumnezeu şi se conformează practicilor religioase. – Credinţă + suf. -ios.

  Nu fac nici un fel de confuzie, tocmai de asta am si dat copy paste din DEX. Probabil nu esti destul de informat privind doctrina noastra. Acum trebuie sa plec, iti raspund cand ma intorc. Te salut!

  • URMARITI SITE-UL LUPTATORII ORDINULUI DRAGONULUI (pe google) si veti AFLA CUM A LUAT NASTERE TOTUL

 32. Faci confuzie intre credinta si religie?

 33. Corect, insa noi avem doctrina bazata pe credinta asa ca atunci cand am vazut anumite lucruri m-am suparat. Ai perfecta dreptate si imi cer scuze pentru asta. . TLC!

 34. @Legionarule, nu cred ca e cazul sa ii jignesti pe ceilalti cititori ai blogului, cat n-ai fii tu de legionar. Toate bune, suntem deschisi dialogului atata timp cat el se bazeaza pe bun simt si respect reciproc. Cand acestea dispar (sau nu exista din capul locului), cuvantul isi pierde sensul. TLC!
  Solomonar

 35. Inselator, arunci o boaba de adevar pierduta din context si interpretata, doua de falsitate le tragi putin de par si se mira alde dastia cu trei clase ca trenu.
  Insa fraza scoasa din context isi pierde conotatia.
  Un exemplu:
  „Femeia era îmbrăcată în purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, pietre scumpe şi cu perle. Ţinea în mână un potir de aur…”

  se refera la curva care va cadea in nici un caz la Maica Domnului-blasfemiator

  1) Diavolul se poate arata ca Dumnezeu insa numai ca sa pacaleasca si sa atraga necredinciosii
  2) Fiara va incerca intotdeauna sa pacaleasca si sa atraga pe drumuri gresite pentru ca poarta din cer este stramta, iar ei vor cadea ca nisipurile marii.
  3) Numerele sunt ale fiarei-Cabala
  Pe astia i-ai pacalit Satana, insa eu sunt un soldat al Domnului.
  Mihail, probabil cel mai puternic dintre toţi îngerii Domnului, nu l-a mustrat pe Satan prin puterea sa ci a spus: “Domnul să te mustre!” Apocalipsa 12:7-8 arată că în vremurile din urmă, arhanghelul Mihail îl va înfrânge pe Satan. Cu toate acestea, atunci când se deschide conflictul cu Satan, arhanghelul Mihail l-a mustrat pe Satan în Numele şi autoritatea lui Dumnezeu, nu a lui însuşi. Numai prin relaţia noastră cu Iisus Hristos avem autoritate ca şi creştini peste Satan şi demonii săi. Numai în Numele Său mustrarea are putere.
  Traiasca legiunea si Capitanul!

  • tu chiar crezi ca satana exista???? poate e poate nu da totusi cat de rau il crezi pe Dumnezeu??? El nu e rau deci de ce ar fi creat iadu si un lider al lor????ai liberul albitru de partea ta da tu nu crezi ca daca El ar fi vrut sa tina oameni in zgarda ar fi oferit acest liber arbitru???? citeste mai bine walsch neale donald conversatii cu Dumnezeu si tine minte ca si cavaleri templieri erau ca tine da ei ucideau in numele Lui si nu spune el sa nu ucidem??? biblia e scrisa de oameni in carne si oase da depinde de noi daca o consideram ca fiind o lucrare a Domnului sau a unor oameni

  • DIAVOLUL ESTE IN MINTEA PROSTILOR OAMENI BUNI. FAPTELE VOASTRE VA DEFINESC,ASTFEL CA ATUNCI CIND VA PRIVITI IN OGLINDA PUTETI VEDEA UN DEMON SAU UN INGER.RESTUL SUNT PROSTII INVENTATE DE OAMENII RELIGIILOR.VEDETI FILMUL REGATUL CERULUI KINGDOM OF HEAVEN,SI POATE VETI INTELEGE CUM STA TREABA CU JIGODIILE CARE S-AU AUTOINTITULAT „PARINTII NOSTRII SPIRITUALI” RAMINEAM ORFANI SA RAMINEM

 36. vai de steaua ta…

 37. nooo quadratus ,m-am sucit. ” Terra” are 4 miliarde ani, universu are 13, 68, conform sistemului heliocentric ne invartim pana ameţim …ca un titirez in jurul zeului Ra si zeul da roata galaxiei, viata a aparut intamplator din anorganic, dinozauri distrusi de un meteorit acu 62 milioane ani, sint numarate pe deşte 100 miliarde galaxii a cîte 100 miliarde stele, materie versus antimaterie, dark energy, black holes… blablabla google it…oamenii se trage din maimute, dacii din pelasgi si noi din daci… yahweh mit iudaic, jesus egal horus egal mithra, 666 cel mai mijto si tru’ numar- Zamolxe rulzzz!…crestinizmu bullshit, suntem cei mai buni, intelepti si viteji. Nec plus ultra.
  bun asea? Ca sa fiti multumiti. lol

  • dute la biblioteca ca ai nevoie….incepe a citi ca e vai si amar de tine,poate ca sunt eu mai mic da imi amintesti de mine candva am fost si eu la fel ca tine

 38. Iata ce scrie in Psalmul 90:
  4. Ca o mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut si ca straja noptii.

  Iata ce scrie in Petru 2:

  8. Si aceasta una sa nu va ramana ascunsa, iubitilor, ca o singura zi, inaintea Domnului, este ca o mie de ani si o mie de ani ca o zi.

  Deci, in 2 locuri avem o minima referinta cu privire la timpurile Tatalui Ceresc, care insa nu trebuie luata ca unitate de masura absoluta: adica 1 zi = 1000 ani, sau 1 zi a Tatalui = 365.000 zile terestre. Avand in vedere dimensiunile uriase ale Universului, facand transformarile necesare pentru a Sfantul Duh sa traverseze universul (in jur de 13 miliarde de ani lumina), si raportandu-ne la ecuatia data de psalmist si Sf.Petru, viteza Sfantului Duh ar fi prea mica pentru a-l traversa de la un capat la altul. Deci presupunem ca viteza este mult mai mare (tinde spre infinit) caci Sf. Duh este omniprezent, asa cum si Tatal si Fiul sunt. Deci ecuatia ar fi valabila numai daca observatorul care a facut echivalarea s-ar afla intr-un cer inferior cerului in care se afla Fiul. Cu alte cuvinte, varsta Pamantului nu este de 7500 ani, asa cum este imposibil sa ajungi la indumnezeire in 80-90 de viata terestra.
  Acum, faptul ca se respinge numerologia, inteleg pe de o parte, insa matematica face parte din stiintele folosite de Tatal Ceresc la creatie: toata creatia se bazeaza pe anumite rapoarte matematice (vezi numarul de aur, sirurile lui Fibonacci etc.) astfel incat, respingand cunoasterea data de numerologia adevarata si corecta nu ar fi de ajutor pentru deslusirea unor taine divine. Sa nu uitam ca Tatal e cel mai mare matematician.
  Una este sa respectam natura, soarele, plantele, animalele si alta e sa te inchini lor. Sunt convins ca Zamolxe nu a vrut sa spuna ca se inchina la ele.

  Inca mai am de studiat mai multe materiale pentru a veni cu o interpretare a ceea ce ai scris aici dar inca simt ca nu e tocmai concluzia potrivita (poti sa ii spui un „feeling”)

  Sara buna,

 39. @gabrile, hai sa iti zic si eu niste chestii: strabunicu` meu (pacurar el, de felul lui, si un om mai mult decat inteligent si calculat, cu tate ca nu avea scoli) ma plesnea daca ziceam lucruri rele despre soare sau daca, in vreao injuratura copilareasca, foloseam cuvantul „soare”. Ca Soerele-i sfant. Ce zici de asta? Era bunicul meu satanist sau adept wicca?
  Doi: cum poti sustine, nene, ca Terra are 7500 de ani?
  Solomonar

 40. gabriel
  io-s lamurit, 7500 de ani bun.. cu asta îs lamurit
  antichirist.. poate si aia.. da-s la fel de lamurit
  poti fi din inima vechii dacii daca înca nu i-ai samtat pulsu.. si cu asta îs lamurit
  taranii mor si se împărtasesc pentru ca îi transmisie directa dacii se împărtaseau cu apa din Dunare si apoi cu vin iar mai apoi tot cu vin…nu ta sa pare ca sama oleaca cu crestinismu?
  oare Isus nu erapagan nu spunea el ” Dumnezau nu are încape în templu”? ( no asta cred ca te-o surprins)
  poate o sa-mi spui si ca soarele se învarte în juru pamantului.. o sa te cred si asta
  Si asa ca o surpriza finala pentru oichisorii tai: am citit şi am acasa 10 vol din filocalia .Nu cred ca mai tre sa citesc afara de aia da te informez ca mai dadui cu ochii prin pateriticul egiptean, mai citii multe altele si macar respectzivii sfinti parinti or avut buna crestere sa nu sutina ca pamantui fix si are numa 7500 de ani.. la 7500 deja în tara ta pa care tu ai cunoscut-o probabil prin ochii habotniciei evreiesti era deja o cultura înfloritoare taicutule. da nu stiu di ce-mi racesc gura dragu mosului . tre sa-t urez numa sa-t lumineze Dumnezo mintea si sa nu mai spui brasoave în alea cred numa pruncii de tata. Cand o sa-mi poti dovedi ca îi drept ca pamantu e în centru universului si ca-i mai tanar ca si cultura paleolitica te rog sa treci pe aici pana atunci .. numa bine
  zamolxe

 41. No bine. Fie cum zîci. Da’ pune mana de ceteste putin din Sf Parinti ai ortodoxiei ca le cam confunzi.Teologiile. Io-s taran autentic din centru vechii Dacii bre da’ n-am auzit de la ai mei sa se inchine pamantului. Ca muma. Taranu autentic din zona mea crede in Crez. Si moare spovedit impartasit. Dupa datina. De acord cu tine mitologia romaneasca ii bogata’n legende si unele superstitii is prezente an ortodoxie, de aci pana la concluzile mneatale ii cale lunga. N-am zîs ca wicca is satanisti asa pe faţă. Pagani moderni da’ n-ai fost tu atent. Unu la mana.
  Doi. Diferentele dintre NT si VT is doar in capul tau si al ateistilor ca aia de i-am enumerat. Zîc ca s’un popa beat te convinge de contrariu. Numa sa poti pricepe. Cît despre numerele alea de-ti plac tie(trei de sase), acu dracii sau stricat de răs si nu se decid…:))) „pentru antihrist cu dragoste din partea fanilor….”
  Trei. Tampeniile yahviste. Aci mai perdut. Izact la fel zîci ca ateii. Te-as trimete again and again la scrierile sfintilor din ortodoxie, ca Adevarul ii unu singur pe lumea asta. Si arde ca focu. Daca ti-as spune ca pamantu are numa vreo 7500 ani si pamantu’i fix in centru universului ce crezi… ca-s inapoiat si habotnic. Aa? 2 bani nu dau pe stiinta voastra si pe”descoperirile” arheologice. Hoaxuri si galusti pentru fraieri.
  servus tok.

  • salut tu esti din carpati eu sunt din stravechia dacie cum e cunoscuta dobrogea, ca esti de acolo ca nu esti de acolo nu are prea mare importanta,eu sunt mai degraba calator asa ca de unde esti nu prea intereseaza pe nimeni daca nu ai ceva de zis logic si interesant,crestinismul a venit in romania mai intai in tara romaneasca la dunare unde daca tot ai treaba cu teologia trebuia sa sti asta si tot aici la dunare in dobrogea a fost prima asezare daca si bineteles ei credeau in zamolxes nu in alti zei….religia daca nu are multi zei are doar unu si in afara de crestinism nu stiu alta religie sa fie la fel, daca tot ai atatea cunostinte de religie atunci sti ca religia a aparut in urma dorintei de a explica ce nu intelegem si cu cat stinta avanseaza noi renuntam la credinta si ca Zamolxe de fapt el ne invata sa putem ajunge ca el si sa ne luminam sa ajungem niste finte superioare si nemuritoare….citeste articolu despre tezeu si minotaur……ai fost vro data la biserica???? te-ai uitat in jur ce face lumea acolo??? de cele mai multe ori barfesc si se spun minciuni la slujbe de catre persoanele care se duc,eu am incetat sa mai merg la biserica si imi amintesc de la religie cand eram in tara ca insusi Dumnezeu a zis sa nu ne rugam la statui sau obiecte in numele lui adica la icoane sau alte chesti din biserica,tot El zicea ca nu trebuie sa mergi la biserica sa il gasesti,,ridica o piatra si ma vei gasi,, asa era o parte dintr-o lectie despre Dumnezeu la religie…si tu zici ca aici ce e scris reprezinta ateii??? e gresit pt ca un ateu nu crede in nimeni…el nu are un zeu si el crede doar in stinta si daca ne amintim un pic de religie avem chiar un apostol la fel,nu credea ca Iisus e real pana a pus mana pe mainile si picioarele unde avuse pus un cui…asa ca atei sunt doar niste persoane mai inteligente decat par finca ei nu vor sa creada ceva ce nu vad sau au o dovada ca exista,apoi satanisti,macari ai habar ce fac aia??? eu am stat printre ei un timp si am vazut ca in afara de faptu ca sunt un pic nebuni si fac anumite ceremoni unde au obiceiul sa omoare o creatura pt satana sunt chiar de treaba si au obiceiul sa isi tatueze un sarpe pe mana sau sa isi faca semnu unui sarpe undeva pe corp,asta e ce am vazut eu la ei cat am stat pe langa ei….orcum am vazut ca ai scris ca pamanut are numai 7500 de ani,asta crezi tu datorita ca vechiul testament incepe acum 7500 de ani si in caz ca nu stiai pamantul are mult mai mult de ata…cam 2 miliarde si ceva si ce e ciudat e ca populatia Romaniei era asemanatoare la numar cand am verificat ultima data, in centru universului poate suntem,poate nu si in caz ca nu sti mai sunt miliarde de alte plante locuite in alte sisteme solare pe langa noi la cateva milioane de ani lumina,vad ca esti foarte credincios da nu e pacat sa vorbesti urat??? si tu ce scri mai sus??? stinta ne ajuta sa aflam mai multe si in special sa aflam mai multe despre zeii si mai ales cunostintele celor vechi care au fost inaintea noastra aici si mai ales lucruri despre zamolxes dspre care nu ma astept sa le intelegi….eu sunt baiat de oras da am trait la tara in ficare vara,am vazut atat rau in cat nu ma mai mira nimic pe lume,construim biserici cand e lipsa de locuinte si e criza da e bine ca noi facem bisrici asa ca zi si mie cum ajuta biserica cand in loc sa faca 10 biserici intr-un oras ar putea face 2 si bani pe celalante sa faca apartamente pt oameni strazi??? da de unde sa sti tu de astea cand nici macar nu ai habar de adevarata fata a lumi,cand ma uit in jur vad numai nenorociri si probleme….atata rau in cat am plecat si ma decis sa stau la adapost un timp pana ma voi intoarce si sper ca atunci cand ma voi intoarce sa schimb ceva in tara finca se pare ca toti au uitat cine sunt si daca nu sti criza e doar ceva de fatada si iti zic ceva ce ar trebui sa intelegi ….. daca nu iti place aici nu mai veni pt ca mai ai mult de invata despre realitate si adevarul e ca nu e la fel de dulce cum pare din vorbe

 42. @gabriel:’Conceptul de cer ca tata si pamant ca mama apartine exclusiv curentelor new age. Daca nu stiai, da un search pe google sa te “luminezi”.
  Te inseli-a fost atestat acum 5000 in china in YI JING.
  2-numerologia este utilizata SI in kabbalah, da. Asa, si?
  3-despre Hashem, te rog io frumos, nici macar nu deschide subiectul, ca nu ai habar.
  all in all se vede ca nu ai cultura plurireligioasa si dai cu piatra in paginism.Oare, daca voi crestinii sinteti atit de beatifici, de ce va luati de alte religii in loc sa stati in contemplatia tatalui ceresc?kinda

 43. Stimabile pe acest text care este o compilatie din surse diverse ,contraargumentele vin de la sine. Nu sinteti, satanisti, atei sau newage am inteles. Soto. Dar argumentatia provine din acele surse. Sper ca nu ma iei de prost…eu nu va atac mitologia, dar voi aveti calul de bataie preferat: Sf Scriptura si credinta ortodoxa(in special).
  Citeva exemple de copy paste_
  1. Conceptul de cer ca tata si pamant ca mama apartine exclusiv curentelor new age. Daca nu stiai, da un search pe google sa te „luminezi”.
  2. Numerologia este utilizata in francmasonerie, kabbalah etc . Cauta si vei gasi, daca nu ai habar.
  3. Pozitivitatea numărului fiarei este specific miscarilor sataniste sau neo-pagane tip wicca . Intereseaza-te…
  4. Yahweh-Dumnezeul Unic in Treime caracterizat si blasfemiat ca un zeu minor contradictoriu, „ucigas” in VTetc, este specific ateistilor militanti. Du-te pe orice site ateu din Romania sau strain si vei gasi aceeasi argumentatie, ca in articolul de sus. citeste si pe Dawkins, Shermer, Hitchens si alti atei de”calibru”. Daca doresti iti dau si linkuri sa te convingi.
  Toata propaganda anti crestina de acest tip a fost demolata pe alte bloguri, nu am timp sa dis.ec toata polologhia. Un sfat amical: daca esti neinformat de toate cele scrise de mine, te rog, verifica. O zi buna si tie.

  • gabriel, buna zaua
   Io-s autoru articolului, nu-s nici satanist nici ateu da îmi pare mie ca tu habar nu ai de mitologia romanesca, plus de aia cred ca nu ai observat ca în text sunt niste descoperiri arheologice, nu tampenii yahviste si New Rdge. Şi atata timp cat se pune nou testament pe langa ala vechiu si-si dovedeste superioritatea io zac ca teologii scoliţi au orbu gainilor. Ca tatal cer si maicuta pămant îs vehiculate si în wicca îs perfect de acord cu tine da ca nu acolo îşi au originea îi alta mancare de peste.Pe de alta parte io nu cred ca Wicca îs satanisti. Daca am acorda noi crestinii respectu pe care îl acorda aia naturii nu am fi unde samtem, asa ca io zac sa nu acuzam prin prisma îngusta a scolilor teologice fie ele ortodoxe fie catolice. Io nu cred ca taranu roman îi satanist.Aci e cazu sa te mai informazi oleaca. Şi daca nu pricepi fa bine rogu-te vizitează siturile teologice care se pare ca-s mai pe gustu tau.Istoria cateodata cand esustinuta de arheologie si mitologie nu-i chiar pe gustu tuturor:)
   Îi drept, în articol,am emis o teorie da fara amestec New Age. Ce m-as fi facut io oare cu toata argumentatia daca nu exista numerologia kabalei asa-i? O gaseam pe aia greceasca ca doara apocalipsa e scrisa în greaca după stiinta mea ( poate după a ta e altfel) si grecii or luat stiinta numerelor si a literelor de la pelasgi ( poate ti-i strain si cuvântu asta) în plus aia pelasgi credeau în tata Cer si muma pamant după cum credea toata antichitatea si după cum crede si azi taranu roman autentic, nu festitii care or trecut la tot felu de culte protestante ” ca sa le mearga mai bine” numindu-se pocaiti sau unitarieni sau oricum altcumva.
   numa bine
   zamolxe

   • aproape adevarat.buna documentare dar dar esti cine esti si nu esti cine vrei sa pari .nu stiu daca sunt anteles.

   • DOMNUL AUTOR SUNT VALENTIN PRIMUL DINTRE ULTIMII FAMILIILOR IMPERIALE ALE AGATHIRSILOR.NE-AM BUCURA DACA ATI PRELUA PE SITE-UL DV AGARTHA CODE MAREA EPOPEE

 44. @gabriel, desi nu e articolul meu, imi permit sa fac un commentariu, eu fiind adminul acestui site. Daca ai contraargumente solide si la obiect, am fi mai mult decat interesati sa le auzim. Nu suntem nici ne-osatanisti, nici new-agisti si, mai mult, nici atei.
  In plus, nu te obliga nimeni ncii sa vii aici, nici sa citesti, nici sa crezi ceva din ce se scrie aici- in genere, nu esti obligat la nimic. Prietenul zamolxe nu afce decat sa isi spuna parerea.
  O zi buna iti soresc!
  Solomonar
  PS: scuzati greselile din text

 45. Toata constructia autorului este o suma de erori logice formale si informale.
  Negarea corelativei: incercarea introducerii unei alternative cand de fapt ea nu exista.
  Non sequitur, falsa atribuire etc
  Orice absolvent mediocru de teologie ortodoxa poate darama esafodajul migalos construit pe o premisă falsa din start. Un amalgam de argumente folosite de atei, neo-satanisti, new-age si masonerie pentru a lovi in crestinism. Nimic original stimate admin, netu’i plin de texte de genul asta.

 46. A trăit şi am văzut cu proprii mei ochi oribilităţi pe care oamenii sunt capabili să şi le facă unii altora. Şi realitatea bate imaginaţia. Pot spune că nu mai cred în intervenţii divine sau conspiraţii ci numai în natura umană.

 47. @floarea-soarelui, daca ai fost atent(a) autorul face trimiteri, in articol, spre alte articole ale sale, si nu le face degeaba.
  Solomonar

 48. Salut. Sa va spun drept nu-mi prea place ideea ca dacii = 666 si prin urmare am zis sa ma documentez. Scur: stiati ca primul numar al bestiei era 616 ? Aceasta versiune este mai veche decat cea cu 666 cu 100 de ani. E pacat sa asociem dacii cu fii satanei, nu credeti?

 49. […] Stanoiu, Moş Călifar, Mordechai, Nametii, Nelinistitu’ Adrian Voicu, nenea Cosmos, Otto Pop, Qadratus, prof. Oprea Dumitru Horia, Ionel – Tzuky, SAI, Simion Cristian, sir Trexel de SM, […]

 50. Este un început de căutare…

  Eu aş vrea să adaug că în timp ce binele este în afara omului, răul este în interiorul lui.

  Adam şi Eva au păcătuit înainte ca păcatul să existe. Păcatul nu a venit deci din afară, ci din interior. Omul trebuie să lupte chiar cu natura sa pentru a nu-şi ceda spiritul Diavolului.

 51. Bun articol şi foarte bine documentat. Reprezintă un rezumat a ceea ce ştiam sau credeam că ştiu. Chiar dacă în mare proporţie nu cred în cele spuse, asta nu înseamnă că nu le iau în consideraţie. Necunoaşterea nu este circumstanţă atenuantă.

 52. Draga Zamolxe,

  Eu am citit articolul, este interesant, insa nu vad o concluzie. Sa inteleg ca fiara va apare pe teritoriul Romaniei de azi? Ca de fapt 666 este un numar benefic? E drept ca pe vremea aceea, omenirea fiind in plina etapa terestra de evolutie spirituala (cu accente primitive), si se aflau, ca si acum, in Legea Kharmei, nu aveau cum sa se impartaseasca din iubirea Tatalui fiindca nu aveau cu ce; adica sufletul lor nu continea acele parti necesare pentru a o primi, daramite pentru a o constientiza. Insa nu tot ce e scris in Vechiul Testament este eronat, si nu tot ceea ce pare a fi malefic este.

  De data asta trebuie sa te rog sa faci o sinteza concisa a ceea ce ai scris fiindca se intelege din articol ca de ex: desfranata Babilonului ar fi chiar Sf. Fecioara (ceea ce este o mare aberatie), sau ca cei sapte imparati ar fi muntii din Dacia etc. (DIn cate stiu eu, si Roma este asezata pe 7 coline, iar lumea era condusa de Imperiul Roman atunci cand Ioan scria Apocalipsa in Patmos. Au fost imparati romani care s-au declarat zei si au persecutat crestinii primari, si nu e greu sa gasesti 7 regi printre ei.) Atata vreme cat nu se cunoaste marimea dilatarii temporale folosite in cartea Apocalipsei nu putem decat sa speculam. Eu zic sa analizam atent folosirea timpurilor verbale deoarece ele ne dau indicii mai bune.

  Numai bine.

  • eu nu sunt in masura sa iti raspund,adevarul e ca numai zamolxe poate da uite cum sta treaba,roma defapt provine din grecia…legendele despre formarea romei spun ca dupa o lupta mare nu mai stiu care un lider grecesc a plecat in italia unde avea sa aiba 2 copi pe romulus si remus care mai tarziu sau luptat si romulus a castigat si a fondat roma…..adevarat ca e pe 7 coline roma da la fondare era doar e o singura colina si dintr-un articol citi precedent de mine zamolxes a argumentat corect despre munti carpati……asa zisul balaur,demon,creatura a intunericului ar putea fi dupa parerea mea insusi zamolxe care revine la noi,citeste intoarcerea lui deceneu si o sa intelegi…..si daca citesti cu mare grija mai sus poti observa cum Dumnezeu il uraste pe Apollo sau Zamolxe sau ce nume vrei tu sa ii dai asa ca e posibil sa il numeasca pe Zamolxe fiara ce aduce sfarsitul lumi….sfarsitul lumi care credea in El

 53. Foarte bun articol, bine argumentat!
  Felicitari!

 54. da da 😀

 55. @Argento, asta presupun ca era „off topic”, nu?

 56. nu poti face o paralela intre stiinta antica traca si numerologia iudaica, pentru simplul fapt ca gresesti de la inceput.
  666 nu se calculeaza adunind 6+6+6, ci 600+60+6, fiecare dintre aceste cifre corespunzind unei litere, iar totalul da un nume
  nu ai de unde sa stii decit daca vorbesti/scrii ebraica
  in rest f interesant articol

 57. daca tot veni vorba de tainele sfinte :
  Dumnezeu , dupa ce a facut barbatul si femeia, isi admira opera. Intai ii cade privirea asupra lui, barbatului:
  – Ce minunatie, ce opera reusita, cata frumusete!
  Apoi se uita si la femeie:
  – Eh… Tu va trebui sa te machiezi putin…
  :))

  • buna gluma…
   uite inca una: care religie e la oferta promotionala??
   -///// crestinismul (sint 3 intr-unu’)… :))

   alta: ce se intampla in cer cand tuna?
   //// Dumnezeu da drumu la butoaie…

 58. Foarte bun articolul.
  Incearca sa convingi crestinii despre insemnatatea lui 666…;)
  http://dacmandru.blogspot.com/search/label/666%20ezoterism%20daci%20traci%20pelasgi%20sacru


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: