Mituri schimbate

_blogged_9_13_glykon

„Pentru a lichida popoarele, se începe prin a le altera, prin a le şterge memoria. Le distrugi cărţile, cultura, istoria şi altcineva le scrie alte cărţi, le dă o altă cultură, le inventează o nouă istorie. Între timp poporul începe să uite ceea ce este şi ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita şi mai repede; limba nu va mai fi decât un simplu element de folclor care, mai devreme sau mai târziu, va muri de moarte naturală.” (Milan Hubl, istoric ceh).

 Cât de bine se potriveşte acest postulat cu realitatea din România! Românii, în marea lor majoritate, şi-au uitat istoria, nu-şi mai cunosc miturile, aderă la „mituri” idioate (romanizare, indo-europenizare), vorbesc o limba presărată din plin cu „neologisme” (ce termen academic!) venite din toate părţile, sărbătoresc chestii care nu au de-a face nimic cu spirtualitatea românească (Halloween), se mănâncă între ei datorită…”concurenţei capitaliste” şi îşi vând ieftin originile invocând „adevărul istoric” şi „sistemul democratic” al societăţii în care trăim! Nu trebuie decât să privim, fie şi în necunoştinţă de cauză, în jurul nostru ca să ne dăm seama de această stare de lucruri.

Apoi daca-i ase, ase să fie! Da’ nu pentru toată lumea. Mai sunt – încă – români interesaţi de originile lor, cărora „miturile” în cauză le ridică anumite semne de întrebare, în ciuda „dovezilor imbatabile” cu care sunt garnisite. Acestora mă voi adresa,  prin prezentul articol, cu riscul de a repeta unele afirmaţii făcute deja în alte articole. Să luăm acum  şi să analizăm unele dintre aceste „mituri”

 

Mitul indo-europenizării

 

Voi reveni puţin asupra mitului indo-europenizării de care m-am ocupat mai în detaliu într-un articol precedent (v. Bulibăşeală cu indo-europeni). Se afirmă insistent în unele lucrări privind istoria veche a românilor că dacii erau indo-europeni şi vorbeau o limbă indo-europeneană. Atât şi nimic mai mult !  

Oricine citeşte cărţi de istorie e musai să fie convins de treaba asta. Io unu, am probleme în a crede acest mit mai ales când o citesc pe Marija Ghimbutas, cercetătoare la universitatea California din Los Angeles. Ca să vedeţi de unde sare iepurele! Iată concluziile la care a ajuns cercetătoarea americană:

 România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î. Ch, axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători, din epocile bronzului şi fierului. Uluitoarele descoperiri făcute în România şi în alte ţări învecinate (unde trăiau tot daci – n.n), după cel de-a doilea război mondial, asociate cu datărilor cu radio-carbon, au făcut posibilă înţelegerea importanţei începuturilor culturii vechi europene, o cultură a unei societăţi de agricultori. A devenit, de asemenea, evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană”.

 Dacă indo-europenii au stat la baza culturii şi civilizaţiei actuale, unde sunt ei? De ce ne încăpăţânăm să vedem ceva ce nu se poate vedea. Asta înseamnă aiurare, nălucire, înseamnă a ne minţi pe noi înşine convingându-ne că ceva ce nu există este real!

 Şi ca să ne lămurim ce înseamnă „vechea civilizaţie Europeană” amintită de Marija Ghimbutas să-l lăsăm pe N. Densuşianu să ne explice:

 (pelasgii) au fost cei dintâi care au adunat în societate familiile şi triburile răspândite prin caverne, prin munţi şi păduri, au întemeiat sate şi oraşe, au format cele dintâi state, au dat supuşilor lor legi şi au introdus modul lor de viaţă mai blând… Pentru poporul grec, pelasgii erau „cei mai vechi oameni de pe pământ”. Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de superioară în concepţiuni, puternică în voinţă şi în fapte, atât de nobilă în moravuri, încât tradiţiunile şi poemele greceşti atribuiau tuturor pelasgilor numele de – dioi – divini, ce ei întru adevăr l-au meritat pentru darurile lor fizice şi morale”.

 Dacă izvoarele istorice, în speţă greceşti ne spun că pelasgii şi nu indo-europenii au fost promotori civilizaţiei actuale eu zic că e cazul să-i credem dată fiind şi infatuarea grecilor care nu recunoşteau altă cultură şi civilizaţie  superioară lor.

Prin urmare, limba vorbită de daci nu are cum fi indo-europeană, ci limba pelasgă, mai ales că, toate izvoarele literare antice plasează patria pelasgilor la Dunărea de Jos aşa cum face şi Marija Ghimbutas sau Densuşianu şi mulţi alţii între care îi amintim pe Felix Colson – Franţa – care afirma că  „toţi dacii sunt pelasgi” sau Juls Henri Klaproth, care vorbeşte de răspândirea dacilor în Asia. A se observa că, în majoritate,  aceşti autori care afirmă descendenţa pelasgă a dacilor, sunt străini!

Mărturiile antice ne vorbesc despre limba pelasgă, dar nu ne spun nimic despre o limbă indo-europeană cu radicali „mârâiţi”, „grohăiţi” etc. Limba pelasgilor era una clară, vorbită, nu mârâită sau grohăită aşa cum ne arata Quntilian, care afirmă că, dacă se adaugă la cuvintele latine, ori se lasă pe dinafară, unele litere sau silabe, se obţinea vorbirea barbară. Această afirmaţie, coroborată cu cea a lui Isidor din Sevilla, care numeşte ce-a mai veche limbă latină, „limba bătrână” ne trimite la concluzia că limba dacilor, moştenită de români în mare parte, era una protolatină sau latina vulgară, fapt dovedit şi de imaginea de pe Columna Traiana,  în care dacii tratează cu romanii fără translator, în deplină înţelegere.

Şi ca să fim pe deplin lămuriţi  care era acea limbă din care se trag majoritatea limbilor europene, vom da câteva mostre de cuvinte daco-româneşti descoperite prin limbile antichităţii

În primul rând cred că ar fi interesant de ştiut că Homer, poetul grec, scria… româneşte! Să vedem despre ce-i vorba. În opera sa găsim cuvinte ca: aer = aer; agros = agro; aroo = a ara; au = sau; bous = bou; brahion = braţ; keros = ceară; kitara = ceteră; kinos = câ(i)ne; kopto = a coace; kome = coamă; korde = coardă; duo = doi; farmakon = farmec; fero = a feri; frigos = frig; lego = a lega; luke = a luci; marmaros = marmură; meu = al meu; noi = noi ; octo = opt; orfanos = orfan; petre = piatră; septa = şapte; sudor = sudoare; taurios = taur; (şi mai sunt încă o seama da’ nu vreau să transform articolu’ într-o listă de dicţionar).

      Apoi la sumerieni – migraţi de lângă Tărtăria de Mureş cu scriere cu tot – avem peste 80 de cuvinte identice ca forma şi cu acelaşi înteles şi în limba daco-românească!

     La fel, în limba etruşcilor întâlnim peste 30 de cuvinte daco-româneşti.    

     Un cuvânt-două, hai, mai treacă meargă! Dar când sunt de ordinul zecilor deja avem probleme în a crede că acea limbă primordială nu era pelasgă ci indo-europeană…

       Şi exemplele ar putea continua cu numeroase limbi antice sau moderne dar mă voi rezuma la a vă mai uimi o dată! Iată ceva ce pare de domeniul „ştiaţi că…?” … în secolul XVI celţii din provincia Wallace (Anglia), vorbeau  nu un dialect indo-european ci … româneşte! Iată şi dovada: rugăciunea Tatăl Nostru !

Poerinthele nostru  acela ce esti în cheri

Svintzascoese numele teu

Vie emperetzioe ta

Facoesa voe ta,cum en tzer ase şi pre poementu

Poene noastre datorii le  nostre, cum şi ni se loesoem datorniczilor noştri

 Si nu dutze pre noi la ispitire

 Tze ne mentueste pre noi de vicleanil. Amin!

Cred ca e revelator, nu?

 Să lăsăm acum indo-europenizarea şi să ridicăm câteva probleme legate de romanizare

 

Problemele mitului romanizării

 

Ştim încă de la şcoală, că românii sunt rezultatul amestecării/corcirii dacilor cu romanii. Nimic mai eronat şi mai de prost gust! Cum putem afima asta, când legenda Dochiei, echivalenta Daciei străvechi, a împietrit sub privirile lui Traian care dorea s-o ducă la Roma? Asta înseamnă pur şi simplu – în limbaj demitizat – că Dacia nu i-a acceptat niciodată pe romani!  

Dacă romanii au fost atât de bine primiţi şi chiar iubiţi în marea masă a dacilor de ce, s-au retras imediat după ce au secătuit toate bogăţiile Daciei? 

De ce dacii asimilaţi, romanizaţi – ceea ce presupune că ştiau latina romanilor – „greşeau” (scriind în protolatina pelasgă) în inscripţiile lor de pe pietre? Având în vedere că romanii au ocupat doar o mică parte a Daciei lui Decebal, cum se explică că dacii liberi vorbeau aceeaşi limbă cu romanizaţii? Cum se explică expediţiile dacilor liberi în alianţă cu alte popoare împotriva romanilor dacă aceştia erau atât de îndrăgiţi şi respectaţi încât dacii erau dispuşi să renunţe la limba şi cultura lor pentru a le adopta pe cele romane? Nu-s cam multe probleme neelucidate şi care, fie vorba între noi, la un examen atent nu stau în picioare?. Acum am ridicat doar nişte întrebări îndreptăţite tocmai pentru a atrage atenţia asupra falsităţii mitului „romanizării”. Am putea spune mai degrabă, despre o „dacizare” a Imperiului Roman întrucât în perioada 286 -324 patru împăraţi daci se succed la cârma Imperiului constituind o veritabilă dinastie  danubiană! Mai mult, Galerius, alt împărat al Romei de origine dacă, dorea să schimbe denumirea Imperiului Roman în Dacia Mare!

Într-un articol viitor, voi reveni  asupra acestei probleme, a romanizării dacilor, cu argumente  istorice şi cu mai multe detalii.

 

Mitul lui Ler Împărat

 

În colindele şi legendele poporului român aflam de existenţa unui personaj numit Ler Împărat.

Istoricii se chinuie din toate puterile să ne convingă cum că acest Ler Împărat era … Galerius !

Întreb şi eu acum: cu ce probe e susţinută această afirmaţie? A putut intra Galerius în legende doar pentru ca a acordat o atenţie specială Daciei sau datorită originii sale dacice?

Miturile şi legendele româneşti spun altceva şi nu fac deloc referire la Galerius! E bine oare să-l uităm pe Ler Împărat şi să ne închinăm la chipul cioplit împus de Vechiul Testament, în speţă la Yahwe?

Iată ce spune tradiţia despre acest misterios Ler Împărat: El este cel mai mare Împărat al Lumii, El îi conduce pe toţi, El locuieşte într-un palat aflat într-o peşteră (v. zâna  Zânelor sau Iniţierea Zamolxiană), El locuieşte pe un Munte Mare şi nimeni nu poate găsi acel munte în afară de cel ce-i place lui Ler Împărat. Mulţi români au găsit muntele dar nu s-au mai întors de acolo. Toţi curtenii lui Ler Împărat sunt călugări.

După cum se poate observa, nu prea este vorba despre un personaj cu existenţă fizică, ci de unul cu existenţă spirituală !

Îmi daţi voie să mă îndoiesc la modul serios că, impăratul Galerius avea drept curteni „numai” călugări?  Cred că vă îndoiţi şi dvs!

 Spuneam un pic mai sus că „mulţi români” au găsit muntele lui Ler Împărat şi nu s-au mai întors, devenind călugări la curtea lui ideatică!

În folclorul românesc, apar nişte personaje numite Blajini, Rohmani, Rahmani, Rucmani, despre care se spune că sunt sfinţi (exact ca şi despre ktiştii şi capnobataii daci, amintiţi de Strabon). Ei locuiesc la capătul Lumii aproape de Apa Sâmbetei care este o altă denumire a lui Okeanos  Potamos/Dunărea.

Toţi aceşti rohmani sunt preoţi sihaştri (Boreas ca şi Rama erau preoţi sciţi/daci) şi tot din legende, aflăm că locuiesc în Macarele, nume identic cu Macaron Nesai, care în greceşte desemnează Insulele Fericiţilor (Porţile Raiului sunt un ţinut aproapiat de acest loc)

Şi pentru a întări ceea ce probabil aţi intuit deja: „Şeful Rohmanilor este Ler Împărat” ne spun unele tradiţii româneşti.

Nu cred că Galerius era capabil de o asemenea cinste! Mai explicit, nu cred că Galerius l-ar fi putut înlocui vreodată în inima şi credinţele dacilor pe Zamolxe! Căci ce-l mai mare Rege al Lumii şi unicul care se bucura de acest titlu în mitologia daco-românească era Zamolxe!

Ler Împărat seamănă până la identitate cu altă figură des întâlnită în legendele româneşti Ram Împărat al cărui nume constituie rădăcina  „ram” „râm” din care se formează numele unor localităţi ca Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Sărat (ambele aflate în vecinătatea Kogaionului).

       Mai mult, cronicarul spune „Toţi de la Râm ne tragem”… nu de la Roma !  de la Râm ! de la Zeul suprem, Zamolxe, făuritorul omul – calitate în care este numit Zeul Moş.

Şi iată şi taina eminesciană încriptată în „Scrisoarea a treia” şi descriind plenitudinea spirituală a Daciei Mari : „Şi de-aceea, tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul/Mi-e prieten numai mie, iar ţie, duşman este !”.

 Destul de clar zic eu.

 Prin urmare, Ler Împărat, echivalentul lui Ram Împărat în mitologia românească, nu este Galerius, ci Zamolxe.

Dacă legendele bătrânilor spun asa, spiritualitatea neamului spune aşa, atunci de ce vin alţii să ne spună că nu e aşa ? Ce noroc avem că mai există încă oameni care cunosc tradiţia originară păstrată în legende!

 

Denaturarea miturilor legate de marii conducători ai românilor

 

 Dintr-o trăsătură de condei d-l Lucian Boia , renumit „istoric”, ne spune foarte supărat: „În loc să exploatăm miturile care ar putea folosi atingerii unui ţel unanim acceptat, cum ar fi integrarea în structurile occidentale, preferăm să reluăm poveştile fabricate de comunişti”! – prin aceste „poveşti”, dânsul înţelegând istoriile despre Vlad Ţepeş sau Ştefan cel Mare!

 De parcă nu ar exista o tradiţie populară legată de ei, cu mult dinainte de comunişti, de parcă poporul nu le-ar fi închinat balade şi cântece făcând din ei personaje legendare încă din timpul vieţii!

Dar nu, ei sunt  mituri comuniste!

Bineee, să fie !… puteţi aduce şi probe în afirmaţia asta?

Eu cred că nu există aşa ceva.

 În plus, să renunţăm cu totul la aceste mituri ale României ar însemna culmea slugărniciei şi prostiei, asta însemnând a renunţa la rădăcinile noastre pentru „mirajul” UE!

Alţii au desfiinţat imaginea lui Mihai Viteazu ca întregitor, unificator al tuturor românilor pe motiv că acesta n-ar fi avut un plan anume în legătură cu această acţiune.

I-aş invita pe respectivii domni istorici care susţin treaba asta, să încerce ei, să ocupe un minim teritoriu – nu o ţară – fără un plan, să vedem cam ce se poate întâmpla ? Eşec total, garantat!

S-a ajuns să se afirme că, exclamaţia lui Mihai, din momentul Unirii de la Alba Iulia : „Asta-i pohta ce-am pohtit eu – Ardealul, Moldova şi Ţara Românească” au fost redate greşit de Nicolae Iorga (ca să vedeţi încă o mostră de „deşteptăciune” a „savanţilor autententici” în comparaţie cu un „amărât” de Iorga!)

        Nu cred că mai trebuie să insistăm asupra mitului Dracula care terfeleşte imaginea lui Vlad Ţepeş. Şi noi, care voiam să facem parcul Dracula!

Cu ce preţ ? Cu vânzarea miturilor noastre pe care stă temelia spirituală şi naţională a poporului!

 Aş putea să adaug aici, că subit, Iancu de Hunedoara a devenit sârb, Eminescu polonez şi încă o tonă de aberaţii „ştiinţifice!

Dar mă voi opri aici!

Atrag atenţia doar, că spiritualitatea şi temelia  naţională a unui popor se aşează pe mituri, fie ele religioase, fie istorice.

Dacă am permite ca aceste mituri să fie şterse, am mai fiinţa noi ca popor? La ce ne-am mai putea raporta?

Io zic să le păstram, aşa cum sunt (aceia dintre noi care le mai ştim), să le spunem si altora) şi să atragem atenţia celor ce vor să le distrugă că „neamul nost e fără de-nceput/ şi fără de sfârşit p-acest pământ”!

 

Bibliografie

 

1.Paul Lazăr Tonciulescu, Ramania, Paradisul regăsit, Ed Obiectiv

2.V. Lovinescu, Dacia Hiperboreană, Ed Rosmarin

3.P.L. Tonciulescu/ E. Delcea, Misterele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, Ed. Obiectiv

4.Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, Ed Obiectiv

5.Cristina Pănculescu, Kogaion,muntele sacru al dacilor, Ed Ştefan

6. N. Densuşianu, Dacia Preistorica, ed Arhetip

  

zamolxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/12/15/mituri-schimbate/trackback/

RSS feed for comments on this post.

38 comentariiLasă un comentariu

 1. @Niget, multumim pentru cuvintele frumoase. Multa sanatate!
  Solomonar

 2. Ar mai fi ceva interesant legat de Ram, numit in hindusa Rama si epopeea sa Ramayana in care acesta s-a reetras, la un moment dat intr-un spatiu care este unic din punct de vedere geografic – Podisul Transilvaniei.

  Se mai poate sustine teoria si de catre Rudolf Steiner, care avea argumente serioase despre faptul ca Dacia este locul in care au ajuns cei mai de seama atlanti. Dar dincolo de orice teorie si dogma reala sau fabricata, este cel mai important faptul ca atunci cand incercam sa fim sinceri cu noi realizam faptul ca repetam aceleasi greseli ale istoriei. Si acum Italia are o imensa influenta nefasta supra tarii noastre, asa cum a avut si atunci cand Alexandu Ioan Cuza, a incercat sa creeze din acest popor, unul cu adevarat liber. Nu condamn aici lojile masonice care au permis sa se intample acest lucru, ci lipsa de coloana vertebrala a celor care au facut parte din masonerie la acel moment. Spuneam ca repetam greselile istoriei. Astazi Ion Iliescu impreuna cu Adrian Nastase au vasalizat tara lojilor masonice din Italia, loji formate din personaje cu profunde inclinatii mafiote, in loc sa se indrepte spre partea spirituala a masoneriei. Banuiesc ca este evident pentru toata lumea de ce in primii ani dupa revolutie si chiar si acum italienii sunt atat de prezenti in afacerile de succes din Romania. Este pacat! De aceea noi acum suntem intr-un sistem total lipsit de spiritul onoarei si al responsabilutatii individului, de aceea traim o perioada mult mai grea si mai murdara decat dictatura celui care spunea ca „agenturili staine” au complotat impotriva tarii.

  Dar sa lasam asta si sa trecem la o analiza foarte simpla. Toata lumea care a studiat putin franceza stie ca aceasta limba a fost formata din langue d’oi si langue doc. Asta pentru ca in nord se spunea oui pentru a formula o afirmatie, iar in sud se spunea d’accord. Sa ne oprim putin asupra sudului unde si astazi gasim limba occitana in care daca vrei sa spui eu beau o bere vorbesti astfel: Eu beau un beere. Dincolo de profunzimea faptului ca d’accord inseamna in acelasi fel in care simt si eu, vedem ca astazi limbajul incepe sa devina doar o componenta a rationalului complet independenta de simtire. Uitati-va la muzica si la arta din jurul dumneavoastra si constatati cat de lipsita de sensibilitate este si cat de plina de orgoliu.
  cat de plina de orgoliu si lipsita de eficienta si tihna este viata individului in societatea in care traim. De ce? Pentru cativa dolari in plus… credeti ca merita? Eu cred ca ar merita doar daca am putea lua materia cu noi in calatoria ce urmeaza despartirii de trup, dar cum, in acel moment materia ne inlantuie deorece traim intr-o societate care face reclama la medicamente in loc sa promoveze o alimentatie sanatoasa (trifermet de exemplu), va fi greu.

  La un moment dat a fost mentionat Yahweh care nu este altceva decat Lucifer care a creat planul fizic si-l stapaneste, iar Ahriman (cel indragostit de materie si forma si calitatile fiintei umane) care a venit si a divulgat omului faptul ca Yahweh este doar un slujitor a ceea ce oamenii numesc Dumnezeu. Acesta a fost numit defaimatorul sau Diavolul. Amintiti-va ca Isus a fost ispitit de Satana (Lucifer in biblia din 1688) care i-a spus ca daca se inchina lui ii va da in stapanire tot ceea ce vede cu ochii fizici, iar el in loc sa-i raspunda ca nu-i poate da ceva ce nu este a lui, i-a spus doar ca scrie ca trebuie sa te inchini doar lui Dumnezeu.

  Oameni buni. Asumati-va faptul ca suntem cu totii Daci, ca am venit aici, in planul fizic pentru a ne desavarsi lucrarea in plan sufletesc si spiritual si luati acest aspect ca pe o responsabilitate fata de voi insiva in primul rand si eliberati-o de orice orgoliu sau dorinta de a va limita la placerile planului fizic, dintre care cea mai subtila este iluzia puterii.

  Cu drag pentru voi si pentru cel ce se ocupa de acest blog, Niget.

 3. @Actual, iaca putea sa zici asa de la bun inceput.

 4. Ne putem invarti mult, intrebandu-ne continuu acelasi lucru. Linia de realizare a zamolxianismului este existenta traditiei populare, care pastreaza intacte radacinile care vin de la stramosii nostri. Nu se vrea o lupta intre adevarurile istorice ci o cautare a filonului comun din traditia existenta in oamenii ce traiaesc aici.
  Daca stiti, va rog sa imi spuneti daca de-alungul istoriei s-a spus ca getii si gotii sunt acelasi neam si ce implicatie a avut acceptarea, daca s-a acceptat, afirmatiei respective. Daca poate fi combatuta, in ce fel se poate face?

 5. As putea sa te-ntreb acelasi lucru, tu ai venit cu propunerea:)

 6. “practica”? Ce intelegeti prin practica?

 7. @Actual, nu stiu ce zice zamolxe, da` io zic in numele-mi: eu vad „practica” de care tu vorbesti nitel diferit. Credinta (pt mine), renasterea, etc etc, nu au prea multe a face cu „practica”. Asa cum adevaratul crestinism nu are nici o legatura cu batutul mataniilor in fata unei icoane multiplicate la tipografie.
  Solomonar

  • Frumos zis Solomonar, „Asa cum adevaratul crestinism nu are nici o legatura cu batutul mataniilor in fata unei icoane multiplicate la tipografie.”
   Dar foarte adevarat, sunt multe lucruri de discutat aici, daca a explodat nr. de biserici nu inseamna ca a explodat credinta, mai mult, mai degraba il gasesti pe Dumnezeu in mijlocul padurii.
   Daca cineva merge la biserica si se inchina la icoane, nu este neaparat adevarat ca nutreste credinta in divinitate. Exemplele pot continua tot asa.

 8. Tare mult imi place sa citesc ceeace scrieti si felul cum va completati unul pe altul. Dar practica?
  In http://zamolxis.ning.com/photo/photo/listForContributor?screenName=2wnfuf7vk8esh
  veti gasi un fel de a incepe renastereacredintelor ancestrale. Ce ziceti?

 9. În ziua de 21 octombrie 2009, la ora 13, în cadrul
  SALONULUI DE CARTE
  organizat anual de
  Biblioteca Judeţeană OVID DENSUŞIANU Hunedoara – Deva,
  la
  Casa de cultură DRĂGAN MUNTEAN – Deva

  Editura FLORI SPIRITUALE
  va deschide o

  FILĂ DIN ISTORIA ROMÂNILOR

  cu lansarea cărţii
  PE CALEA LUI ZAMOLXE
  a scriitorului australian de origine română OCTAVIAN SĂRBĂTOARE.
  Propunerea – de RENAŞTERE A ZAMOLXIANISMULUI, RELIGIA STRĂBUNILOR ROMÂNILOR, pornită de la existenţa religiei populare a românilor perpetuate de-a lungul timpului de la strămoşii noştri geto-daci prin obiceiuri, datini, vase şi costume populare româneşti cu ornamente identice, credinţe populare (iele, dragobete, drăgaice ), dansuri populare cu adevărate conotaţii spirituale (căluşarii, ciuleandra, caloianul ) – devine în cartea PE CALEA LUI ZAMOLXE o întreagă acţiune de trezire a sufletelor străbunilor geto- daci.

  Profesorul DAN OLTEAN
  va descrie nivelul deosebit de înalt al cunoaşterii înaintaşilor noştri, aducându-ne în faţa ochilor minţii aşezarea capitalei spirituale a geto – dacilor din Munţii Orăştiei – Sarmizegetusa şi vorbindu-ne despre mentalitatea colectivă a dacilor.

  Este o invitaţie de înţelegere a istoriei strămoşilor noştri din perspectiva spirituală.

  Ileana Speranţa Baciu

  „Sunt încercări în care omul trebuie să demonstreze că a învăţat ceva din istoria de până la el.”

  Tare drag mi-ar fi daca ati veni.

 10. ps: etimologiile ale etichetate ca necunoscute fac parte din fondul de cuvinte al limbii dacilor păstrat în limba romana si au echivalente în sumeriana egipteana si în toate limbile vechi.. sa-t mai zica ceva mosu tau… meri pana-n eghipet si cere pita sa vezi ce primesti 🙂
  o sa primesti pita nu frantuzismul paine.. pita romanesca, dacica dragu mosului.. .asta în cazu în care nu preferi frantuzismele.. atunci nu o sa primesti nimic ca aia nu te pot pricepe
  T-am zas asta pentru ca pita e un cuvant catalogat în dictionarul etimologic al limbii romane ca avand etimologie necunoscuta
  Îţ mai zac una şi te las în plata domnului.. meri mata pana-n nordu Europei cam p-acolo pa unde or trait vikingii si-ntreaba de valve sa vezi cam ce t-or zace aia? auzat-or au ba de ele? io îţi zac drept ca aia or auzat de trebusoarele aistea dragu mosului… numa ca ale valve îs tat mosteniri dacice si tat cu etimologie necunoscuta
  no dara, spor la lucru, o ramai cu frantuzismele si cu „limba romanesca” straina din dictionarul explicativ al limbii romane moderne:)
  zamolxe

 11. Sorin taica
  sa-ti zic io o chestie cu studiile astea serioase.. dictionare etimologice zici?
  bun ia tu dictionarul etimologic al limbii romane si o sa vezi ca toate cuvintele cu etimologie ” necunoscuta” le gasesti în zonele taranesti nealterate de studiii serioase:) şi pentru cultura ta generala ar fi bine sa stii ca între religia wicca si credintele romanilor diferenta e nesemnificativa.
  Printre altele asa ca sa te linistesc… am o facultate în domeniu asa ca o brodesc si io cam cum se face un studiu si daca ai ochi de vazut nu-ti trebe lupă dragu mosului sa vezi ca miturile lumii antice plaseaza pelasgii în Dacia.. da noah ce sa faci fiecare cu vederea lui si cu.. boala lui
  stiinta asta de da nastere la studii „serioase” e atat de oarba încat nici meritele pe care le avem nu le recunoaste, stiai ca ale studii nu recunosc nici scrierea de la tartaria ca prima scriere din lume?
  acuma numa bine si casca ochii ca adevarul nu se arata decat celor ce-l cauta:)
  zamolxe

  • „acuma numa bine si casca ochii ca adevarul nu se arata decat celor ce-l cauta:)”
   frumos ai vorbit aici, nu sunt sigur dar se pare ca asa stau lucrurile, cum zici tu mosule. 🙂
   „Îţ mai zac una şi te las în plata domnului.. meri mata pana-n nordu Europei cam p-acolo pa unde or trait vikingii si-ntreaba de valve sa vezi cam ce t-or zace aia? auzat-or au ba de ele? io îţi zac drept ca aia or auzat de trebusoarele aistea dragu mosului… numa ca ale valve îs tat mosteniri dacice si tat cu etimologie necunoscuta”
   nimeni nu ar putea spune mai frumos aceste lucruri, frumos graiul neaos mosule 🙂
   Vikingii, gotii si tot neamul lor sunt de fapt geti. . . si tot acelasi lucru inteleg nordicii prin valve?

 12. Dunărea acum mii de ani era numită Okeanos Potamos sau fluviul ocean pentru că avea un debit enorm și chiar se revărsa des,aducând pământurilor din jur o fertilitate mare,similară Nilului.De aceea,civilizația Europei datorează totul Dunării de unde au plecat radial toate popoarele cu o minimă cultură agrară ce a mărit numărul triburilor de culegători/vânători.În privința limbii e mult mai complicat,chiar specialiștilor le ia o viață să dovedească ceva,în nici un caz nu veți răzbate voi misterul cu neștiința voastră.Pelasgii sunt vechii locuitori ai Mediteranei,îndepărtați de triburile elene..în nici un caz nu sunt locuitorii Dunării:)))))Apoi cine sunt acești misterioși conspiratori care nu vor să ne cunoaștem „adevăratele mituri”?Nu te oprește nimeni să crezi în ce vrei,dar scuză-mă,istoricii noștri au adunat zeci de ani să dovedească romanizarea tracilor,pe când dumneata scri un articol și ai pretenția să ne schimbăm toți în …daci,tracomani?Există un dezinteres asupra culturii în general,e adevărat,dar am impresia că dumneata încerci să bagi minciuni și basme plăcute auzului(mâine poimâine,vi și cu o religie gen wicca?)Dacă vrei să atragi interesul țării,fă o facultate,dă o licență pe subiectul „Tracii și limba tracilor”..iar dacă e ca tine,ai tot respectul poporului ăsta!PS:Nu vreau un pamflet gen Săvescu,ci o carte serioasă..gen Dan Dana-Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade sau măcar ceva ca dicționarul etimologic al limbii române de Mihai Vinereanu..adică studii serioase,nu basme

 13. Buna ziua tuturor!!
  Ma bucur sa va citesc, o parte destul de insemnata din ceea ce scriu si eu se refera la astfel de lucruri. Dar parca sunt mai aproape de ceea ce scrie Quadratus, desi respect parerea tuturor.
  Din cate stiu eu (si nu am intalnit pe net aceasta poveste, deosebit de profunda si reala, daca veti intalni voi, sa ma anuntati, va rog, si pe mine) povestea lui Ler Imparat are o radacina in primele clipe ale umanitatii pe Pamant. Am auzit-o povestita de un invatat batran si orb. Sintetic, spunea asa: „Si Ler Imparat s-a unit cu umbra lui, Lara, si l-or facut pe om.” Deja scrisesem cateva sute de pagini in acel moment despre acest subiect, cand mi-a spus mie astfel de cuvinte. Nu am acum chiar tot timpul sa va scriu, doar cateva cuvinte si, daca nu va deranjez, va voi mai scrie cate ceva din ce stiu si eu.
  Este o bucatica din creatia care a avut loc pe intreg Pamantul, in unele locuri s-au pastrat unele idei in miturile Creatiei Primordiale ale unor popoare. Mosii au existat peste tot, si ei au invatat popoarele din multe puncte de vedere. Sunt stravechii de zile, mosii indelung traitori ai popoarelor lumii, stravechii traitori in nestiut, despre care conducatorii politici de azi ai popoarelor stiu foarte bine ca exista si ii cauta cu infocare, dorindu-le puterea si nemurirea… Ii cred calatori interdimensionali, au aflat intr-un final ca nu ajung la ei decat cei care au in destin sa fie pe langa ei sau sa le poarte cuvantul uneori in lume.
  Da, Zalmoxis era Mosul Zeu, Mosul viu coborator din uriasii vremurilor stravechi, care a stat in mijlocul getilor cam pana in jurul anului 500 d.Ch., dupa cate stiu eu. Dupa care s-a retras pentru a lucra pentru intreg Pamantul.
  Banuiesc ca Mihai supranumit de noi Viteazul este, sau cel putin a fost tot un mos, caci am vazut la man. Dealu EFIGIA SA CU PARUL SI BARBA COMPLET ALBE: daca aveti drum pe acolo, se afla pe peretele din dreapta cum mergi catre vechea tipografie, in fundul curtii manastirii, acolo unde se face un fel de hol infundat de vreo 10 metri, o galerie care numai Dumnezeu mai stie ce ascunde. Cand am intrebat un calugar, acela s-a facut ca e obosit si se duce sa se culce, dar ne-a urmarit prin toata curtea si biserica, pana ce am plecat… Sincer mi-a fost teama si de el, si de securitate, si de ce-o mai fi prin mintile lor… Dar ramane foarte interesanta chestia asta. Ori Mihai si-a inscenat moartea si s-a retras pentru a ajuta din umbra si a murit acolo batran, cu parul si barba albe, ori chiar a murit si a ajutat calugarii stiutori sub forma de entitate astrala (calugarii sunt obisnuiti cu asa ceva, dar nu spun..) ori chiar a fost un mos, on „vechi de zile”… (Pe o biserica din Brasov apare chiar sintagma aceasta, cunoscuta multora de fapt, si nu numai din biblie).
  Va doresc sa nu va opriti!! Sa fiti cautatori mai departe, doritori de cunoastere de calitate si mai ales profunda!! Cu drag, Cristiana

 14. Srecan Bozic !
  Un An Nou, mai blând, bogat în zâmbete, împliniri şi bucurii, vouă, tuturor !
  Şi, zâmbim, da ? Da !!! 🙂

 15. nea costache:)
  asemenea va doresc si eu 🙂
  zamolxe

 16. sibi:)
  multam de colinda si… Doamne primeste:)

 17. Craciun fericit alaturi de cei dragi!

 18. Sărbători Fericite cu bucurii şi împliniri de suflet vă doresc, vouă tuturor !
  Primiţi colinda !

  Sibilla

 19. oki doki

 20. din contra

 21. ma scuzati ca intervin si eu pe aci, neavizat: dar pe chestii de „accesare a campului universal” nu se poate scrie istorie. toate cele bune! solomonar

 22. visat-tehnica shamanica-accesarea cimpului universal-nu conteaza denumirea

 23. karmapolice 🙂
  ai dreptate în majoritatea chestiilor expuse. am o mica problema de perceptie asupra „am vazut în visat”.. Poate ma lamuresti 🙂
  Nu-s de acord cu denumirea de jihad nici interior nici exterior. Apollo şi Diana având echivalente grecesti apollo/artemis îs manifestarea zeului în lume (masculinul si femininul care dau un întreg. Fara cele doua forte nu exista nimic! Si cele doua forte eunite dau Întregul acel Dyaus de care spui tu:) şi pe care eu îl numesc Zamolxe si pe care stramosi inoştri si Isus îl percepeau la fel:)
  numa bine . zamolxe:)

 24. pe bune nu stiu cine e Dan Olteanu. tot ce am spus am vazut in visat. Exista un jihad care este jihadul interior. Dar stramosii nostri au trecut prin doua etape. Prima in care erau condusi de zeii gemeni, mai tirziu cunoscuti ca Apollo si Diana, dar ale caror nume originale nu sint astea, ei si-au pierdut astfel atributele. POate trebuie sa clarific, ai drepatee. Ma refeream la perioada razboinica si singeroasa, dar care mie mi se pare f tare(e personal). Totusi din cauza ca se pierduse echilibrul a venit ZAlmoxis ca avatar al zeului primordial(Dhyo/Kronos) si a restabilit oridnea divina., de fapt ceea ce s-a intimplat cu romanii nu este decit expiere karmica. Dar acum zeii vechi se trezesc si spun aceste lucruri pentru ca as vrea ca romanii sa nu se mai auto critice in zadar si dispretuiasca ci sa traiasca ca niste razboinici cu onoare si vitejie. Cum explic ce a zis Iisus?Si el a fost un razboinic, dar jihadul lui, again, era jihadul interior. Sabia impotriva parintilor era sabia discriminarii si a taierii legaturilor ce te despart de Dumnezeu, cele care iti aseaza valul Mayei pe fata.parerea mea)))))

 25. Karmapolice 🙂
  De acord cu tine! Isus a venit pe lume ca să introducă echilibrul între putere si iubireechilibru distrus de civiizatiile razboinice. Numai că Dan Oltean pe care se pare ca l-ai citit, se mai si înseala. Ktistii lui strabon sunt sihastrii si fac tocmai sacrificiul personal pe e care îl cere Isus. zamolxe devenea un zeu al războiului numai în cazul în care era război în rest era un zeu pasnic Zeul Mos creatorul oamenilor care sunt creaţi după „chipul si asemanarea lui”Îţi mai spun despre misii lui Posidonius car din cucernicie se feresc de a manca vietăţi, acesta fiind mtivul pentru care nu se ating de carnea turmelor lor. Se hrăneau însă cu miere lapte si branzp (hrana de post a crestinilor!), ducând un trai linistit (înseamna ca nu particpau la războaie!). Unii dintre traci erau onoraţi şi consideraţi sfinti pentru ca traiau fara legaturi cu femeile (călugării creştini de mai tarziu fac acelaşi lucru!). Asta spune Strabon în Geografie, io zic ca nu-i cazu sa-l contrazicem de dragul unora care tin sa ne demonstreze ce savanti sunt ei comparativ cu istoricii de atunci
  Si daca e într-adevar asa că „Isus este extrem de departe de adevărata religie „razboinica” a stramosilor nostri” atunci cum exlici că el afirma „NU am venit să aduc pacea, ci sabia… să întorc pe fiu împotriva mamei, pe frate împoriva fratelui”?Daca ai să citesti atenta Evangheliile singurele documente creştine legate de predica lui Isus şi Filocalia scrisă de părinţii bisericii vei vedea că acolo cuvântul „războit” înseamna cu totul altceva decât actiunea de a duce un război. Acelaşi sens îl are si în codul non viloentei (ahimsa) din literatura vedică şi yoghina, adică „a te nevoi” „a te înfrânge pe tine însuţi”
  Te mai astept pe la noi 🙂 zamolxe

 26. @chris-de cind poporul roman e gelu viocan voiculescu?
  @quadratus-te inseli, dar e normal-sacrificiul la 4 ani se facea NUMAI daca intre timp nu existau razboaie! iisus este extrem de departe de adevarat religie razboinica a stramosilor nostrii, Iisus a venit tocmai ca sa scoata sacrificiile de singe, aratind calea sacrificiului personal de recreere a lumii., iisus a venit ca sa ne arate calea de iesire dintr-un univers pradalnic, prin forta iubirii. Ai nostri credeau in forta sacrifiului personal, da, dar prin FORTA. e diferenta mare. De fapt tebuie ajuns la un echilibru intre IUbire si Putere.Dupa mine nici una dintre cai nu e completa fara cealalta.

 27. karmapolis 🙂
  dacii au fost cei mai temuti dintre razboinicii antichităţii oar când au fost siliti să-şi apere pamantul si neamul şi mormintele stramoşilor . Îs departe de azteci. Aia omorau „la kilogram” pentru reîmprospătarea puterilor zeilor. la daci era un singur sacrificiu.. odata la 4 ani şi unul singur cel mai curat dintre ei. privit dintr-un anume unghi Isus e tocmai acest sacrificiu.
  pe de altă parte de-a lungul istoriei noi am dat tributul de sânge pentru ca multi (Occidentu ) să traiasca bine.În timp ce ei huzureau noi tineam în loc pe turci , pe tatari, ne lasam feciorii pe campurile de lute ca aia sa ridice catedrale si… sa se lupte între ei pentru putere. Moartea acelor tineri nu a fost voia noastra si nici voia (Dumne)Zeului nostru… au fost alti factori.. mai ales externi
  pace tie 🙂

 28. Eh, Chris… parca am fi primii si ultimii! Las`, nu-l jeli pe Ceausescu. E tarziu. Solomonar

 29. Frumos articol, zamolxe 🙂 Dar sarpele acela, din prima poza, ce reprezinta? E cumva Zamolxe?
  @karmapolice: s-a curatat karma comuna a tarii? Si ce se intampla cu karma comuna a unei tari, daca poporul respectivului stat isi ucide conducatorul?

  • Nu poporul şi-a ucis conducătorul, gandeşte înainte de a spune ceva, ci acei care sunt responsabili de multe alte crime!

 30. s-a mai curatat karma comuna a tarii

 31. Si ce-au rezolvat? Se presupune ca prin sacrificiul respectiv rezolvi ceva. Sau nu? Solomonar

 32. se stie ca mama lui galerius era o mare initiata daca, preoteasa a lui Anagkhi/Vesta. de asemena celtii sint urmasii imigrantilor geti, cei ce, din fericire, mai pastreaza in riturile druide, stravechile rituri de sacrificiu gete. da, ai nostrii au fost luptatori, singerosi ca aztecii, care credeau ca numai prin jertfa de singe lumea poate fi perpetuata. Sacrificiu ce, daca nu este dat de bunavoie se ia cu forta de vechii zei ce, iata, se trezesc. Sa onorma ultimul mare sacrificiu de singe varsat de bunavoie, la Revolutia din 1989. cei mai puri au fost acceptati in ceruri.

 33. mă bucur să te mai văd pe la noi , Oroles! 🙂
  Sigur că există surse pentru rugăciunea aceea…nu una , ci mai multe. Ţi-oi da aci numele autorului şi anul de publicare:
  – Chamberlayn, scriitor englez (1715)
  – Bogdan Petriceicu Haşdeu (1875)
  – Augustin Deac, Istoria adevărului istoric,(2001)
  – Paul Lazăr Tonciulescu, Ramania, paradisul regăsit (2007/2008 nu stiu exact 🙂 )
  Numa bine! zamolxe

 34. exista si o sursa pentru aceea rugaciune care pare a fi in romaneste ?

  • Rugăciunea există și chiar e în românește. În Evul Mediu, exact ca în prezentul avansat tehnologic, îi păsa omului fix deloc de acuratețea informației și uite așa Wallach a ajuns Welsh în lumina tiparului. Cartea în care a fost publicată se găsește scanată în Google Books pe undeva. Am văzut-o anul trecut.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: