America hiperboreană

 

 

Ce multe ştim despre America! Ştim că primii locuitori ai celor două continente americane au fost amerindienii (native indians), ştim că America a fost descoperită de Cristofor Columb, care rătăcit în drumul său spre Indii a ajuns aici botezându-i pe localnici impropriu indieni. Ştim că numele Americii vine de la navigatorul Amerigo Vespuci…şi câte altele mai ştim! Toţi cunoaştem America, unii  chiar mai bine decât România!

 Sunt şi lucruri mai puţin cunoscute marelui public în legătură cu America! Sunt, să le zicem aşa, nişte „îmbârligături” ale istoriei.  Să amintim câteva dintre ele.

Ştiaţi de prezenţa romanilor în America? Sunt aproape sigur că foarte putini dintre dumneavoastră au auzit de aşa ceva deşi… Savantul Robert Marks, preşedinte al Consiliului American de Arheologie Subacvatică declara în 1982, prin intermediul agenţiei UPI, că în timpul unor cercetări efectuate în largul portului brazilian Rio de Janeiro au fost descoperite fragmente de vase şi amfore romane vechi de cca 2000 ani, răspândite pe o suprafaţă de 300m pătraţi? Prezenţa romană în America de Nord este  certificată, de asemenea, printr-o monedă romană republicană (sec IV î.Ch) descoperită în 1833,în largul portului Norfolk din statul Virginia iar în1913, s-a descoperit, în statul american Illinois monedă romană datând din sec II î.Ch!

Cred că destul de puţin cunoscută este şi prezenţa vikigilor danezi pe coastele americane (sec X d.Ch). Şi mai puţini ştiu, probabil, că Danemarca se numea până târziu în Evul Mediu Dania iar locuitorii ei Dani, denumirea de danezi apărând destul de târziu. O să mă întrebaţi , ei şi ce-i cu asta? Este pentru că danii era unul dintre etnonimele sub care erau cunoscuţi dacii în antichitate după cum ne informează Marea Enciclopedie Franceză. Prin urmare, danii/dacii, războinici de temut, au ajuns în America.

Se speculează de asemenea că pe ţărmurii Americii au ajuns şi Cavalerii Templieri, refugiaţi din faţa furiei lui Filip II şi a papei. Numele sub care acest dublu continent era cunoscut acestora era Merica.

Multe noutăţi dintr-o dată, nu? Cu toate aceste „picanterii” ale istoriei influenţa romană în America este nulă, deşi, din moment ce există  monedele menţionate mai sus, înseamnă că exista o viaţă organizată, în cadrul căreia se vindea şi se cumpăra; cea vikingă la fel. Peste toate se ridică insă enigmaticele tradiţii, obiceiuri şi mituri ale amerindienilor, populaţia băştinaşă a celor două Americi motiv pentru care se şi numesc „nativ indians” . Şi peste toată puzderia de neamuri ale Americii de Nord, peste sofisticatele civilizaţii ale Americii de Sud şi Latine se ridică umbra acelor virracochas, civilizatorii şi iniţiatorii Americilor, pe care, istoricii şi mai ales atlantologii,  îi identifică cu atlanţii hiperboreeni.

Miturile şi tradiţiile indienilor americani, fie ei din America de Sud fie din America de Nord vorbesc despre lucruri ciudate în legătură cu aceşti civilizatori. Mulţi dintre dumneavoastră veţi zice că bat câmpii la modul vesel…J  Cu toate acestea virracochas există independent de asta şi la fel şi faptele pe care le voi menţiona!

native-american-playing-flu

 

Surprizele miturilor

 

Cartea sacră a mayaşilor quiche numită Popol Vuh (Cartea Poporului) aminteşte  despre o Epocă de Aur  a omenirii, timp în care exista un Paradis Terestru, în care oamenii trăiau fără griji , plasat undeva în răsărit şi aflat sub conducerea  Născătoarei şi a Făuritorului! De asemenea, aflăm din acelaşi corpus de texte mayaşe că la plecarea lor zeii civilizatori au spus poporului maya următoarele: „ Noi ne întoarcem la neamul nostru, Domnul Cerbilor se şi află acum pe locul său, el se zăreşte acolo, în cer”. Ciudate informaţii ne mai transmit mayaşii!

Aflăm dintr-un foc că  paradisul maya se afla  undeva în răsărit şi că acesta se afla sub ocârmuirea Născătoarei şi a Făuritorului şi că neamul  zeilor civilizatori era condus de Domnul Cerbilor. Dacă paradisul terestru al mayaşilor  care se afla sub conducerea Făuritorului ( şi a Născătoarei) iar zeii lor se întorc în acest paradis din care au şi venit atunci înseamnă că  Făuritorul este acelaşi cu Domnul Cerbilor!

 Din tradiţia neamului mayaş nahuatl aflăm un fapt şi mai surprinzător: Quetzalcoatl (Şarpele cu pene) avea pilea albă şi era numit  Yoali-Eequatl (Noapte-Vânt).. .Revenind la Popol Vuh a mayaşilor quiche aflăm că primul vânt vine dinspre  est „unde se află paradisul terestru”… Prin urmare ştim că în limba nahuatl numele lui Quetzalcoatl desemnează Vântul de Miazănoapte şi mai ştim de la mayaşii quiche , de aceasta dată, că paradisul terestru se afla în est. Prin urmare avem direcţia din care a venit în America Quetzalcoatl! A apărut dinspre est dar patria lui era în nord! Despre acelaşi Quetzalcoatl  mai aflăm că pe langă pielea albă,  mai purta şi barbă  şi era îmbrăcat în haină albă!

quetzalcoatl21

Graham Hankok îl identifică pe acest Quetzalcoatl cu Virracocha adorat în regiunea Callao, din jurul lacului Titikaka. Pentru a vedea  şi certifica , o data în plus, originea lui Quetzalcoatl trebuie să cităm o tradiţie a localnicilor: „Thumpa a părut în Altiplano în vremuri străvechi , venind dinspre nord, cu cinci discipoli. Un bărbat alb, cu înfăţişare augustă, cu ochi albaştri, cu barbă…”

dragon__americano_quetzalcoatl

Din alte mituri maya aflăm că  oamenii din paradisul terestru „fiinţau şi rătăceau acolo, în răsărit

 Cam destule nelămurite! Să vedem şi lămuririle de rigoare… că, deh , dacă spui de unele chestii ciudate trebuie şi să le lămureşti tâlcul.

Să pornim de la ciudatul Quetzalcoatl….. spre paradisul terestru. Numele său mayaş ne trimite direct în extremul nord, limita cunoscută a Europei străvechi dincolo de care, ne spune Herodot, nu se ştie ce se află şi cine locuieşte acele meleaguri. Ori limita lumii cunoscute anticilor europeni era Istrul/Dunărea dincolo de care locuiau pelasgii-hiperboreii-atlanţii-străvechii daci. Numele lui Quetzalcoatl spuneam că înseamnă vântul de miazănoapte prin aceasta el fiind identic cu Boreas şeful clanului boreazilor, care erau preoţii cultului zamolxian din Hiperboreea! Mai mult descrierea caracterelor sale tipologice, alb, cu barbă şi cu ochi albaştri se potriveşte de minune tipului uman  carpato-dunărean (v. Iisus, marele iniţiat din Dacia) despre care Densuşianu ne spune că „(pelasgii) pletoşi, cu pielea albă şi cu ochii în care se reflectau culoarea cerului şi a pământului” . Mai adăugăm că preoţii zamolxieni oficiau îmbrăcaţi în alb!

 Quetzalcoatl era reprezentat la amerindienii în discuţie  sub două aspecte: Şarpele cu pene şi şarpele dublu al creaţiei . Ambele reprezentări sunt prezente în simbolistica pelasgo-geto-dacă. Pe Columna Traiană apare reprezentarea dragonului dacic ornat cu pene iar

draco91

cei doi şerpi sunt şerpii creaţiei ce se încolăcesc în jurul caduceului hermetic, pornind în două direcţii diferite pentru a se reuni în vârful acestuia

Pentru a desemna şi mai clar originea lui Quetzalcoatl vom spune că Hiperboreea apollinico-zamolxiană era plasată de toţi autorii antici în Dacia (v Dacia Hiperboreană) unde era centrul Imperiului Pelasg şi al religiei Făuritorului şi Născătoarei! Fapt surprinzător miturile maya ne spun că oamenii din paradisul terestru (Hiperboreea greacă) rătăceau acolo în răsărit! Şi culmea că au dreptate! De ce? Pentru că după ce pelasgii  şi-au organizat centrul politico-administrativ şi religios la Dunărea de jos şi-au extins dominaţia binefăcătoare asupra întregii Asii Mici şi Europe mai apoi pornind să colonizeze Orientul Mijlociu şi Îndepărtat. Acest fapt este denumit de N. Densuşianu  „marea migraţiune pelasgă” iar de V. Lovinescu „marea migraţiune hiperboreană.

Dar cine era Făuritorul şi Născătoarea? Mitologia pelasgo-dacă moştenită de români ne spune că oamenii s-au născut din Pământ şi din Cer. Când vine vorba despre aceste două divinităţi, Făuritorul şi Născătoarea, tradiţiile maya de comun acord îi numesc „Inima cerului” şi „Inima Pământului”! Mai mult tradiţiile pelasge ne spun că Cerul şi Pământul erau părinţii  celor dintâi oameni iar Asiu spune şi mai specific cu referire la Născătoare, că  Pelasg primul om, s-a născut din pământul negru pe crestele înalte ale munţilor! Ori pământul, străvechea divinitate cunoscută sub numele de Geea/Dakia/ Dochia este descrisă de tradiţiile antice ca mama educatoare şi născătoarea tuturor!

 Că veni vorba de munţi…ştim că zeii popoarelor amerindiene  din America de Sud locuiau în munţi întocmai ca Dublul Zamolxe şi preoţii săi şi că cordiliera sud-americană poartă numele de Munţii Anzi. Ciudat! Iordanes în Getica ne spune despre geţi „pentru aceste victorii mari,…. Ei i-au numit pe conducătorii lor semizei, adică „anzi” şi nu simpli oameni” Să fie o pură coincidenţă? Eu cred că nu, din moment ce prima ţară colonizată de pelasgii/hiperborei a fost Sumerul unde  regii purtau numele de En-Si, care aduce uimitor de bine cu anzii dacilor şi cu locurile  zeilor sud-americani– Munţii Anzi! Chestiunea devine de-a dreptul ciudată atunci când citim la Densuşianu: „Ceriul şi Pământul erau cei dintâi zei consacraţi ai  lumii vechi. Lor, pentru prima oară, li s-au dedicat vârfurile cele mai înalte ale munţilor, dealurilor şi promontoriilor, cu deosebire înălţimile, unde se adunau norii şi se formau precipitaţiile. În munţi se aflau templele şi altarele lor, aici li se aduceau sacrificii, după un rit arhaic misterios, aici se celebrau festivităţile religioase”

amn41

Într-una dintre tradiţiile menţionate mai sus, Făuritorul, aspectul masculin a lui Zamolxe din perspectiva noastră, devine Domnul Cerbilor. Devine de-a dreptul ciudat atunci când vedem că cerbul are un caracter sacru atât la pelasgi cât şi la români! În colindele româneşti culoarea sură a cerbului îi conferă suveranitatea sacră iar pe una dintre stemele muşatinilor, stema oraşului Baia, prima capitală a Moldovei, apare un cerb decapitat.

pecetea20de20la20baia

Mai mult, muntele sacru unde se afla  Columna Cerului, Axa Lumii despre care grecii spuneau că se află în Hiperboreea/ paradisul terestru al bibliei şi de-a lungul căreia  comunicau energiile vitale ale Cerului şi Pământului (Inima cerului şi Inima Pământului) era plasat în Dacia şi se numea Kogaion! Tocmai acest munte atât de sfânt al antichităţii străvechi şi clasice dacă este privit dinspre nord oferă o surpriză uimitoare: culmile sale formează imaginea schiţată a unui…cerb! Iată cum Făuritorul devenit Domnul Cerbilor se identifică cu Zamolxe. Şi chiar mai mult, Ardealul, teritoriul ce se deschide dincolo de Kogaion, se numea în vechea limbă Hardeal ceea ce înseamnă Casa Domnului!

America de Sud oferă şi alte surprize care trimit la patria de origine a zeilor lor.

Incaşii de această dată ne rezervă o surpriză… rasială! Primii locuitori ai Perului aveau grupa sanguină A  necunoscută în America de sud pană la venirea europenilor. Există ipoteza cum că conducătorii incaşilor vorbeau o limbă secretă cu echivalenţi şi în limba sanscrită. Numai că arienii care au invadat India punând bazele culturii vedice erau ..pelasgii conduşi aici de către prinţul Rama! Având în vedere grupa sanguină pomenită nu putem deduce decât că vechii incaşi erau … europeni-pelasgi din paradisul terestru Hiperboreea….

  „Stela bărboşilor” descoperită în La Venta în 1940 de către  Matthew Stirling… Aceasta reprezintă imaginea unui om de tip caucazian cu nasul proeminent  şi cu o barbă lungă şi stufoasă. Acelaşi lucru  este valabil şi în cazul celorlalte figuri caucaziene descoperite în La Venta. Una era sculptată,  în basorelief, pe o placă de piatră, aproximativ circulară, cu diametrul de circa 1 m. Îmbrăcat cu un fel de pantaloni mulaţi pe corp, trăsăturile  sale erau cele ale  unui anglo-saxon. Avea o barbă deasă şi ascuţită şi purta pe cap  o cuşmă ciudată. Acestea ni le spune G. Hankok.

 Eu fac următoarea observaţie: toate aceste figuri poartă barbă. Grecii, romanii, sumerienii egiptenii antici nu purtau podoabă facială, unii dintre ei precum egiptenii şi amerindienii fiind spâni! Menţiunea caucazian elimină din start  tipul viking şi cel celt. Ciudat este însă faptul că peruvienii poartă iţari ca şi vechii daci şi români actuali. Vedem că acelaşi port era valabil şi pentru  olmeci a căror capitală era la La Venta! Iar cuşma este simbol al distincţiei nobiliare la daci fiind purtată de tarabostes şi de imaginea lui Zamolxe întruchipată de Sfinx! Cuşma era simbolul nobleţei la pelasgi!!! Iar pentru a vedea tipul „caucazian” despre care am vorbit  aruncaţi o privire Imaginii lui Decebal de pe Columna lui Traian.

 dapyx_clip_image001

Alte surprize din… America de Nord

 

Prezenţa dacilor în America de Nord poate fi certificată prin existenţa a două toponime derivate din rădăcina DAC: Dakota de Nord (North Dakota) şi Dakota de Sud (South Dakota). Ori, se ştie că singurul popor ce purta această denumire, în toată antichitatea şi până în Evul Mediu târziu, sunt locuitorii spaţiului carpato-danubiano-pontic, a căror ţară se numea Dacia. Mai ştim , de asemenea, că teritoriul locuit de un popor, oricare ar fi acesta, capătă denumirea stăpânilor lui: Imperiul persan de la persani, Imperiul roman de la romani, România de la români, Ungaria de la unguri, etc. Mai ştim că  pentru unele izvoare antice Dacia era percepută ca Dakia. Deci, rădăcina „Dak” (sub această formă), aşa cum apare ea în toponimul Dakota, are suport real.

northdakota_c_indian

Denumirea statelor Dakota este însă una compusă din Dak+ sufixul ota. Ce însemne acesta? Oricine cunoaşte un pic de gramatică românească va fi uimit de faptul că multe nume româneşti au terminaţia „ota”, a-ul final devenind „ă” (Albotă, Arnota, Laiotă, Vlahotă). În toate cazurile menţionate pentru limba română terminaţia „otă”/”ota” are semnificaţia de „mic”. În cazul nostru, după ce am spus toate acestea putem observa că denumirea Dakota, aplicată teritoriului locuit de indienii Dakota, nu înseamnă altceva decât…dacii mici!

După Marea Enciclopedie Franceză indienii Dakota, pentru că vorbeau o limbă Sioux, au fost incluse de către alţi amerindieni în marea uniune de triburi Sioux. Numai că numele de Dakota se aplică în mod special uniunii de triburi ce stăpânea  cursul superior am fluviului Mississippi, întinzându-se în vest până la Munţii Black Hills şi mai departe până în Munţii Stâncoşi, având ca graniţă nordică  Canada iar limita sudică fiindu-le râurile Big Sioux şi la Plata. De  aici putem deduce că etnonimul Dakotas a existat  de sine stătător înainte de includerea sa în marea uniune a triburilor Sioux de vreme ce se aplica unei populaţii ce se putea delimita geografic pe un anumit teritoriu. Şi ca să continuăm în acelaşi ton este bine să menţionăm că unul dintre statele americane locuite de indienii Dakota în trecut, purta si mai poartă  numele de Montana. Foarte ciudat, pentru că în limba română actuală o zonă pe a cărei teritoriu se află munţi se numeşte montană. Ori Montana este  un stat american muntos!

Sioux este considerată cea mai mare uniune de triburi din America de Nord Numele său provine din rădăcina „Siu”. Tocmai aceasta este ciudăţenia lor! Pentru că sub denumirea de SIU erau cunoscute de către chinezi triburile de Yue-Tchi (geţi) ce ocupau un teritoriu imens ce se întindea din Asia Centrală până la Oceanul Pacific.

Există încă cel puţin două surprize în America de nord. Anume: tribul indienilor chaeyenne a cărui denumirea seamănă uimitor de mult cu cea a tribului dac al Caenilor şi statul american Illinois. Această ultimă denumire americană nu vi se pare că seamănă uimitor de mult cu toponimul Ilion, aplicat cetăţii pelasgo-traco-dace Troia?

 

 Obiceiuri şi tradiţii… nord americane

 westernlegacy

Şi la acest capitol avem surprize! Toate popoarele indienilor nord americani cred în Marele Spirit. Aceasta este cunoscut de cele mai multe ori sub numele de Manitou (pronunţat Manitu) Acest Manitou  este considerat zeul suprem de către amerindieni el fiind stăpânul Veşnicelor Plauri ale Vânătorii, unde mergeau războinicii după moarte. Din foarte ciudat pentru că Zamolxe, Marele Zeu al dacilor le spunea acestora, prin intermediul marilor săi preoţi că:” nici el (marele preot-n.n),nici oaspeţii lui şi nici urmaşii acestora în veac, nu vor muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind de-a pururi, vor avea parte de toate bunătăţile” pentru a vă dumiri că aşa stau lucrurile  şi la indienii americani aruncaţi o privire  asupra unor cărţi pe care probabil le-aţi citit cu plăcere în copilărie: Ultimul Mohican, Hiawathaha, etc. Mai mult chiar numele Manitou ar putea avea legături cu Zamolxe!

Densuşianu ne spune despre Zamolxe/ Saturn că în calitate de stăpân al lumii de dincolo se numea Manes denumire ce desemna pur şi simplu, la origine, sensul de „mare”. Mai mult la romani, care moşteniseră credinţele lor de la etruscii plecaţi din Apuseni în mil III î. Ch, mani erau spiritele străbunilor plecaţi pe lumea cealaltă Prin urmare, Saturn/Zamolxe, mai mare peste spiritele strămoşilor plecaţi era chiar Marele Spirit! Mai mult, Manitou pare a fi un nume compus din Mani/Manes + tou survenit probabil prin aliteraţia lui ta. Iar ciudat pentru că unul dintre epitetele lui Saturn/Zamolxe era chiar Tatăl cu variaţiuni româneşti precum Tătar, Tartar iar particula Tou/tu/ta  din Manitou desemnează tocmai calitatea de părinte a acestuia.

 Indienii îl desemnau pe Manitou ca pe un vultur, de fapt simbol al regalităţii la toate popoarele antice, numai că vulturul era şi emblema lui Zeus /Deus Pelasgicul care era Zamolxe!

native-american1

 La daci, Zamolxe era reprezentat  ca un şarpe iar este cunoscută onomastica indiană  care prevalează în  nume precum Şarpele cel Mare, Micul Şarpe. Chiar neamul indienilor Dakota  se autodenumea cu titlul de Little Snakes (Şerpii Mici)  Ca şi putere, forţă divină manifestată pe pământ, simbolul lui Zamolxe era ursul iar indienii americani purtau nume Mare Urs, Şapte Urşi, Micul Urs. Din legendele menţionate de V. Lovinescu aflăm că tatăl moldovenilor este un taur/bour alb ori nume ca taur, bizon, ruda a bourului şi zimbrului, sunt fregvente la amerindienii nord americani.

 

Întocmai cum la pelasgi şi la daci existau nume Diogenes sau Zalmodegikos, Diuspor fiecare în legătură cu Marele Zeu. Lupul este un alt element existent atât în tradiţiile dacice cât si în cele amerindiene fapt deosebit mai ales într-o zonă în care  nu există lupi ci numai coioţi, rudele fricoase ale lupilor. Ştim că numele dacilor derivă din cuvântul traco-frigian daous care înseamnă lup, ori, lupul este unul dintre cele mai răspândite nume la indieni iar la români chiar există numele de familie şi patronimul  Lupu! Mai mult, Lupul era un simbol zamolxian, Apollo/Zamolxe fiind numit şi Lykaios!

100555241

Adăugăm aici nişte identităţi de cultură care din nou pun pe gânduri. Ritmul tam-tam-urilor amerindieni care impuneau mişcările dansurilor sacre amerindiene se aseamănă uneori până la identitate cu acompaniamentul „dobelor” ce acompaniază  colindele, incantaţiile sacre ale românilor!

drummers

Platon ne vorbeşte la daci despre practica descântecelor în vindecările de anumite boli, iar vraciul indian tocmai acesta făcea descânta bolnavul pentru a alunga spiritul rău (boala) care se cuibărise în  corpul pacientului. Mai mult englezii i-au numit pe vracii indieni medicine-man adică un soi de medici „empirici” şi chiar şi azi la românii de la sate mai este valabilă „medicina babelor” ce foloseşte descântece şi fel de fel de obiecte magice. Dar aceşti vraci erau si deţinătorii cunoaşterii sacre, a ritualurilor, tradiţiilor şi legendelor, ei înşişi având în dotare un arsenal de obiecte magice. Toate bune numai că avem şi noi nişte vraci cu obiecte magice în dotare şi care umblau pe nori – solomonarii. Să nu uităm că în ritualurile acestor vraci amerindieni fumul/norii joacă un rol crucial uneori!

native_american2

Acestea fiind spuse vom încheia pe tonul pe care am şi început. Indienii lenapi din neamul delewarilor credeau că: „Toate acestea s-au petrecut tare demult pe pământ, dincolo de Oceane (!), la începutul începutului. O mică observaţie: dacă primul Ocean , căci se foloseşte Oceane şi nu Ocean desemnează Oceanul Atlantic celălalt desemnează ce? În trecut Dunărea era cunoscută sub numele de Okeanos Potamos sau Fluviul Ocean!

În încheiere, sunt de părere că prezenţa civilizatoare a Atlanţilor/hiperboreilor/ pelasgilor de la Dunărea de Jos în America este un fapt cât se poate de plauzibil datorită tocmai identităţilor pe care le-am menţionat.

sheephunter2

Şi pentru că vor fi mulţi care vor zâmbi din colţul gurii când vor citi acest articol, repet, în limbajul ardelenesc, drag mie: Nu-i musai să mă credeţi! Io mi-am zâs numai părerea! J

 

Bibliografie:

 

1.      Eugen Delcea, Secretele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, Ed Obiectiv, Craiova

2.      N. Densuşianu, Dacia  preistorică, ed Arhetip,Bucureşti,2002

3.      Dan Apostol, Atlantida şi Pacifida. Amintiri din noaptea timpului, ed RAI, Buc

4.      Alexandru Pele, Etnonimele românilor. Dac, get, Ed Abaddaba, Oradea,2000

 

zamolxe

 

 

 

 

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2009/02/15/america-hiperboreana/trackback/

RSS feed for comments on this post.

49 comentariiLasă un comentariu

 1. […] Iată aici alte dovezi – citez: „Mai ştim că pentru unele izvoare antice Dacia era percepută ca Dakia. Deci, rădăcina „Dak” (sub această formă), aşa cum apare ea în toponimul Dakota, are suport real. (northdakota_c_indian) Denumirea statelor Dakota este însă una compusă din Dak + sufixul ota. Ce însemne acesta? Oricine cunoaşte un pic de gramatică românească va fi uimit de faptul că multe nume româneşti au terminaţia „ota”, a-ul final devenind „ă” (Albotă, Arnota, Laiotă, Vlahotă). În toate cazurile menţionate pentru limba română terminaţia „otă”/”ota” are semnificaţia de „mic”. În cazul nostru, după ce am spus toate acestea putem observa că denumirea Dakota, aplicată teritoriului locuit de indienii Dakota, nu înseamnă altceva decât… dacii mici!” (Sursa text citat) […]

 2. din cit am citit columb nu a ajuns niciodata in america, el a descoperit insulele din caraibe dar nu a ajuns pe continent

 3. ” Nici un alt popor din Europa nu are o tradiţie mai bogată în comunicarea omului cu lumile de dincolo, cu planurile nevăzute ale existenţei. Noi românii suntem moştenitorii unui tezaur spiritual format din obiceiuri, credinţe şi superstiţii moştenite de la străbunii noştri geto-daci şi religia lor ancestrală, zamolxianismul. ”

  OCTAVIAN SARBATOARE scriitor australian de origine romana, profesor de filosofie si studii ale religiilor, DOCTOR HONORIS CAUSA al Universitatii din Sydney,
  interviuri zamolxiene:
  1- Înregistrarea legală a zamolxianismului ca religie în România şi Republica Moldova
  – Proiect lansat la sărbătoarea Dragobetelui, 24 februarie 2009 –
  2- RENASTEREA ZAMOLXIANISMULUI, RELIGIA STRABUNILOR ROMANILOR
  -Zamolxianismul ca religie populara a romanilor
  – Sincretismul intre crestinismul ortodox si zamolxianismul contemporan in crestinismul ortodox romanesc
  – Despre neozamolxianism si poporul zeilor si zanelor
  – Emergenta zamolxianismului modern
  3- O NOUA PERSPECTIVA SPIRITUALA PENTRU ROMANIA VIITOARE

 4. Foarte interesant articolul.Am citit incitat tot.Sunt f interesat de Proto-istoria omenirii si aici asi adauga ca fondul religios al omenirii este unul comun de aceea si aceste similitudini(nu neaparat ce te-ai straduit sa explici aici).Oricum …felicitari pt articol……ca de minciunile istoriei oficiale suntem satui(Darwiniste).Din aceasi sete de cunoastere iti recomand cartea „”Religia tainica a Babilonului „” scrisa de Ralph Edward Woodrow…Se gaseste mai greu dar este extraordinara ! Wolfe.

 5. Tipul rasial caucazian include pe vikingi și pe toți albii din lume.Caucazian nu înseamnă doar locuitor al munților Caucaz. 🙂
  Latinii au purtat barbă și mustață o lungă perioadă,doar după moda impusă după Scipio Africanul s-a trecut la rasul complet precum grecii.Chiar și grecii aveau mai multe mode legate de portul unei bărbi stufoase și doar după Alexandru cel Mare s-a impus și rasul.N-ar strica să mai studiați puțin înainte să dați concluzii categorice..apropo, dacii nu-s incași oricît aberați voi aici.

  • Dan, arata-mi si mie unde scrie ca dacii sunt incasi.
   Solomonar

   • „Incaşii de această dată ne rezervă o surpriză… rasială! Primii locuitori ai Perului aveau grupa sanguină A necunoscută în America de sud pană la venirea europenilor. Există ipoteza cum că conducătorii incaşilor vorbeau o limbă secretă cu echivalenţi şi în limba sanscrită. Numai că arienii care au invadat India punând bazele culturii vedice erau ..pelasgii conduşi aici de către prinţul Rama! Având în vedere grupa sanguină pomenită nu putem deduce decât că vechii incaşi erau … europeni-pelasgi din paradisul terestru Hiperboreea….” aici faci o aluzie extrem de precisă între dacii,locuitori ai Hiperborei conform cunoștințelor sumare ale elenilor antici, și incași,( Dumnezeu știe pe ce te bazezi cînd afirmi că aveau grupa de sînge A).Încă ceva care este oarecum deranjant este faptul că atribui lui Rama această etnicitate pelasgă ce nu a ieșit din cadrul cultural al Mediteranei de est niciodată.
    Cele două Americi au avut contacte cu aproape toate culturile mari ale planetei(e un secret ocultat azi)iar dovezile apar sporadic dar sînt ignorate pentru că contrazic anumite crezuri adînc înrădăcinate cultural în Europa.În SUA s-au făcut teste genetice care atribuie unui segment de populație precolumbiană un haplogrup vechi de 15000 de ani din Europa de vest neolitică sau chiar corespondențe lingvistice dintre o populație din Mexicul de azi cu limba chineză ori găsirea unor cranii de ainu în zona Marilor lacuri.Ba chiar limba nativilor din Țara de Foc se aseamănă cu un idiom al aborigenilor australieni.Deci nu resping contactele istorice antice între continente ci doar metoda ta de a lega într-un talmeș-balmeș incoerent pe Rama,pelasgi,incași, sioux,dakota și daci etc.
    Polinezienii,chinezii,celții irlandezi,fenicienii,romanii,bascii sau unele popoare africane(poate chiar și egiptenii) au avut mijloacele și oportunitatea de a atinge și influența cultura celor două Americi,tracii și popoarele din interiorul Europei mai puțin..spre imposibil.

 6. @Leo, fara suparare, frate- inainte sa faci un film, fie el si 3D, ar trebui sa te pui nitel la punct cu limba romana. Salutari.
  Solomonar

 7. Am o dorinta mare de a crea un film 3d cu istoria noastra milenara,sa aratam lumi cine sintem noi romani.M-as bucura daca ar ma-i cineva interesat de acest proiect.Noi sintem urmasii arienilor!

 8. Doamna Ileana, majoritatea „stiu” asa!

 9. Bogdan, asa-i ca tu stii ca de la A la B drumul este doar linia dreapta?

 10. Gasirea unor monede sau vase romane intr-un anume loc din America nu ne indreptateste sa credem ca romanii au fost acolo.
  Contextul descoperirilor arheologice e foarte important, o stie pana si un student din anul 1 la istorie. Poate ca imigranti din eopca moderna au dus cu sine obiectele si au fost pierdute ulterior.
  Sunt lucruri binisor potrivite, pentru un neavizat sau pentru un necunoscator al limbii romane.
  Dar sunt povesti. Povestile frumoase entuziasmeaza. Realitatea e mai rece.

  Felicitari ca ai convins cativa naivi cu ele!

 11. cred că eshti fantastic si articolul tau merita să fie o teză de Doctor în Istorie!
  si poate va filma cineva un film despre asta…

 12. Cu mai mult de 10 ani in urma a fost publicat pe http://www.dacia.org un articol asemanator cu cel de mai sus : http://dacia.org/1articole/index.php?news_id=12&start=0&category_id=4&parent_id=0&arcyear=&arcmonth=
  Cred ca merita sa fie citit, daca nu cumva a fost chiar o „sursa de inspiratie” pentru prezentul.
  Cu cele mai bune g^nduri,
  Antyrus

 13. Genial!Sunt fara cuvinte…nu pot sa va spun decat „Felicitari!!!” !

 14. Tu jupane Zamolse continui sa scrii niste articole exceptionale, pline de adevaruri istorice ale stramosilor. Dar spui ca te documenteze de pe domnul google si din anumite carti si articole, dar scrierile tale contin mult mai mult decat atat, valoarea articolelor tale este data de legendele, datinile, obiceiurile, credintele veche ale acestei natii, pastrate cu sfintenie de ”Maria sa taranul Roman”.

 15. Ma gandeam la simbolul vulturului si al sarpelui ca si materializari ale Marelui Spirit. Vulturul este un animal care reprezinta prin excelenta aerul (pneuma, spiritul) pe cand sarpele este animal de pamant (Geea), care reprezinta intelepciunea. Vulturul este totodata simbolul Sf. Ap. Ioan (apostolul iubirii) care este de aceeasi esenta ca si Mantuitorul, caci altfel nu i-ar fi spus: Fiule, iata Mama ta! Caci numai o fiinta divina poate avea ca mama o alta fiinta divina (aici vorbim de fiinte nascute si nu create). Totodata, Vulturul face parte, conform lui Rudolf Steiner (cf. http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA104/GA104_CF9.html) din cele patru rase atlante care corespund celor 4 etape evolutive anterioare omului.

  Cat despre sarpe, acesta de fapt provine de la dragon, drako (Constelatia Drako), a carei oglindire o putem vedea in muntii nostri (vezi Bucegiul si imprejurimile), care era simbolul stramosilor nostri. Cei 2 serpi (impreuna cu axa centrala ar putea foarte bine reprezenta muntii – Omu, Varful ocolit – pentru cine cunoaste). Faptul ca serpii nu se incolacesc si fac miscarea inversa, marcheaza momentul deschiderii Centrului din Carpati (vezi simbolul Lotusului, a Lirei). Trebuie de asemenea studiat calendarul maya si poate reusim sa facem niste legaturi mai profunde cu activitatea Centrului si fenomenele de la Sinaia.

  Cam atat azi.

  • Nu pot sa nu ma gandesc ca exista o legatura intre Saturn(Orfeu,Cerbul) si Sfantul Ioan Botezatorul, ”care este de aceeasi esenta ca si Mantuitorul, caci altfel nu i-ar fi spus: Fiule, iata Mama ta!” In primul rand esxista legenda care spune ca lui Saturn i-a fost taiat capul de catre niste dansatoare sacre. Sfinxul reprezentand capul lui Saturn, este numit si Capul Magnificului sau Kog-a-Ion( Capul lui Ion). Alt nume al lui Saturn este Dros sau Cerbul, iar solul trimis prin aruncare in sulite catre Zamolse se numea chiar Alexan-Dros(cel jertfit Cerbului). De aici deducem ca Saturn este acelasi cu Zamolse iar acesta este acelasi cu Iisus( vezi articolul lui Zamolse: ”Iisus, Marele Initiat din Dacia”). Numai ca asa cum este jertfit solul Cerbului, la randul lui si Cerbul(Saturn, Iisus, Zamolse,) este adus jerfa, Saturn prin taierea capului, iar Iisus prin crucificare, de aici reiese ca ar trebui sa cautam si de o jertfa a lui Zamolse.
   Asemanarea dintre Saturn si Ioan Botezatorul este data de faptul ca amandoi au fost jertfiti prin taierea capului, amandoi sunt Inainte Mergatori a lui Iisus, in jertfa amandorora sunt implicate dansatoarea( cei drept,Salomea nefiind sacra), dar asta poate fi pusa pe seama faptului alterarii simbolurilor vechi,cum si Minotaurul, vampirii,etc. sunt vazute ca spirite malefice, cand de fapt ele sunt spirite care ajuta si ii triaza pe cei care doresc initierea. Mai mult chiar Irodiada(care spune Biblia ca dorea sa-l piarda pe Ioan Botezatorul) nu este altcineva decat Zana Zanelor din mitologia Romaneasca(Fecioara Maria. Si aici se vede alterarea religiei Pelasgilor in Biblie.De aceea putem spune ca Mainades precum si Salomea nu erau spirite malefice, ci preotese ale Mumei Pamantului( Fecioarei Maria),Ielele, Sanzienele, ele ajutandu-i pe cei curati,care doreau initierea; ca prin minune,ele, Sanzienele sunt serbate in aceeasi zi cu nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Concluzia corecta este ca Saturn este acelasi cu Sfantul Ioan Botezatorul si cu Iisus, toti trei fiind jertfiti. Probabil ca spunandu-i fiule, Domnului Iisus, nu inseamna rudenie ci reformare a vechilor credinte Pelasge, de aceea este Inainte Mergator, si Botezator pentru ca apartine unei epoci mult mai vechi cu cateva milenii celei a lui Iisus. Este uimitor cum la fel stau lucrurile intre religia Dacilor/Pelasgilor si Crestinism, acesta din urma fiind un reformator al acelei arhaice religiei cu elemenetele sale generatoare, Cerul ca Tata si Pamantul ca Muma, iar Zamolse ca fiu al acestor forte. Crestinismul l-a preluat pe Tatal Cer ca Dumnezeu, pe Muma Pamantului(Geia) ca Fecioara Maria, iar pe Zamolse ca Iisus.

 16. Quadratus,

  Tocmai revedeam a nu stiu cata oara videclipul Gloriei Estefan, Hoy, si ma minunam sa vad tricolorul romanesc in dansurile celor din Peru. Sa te uiti atent sa vezi roata in jurul careia sa invart, din care pleaca un ruban tricolor catre fiecare „calusar” care are o masca. A fost revelatie acum cateva luni si am zis sa mai pun si pe altii sa caute :)(asta asa, de la popa la popa)

  • ai omis si naiul la care se canta in primiele imagini 🙂

  • In Canada culorile rosu, galben, albastru sunt afisate ]n locurile de joaca ale copiilor ca si culori ale bucuriei

 17. E BINE. Se re-tzese „preshul” istoriei. „Presh” ce a fost destramat rau de catre dushmanii poporului dac. Dar, de la un timp de peste tot apar vechile energii ale stramosilor nostri daci ce se materializeaza in proiecte clare. Simt asta si tare ma bucura! Felicitari!!! Un get din Rhamidava.

 18. In 18 august 2009 intre orele 17,00 – 17,30 se transmite interviul scriitorului australian de origine romana Octavian Sarbatoare pe postul TVRM al UNIVERSITATII SPIRU HARET. Se poate capta si pe internet.

 19. http://talcuireapocalipsa.wordpress.com/

  Na iaca t-am pus sa io link la minie pa site, sa nu spuni ca mis om rau dan Banat.

 20. Sărumana Ileana Speranta Baciu
  multumesc pentru … publicitate 🙂
  zamolxe

  • Este dorinta de a-i face si pe altii sa stie.

 21. Marcel Tohatan,salut:)
  nici nu stii cata dreptate ai:)
  zamolxe

 22. Noi, dacii, stim acestea si multe altele, le avem inscrise intr-o memorie de dincolo de timp. Sint semintele cunoasterii. Ca si seminte, vor incolti intotdeauna la timpul potrivit, cind vine timpul, pot trece milenii. Noi citim in viitor trecutul, din trecut citind viitorul. Timpul nostru este concentric. Ca si Carpatii care ne-au fost casa pentru patruzeci de mii de ani. Oricine incearca sa spuna ceea ce simte ca stie, argumentind dupa cum poate, striga. Acest strigat va fi auzit, trebuie auzit, de catre cei care, mai slabi, si-au pierdut capacitatea memoriei ancestrale – identitatea.

  • Multumesc. Excelent.

  • Foarte frumos spus frate, da este adevarat, pentru unii dintre noi acestea nu mai reprezinta surprize ci doar dovezi, pentru ca unii dintre noi au intuit aceste lucruri, dar nu au avut curajul sa le spuna ori intelepciunea sa caute dovezi. De aceea ceea ce face Zamolse este cu adevarat extraodinar, si el intuia aceste lucruri, dar a cautat dovezi si a avut curajul sa le publice. De asta merita tot respectul nostru. Si eu am observat multele coincidente intre mitologia Nativilor Indieni si acea a stramosilor Pelasgi. Ca si Pelasgii, Indienii au un respect enorm pentru natura, ei nicioadata nu fac abuz de resursele Mumei Pamant. Ca si Pelasgii ei cred in elementele generatoare, Mama Pamantului si Tatal Fulger( Cer, Soare).

  • Spiritul dacilor se reincarneaza,ma inchin in fata naturi muntii mei dragi,de copil ma ascundeam prin padurii imi faceam incaperi sub pamint unde faceam foc si meditam,iubeam fosnetul frunzelor adierea vintului urletul lupilor,Zamolxe imi era lumina!

 23. Daca tot am vut eu oarece treaba cu „indienii” nord americani in ultimele 2-3 zile, m-am pus nitel pe cercetat pe google. Si inca mai am. Dar o sa spun, im mare, ce am gasit. In primul rand, muuuuulte nume de triburi, dintre care cateva mi-au atras atentia, si anume: Calusa (in S-V SUA, care m-a dus cu gandul la cuvantul „calusar”), Seneca ( 🙂 ) sau Lipan. O alta chestie interesanta ar fi locatia principala a indienilor Quileute, si anume Lapush (Targu Lapus avem si noi in Maramures). Apoi, fireste, multe legende, atat cat am apucat sa citesc, dintre care una anume mi-a atras atentia, personajele principale fiind un iepuras si un urias, si care aducea destul de mult cu povestile romanesti pentru copii precum si cu cele initiatice din folclorul romanesc. O sa mai cercetez si, daca mai gasesc ceva interesant, am sa te tin la curent. Respecte! Solomonar

 24. Cred că „bravo” şi „halal să-ţi fie”, le-am uitat pe undeva .. da’ niciodată nu-i prea târziu, nu-i aşa?:)

 25. Cred că „bravo” şi „halal să-ţi fie”, le-am uitat pe undeva .. da’ niciodată nu-i prea târziu, nu-i aşa_:)

 26. Bună treabă zamolxe! Şi imaginile excelent alese… îţi ţin isonul atât de bine, că pe alocuri, aproape nici nu mai era nevoie de cuvinte!
  mai am şi eu câteva argumente, pe care cred că le-ai trecut cu vederea:
  1. de sărbători, ameriindienii fac întreceri sportive care au şi probe de tir cu arcul, de călărie pe cai neînşeuaţi şi de trântă (ca şi dacii)
  2. cetăţile lor, cocoţate majoritatea pe creste greu accesibile – motiv pentru care au şi fost greu de descoperit – au zidurile făcute din pietre cioplite îmbinate fără mortar (cam ca şi ale dacilor).
  3. „poşta” lor sunt focurile pe culmi, batăile de tobe(tam-tam)- sună cunoscut nu?
  4. tomahawk-ul era iniţial o măciucă ţintată şi abia mai târziu a luat forma unui topor (şi pare-se că a „inspirat” suficient respect cât să-i fie numele atribuit actualelor rachete nucleare)Din câte ştiu şi dacii de rând luptau cu aşa ceva…
  Hmmm… una peste alta, iar mi-ai dat de căutat pe net şi de citit o grămadă de chestii despre care încă nu ştiu mai nimic 🙂

 27. Baciu Ileana Speranta
  multumim de aprecieri si va mai asteptam pe la noi
  numa bine!
  zamolxe

 28. Ati intocmit un articol excelent despre istoria noastra. Atractiv, bine structurat.
  Va multumesc pentru el. Si pentru dumneavoastra.

  Ileana Speranta Baciu

 29. Zamolxianismul ca religie la români Interviu – Martie 2009

  octaviansarbatoarefoto3

  Editura Flori Spirituale din Deva, continuă ciclul de interviuri

  O OPERĂ FORMATOARE DE CONŞTIINŢĂ.

  Scriitorul australian de origine română Octavian Sărbătoare va aprofunda cu acest prilej proiectul iniţiat de domnia sa o dată cu sărbătoarea tradiţională românească dăruită iubirii, freamătului primăverii, renaşterii naturii:

  Zamolxianismul ca religie populară a românilor

  Interviu – Martie 2009

  I: În 24 februarie 2009, la sărbătoarea Dragobetelui, aţi lansat în ziarul Ziua, Ziua online şi pe Internet sub formă de articol, proiectul numit Înregistrarea legală a zamolxianismului ca religie în România şi Republica Moldova. Cum vi s-a înfiripat în minte această idee?
  R: Sunt profesor de studii ale religiilor şi filosofie. Caut elemente de factură spirituală pretutindeni. Deşi am fost conştient de mult timp de existenţa unei religii populare a românilor, abia acum în anul 2009 m-am angrenat în acest proiect.

  I: Legaţi intrinsec religia populară a românilor de zamolxianism, tradiţiile păstrate de noi în popor cu crezul aparţinând străbunilor românilor, geto-dacii. Credeţi că elementele religioase populare ale românilor de azi exprimă zamolxianismul ca religie?
  R: Sunt încredinţat că ceea ce se întâmplă la nivel popular la români, cu privire la misterele lumilor spirituale, exprimă zamolxianismul zilei, nu pe cel al vremurilor apuse ale geto-dacilor. Mai mult, pot afirma că există o continuitate evolutivă între religia geto-dacilor şi cea practicată astăzi de poporul român la nivel popular.

  I: Ce înţelegeţi prin religie la nivel popular?
  R: Aş da ca exemplu relevant religia aborigenilor australieni, un cumul de credinţe exprimând raportări specifice ale comunităţilor umane la elementul spiritual, la misterul a ceea ce există dincolo de aparenţele existenţei materiale. Aborigenii australieni cred în simbioza existenţială dintre oameni şi mediul în care trăiesc. Relaţia lor cu felurite divinităţi, cărora le atribuie spirite sau suflete, se face în mod pragmatic, simbiotic existenţial. Cu alte cuvinte, religia serveşte omul, nu omul serveşte religia. Putem face o paralelă între religia aborigenilor australieni şi tradiţiile populare religioase ale românilor. Pe aceste coordonate credinţele sunt asemănătoare cu divinităţile noastre populare exprimate prin Zâne, Ursitoare, Sânziene, Dochii, Iele, Drăgaice, Dragobete, Caloian, aşa cum am arătat în proiectul amintit.
  Oamenii din poporul românesc nu adulează zânele şi zeii. Ei sunt în simbioză existenţială cu zeităţile. Aici este deosebirea fundamentală între tradiţia populară românească şi religiile abrahamice. La nivel popular astfel de divinităţi participă la viaţa omului servindu-i unor scopuri utile. Iar tradiţia prezentă la români este un cumul de crezuri care datorită elementului spiritual se poate numi religie populară.

  I: Iniţiativa dumneavoastră îndrăzneaţă a surprins prin felul în care puneţi problema reîntoarcerii la rădăcinile religioase ale poporului român. Cum legaţi zamolxianismul străbunilor de religia populară a românilor?
  R: În proiectul meu am afirmat că nu este posibilă reconstituirea zamolxianismului timpurilor geto-dacilor, cel practicat de personalităţile istorice existente atunci, Deceneu sau Decebal. Aceasta în primul rând pentru că nu avem date suficiente privind codul de legi al zamolxianismului acelor vremuri. Din informaţiile sporadice ale istoricilor nu se poate avea o imagine clară a religiei zamolxiene. În schimb ceea ce se întâmplă în prezent cu credinţele populare la români este o realitate palpabilă. Tocmai aceste elemente constituie materialul documentar şi faptic prin care putem readuce zamolxianismul la viaţă, în sensul de a căpăta o formă legală, deşi el ca religie nu a încetat niciodată să existe. Zamolxianismul străbunilor este reprezentat în acest fel, astăzi, de religia populară a românilor. Zamolxianismul contemporan pe care îl propun, fiind ecuat cu religia populară a românilor, exprimă în esenţă sufletul românesc. Se poate numi religia populară zamolxiană.

  I: În scrierile istoricilor, despre geto-daci, se fac referiri la sacrificii umane către zei, pentru a obţine favoruri, precum sunt victoriile în lupte, de exemplu. Cum reconciliaţi astfel de informaţii despre practicile religioase ale geto-dacilor şi zamolxianismul românesc care doriţi să dobândească statut legal în România şi Republica Moldova?
  R: Nu există o problemă în sensul acesta deoarece zamolxianismul pe care îl promovez eu ca religie se bazează pe elementele contemporane ale practicii lui, cele care se află prezente în tradiţia populară. Faptul că au existat în vechime astfel de sacrificii, nu interesează zamolxianismul contemporan ci pe cel istoric. Religia populară a românilor nu are prezente elemente care să amintească de sacrificiu, sub orice formă. Dar cultul focului se menţine încă practicat de ciobanii carpatini. Este o temă vastă care poate fi discutată altă dată.

  I: Au religiile nevoie de statut legal din momentul în care prin constituţie există libertate religioasă? Nu poate o religie funcţiona şi fără a fi legalizată?
  R: Religiile pot funcţiona în orice societate care respectă toleranţa religioasă, indiferent de nivelul de dezvoltare la care au ajuns acele religii şi fără a ţine seama de criteriile de evaluare a religiei respective. În prezent legile din România şi Republica Moldova cer ca religiile practicate în aceste ţări să aibă statut legal şi ca atare să fie înregistrate. Avem de exemplu în România Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. Poate că prin aplicarea legislaţiei la nivel de Comunitate Europeană astfel de formalităţi să dispară şi prin urmare fiecare să fie liber, în toată puterea cuvântului, de a practica religia pe care şi-o doreşte. În acest sens rămâne să monitorizăm evoluţia legislaţiei.

  I: Aţi menţionat faptul că nu există un cod de legi al zamolxianismului istoric, cel al vremurilor lui Deceneu sau Decebal. Fără cod de legi o religie este greu să funcţioneze la nivelul societăţilor bine organizate, cum este cea în care trăim noi. Cum veţi depăşi această problemă?
  R: În cazul zamolxianismului promovat de mine, deşi aşa cum am afirmat, el este o realitate a zilelor noastre, fiind practicat cu precădere la sate, este necesar un cod de legi. În prezent, bazat pe ceea ce se întâmplă cu religia populară zamolxiană, lucrez la elaborarea unui astfel de cod care va ţine seamă într-o mică măsură şi de zamolxianismul istoric, relevat prin cercetările făcute în acest domeniu. Un astfel de cod trebuie să aibă forma de precepte şi recomandări spirituale. Dar modul în care pun astfel de probleme este cel modern în care raţionalitatea predomină. Deci voi ţine seama de faptul că printr-un astfel de cod religios mă adresez omului secolului XXI. Nu vor exista descrieri naive ale facerii lumii în şapte zile, ci idei ştiinţifice care concordă cu vremurile noastre.

  I: Aţi menţionat în proiectul dumneavoastră sincretismul istoric dintre zamolxianism şi creştinismul ortodox la români. Cum va evolua religia populară, zamolxianismul contemporan, ţinând cont de faptul că este deja acceptat parţial sub patronajul creştinismului ortodox la români?
  R: Este vorba de a permite maturizarea unui copil care a rămas mult timp în stadiul copilăriei, în relaţie cu mama care l-a adoptat, care în acest caz este religia creştin ortodoxă. Dar aşa cum ştim din viaţă, cu timpul un copil se va maturiza, pe când mama va îmbătrâni.
  I: Vreţi să spuneţi că zamolxianismul va înlocui cândva creştinismul ortodox la români?
  R: Există o astfel de posibilitate, ţinând cont de faptul că zamolxianismul este o creaţie a românilor prin filierele geto-dacă şi romană, pe când creştinismul este un crez care a venit din afară, exprimând mai degrabă setul de idei spirituale ale poporului evreu, poporul lui Dumnezeu în Biblie. Însăşi persoana de la care a pornit creştinismul, Isus Hristos, s-a manifestat în cadrul religiei poporului evreu, venise să salveze acel popor. Lucrurile au luat cu totul altă întorsătură atunci când salvarea pe care le-o oferea nu a fost acceptată. Există o întrebare fundamentală care nu a putut fi rezolvată nici astăzi: Cum pot neamurile să fie salvate mai înainte ca poporul lui Dumnezeu să fie salvat? Aceasta a dus la o evoluţie ideologică fără sens, precum este crezul mormonilor, de exemplu, că ei sunt de fapt evreii, justificând astfel că poporul lui Dumnezeu este salvat prin Isus Hristos. Dar după cum vedem în zilele noastre, poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, există în Israel şi îşi aşteaptă încă salvatorul. Considerând acest argument, se poate spune că poziţia spirituală a creştinismului este slabă şi în timp va slăbi, pe măsură ce oamenii fac o evaluare din ce în ce mai logică. În schimb poziţia zamolxianismului se întăreşte continuu, filonul spiritual al românilor este viguros în această direcţie. În timp, românii vor reveni la ceea ce îi defineşte ca popor spiritual, la regăsirea de sine contribuind rădăcina ancestrală din care cred eu că în viitor se va ivi un falnic copac spiritual.

  I: Religiile dacă nu evoluează mor. Ce se va întâmpla cu sincretismul creştinism ortodox – zamolxianism, despre care aţi menţionat în proiectul lansării înregistrării legale a zamolxianismului?
  R: Este întocmai precum spuneţi – religiile dacă nu evoluează mor. Faptul că românii au în prezent un creştinism destul de viguros, în comparaţie cu alte grupări creştine din lume, se datorează tocmai faptului că acesta a intrat în sincretism cu tradiţiile populare româneşti. Acest fapt este foarte important pentru creştinismul ortodox la români, care în acest fel şi-a creat o latură evolutivă, dar care a dus la o continuă opoziţie internă. Creştinismul ortodox la români este dezbinat deoarece facţiunea conservatoare doreşte o apropiere cât mai mare de filonul de idei exprimat în Biblie, pe când facţiunea progresistă vede stagnare în menţinerea strictă a acestor idei şi doreşte să aducă un suflu nou. Elementele zamolxiene prezente în creştinismul ortodox al românilor aduc într-adevăr acea prospeţime şi bucurie a vieţii, pe când în esenţa lui, creştinismul este trist prin simbolistica crucii însângerate, paragon al suferinţei divine. În timp oamenii vor opta pentru bucuria vieţii. Este greu de anticipat cum se va reforma creştinismul ortodox al românilor în veacurile ce vor urma.

  I: Cum va rezolva zamolxianismul disensiunea internă, caracteristică în general religiilor?
  R: Trebuie spus de la început faptul că în zamolxianism nu există o autoritate centrală care să dirijeze orientarea grupărilor religioase. Lipsa autorităţii centrale elimină din start orice disensiune pe teme de interpretare a codului de legi religioase. Zamolxianismul este, în esenţă, o religie de tip primar şi nu creată prin revelaţie, aşa cum sunt religiile abrahamice şi buddhismul de pildă. Religia populară a românilor exprimă o relaţie directă om – natură, se aseamănă în această privinţă cu religiile indienilor nativi americani, a aborigenilor australieni şi a indienilor hinduşi. Toate aceste crezuri nu sunt centralizate, aderenţii lor având libertatea de a alege spiritul cu care zeitate să intre în relaţie simbiotică existenţială. În cazul zamolxianismului, de pildă, oamenii cred în participarea spiritelor la viaţa lor prin credinţa în Zâne, Ursitoare, Sânziene, Dochii, Iele, Drăgaice, Dragobete, Caloian şi altele.

  I: Cum vedeţi evoluţia zamolxianismului la români în următorii 20 de ani?
  R: Ideile reformatoare au nevoie de timp să se maturizeze. Dar în momentul în care mase mari de oameni înţeleg relevanţa zamolxianismului, lucrurile pot evolua repede. Voi urmări atent cum se va merge în această direcţie. Până în prezent principalul handicap este inexistenţa unui cod de legi, dar aşa cum am menţionat acest fapt se va rezolva poate chiar în cursul anului 2009. Aş fi bucuros să văd înfiriparea comunităţilor care să construiască lăcaşe noi de cult, zamolxian, vetre religioase, sanctuare şi temple. În prezent le avem doar pe cele moştenite de la geto-daci.

  I: Puteţi spune că sunteţi de religie zamolxiană?
  R: Absolut. În prezent sunt milioane de români care parţial practică zamolxianismul, fiind mai mult sau mai puţin conştienţi că aplică religia strămoşilor, nu cea creştină. Cadrul legal în România şi Republica Moldova va facilita apariţia noilor lăcaşe de cult.

  I: Vă mulţumim pentru acest interviu. Dorim să ne permiteţi să continuăm în viitor această temă fascinantă, practica religiei zamolxiene de către români.
  R: Cu plăcere. Vă voi ţine la curent cu evoluţia proiectului meu.

  Copyright © Ileana Speranţa Baciu şi Octavian Sărbătoare 2009 şi anii următori. Autorii dau dreptul de copiere şi publicare a conţinutului, parţial sau integral, fără modificări (în orice formă) cu condiţia ca dreptul de autor să fie menţionat şi păstrat.
  Interviu publicat şi utilizat de Ileana Speranţa Baciu, cu permisiunea scriitorului.

  http://www.geocities.com/awareness88/zamolxianism.htm

  http://www.edituraflorispirituale.com

 30. Gute Arbeit hier! Gute Inhalte.

 31. sunt convinsa ca exista o legatura intre „noi” si „ei”
  canta la nai ca si noi…dar toti occidentalii cred ca naiul a fost inventat de peruani…!!!!
  un alt detaliu: costumele traditionale!!! extrem de asemanatoare cu ale nostre…

 32. ba io pun pariu ca stia… da` nu voia sa recunoasca.

 33. @Tony,
  Sunt profund impresionat de remarcile tale pertinente. Dar nu este mai puțin adevărat că 所有自存倉庫間格均沒封頂. Și, după modul ingenios în care ai argumentat, nu cred că nu știai că 多絛巴士線及小巴專線出入,交通方便快捷.從鴨脷洲,香港仔,薄夫 林到本貨倉,車程只需數分鐘. 🙂

 34. dac-alb:)
  ăla zâce ase: tane-o tat ase!:) da-i bine si cum ai zas tu:)

 35. începi să descîlceşti firul…:) keep the way ! (ori cum ar zîce un dac mic 😉 )
  mi-o plăcut tare! fain!

 36. Although I cant read this blog,I like the pictures very much.
  Tony
  荔枝角卓越迷你倉
  香港仔時昌迷你倉

 37. Un articol fascinant si care aduce ipoeteze iesite din comunul „istoriei oficiale”… Asa cum deja ne-ai obisnuit, zamolxe .
  Daca imi permiti,…felicitari! 🙂


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: