Dacia hiperboreană

                              articol înscris în concursul lui Visurât şi Arhi  

 

 

Hiperboreea… o legendă, un ţinut fabulos, despre care vorbesc miturile Greciei antice. O civilizaţie străveche care continuă să fascineze… un spaţiu care, ca şi Atlantida, este mutat după voie, fără sprijin mitologic sau istoric, în diferite locaţii care mai de care mai năstruşnice. Respectivii domni ar face bine să mai arunce ochii peste relatările antichităţii pentru a vedea ce mărturii există despre această ţară. Majoritatea istoricilor moderni, după „cercetări laborioase”, sunt de acord ca Hiperboreea este plasată undeva în zona Polului Nord, sau oricum dincolo de paralela de 65° latitudine nordică. Tot ce se poate ….numai că la Polul Nord nu este sol fertil şi nici nu se fac două recolte pe an, cum spuneau Hekateu şi Diodor din Sicilia!

Plasarea Hiperboreei în Extremul Nord nu este decât o interpretare forţată a mitologiei greceşti şi nu se bazează pe nici un fel de documente istorice! S-a încercat, de asemenea, „implantarea” Hiperboreei în Arhipelagul Britanic sau în Islanda urmând ramura celtică a europenilor care se presupune a fi descendenţi ai hiperboreenilor. Interesant dar neconform cu realitatea deoarece celţii au apărut cam târziu pe firmamentul istoriei pentru ai cataloga popor direct „scoborâtor” din hiperboreeni!

Datorită multitudinii de teorii emise de-a lungul timpului cu referire la amplasamentul geografic al Hiperboreei şi al hiperboreenilor mă simt îndreptăţit sa întreb: Prin această strămutare a Hiperboreei, după opiniile unuia sau a altuia dintre cercetători, nu se încearcă de fapt a se ascunde regiunea geografică în care era plasat acest tărâm mitic, cu adevărat? Nu se încearcă manipularea mentala prin ignorarea izvoarelor antice şi publicarea a cat mai multor teorii cu privire la ipotetica localizare geografică a Hiperboreii? şi asta in pofida faptului ca autorii antici sunt unanim de acord asupra locului unde se afla această Hiperboreea! Nu cumva se mizează pe faptul că atunci când dă de o ştire de genul „Hiperboreea era la Polul Nord ”, cititorul neavizat uită să-i mai consulte pe cei care au vorbit de ea în cunoştinţă de cauză şi citeşte uimit noua teorie, unii chiar întrebându-se „cum de nu m-am gândit la asta?”! Şi iaca cum curiosul nostru, nu mai poate găsi adevărul prin hăţişul ipotezelor care mai de care mai atrăgătoare şi unele chiar „probate” istoric ! Eu sunt ardelean ! Ştiţi cum sunt ardelenii? Stau strâmb şi judecă drept şi pe îndelete. Aşa făcând lucrurile, am ajuns la concluzia că toate aceste teorii sunt falsuri grosolane, fondate doar pe imaginaţie, cu suport material ioc! Am luat (tot pe îndelete), mărturiile antice la puricat şi s-a ivit cu totul altceva şi în altă parte….nu-i la Polul Nord ! V-am înnebunit cu dovezile ? Vi le prezint şi dumneavoastră ca să vă convingeţi singuri!

 

Puţină ordine prin …Hiperboreea! 

 

            Pe lângă istoricii „profesionişti” ai Occidentului, care plasează Hiperboreea după bunul lor plac, mutând-o ba în Islanda, ba în Groenlanda, ba în Arhipelagul Britanic există şi unii autori mai „modeşti” să spunem, dar care marcaţi de bun simt, nu fabulează ci consultă izvoarele istorice şi îsi formulează concluziile în conformitate cu acestea. Între aceştia menţionăm o pleiadă de autori precum Nicolae Densuşianu, Vasile Lovinescu, Mioara Căluşiţa Alecu şi…Rene Guenon, din operele cărora ne-am inspirat în prezentul studiu.

Nicolae Densuşianu demonstrează cu lux de amănunte unde se afla această mult discutată Hiperboreea, în lucrarea sa de excepţie „Dacia Preistorică”, în care acordă un spaţiu destul de larg hiperboreenilor. El demonstrează cu probe în regulă, că Hiperboreea anticilor nu era alta decât Dacia, care era centrul cultului apolinic, aici aflându-se insula cea sfântă a lui Apollo şi a lui Ahile.

           Vasile Lovinescu demonstrează de asemenea cu „acte în regula „ că Hiperboreea era Dacia în studiul său „Dacia Hiperboreană”, încheiat în 1936 şi publicat în foileton în revista franceză Etudes Traditionnelles. Studiul va apărea ca volum abia după război, mai întâi în limba italiană, apoi în limba franceză si abia apoi în limba română. Curios nu, ce interes avem noi pentru istoria naţională ?!. Să nu uităm că studiul lui Lovinescu va apărea în limba română abia în 1994!

            Mioara Căluşiţa Alecu vine şi ea cu date noi şi stupefiante dar fondate istoric nu fabulând precum occidentalii. Ea ne demonstrează că celebra Tula, din hiperboreea, pământul cel mai nordic cunoscut de greci, nu era alta decât actuala Tulcea, oraş din Delta Dunării.

              Există totuşi şi occidentali de bun simţ.Unul dintre ei, Rene Guenon, în corespondenţa lui cu Vasile Lovinescu, afirmă, după ce studiază materialul trimis de acesta din urmă, că Dacia ar putea fi centrul tradiţiei hiperboreene „trebuie să vă spun (lui Lovinescu –n.n) că ideea că Dacia a fost una din etapele centrului tradiţiei hiperboreene, pentru o anumită epocă, nu mi se pare deloc neverosimilă; dificultatea ar fi aceea de a preciza perioada la care s-ar putea raporta” iar în alt loc acelaşi autor se pronunţă textual „tradiţia dacică ar reprezenta în orice caz o continuare a tradiţiei hiperboreene sub o formă mult mai pură decât cea a celţilor” (sâc!)

  

Mărturii istorice despre Hiperboreea

        

       Mărturiile anticilor ne dau de înţeles că dacii erau hiperboreeni şi locuiau în Hiperboreea.

              Astfel Pindar, în Olimpicele sale, ne vorbeşte despre Apollo care după ce a terminat de construit zidurile Troiei s-a întors în patria sa natala de la Istru, la hiperboreeni (VIII,47); or în toate tradiţiile antice, Istrul desemna Dunărea, ceea ce demonstrează două lucruri deosebit de importante:

                       1) – Apollo – zeul luminii solare, era de origine traco – dacică ;

                       2) – fapt si mai important – traco-dacii de la Dunăre au fost constructorii vestitei cetăţi Troia. (în acest sens pledează şi descoperirile arheologice care atestă că piesele ceramice descoprite în stratul Troia VII, sunt identice cu cultura dacică Cucuteni cu centrul de iradiere în Moldova).

              Tot aici, trebuie să îl menţionăm şi pe Clement din Alexandria, care făcând referire la marele preot dac Zamolxe, spunea că este hiperboreu (Stromata,IX.213). Concluzia care se impune este că şi marele zeu Zamolxe, era tot hiperborean iar adoraţia de care avea parte ca zeu naţional, este o mărturie convingătoare că locuitorii din nordul Dunării erau hiperboreii, iar ţara lor era Hiperboreea.

Stabon confirma localizarea geografică a Hiperboreenilor şi a ţării lor, spunând că primii care au descris geografic părţile cunoscute ale lumii străvechi i-au plasat deasupra Pontului Euxin (Marea Neagra) si in nordul Istrului (Dunărea) (Geografia XI.62)

            Alte scrieri antice ne spun că hiperboreenii sunt tot una cu pelasgii care locuiau în nordul Traciei. „Hiperboreii sunt pelasgi, locuitori ai nordului Traciei” (Apolloniu Rhodiu).

             De la Macrobius aflăm că nu doar Dunărea era un fluviu hiperborean ci şi Donul asiatic ( Comentar la Somnul lui Scipio,II.7). Aceasta este o mărturie în plus că habitatul pelasgo-dac nu se reducea doar la Dacia carpato-danubiano-pontică, ci se întindea până în Asia, unde izvoarele antice îi plasează pe massageţi în timpul antichităţii clasice.

             De asemenea, Pliniu cel Bătrân ne spune ca poporul Arimphaeilor (arimi cum îi numea Nicolae Densuşianu), locuitor lângă Munţii Ripaei (Carpaţi), în Tracia, era de neam hiperboreu (Istoria Naturala,VI.7)

Avem mărturia lui Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis (Constanţa), că este constrâns să-şi petreacă viaţa în stânga Pontului Euxin sub Axis Boreus (Tristele, IV,41-42); iar în alt loc acelaşi Ovidiu, ne vorbeşte despre Cardines Mundi sau axul boreal din ţara geţilor ( Tristele, II,19, 40, 45).

Marţial, adresându-se soldatului Marcellinus care pleca în expediţie în Dacia îi spune: „tu mergi acum să iei pe umerii tăi, cerul Hiperborean si stelele Polului getic” si tot Marţial numeşte triumful lui Domiţian asupra geţilor ”Hiperboreus Triumphus” ( Epigrame, VIII,78).

Vergilius scria despre Orfeu care „singuratic, cutreiera gheţurile hiperboreene… şi câmpiile niciodată fără zăpada din jurul munţilor Ripaei (Carpaţi)” (Georgicele, Iv,5,5 17)

Având în vedere doar aceste mărturii ale autorilor antici vedem că localizarea geografică a Hiperboreei nu e la paralela de 69° latitudine nordică ci cea de 45°, latitudine nordică, la care se afla în antichitate Dacia şi la care se află actualmente România!

 

 

Hiperboreea lui Apollo era…Dacia

 

             După legendele antice, Hiperboreea era localizată dincolo de punctul de unde suflă vântul de nord, Boreas. Să analizam un pic această afirmaţie mitică.

Zeii grecilor, nu trăiau prea departe de tara acestora.. Ei sălăşluiau in Dacia, tara din care plecaseră de fapt, aheii spre Elada ( actuala Grecie). Acolo, la nord de Istru, trăiseră titanii şi tot acolo, vestitele amazoanele aveau o ţară în care conduceau numai femeile. Tot de peste Istru sufla şi vântul de nord- Boreas, care trecea peste Marea Neagră, străbătea strâmtorile Bosfor şi Dardanele, ajungând până în Grecia!

„La nord de Tracia”, scrie Herodot, „ce fel de oameni locuiesc, nimeni nu poate să ştie; atât însă se pare că dincolo de Istru există pământ nelocuit şi infinit” .

Toate aceasta ne arată că limita orizontului geografic al grecilor antici, se întindea doar până la Dunăre (Istru)

De altfel şi respectabilul istoric Arthur Weigall este de aceeaşi părere cănd referindu-se la expediţia lui Alexandru Macedon la Dunăre, spune: „Era aventură îndrăzneaţă, care ar fi putut prea bine pune capăt carierei sale (a lui Alexandru Macedon –n.n) încă de la început … (expediţia –n.n) fusese întreprinsă în mare parte pentru a putea afirma că el traversase marele fluviu care fusese ca o barieră pentru aventurile septentrionale ale lui Filip şi formase linia admisă între lumea cunoscută a grecilor şi nordul necunoscut. Alexandru însuşi, considera acest fapt ca fiind de mare importanţă, căci pe ţărmul marelui fluviu (Istru/ Danubius/Dunărea – n.n) el celebră un impresionant serviciu religios, oferind sacrificii lui Zeus, Herakles şi divinităţii Dunării”

Legendele cele sacre ale antichităţii clasice plasau patria lui Apollo în Hiperboreea (Aristotel chiar numindu-l Apollo-hiperboreu). Tot în Hiperboreea se născuse şi mama sa Latona/Leto/Letea, pe o insula vestită în toată antichitatea pentru cultul ei închinat lui Apollo. Această insulă se numea Leuke (Albă) actuala Insulă a Şerpilor din dreptul vărsării Dunării în Marea Neagră. Pe această insulă se afla cel mai mare şi mai vestit templu a lui Apollo din toată antichitatea despre care vorbeşte Hecateu Abderita

Tot de hiperboreeni se leagă si istoria înfiinţării templului apolinic de la Delos precum si a celui din Delphi

Că centrul cultului apolinic se afla în Hiperboreea dacică, ne-o dovedeşte şi faptul că cei mai cunoscuţi profeţi apollinici Olen şi Abaris erau hiperboreeni. Olen a fost conducătorul hiperboreenilor care au fundat templul lui Apollo din Delphi precum şi primul poet hieratic al Greciei, unde la dus apostolatul său pentru credinţa apolinică. El a compus mai multe imnuri sacre în onoarea lui Apollo, în care amintea şi despre hiperborenii care mergeau în pelerinaj la Delos însoţind femeile pioase care erau închinate templului de acolo. Tot lui i se atribuie şi înfiinţarea hexametrului (ritm de vers)

Abaris, alt profet apolinic din părţile Hiperboreei, a stârnit o adevărată senzaţie în rândurile grecilor prin viaţa frugală şi prin dreptatea-i caracteristică. Numai că aceste două caracteristici sunt aplicabile şi anahoreţilor geto-daci, acelor ktistai şi capnobatai despre care vorbeşte Strabon care duceau o viaţă de meditaţie şi apropiere de Zeu. În ceea ce priveşte dreptatea, aceasta este trăsătura de bază prin care Herodot îi desparte pe daci de ceilalţi traci. El spune: ”dacii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Acest Abaris, călătorind prin ţinuturile Greciei în timpul apostolatului său pentru întărirea credinţei apolinice introdusă de Olen, arăta tuturor o săgeată de aur despre care zicea că e simbolul lui Apollo. Este foarte interesant de stiut că dacii vedeau săgeata ca pe un simbol zamolxian, prin urmare Apollo şi Zamolxe par a fi unul şi acelaşi zeu. În sprijinul acestei ipoteze, pledează şi epitetul de „hiperboreu” atribuit atât lui Zamolxe – după cum aflăm din scrierile lui Clement din Alexandria, cât şi lui Apollo – după cum aflăm din scrierile lui Aristotel.

 

Hiperboreea – polul spiritual al lumii

          

              Polul getic, este o denumire asociată cu Hiperboreea în toate textele antice care se referă la acest subiect. El defineşte de fapt ideea de Centru al Lumii, ca pol spiritual, asemănător Insulei Fericiţilor din mitologia greaca, adică locul unde pământul este în stare să comunice cu cerul, de fapt un spaţiu mitico geografic, cosmic si teluric în acelaşi timp.

             Sub acest aspect era percepută Hiperboreea de către grecii din epoca antichităţii clasice. De fapt, mărturia lui Pindar ne lămureşte în acest sens: ”nimeni, nici pe pământ, nici pe mare, nu putea descoperi calea minunată care duce spre ţinuturile hiperboreilor” (Piticele, X.29). Această mărturie ne spune şi altceva însă, ea mărturiseşte despre orizontul limitat al cunoştinţelor geografice elene; ceea ce se afla în nodul Dunării era pentru ei încă la începutul perioadei clasice un mister şi ţinea de geografia mitică nu de geografia reală.

             Conform aceluiaşi Pindar, hiperboreenii erau o seminţie sfântă, scutită de boli şi bătrâneţe, care nu cunoşteau războiul (insă, îl vor învăţa mai târziu devenind unii dintre cei mai aprigi luptători ai antichităţii).

Prin urmare, Pindar şi nu numai el, ne descoperă o Dacie/Hiperboreea, mistică în care oameni duceau un trai paradisiac de început de timp, de epocă de aur a omenirii

Prin urmare, Mioriţa noastră nu ne induce în eroare când spune:

„Pe-un picior de plai

Pe-o gură de rai…”

              Această baladă a geniului popular, fie ea antică, fie mediavală, valorifică o tradiţie foarte veche confom căreia Dacia/Hiperboreea era un ţinut paradiziac, plaiul teluric devenind în ordinea lucrurilor sacre gură de rai.

               Aş dori sa mai menţionez că medicii lui Zamolxe erau renumiţi în toată lumea antică şi mai pricepuţi decât grecii în tratarea diferitelor afecţiuni cum ne spune Platon: „Văzând că Harmide e de aceeaşi părere cu mine prinsei inimă, îmi regăsii încrederea în mine, puţin câte puţin, mă înflăcărai şi îi zisei: tot aşa şi cu descântecul acesta, Harmide: l-am învăţat în oaste de la un doctor thrac, unul din ucenicii lui Zamolxe, despre care se spune că au puterea să te facă nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci au mare dreptate să facă observaţia de care pomenii. Dar, adăugă el, Zamolxe, regele nostru , care este zeu, spune că precum nu se cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupăm de cap, ori capul fără trup, tot astfel nu se cade a încerca să vindecăm trupul fără să vedem de suflet, şi că tocmai din pricina asta sunt multe boli la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se îngrijească. Căci dacă acesta ar merge rău,, este peste putinţă ca partea să meargă bine” (Charmides)

                 La acesta adăugăm şi faptul că aproape toţi marii învăţaţi ai Greciei antice au fost iniţiaţi în Tracia cei mai cunoscuţi fiind Aristotel şi Pitagora!

    Închei afirmându-mi credinţa că Dacia a fost într-o vreme, pierdută pentru noi în negurile istoriei, centrul spiritual şi cultural (civilizator) al lumii vechi. Dacă am privi cu luare aminte trecutul, şi astfel să învăţam din el, credinţa mea este că am putea redeveni ceea ce am fost cândva. Numai că asta se poate doar prin revenirea la valorile fundamentale ale neamului nostru, nu prin adoptarea docilă a „normelor” europene sau americane care ne fură ochii în fiecare zi !

 

                                           Zamolxe                                 

Bibliografie:

 

         

               1. Nicolae Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip,Bucureşti, 2002

2. Alexandru Doboş, Dacia contra Antichrist, Ed. Obiectiv, Craiova, 2004

3. Eugen Delcea, Secretele Terrei.Istoria începe în Carpaţi, Ed. Obiectiv, Craiova, 2002

4. ***** Oriensis, Ed. Aion, Oradea, 2006

5. Mioara Căluşiţa Alecu, Înţelepciune Străbună, Ed. Miracol, 2002

 

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/09/02/dacia-hiperboreana/trackback/

RSS feed for comments on this post.

30 comentariiLasă un comentariu

 1. troienii fiind daci.. au fost masacrati de ahei care aici sus in text e specificat ca tot „din Dacia” provin… deci dacii s-au masacrat singuri la Troia???

 2. Frate un singur lucru e cert … aveti o imaginatie bogata, bolnav de bogata as spune. De parca are vreo relevanta din ce va trageti! Tot o gloata de manevra sunteti, cum spunea Costache Negruzzi … multi si prosti. Nu frate, noi nu suntem doar un cos pe fundul istorie ca restul lumii, nuuuuuuu … noi suntem fix cosul ala din gaoz! Al mai semet cacat din veceu … nu v-ar strica putina modestie, stimati urmasi ai lui Zamolxe

  • Irelevant. Daca e sa tratam asa problema, ciobaneste, intreaga galaxie in care cu fala locuim nu valoreaza cat un fir de praf. Zic bine?

 3. nu cunosc asa de bine istoria antica si cea moderna..nu cunosc personal,nici un manuscris sa-mi conving sufletul…dar: daca pamantul e rotund..are 2 poli..daca omul are si el 2 poli…picioarele,si capul.. de ce cu 2 cartofi,faci lumina cand cu 2 oameni faci ….. nik.. mai e ceva: daca va spun ca pot sa induc in miscare orice masinarie si orice mecanism care are la baza,miscarea,frecarea prin arderesi combustie?? ati gasi o cale de intoarcere…???o cale de autorefacere..????a umanitatiii…cu ideea mea am putea transforma deserturi in oaze orase si multe locuri de munca….daca fie ce casa..cu acest mecanism s-ar energiza singura..daca nu am mai fi nevoiti sA OPRIM LA PECO…sau sa dam drumul la gaz….ati face ceva
  ????????ati gasi scaparea lumii de sfarsit..apocalipsa…chiar si cuvantul cpune ceva..apoca-lipsa…adica ma lipseste ceva..sitemul e eronat~
  ce trebuie facut?1.marita sustinuta si indusa ca lege..contactul cu natura.(nu degeaba spunea isus,ma cauti sub o piatra ma gasesti…ma cauti in mari ma gasesti ma cauti in tine,ma gasesti…deci deduc eu asa tont cum sunt: daca in biblie spunea:lasa-ti copii sa vina la mine…se refeerea:la ai lasa sa aiba contact direct si nonstop doar cu natura..!!1 vinul e sangele meu???asta ce spune?” dumnezeu e in sufletul tau si oriunde pasesti!! etc…nu-mi trebuie multe citate…mai popor..dumnezeu nu e in ceruri CALCAM PE EL!!!!!!el iti da viatza el o ia!! deci pt un trai mai bun mai eficient…cred ca renuntarea la bani,la moneda,introducerea de carduri si plati care sa aiba la baza munca in echipa in refacerea pamantului..ex,poti cumpara ce vrei dar pe card sa-ti ramana datorie munca in natura si pt natura..nu in birouri si la calcalutator…de ce vrem sa fugim de pe pamant,vrem sa populam si alte planete eronat??? raul care se produce in lume e luat de decizi in vinovatie,sau in ambitie personala…daca spun ca am construit o lanterna ce merge singura si nu e nevoie de baterie …ma crede cineva???? gandeste-te la o masina ce merge fara combustibil..nonelectrica…cu aceleasi calitati doar ca nu polueaza…la scara mare cred si sutin ca pot lumina cu usurinta un oras o fabrica..etc..nu dispun de bani pt testele mele…dar lanterna e lumina care va schimba lumea…
  ma numesc rosca dydy alin …si astept cu nerabdare schimbarea…partidul meu ..asociatia mea familiala non profit va lupta pt asta…fie ce casa se va lumina singura…fie ce masina va merge singura.nu vor mai exista cabluri,furnlane ,gaz si nicidecum taxe pt acestea. fudatia se numeste -omenia- si are la baza doar functii strict umanitare si scopul acestea e schimbarea sufletului omenesc..nu ne pasa cand ,ne mor batrani in fata ochilor,nu ne pasa cand ne mor animalele in fata ochilor,nu ne pasa cand pamantul moare in fata ochilor?? de foame si boli…. sunt sigur ca tuturor le pasa de COPII!!! mahh copii nostri,viitorul, pt a prospera viitorul,ocupativa de prezent domoliilor…gata cu extragerea din el cu forjari si teste cu bombe si substante chimice…destul..bem suc de piersic in loc de nectarul lor…. imi cer scuze ca am explodat …iar ce-am scris nu are ordine…nui nik..noi nu suntem in ordine!!! ingrasam animalele chimic si vrem sanatate cand mancare e peste tot unde pasim…sunt miliarde de hectare care asteapta mainile noastre…nu facem nimik..asteptam de la ceruri,un zeu ce e sub noi?? rusine tuturor ca inca vacertati care e mai destept..care e mai incult care fura bine sau prost etc…aveti timp???cand pamantul,el ..fierbe sub noi din erorile facute…stiu toata luea vrea pe marte..vrea sa fuga..cautand ce au deja in suflet…pamantul…tot ce e in pamant e in sangele nostru..toate metalele,vitaminele si energia acesteia…suntem formati si creati doar pentru a avea grija de el…de pamant!!! avand grija de el,avem grija de noi!!!

 4. tot ce s-a scris, si se mai scrie este adevarat.dar ateii si rau voitorii,nu vor sa stim despre aceste lucruri.

 5. cititi ce a scris pavel corut despre ,,dacia hiperboeana”, si tot ce este legat de aceasta tema.

 6. @Lup din Apuseni, noroc cu libertatea de opinie… Oricum, peste 12.000 de ciumpalaci au fost blocati, gandeste-te daca emiteau toti ce era aici! Babilonu` fix zero 😀
  Solomonar

  • Mă gândesc!…

 7. Citind comentariile de mai sus, am simțit „printre rânduri”, printre unele, că printre cei ce le-au „elaborat” mai „academicianist”, sunt și ceva scrijeliți” prin prejururi! Ar fi bine să stea deoparte cu blasfemiile, pentru a nu fi ajunși de blestemele Deuteronomului! În rest, TLC și Dacia Hiperboreană Nemuritoare!

 8. Pentru a raspunde multora care au emis pareri zeflemitoare cu privire la Hiperboreea, geografia sacra si interpretarea simbolurilor sacre,cred ca cel care trebuie citit, de la cap la coada, este Rene Guenon, unul dintre putinii initiati din lumea moderna cu privire la Traditia primordiala si Philosophia perennis.Omul a fost cu adevarat profetic vizavi de disolutia lumii moderne si pierderea Traditiei spirituale. Asa ca parerile occidentalilor moderni care ,de alfel,il critica pe Guenon si discipolii sai nu fac doi bani, pt cine poate cu adevarat sa patrunda aceste mistere .

 9. O descoperire recenta ,in premiera la Tasnad Satu Mare cu locuinte neolitice de tip bordei,si cu,cuptoare de ars ceramica,vase de provizii,statuete feminine antropomorfe,topoare etc[conf. ziar.’adevarul de seara’],confirma si mai mult plasarea ‘Hiperboreii in tinuturile dacice,descoperire,
  datata de arheologi in jurul anului7000,inainte de Hristos.

 10. e fte bun articolul si ideile fte adevarate. un lucru doar cu faptul plasarii Hiperboreii, Hiperboreea din greaca inseamna dupa Boreus, adica dupa vintul nordic, iar faptul ca era plasata la Nord determina multe fapte, cauza raspindirii ulterioare a popoarelor de acolo a fost o catastrofa climaterica (ipoteza) cind pamintul si-a schimbat polii cu ecuatorul. Posibil Dacia a fost una din etapele prin care a trecut poporul hipewrboreic, cum a fost si Atlantida ce a fost etapa talassocratica in epoca hiperboreenilor.. cine stie

 11. 09 11 2009
  foarte interesante,le gasesc,sunt curios sa aflu si mai mult!

 12. Si totusi, ceva exista !
  Nu simtiti in aer ????

 13. semneaza zamolxe

 14. misule!
  întunericul… cat de mari pot fi tenebrele!
  Zamolxe al mare sa aiba stire de tine 🙂

 15. P.P.S.: Solomonar si zamolxe sunt doua persoane distincte!

 16. Parerile sunt impartite! Da-mi voie sa ader la care vrea creieru meu incult de taran ignorant, conasule. Multumesc pentru intelegere. P.S.: aia de cetesc, dragii de ei, sunt liberi sa si dea click cu sagetica de la mouse pe xuletul ala din dreapta sus daca nu le convine. Arici cu pene ce esti. Daca esti curios ce semnifica (arici cu pene), poti intreba. Dar mai bine nu. Solomonar

 17. @ quadratus: te luminez cu placere. in ciuda ironiei din ton.

  „pelasgoi” este numele pe care grecii l-au dat oamenilor pe care i-au cucerit, atunci cand au ajuns, in grecia continetala si insulara. cea mai probabila etimologie este de „oamenii marii”. primul val grec (aheii) erau oameni de uscat, de aici denumirea. in timp, grecii au ajuns sa-i denumeasca pelasgi pe cei care-i precedasera in „lumea cunoscuta” (oikumene”), indiferent de locul exact unde traisera acestia: un fel de „cei de demult”, „cei de dinainte de noi” (la fel cum poporul care „precedase” pe zeii lor greci a capatat denumirea de „titani”: niste zei de dinainte de zei, despre care nu stim nimic”).

  evident, „pelasgii” erau civilizatia minoica, incomparabil mai avansata decat grecii in momentul contactului. totusi, grecii au reusit sa-i distruga pe minoieni si sa incorporeze in propria lor civilizatie foarte multe elemente de-ale lor.

  mai la nord de minoieni, pe valea inferioara a dunarii (de la budapesta la sulina), se dezvoltase o civilizatie deasemeni remarcabila, care e numita acum doar OEC (old european civilization). de la ei au ramas tablitele de la Tartaria si Ganditorul de la Hamangia. din pacate, asa cum grecii au distrus Creta minoica, la fel triburile trace (stramosii dacilor) au distrus complet OEC – dar este deasemeni probabil ca au incorporat in structura lor sociala elemente de la cei cuceriti, cel mai probabil elemente religioase (cum s-a petrecut intotdeauna in istoria cuceririlor).

  bref: doua civilizatii indigene ale europei (sau poate una si aceeasi, cu manifestari diferite la centru si la periferie) au fost distruse de marea invazie indo-europeana a mileniului 2 (cca 1500 i.e.n.). acesti invadatori au devenit greci in grecia si daci in dacia, ajungand la inflorire in cca 500-300 i.e.n. in grecia si 100 i.e.n. – 100 e.n. in dacia. dupa momentul de inflorire au fost coplesiti de o putere mai mare, romanii.

  iar „hiperboreea” insemana pur si simplu „tara de dincolo de vantul de nord”. pentru grecii care au scornit numele asta, avea acelasi sens ca „universul inainte de big-bang” pentru noi. adica un taram pe care nu avem mijloace sa-l exploram.

  repet, subliniez, accentuez si insist: sa te lasi leganat in visuri de marire e usor. cu atat mai usor e cand „marirea” asta nu e in prezent, ci in trecut. iar cand e vorba de un trecut mitologic reinventat… ce sa mai vorbim.

  nu uita ca suntem in balcani, unde pasiunile nationaliste au facut zeci de mii de morti, si asta numai in ultimii 15 ani, practic sub ochii nostri. dupa parerea mea, ai o raspundere fata de oamenii care te citesc si care au incredere in tine. daca nici intelectualii nu-s responsabili, atunci cine? politicienii… ?!

  • „nu uita ca suntem in balcani, unde pasiunile nationaliste au facut zeci de mii de morti”
   De cand a-ti cunoaste istoria semnifica a fi nationalist? Daca inteleg eu bine, grecii nu sunt nationalisti, cand isi revendica mostenirea pelasga? Dar romanii sunt! Oi fi eu mai tare de cap, dar nu inteleg, cum vine asta! De fapt inteleg, dar uneori fac pe prostu, de fapt treaba sta cam asa, ori noi romanii nu trebuie sa ne aflam adevarata istorie, ori avem cei mai ignoranti istorici de pe planeta! Personal, cred ca prima varianta este cea corecta, avand in vedere si „demonizarea” „in corpore” a simbolurilor sacre pelasge. Este de ajuns a aduce exemplul zvasticii, folosit de fascisti „probabil intentionat”, dar care mai este pastrat, in unele locuri din Romania ca simbol sfant, nealterat de milenii. Chiar Formula As a preyentat un articol, intitulat „Sfanta Paine a Vlahilor”, care vlahi, imprima pe painile lor folosite la pomenirile mortilor, peste 30 de simboluri de pe placutele de la Tartaria, la loc de cinste aflandu-se zvastica.
   Cineva intelept spunea, nu-mi mai amintesc exact,dar aproximativ, fii modest cand vine vorba de tine, nu fi modest cand vine vorba de tara ta!

   • Lasa-l Ttzuky in vrerea lui, ca el is multi. Daca ar fi mai putini, n-am mai fi in rahatul in care suntem.
    Solomonar

 18. Ca bine le mai zici, MamiPeMirc, fi`t-ar gura aurita… Solomonaru`

 19. Lasă-l Solomonare, în truda lui de parvenit!.. aista n-a mai cetit nemnica de când o gătat işcoala, bietu … de unde să ştie el, câte de toate s-au scris şi se mai scriu? de la balurile Caţavencu (unde îi bârfeşte pe toţi mai rău ca baba Lina-zarzavagioaica din Obor- incearcând să se facă şi el remarcat)?
  Noah! am tot zâs că nu mă bag şi io în samă p-acilea pe blogul tău, da’ pre m-o călcat Mişu aista pă nervi 🙂

 20. Si tot eu! Stimabile misu, da` matale, tavarish, cam ce parere ai? Zici ca „nu si nu si nu”, da` cum e, frate? Lumineaza-ma si pe mine, un ignorant; bogdaproste, conasule! Solomonar

 21. @ zamolxe: se pare ca esti om cinstit. crezi sincer in teoria „dacia = hiperboreea = civilizatie originara”. necazul e ca teoria asta a fost la moda prin anii 1910 la romani, dupa ce fusese la moda prin 1835 la Budapesta. ma rog, intarzierea istorica intre doua culturi.

  acum e complet depasita. si ridicula. daca ar fi avut cea mai mica sansa de a fi luata in serios, ar fi fost zeci de studii in revistele CONTEMPORANE de specialitate.

  pur si simplu, stiinta istoriei a mers mai departe, iar romanii au ramas pe loc, in magicul an 1910 (sau 1980, tot aia), „noi, dacii, care-am pus coada la pruna…”. acum se stie mult mai mult despre secolele 5, 4, 3 si 2 i.e.n. decat se stia acum 100 de ani.

  lumea se misca inainte, romanii stau pe loc. si se simt foarte mandri de asta.

 22. bravo prietene !!! trezeste-ne curiozitati,fa-ne sa cautam prin biblioteci ! 🙂

 23. Adresa exacta nu o stiu pentru ca cred ca e schimbat hostul , nu mai e cea dinainte . Dar o poti gasi pe google : Istoriile lui Roderik , e tot despre daci , poate colaborati .

 24. […] continuarea pe quadratus.wordpress.com sursa […]

 25. nu-l cunosc Oroles 🙂
  Poate fi dar cel mai sacru munte al dacilor e Kogaionul din Bucegi. Asta-i părerea mea. Cred ca Hiperboreea ar fi teritoriul întregii Dacii într-o anumita epoca foarte apropiata de altfel de perioada clasica a greciei
  Mai vb… si daca se poate da-mi adresa aia:)

 26. Parerea mea e ca Hiperboreea e tinutul culturii Cucuteni-Tripolije , eu am vazut o harta si cred ca se potriveste bine . Deci Ceahlaul poate fi Olimpul despre care vorbeau grecii , exista cateva lucruri interesante si despre aceste asemanari . Curios e ca dacii si au intemeiat capitala in alt loc incarcat de istorie , aproape de Tartaria . Apropo cunoasteti blogul lui Roderik ? E foarte interesant . . .


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: