Eminescu şi taina Daciei

 

(Încheieri asupra  poeziei eminesciene despre daci)

                             Articol scris pentru concursul  lui VisUrat si Arhi  

 

Lecturând blasfemiile aduse acestui simbol naţional, care este Mihai Eminescu, de către un înalt  reprezentant al (in)culturii române, am hotărât a răspunde agresiunii prin acest articol.  Deşi nu trag nădejde a schimba părerea respectivului domn, sper ca, măcar unii dintre români, să conştientizeze valoarea acestui poet care a reuşit să cuprindă în sufletul său, întreaga simţire a neamului românesc şi care, prin aceasta, nu este perimat, ci a fost şi va rămâne mereu actual, constituind unul dintre simbolurile noastre naţionale.

Vă întreb eu pe dumneavoastră, acceptaţi „cadavrul din dulap”, cum îl numeşte respectivul domn pe Mihai Eminescu,  sau/şi şi alte simboluri naţionale ori acceptaţi  „nivelarea” şi cultivarea non-valorilor?

 Răspunsul vă aparţine  în totalitate, singura mea rugăminte este  aceea de a fi  cinstiţi cu voi înşivă ! Numai că, de răspunsul dumneavoastră depinde de cum vom fi „văzuţi” în Europa celor care încă mai doresc valori.

În cele ce urmează mă voi apleca asupra  unui aspect mai puţin cunoscut al geniului eminescian: poezia patriotică, în speţă cea care elogiază străbunii daci şi Dacia străveche.

Un aspect destul de puţin cunoscut care mă face să cred ca Eminescu nu era numai un poet de geniu  ci şi un inţiat în Tainele Daciei străvechi.  

 

Mitul dacic

 

Mitul dacic ocupă în creaţia lui Mihai Eminescu un loc privilegiat. Istoria şi spiritualitatea dacilor, reprezintă pentru el un timp eroic, ce se deapănă într-un spaţiu edenic aflat sub tutela zeului Zamolxe, egalul lui Odin cu care stă personal la masă.

 Sub pecetea dacismului, Eminescu exprimă cel mai bine, panorama civilizaţiilor, care, în succesiunea lor pe firmamentul istoriei, evocă poetului motivul „deşertăciunii deşertăciunilor”.

 Singurul lucru pe care-l consideră peren, este moştenirea dacică pe care o extinde până în vremea „descălecatelor” şi mai departe,desluşind-o în legendele populare aşa cum a învăţat de la Nicolae Densuşianu, cu care s-a cunoscut la Sibiu.

În spiritul poetic comun epocii sale, romantismul, prin poeziile sale având ca temă dacismul, Mihai Eminescu se încumetă să scrie o epopee lirică a mitului dacic, care cuprinde istoria de la mitul creaţiei şi până în vremea marilor voievozi români. În această ordine de idei, Dacia mitică rămâne undeva în afara timpului istoric, iar miturile sale devin nişte repere fără de care neamul românesc ar rătăci prin istorie. În conformitate cu adevărul istoric, Dacia lui Mihai Eminescu nu cunoaşte barbaria!

De multe ori romanitatea atât de elogiată de istoricii noştri oficiali este raportată la dacism, prin acest antagonism punându-se în valoare nu numai vechimea exemplară a civilizaţiei dacice ci şi decadenţa „Imperiului Lumii” – Roma.

În viziunea eminesciană, Roma devine o civilizaţie coruptă, perimată şi sortită pieirii. În antiteză, Dacia, apare purificată prin jertfă de sânge, hărăzindu-i-se un viitor ce transpare în poezia  „Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie”.

Cucerirea romană  nu are efecte benefice asupra Daciei, cuceritorii fiind supuşi blestemului lui Decebal, si prin aceasta, a întregului popor dac, păstrător al legii şi datinii străbune.

În dacismul lui Mihai Eminescu, se face o disociere clară între lumea romană şi cea a dacilor  hiperboreeni prin „Dunărea bătrână” care desparte cele două civilizaţii antagonice.

 Prin toate cele prezentate până acum despre dacismul lui Eminescu se poate observa că el este în perfectă consonanţă cu istorici ca A.D. Xenopol şi N. Densuşianu, care au ridicat civilizaţia dacică străveche pe cele mai înalte culmi ale gloriei.

 

Dochia

 

Eminescu evocă figura Dochiei, divinitatea supremă a Daciei, ipostaza feminină a lui Zamolxe, sub forma, sorei sau fiicei lui Decebal. Aceasta este o viziune încifrată, mistică, iniţiatică. Rangul de rudenie de sânge de ordinul întâi dintre Decebal şi Dacia se datorează unirii destinului regelui dac cu destinele ţării, întrucât această divinitate reprezenta chiar pământul vechii Dacii.

Ca  şi în legendele populare, Dochia este amintită de Eminescu sub diverse nume: Crăiasă, Zână sau Regină, toate ceste titluri însumând mitologia antică cu privire la Dochia.

În ipostaza de Zeiţă Regină, având-o ca model pe Diana Regina romană, a cărei origine se reduce la Dunărea de Jos, după părerea lui Nicolae Densuşianu, Dochia apare în Memento Mori

 

Sara sunã-n glas de bucium şi cerboaicele albe-n turme

 Prin cărările de codru, de pe frunze-uscate umbre

Vin rupând verzile crenge cu tălăngile de gât;

 Şi în mijlocul pădurii ocolesc stejarul mare

Pân. din el o-mpãrãteasã iese albã, zâmbitoare,

Pe-umăr gol doniţă albã stemã-n pãrul aurit

 

Alteori Dochia apare sub forma zeiţei trace Bendis, patroană a animalelor şi a buciumului ca însemn regal, ca în finalul poemului Sarmis:

 

Din codrii singuratici un corn părea că sună

Sălbaticele turme la ţărmuri se adună

Din stuful de pe mlaştini, din valurile ierbii

Şi din poteci de codru vin ciutele şi cerbii,

Iar caii albi ai mării şi zimbrii zânei Dochii

 Întind spre apă gâtul, spre ceruri nalţă ochii

 

Ceea ce este interesant, este faptul ca această zeiţă personificare a Daciei, apare în poezia „Strigoii” în ipostaza Fecioarei Maria cu pruncul:

 

El (Arald) vede de departe pe scumpa lui  Mărie

Şi vântul sună-n codri cu glas duios şi slab

………………………………………………….

Călări ei intră-nuntru şi porţile recad

Pe veci pierită-n noaptea măreţului mormânt

În sunete din urmă pătrunde-n fire cânt

Jelind-o pe Crăiasa cu chip frumos şi sfânt

Pe-Arald copilul rege al codrilor de brad

 

Aceeaşi zeitate apare şi în poezia Rugăciune, apărută în 1880, identificată de această dată clar, cu Fecioara Maria:

Crăiasă alegându-te,

Îngenunchem rugându-te,

 Înalţă-ne , ne mântuie

 Din valul ce ne bântuie,

Fii scut de întărire

Şi zid de mântuire,

Privirea-ţi adorată

 Asupra-ne coboară

O maică Preacurată

Şi pururea Fecioară

Marie!

 

Noi ce din mila Sfântului

Umbră facem pământului,

Rugămu-ne-ndurărilor

Luceafărului mărilor

Ascultă-a noastre plângeri,

Regină peste îngeri.

În neguri te arată

Lumină, dulce,clară

O Maică Preacurată

Şi pururea Fecioară

Marie!

 

Având în vedere această evocare a Dochiei ca Sfanta Maria Fecioară, nu ne mai miră deloc că în ajunul morţii sale, în ospiciul Şuţu poetul şi-a scris pe nisipul din curtea spitalului ultimele cuvinte, care din nou vin să arate că Eminescu este un poet iniţiat: ”Iisus Christos – Regele Daciei”

Surprinzător nu?

 

Eminescu şi Taina Daciei

 

Memento mori, este poezia care mă îndeamnă să mă întreb: Ştia, oare, Eminescu mai mult decât spunea? Posibil da ! Pentru că în această poezie, Eminescu ne atrage atenţia asupra sacralităţii pământului Daciei cu lux de amănunte.

Iară fluviul care taie infinit-acea grădină
Desfăşoară-n largi oglinde a lui apă cristalină,
Insulele, ce le poartă, în adâncu-i nasc şi pier;
Pe oglinzile-i măreţe, ale stelelor icoane
Umede se nasc din fundu-i printre ape diafane,
Cât uitându-te în fluviu pari a te uita în cer.

Şi cu scorburi de tămâie şi cu prund de ambră de-aur,
Insulele se înalţă cu dumbrăvile de laur,
Zugrăvindu-se în fundul râului celui profund,
Cât se pare că din una şi aceeaşi rădăcină
Un Rai dulce se înalţă, sub a stelelor lumină,
Alt Rai s-adânceşte mândru într-al fluviului fund.

Pulbere de-argint pe drumuri, pe-a lor plaiuri verzi – o ploaie –
Snopi de flori cireşii poartă pe-a lor ramuri ce se-ndoaie
Şi de vânt scutură grele omătul trandafiriu
A-nfloririi lor bogate, ce mânat se grămădeşte
În troiene de ninsoare, care roză străluceşte,
Pe când salcii argintoase tremur sânte [sfinte] peste râu.

Aeru-i văratic, moale, stele izvorăsc pe ceruri,
Florile-izvorăsc pe plaiuri a lor viaţă de misteruri,
Vântu-ngreunând cu miros, cu lumini aerul cald;
Dintr-un arbore într-altul mreje lungi diamantine
Vioriu sclipesc surprinse într-a lunei dulci lumine,
Rar şi diafan ţesute de painjeni de smarald. (…)

Ăsta-i Raiul Daciei veche,-a zeilor împărăţie:
Într-un loc e zi eternă – sară-n altu-n vecinicie,
Iar în altul, zori eterne cu-aer răcoros de mai;
Sufletele mari viteze ale-eroilor Daciei
După moarte vin în şiruri luminoase ce învie –
Vin prin poarta răsăririi care-i poarta de la Rai. 
 

 Vedem aici  imaginea  Paradisului terestru ! Dacia este prezentată ca o legătură între lumi, cerul pământul şi subteranul legându-se în mod armonios în acest spaţiu sacru. Prin aceasta Dacia este ridicată deasupra tuturor celorlalte civilizaţii antice devenind paradisul ideal la care au râvnit toţi (si la care încă mai râvnesc destui). O Dacie paradisiacă, închipuind cetatea Ierusalimului Ceresc aflată  cumva în afara timpului, şi pe care poetul o opune celorlalte mari civilizaţii care desemnează panorama deşertăciunilor. O panoramă a deşertăciunilor care ne arată măreţia si decadenţa acestor imperii şi civilizaţii construite de gândirea şi voinţa omului.

 În viziunea poetului, Dacia este altceva, este spirit ce se perpetuiază peste timp, deşi cunoaşte decadenţa odată cu ocupaţia romană. Traian , cuceritorul Daciei şi cel care a stricat orânduiala arhaică şi paradisiacă a vechii Dacii, cade însă sub blestemul lui Decebal

– Vai vouă, romani puternici! Umbră, pulbere şi spuză
Din mărirea-vă s-alege! Limba va muri pe buză,
Vremi veni-vor când nepoţii n-or pricepe pe părinţi –
Cât de naltă vi-i mărirea tot aşa de-adânc’ căderea.
Pic cu pic secând paharul cu a degradărei fiere,
Îmbăta-se-vor nebunii – despera-vor cei cuminţi.
……………………………………
Moartea voastră: firea-ntreagă şi popoarele o cer.

 

Addenda (adăugire). Moartea lui Eminescu dictată de structurile puterii

 

Se ştie foarte mult (deşi uneori prost) despre opera poetică a lui Mihai Eminescu, dar se ştie foarte puţin despre activitatea sa gazetărească, care este cel puţin la fel de prolifică ca şi cea poetică. Această activitate de gazetar, a atras asupra poetului, o campanie mârşava de discreditare pusă la cale de structurile puterii din acea vreme, pentru că Eminescu – o voce îndrăgită şi cu autoritate, punea beţe în roate imperialismului austro-ungar şi celui ţarist.

 În presa timpului, şi mai ales în ziarul Timpul, al cărui redactor era, Mihai Eminescu demarează campanii de presă privind chestiunea Basarabiei, ridiculizând guvernul pentru înstrăinarea acestui pământ românesc şi demască politica de deznaţionalizare dusă de guvernul ţarist.

El activează şi în rândul Societăţii „Carpaţii”, militând pentru drepturile românilor din Transilvania.

În acelaşi ziar Timpul, Eminescu denunţa expansiunea catolicismului în România, articol sancţionat cu o notă diplomatică de baronul  von Mayr, ambasador al Austro-Ungariei la Bucureşti.

În alt articol, publicat în 1883, realizează un tablou al maghiarizării numelor româneşti în Transilvania, ridiculizându-l Pe Carol I pentru lipsa de autoritate în această chestiune.

Într-un cuvânt, Mihai Eminescu  a întreprins tot felul de acţiuni subversive, îndreptate împotriva imperiilor vecine care stăpâneau teritorii ce nu li se cuveneau.

Aceste acţiuni politice ale lui Eminescu, au condus la defăimarea sa şi în cele din urmă, chiar la asasinarea sa de către cei interesaţi să menţină starea de facto în regiunile menţionate.

Mihai Eminescu este luat  cu forţa şi internat la ospiciu lansându-se zvonul unui nebunii inexplicabile asociată unei boli venerice (sifilis), activitatea sa gazetărească fiind trecută sub tăcere şi pusă la index de structurile puterii. Titu Maiorescu, îşi aduce şi el aportul ridicând manuscrisele poetului.

În timpul şederii sale în ospiciu, Eminescu este otrăvit lent cu mercur, chipurile pentru a i se trata sifilisul şi moare în disgraţie în anul 1889.

Concluzie: Mihai Eminescu nu a murit de moarte bună, în urma unei boli, fie ea şi venerică ci a fost victima unei maşinaţiuni politice menite să-l discrediteze şi în cele din urmă să-l scoată din circuit!

 

Noii detractori ai lui Eminescu

 

În prezent, ne confruntăm cu o problemă gravă, Mihai Eminescu este în continuare supus discreditării, culmea, tocmai de  către cei care ar trebui să-l promoveze !

Preşedintele Institutului Cultural Român nu numai că „are ceva” cu poetul nostru naţional, dar are ceva şi cu limba şi cu poporul român !

 Iată ce scria dumnealui în volumul Politice apărut la editura Humanitas în 1996: „ Românii nu pot alcătui un popor pentru că valorează cât o turmă: după grămadă, la semnul fierului roşu” sau în altă parte: „feţe patibulare…maxilare încrâncenate… guri vulgare…trăsături rudimentare…o vorbire agramată şi bolovănoasă”.

Toate ca toate, dar când cineva atentează la limbă română, este absolut grav, limba noastră care a fost ridicată  pe culmile gloriei de poetul nepereche Mihai Eminescu !

Limba română şi poetul Mihai Eminescu – doua simboluri naţionale care se doresc a fi desfiinţate!

După părerea  aceleiaşi „minţi luminate”cu pretenţii elitiste, „româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim” iar  Eminescu devine subit, după ce atâtea generaţii s-au desfătat cu versurile sale „cadavrul nostru din debara”

 Cu toate acestea noi ne „încăpăţânăm” să ne vorbim limba aşa cum o fi ea, să fim un popor, bun rău cum om fi, şi să-l ţinem în viaţă pe Mihai Eminescu citindu-i poeziile (sâc!)

 Dacă în România noastră ni se face o „propagandă” de asemenea fel, atunci nu trebuie  să ne mai mire faptul că anumite voci iredentiste fac „gargara”. Un anume Nagy Joszef Barna, preşedinte al Organizaţiei Tinerilor Maghiari, într-un cotidian maghiar din Oradea spune:” Dacă opera lui Eminescu nu ar fi obligatorie în programa şcolară sau dacă nu s-ar găsi unii profesori maghiari  – ca acesta (directorul adjunct de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Oradea- n.n) care să-l comemoreze, nici naiba nu iar citi opera”. Şi  termină cu emfază :” Nici un om cu mintea întreagă nu stă să-l citească, în timpul său liber pe Eminescu, dar nici să-i publice opera. Până şi comparaţia este jignitoare pentru un om ca Wass Albert (poet maghiar condamnat pentru crime de război în România anului 1946-n.n) – îmi cer scuze pentru că-i pomenesc pe amândoi pe aceeaşi pagină! – pentru că nu se poate compara un elefant cu un purice bolnav mintal”

Lecturând aceste două pasaje, „elocvente” zic eu, vă întreb pe dumneavoastră, cei care mă citiţi, cum este posibil aşa ceva în România?

Aşa cum arata d-na Cezarina Bărzoi si  dl. Ionuş Băiaş (v. Bibliografia): „Asasinarea lui Eminescu a continuat şi continuã şi în prezent prin trecerea sub tăcere a activităţii sale de jurnalism politic, a atitudinilor sale naţionaliste şi anti iudeo-masonice. Continuã prin prezentarea sa în şcoli în mod voit deformat, în ipostazã numai de poet genial, sărac şi fustangiu. Continuã şi prin eliminarea din opera sa poeticã a acelor poezii cu caracter profund naţional, cum ar fi versiunea adevărata a poeziei Doina. Continuã prin atacurile tot mai dese şi abia disimulate ale aşa-zisei elite culturale române. … Dar cel mai mult, continuã prin lipsa noastră de cinstire a marelui român Mihai Eminescu, prin lipsa de informare asupra operei, a luptei şi a dorinţelor sale pentru neamul românesc.”

 Mihai Eminescu, poetul nostru nepereche, nu se poate apăra de abjecţiile cu care-l împroaşcă cei ce-l vor acoperit de uitare. E datoria noastră, a celor ce-am ramas, sa-l apărăm, să-i facem cunoscută întreaga operă, să-i pastrăm neîntinată amintirea. E datoria noastră a celor ce credem în viitorul României, să nu-l pierdem nici pe Mihai Eminescu, nici limba română , nici nimic altceva din ceea ce aparţine spiritualităţii şi culturii poporului roman !

                                                                                                              

                                                                             zamolxe

Bibliografie:

 

1. http://www.fgmanu.net/cultura/eminescu.htm

2. http://civicmedia.ro/acm http://www.oglindaliterara.ro/arhiva/index.php?ar=1669/index.php?option=com_content&task=view&id=630&Itemid=82

3. http://neamul-romanesc.com/opinii-si-atitudini/dr-napoleon-savescu-%E2%80%9Espunem-dupa-eminescu-in-romania-totul-trebuie-dacizat%E2%80%9C/

4. http://revista-ecoul.com/eminescu-%E2%80%9D-la-aniversara-%E2%80%9C/profghcnistoroiudoi-luceferi-ai-ortodoxiei/

5. http://sinaxis.wordpress.com/2008/03/19/eminescu-si-ortodoxia-dacia-si-cetatea-raiului-viii/

6. http://www.oglindaliterara.ro/arhiva/index.php?ar=1669

7. http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=6096

8. http://www.pro-saeculum.ro/arhiva/1-19/10.pdf

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/08/27/eminescu-si-taina-daciei/trackback/

RSS feed for comments on this post.

43 comentariiLasă un comentariu

 1. Unii cerceteaza pentru a LUMINA altii, pentru a ponegri, dezgolind-si astfel , intertiile meschine. Ultimile cuvinte scrie de Eminescu pe nisip sunt revelatoare. Care să fie sursa ???

 2. Multumesc pentru acesta comoara. Cautam Romania mea prisitina si eterna … Si v-am gasit.

 3. Reblogged this on Andreea Garden and commented:
  „Romania mea e Romania pristina, eterna … Regatul Daciei mitice asa cum Eminescu si altii il descriu cu maiestrie.”
  „Fiecare civilizatie are propria sa Cetate Eterna” povesti calatorul mistic. „Omul o descopera si apoi o paraseste, o uita cu totul, reintorcandu-se la raiul sau pamantean pentru care vesnic se va lupta cu „ceilalti”. Aminteste-ti, coplia, reintoarce-te mereu la Cetatea ta Eterna. Lasa lumea …

 4. Reblogged this on sssefora.

 5. cred invidia unnor popoare .SINTEM CEI MAI VECHI IN EUROPA.AVEM PRINTRE CEI MAI BUNI POETI SI SCRITORI AI LUMI.SINTEM PE LOCUL 10 LA IVENTI SI DESCOPERIRI..DACI NAU FOST BARBARI AFOST UN POPOR CULT DESTEPT SI PAJNIC.ANTONESCU NU A FOST CRIMINAL AL EVREILOR.NUMAI MINCIUN PINA CIND FRATI ROMINI.

  • „suntem, scriitori, suntem, inventii, dacii, n-au, au, pasnic, minciuni ” Adevarul este ca mai ai de lucrat la gramatica pana sa-ti dai doctoratul in Geneza poporului dac, zic.

 6. NU VA FIE DECIT DE BINE CACI ACUM …avem stiinta genetica HAMBURG de parte noastra VOTATI DACIA/daci sa ne numim ///cei ce au acest program sublim… actele sa schimbe ca totu e legal// insasi unirea cu basarabia este facuta de ilustrii inaintasi la 1918 pe vecie- e Testamentul UNIRII -SE STIE …astfel eternul vesnicul LUCEAFAR va fi linistit..sa vada visul inplinit= dovada sfinta ca nu l-am uitat=DACIA UNITA A INVIAT….

 7. Da si eu aveam aceeasi impresie formata din scoala – ca Eminescu era un poet tanar fustangiu si recita poezii romantice toata ziua. Cand am inceput sa citesc mai mult despre el m-a impresionat ce minte limpede avea si ce motivat era in a apara interesele Romaniei si n-am inteles de ce nu se vorbeste mai mult despre aspectele astea, el ar fi un model pt. politicenii din ziua de azi…Doua secole mai tarziu am realizat ca ne confruntam cu aceleasi probleme din vremea lui Eminescu – propaganda si tentativa de distrugere a culturii si spiritului romanesc

  • DACIA UNITA A INVIAT…HAMBURG GENETICA…a facut lumina =sintem daci -nu ne tragem din romani….sa vota acest deziderat si schimbarea formalitatilor a actelor e rezolvata…

 8. […] , nici nimic altceva din ceea ce aparţine spiritualităţii şi culturii poporului roman! Sursa: quadratus http://enciclopediagetodacilor.blogspot.com/ Spune si […]

 9. Foarte frumos! Felicitari!

 10. Buna.Ma pasioneaza dacologia.Cautind materiale peste tot,eram curios care este si parerea masonilor despre daci.Iata ce am gasit : Poporul acesta, de la inceputuri pina in ziua de azi,a avut doi oameni de exceptie-Zamolxe si Eminescu.No comment !!!

 11. sarbatori fericite tuturor dacilor liberi care isi iubesc tara,limba si traditiile.

  • Si pe Eminescu!

 12. felicitari..pentru tot ceea ce exista aici….

 13. domnule Robert Horvath, pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti…bine faci,rau primesti…dar poate ne-om trezi odata!

 14. Unul dintre cei mai mari roamni ai tuturor timpurilor,Eminescu deranjat foarte mult nu numai clasa politica dar in special jidanimea europei din acea perioada…vezi „Chestiunea evreiasca” de..Mihai Eminescu…”Razboiul nevazut al everilor sionisti cu romanii” de Cornel-Dan Nicolae…

 15. Robert Horvath- Scrisoare deschisa catre Regele Mihai I al Romaniei

  Robert Horvath: „Românii, criminali sau eroi?“


MAJESTĂŢII SALE REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI

Sire,

Mă numesc Robert Horvath şi sunt de profesie cineast, absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (I.A.T.C.) şi am lucrat în mai multe studiouri mari din România, îndeosebi la Televiziunea Română. Actualmente, îmi continui activitatea la studioul meu de film, cu sedii în New York şi Tokio. Sunt cunoscut, de asemenea, sub numele de Deva (oraşul unde m-am născut) în calitate de grafician, ilustrator şi pictor.

Majestate,

Fiind un erou al copilăriei mele, am purtat întodeauna, în buzunarul pantalonilor, o monedă de argint cu efigia Dumneavoastră. Această monedă mi-a fost confiscată de Securitate şi niciodată înapoiată. Fiind acuzat de spionaj (prin transmiterea unor materiale filmate despre Ceauşescu spre Occident), mi-am propus ca, în cazul în care scap cu viaţă, să nu uit nimic şi să mă alătur celor care au vrut o contra-revoluţie în România. Acest lucru ar fi însemnat readucerea adevăratelor valori la vârful ţării şi reversarea revoluţiei sociale care a adus la conducere scursura mahalalelor, adunată cu pleava de leneşi de la marginea satelor. M-am alăturat celor care au vrut să reinstaureze mult hulitul regim “burghezo-moşieresc”, care, într-un timp istoric extrem de scurt, a adus prosperitate şi intrarea ţării în civilizaţia europeană.

Am vrut să aducem înapoi un regim care să redea demnitatea Armatei Române, mereu terfelită şi acum, peste noapte, acuzată de uciderea a aproape jumătate milion de români evrei; am vrut o întoacere la Dumnezeu şi la Biserică; am vrut o reîntoarcere la adevărata cultură; am vrut o şcoală unde copiii să nu înveţe minciuni şi să vină acasă plângând auzind că părinţii şi bunicii lor au fost cei mai mari criminali de război. Am crezut în reconciliere, în iertarea celor care au greşit, dar şi în pedeapsirea celor care au ucis. Mă refer, aici, la genocidul împotriva unor oameni nevinovaţi, a căror singură vină a fost că au citit mai multe cărţi şi că nu au fost ţărani săraci. Am vrut un rege care să apere legile, Constituţia şi, implicit, să ne apere pe noi.

Majestate,

Am dorit ca dumneavoastră, fiind o personificare a însăşi istoriei celui de al Doilea Război Mondial, să rupeţi, în sfârşit, tăcerea, spunând adevărul că ROMÂNII NU SUNT VINOVAŢI PENTRU HOLOCAUST ci, dimpotrivă, au făcut un lucru pe care alţii nu au îndrăznit să-l gândească: AU SALVAT ÎNTREAGA POPULAŢIE EVREIASCĂ DE LA HOLOCAUST. Acest moment unic al istoriei, când un popor salvează un alt popor de la moarte, trebuie făcut cunoscut şi, sper, celebrat de evrei şi de români împreună. Este momentul, cred, Majestate, ca, prin vocea Dumneavoastră, ultima personalitate importantă a celui de-al Doilea Război Mondial rămasă în viaţă, acest miracol românesc să fie făcut cunoscut întregii lumi. Nu cred că există un loc mai prielnic pentru a spune ADEVĂRUL decât aici, la New York, la o sinagogă cu evrei români. După o introducere despre rolul monarhiei – în special al Reginei Elena, mama Dvs. -în salvarea evreilor, va veni şi rândul Majestăţii Voastre. Nu rămâne decât să spuneţi: “Eu am fost acolo şi ştiu ce s-a întâmplat. Românii i-au salvat pe toţi evreii de pe teritoriul Regatului României, regatul meu”. Aceste cuvinte, puţine dar magice, îndreptând istoria, vor reda românilor, pentru totdeauna, demnitatea furată. Veţi vorbi, probabil, cu lacrimi în ochi, despre suferinţa evreilor şi îi veţi asigura că majoritatea românilor a fost alături de ei. Astfel, în faţa unei presiuni extraordinare, având trupe germane în ţară, întreaga societate românească, monarhia, partidele istorice şi Biserica au pactizat şi conspirat pentru salvarea evreilor. Nu veţi uita să spuneţi că a existat un singur om în toată istoria războiului care i s-a opus lui Hitler, spunându-i, fără ezitare: “Nu îi dau pe evreii mei” (rostită de Mareşalul Ion Antonescu). Vă sugerez, în final, să folosiţi un citat al marelui rabin Şafran, care, vorbind de anii războiului, îşi arată iubirea şi recunoştinţa pentru “bunul şi blajinul popor român”. Un rege are datoria să spună unui popor când a greşit, să-l laude pentru bine şi să-l apere în faţa lumii când este nedreptăţit şi umilit.

Responsibilitatea guvernului de la Bucureşti pentru crimele comise în primele două luni de război este de netăgăduit. De asemenea, nu trebuie negat faptul că familii întregi din populaţia evreiască din Basarabia şi Bucovina au fost deportate dincolo de Nistru, suferind de foame, epidemii sau de epuizare fizică. Dar, pornind de la o tragedie reală, adică moartea a câtorva mii de oameni, fapt prezentat în procesul Ion Antonescu, se ajunge la cea mai bizară deformare a istoriei. Astfel, o comisie condusă de un dezechilibrat mintal, Elie Wiesel, fără nicio competenţă legală sau vreo greutate morală, declară peste noapte România ca fiind prima maşină de ucis (“kiling machine”) din istoria lumii. Deci, Armata Română, a cărei misiune principala era recucerirea unor teritorii, fără ordine primite, fără muniţie şi disciplină germană, fără trupe şi comandouri specializate în operaţii de curăţire (SS şi EInzatszruppe) ucide aproape jumătate milion de oameni, în numai două luni, şi masacrează aproape 8 mii de bătrâni, femei şi copii pe zi (bărbaţii evrei încă în putere fiind încadraţi în Armata Roşie, iar cea mai mare parte a populaţiei evreieşti a fugit în interiorul Rusiei). Astfel, Armata Română depăşeşte cu mult performanţa maşinii de război germane, sprijinită de fasciştii ucrainieni, estonieni şi lituanieni. Pornind pe această linie a ilogicii, putem să ne întrebăm de ce ţăranii români, elementul de bază al Armatei Naţionale, având această unică pornire spre bestialitate, nu au fost folosiţi mai departe în implementarea “Soluţiei Finale” a lui Hitler.

Nu de mult a avut loc, la Institutul Cultural Român din New York (ICR), o întâlnire cu reprezentanţii “Industriei Holocaustului” din Bucureşti, unde s-a “remarcat” d-l general Mihai Ionescu, o veche coadă de topor. Atunci, am reuşit, printr-o intervenţie foarte dură şi percutantă, să-i ridiculizez şi-i să trimit acasă cu coada între picioare pe reprezentanţii celei mai tragicomice comisii din istorie: Comisia Wiesel. Prima şansă a fost dată de Guvernul României în 2002, care, bazându-se pe documentele Arhivei Naţionale şi în conjuncţie cu documentele primite de la Muzeul Holocaustului din Washington, DC, decretează, fără niciun echivoc, că PE TERITORIUL ROMÂNIEI NU A AVUT LOC HOLOCAUSTUL. La mai puţin de doi ani, însă, acelaşi Guvern al României îşi schimbă poziţia, înfiinţând o Comisie care, bazându-se pe aceleaşi documente, decretează că

ÎN ROMÂNIA A AVUT LOC UN GENOCID DE PROPORŢII INIMAGINABILE!

Şi, pentru ca absurdul să fie total, după negarea Holocaustului, acelaşi guvern, în acelaşi an, 2002, scoate un decret-lege prin care negarea Holocaustului este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare! Admiţând că, în cazuri grave, se poate aplica această lege şi retroactiv, ar fi normal ca însăşi guvernul să-şi afle locul cuvenit în spatele gratiilor! Creat la comandă, pentru câştigarea unor avantaje politice, Raportul Comisiei spune că “România a ucis, a ucis, a ucis”. Asfel, se spune, fără clipire, un mare neadevăr cutremurător: “În România a fost decimată întreaga populaţie evreiască, cu excepţia unor regiuni unde au supraveţuit”. I-am asigurat pe membrii delegaţiei că adevărul este exact invers şi că aceste câteva regiuni reprezintă, de fapt, actualul teritoriu al României. Mă întreb ce trebuie aruncat mai întâi în lada de gunoi a istoriei: guvernul sau autorii acestu raport. Concluzia înebunitoare a comisiei “ROMÂNII SUNT VINOVAŢI DE GENOCID” nu trebuie lăsată fără un răspuns. Când cineva vine la tine acasă şi te face criminal, cred că este cazul să îi arăţi, fără ocol, uşa. Cred că nu este prea târziu, Majestate, să faceţi acest gest, în numele tuturor.

Istoria este făcută întodeauna de învingători. Dar, atâta timp cât nu se spune răspicat că a existat un singur om în întreaga istorie a celui de al Doilea Război Mondial care s-a opus lui Hitler, salvând jumătate milion de suflete de la moarte sigură (Mareşalul Ion Antonescu) rămânem în minciună. Nu putem nega opinia lui Goebels, căpetenia nazistă, care, în jurnalul personal, spune: “M-am dus de mai multe ori la Hitler şi i-am spus că Antonescu conduce cu ajutorul duşmanilor noştri. Sub nasul nostru pleacă nenumărate vapoare cu evrei spre Palestina. S-a ajuns să se trimită alimente pentru evreii români din Franţa”. Cred că sunteţi de acord să-l credem mai degrabă pe Goebels (acesta avea zeci de agenţi la Bucureşti, care îi spuneau adevărul), decât pe Wiesel, care are mii de agenţi locali care se încurcă însă în minciuni.

Dacă de pe teritoriul Regatului României nu a fost trimis niciun evreu spre lagărele de concentrare naziste, nu aceeaşi soartă au avut-o cei surprinşi de război pe teritoriul german sau pe al axei fasciste. La ordinele Mareşalului Antonescu, Guvenul României a făcut eforturi extraordinare pentru a-i încuraja pe evrei, a le face viaţa mai uşoară şi a salva mii de oameni de la moarte sigură. Prin acţiuni disperate, contra cronometru, oamenii Mareşalului Ion Antonescu scot din trenurile morţii zeci de famili, opresc arestări şi execuţii în ultimul moment sau dau zeci de paşapoate în alb cu nume româneşti. După cum reiese din documente, s-a încercat de multe ori scoaterea evreilor români chiar şi din lagărele de concentrare. Pentru că documentele esenţiale a activităţii statului român pentru salvarea evreilor de la moarte sunt ascunse în raport, pun sub semnul întrebarii onestitatea, imparţialitatea şi chiar legalitatea Comisiei Wiesel. Astfel, în directiva guvernului din toamna anului 1942 se spune, cu claritate:

“Întrucât în România evreii sunt consideraţi cetăţeni români, ei trebuie să se bucure şi în străinătate de protecţia statului român”. În final, se cere să se intervină pentru recuperarea averilor evreilor români aflaţi pe teritorul Reich-ului. Ca urmare a faptului că Mareşalul Ion Antonescu cerea înapoierea “evreilor săi”, în răspuns, Ministerul Afacerilor Străine al Franţei comunică, în ianuarie 1943, Legaţiei Române de la Vichy, că este favorabil repatrierii evreilor români aflaţi în Franţa. La 28 mai, Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia Generală a Poliţiei stabilea normele în vederea “revenirii în ţară a evreilor cu drepturi foarte bine stabilite la cetăţenia română şi a căror primire în România a fost admisă în mod excepţional, dintr-un spirit de umanitate faţă de situaţia grava ce li s-ar fi creat în străinătate”.

În urma instrucţiunilor personale ale ministrului român de Interne, Mihai Antonescu, din 6 aprilie 1943, Legaţia României din Berlin a adresat (pe 12 aprilie) o notă către Auswärtiges Amt, solicitând o intervenţie la serviciile germane competente şi în special la Geheimestaatspolizei (Gestapo) pentru eliberarea cetăţenilor români nearieni arestaţi după 31 martie 1943 şi acordarea vizelor de plecare în România. Din “raţiuni politice”, Auswärtiges Amt a dat curs cererii. În circulara trimisă de Sicherheitsdiest (Serviciul Secret-SD) la 30 aprilie către unităţile din subordine se cerea acestora să înceteze arestările în rândul evreilor români, iar la Bruxelles, consulul român se duce personal la Gestapo, cerând sistarea arestărilor şi deportărilor şi obţine, la 6 mai, eliberarea celor arestaţi. Peste o săptămână, Legaţia germană anunţă “că au fost luate măsuri să nu mai fie arestat niciun supus român”. În decembrie 1943, a început acţiunea pentru salvarea evreilor din Italia şi Grecia. În scurt timp, sub nasul nemţilor, evreii sunt aduşi în ţară. Primăvara anului 1944 va intra în istorie ca un miracol românesc: MAREŞALUL ION ANTONESCU SALVEAZĂ 11.000 DE EVREI DE LA HOLOCAUST, trimiţând instrucţiuni Legaţiei Române din Budapesta să dea viza de intrare în România (9.837 de vize) pentru mii de evrei unguri şi străini aflaţi în Ungaria.

Un document de extraordinară importanţă îl reprezintă şi raportul generalului Ion Gheorghe, ministrul de la Berlin, care descrie eforturile susţinute ale diplomaţiei româneşti pentru a-i salva pe evreii români aflaţi deja în lagăre. El precizează: “atitudinea hotărâtă din partea noastră, declarând formal că înţelegem să ne rezervăm drepturile suverane asupra cetăţenilor români, oricare ar fi originea lor. Astfel, nu poate fi acceptată internarea de către Germania a evreilor supuşi români”. Raportul ajunge la Mihai Antonescu, în 22 octombrie 1943. În perioda următoare, prin legaţia de la Berlin, s-au făcut noi intervenţii în sprijinul evreilor români din lagăre. În luna mai 1944, ministrul de la Berlin primeşte o telegramă disperată de la Bucureşti: “nu este posibil să ne dezinteresăm de soarta cetăţenilor noştri nearieni care solicită protecţia la care au drept legal… Vă rog deci să binevoiţi a face tot ce stă în putinţă pentru ocrotirea, eliberarea şi repatrierea celor în cauză”.

Îi asigur pe toţi cei interesaţi că documentele pe această temă sunt numeroase şi intenţionez să le strâng într-o carte intitulată “Omenia” (Antonescu şi românii salvează evreii de la Holocaust). Am citit multe documente şi niciunul nu m-a uimit şi cutremurat precum cel datat 27 aprilie 1944, prin care Guvernul Român, prin Radu Lecca, cere oficial şi fără menajamente repatrierea evreilor români internaţi la Bleichauer şi Auschwitz (document B’nai B’rith international). Într-o ţară ameninţată cu ocuparea completă de către germani, înlăturarea lui Ion Antonescu, abolirea monarhiei, deportarea tuturor evreilor şi instalarea lui Eichman la Bucureşti (operaţiuni paralele “Margarethe 1” – Ungaria şi respectiv “Margarethe 2” – România) o ultimă încercare de a salva evreii români de la o moarte sigură mi se pare un act de o demnitate sublimă.

Comisia Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului îşi intitulează “opera” Raport Final. Dar, pentru că au apărut noi cărţi menţionând 800.000 de victime pe teritoriul controlat de autorităţile române, mi-am dat seama că această statistică nu se va opri niciodată. În consecinţă, cred că este cazul ca orice român sau evreu care gândeşte raţional şi are bun simţ să se opună acestui monstru care a luat-o razna. Trebuie să menţionez că Comisia Wiesel a dat undă verde unei adevărate vânători de vrăjitoare şi de antisemiţi, având ca victimă cultura şi limba română. Astfel, aici, la New York, la Institutul Cultural Român (director pe Corina Şuteu), Eminescu este boicotat, iar folosirea limbii române este absolut interzisă. Pentru că demolarea statuii poetului naţional este aproape desăvârşită şi limba română declarată periculoasă, nu rămâne decât să aşteptăm interzicerea arborării steagului tricolor.

O altă consecinţă a acestui raport este acerbarea antisemitismului şi a sentimentelor antiamericane. Minciuna, exagerările fără limite şi călcarea în picioare a demnităţii oamenilor nu putea să nu creeze resentimente şi chiar ură. Poate că inteligenţa evreiască va realiza într-o bună zi că această politică de tip “bumerang” este contraproductivă şi chiar periculoasă pentru viitor. România a fost o ţară care i-a aşteptat pe americani, iar acum abia aşteaptă ca ei să plece. Dar nimic nu depăşeşte în gravitate faptul că toţi copiii învaţă la şcoală că fac parte dintr-o naţiune de criminali. Aici nu mai este loc de întors, pentru că se merge prea departe. Fiecare părinte, indiferent dacă este român, ungur, evreu sau ţigan (ordinea nu contează), are datoria morală să rupă paginile pline de minciuni ordinare din cartea de istorie în faţa copiilor şi a întregii familii. Fiecare profesor are datoria să vorbească despre omenia şi curajul românilor care au salvat de la moarte o jumătate million de oameni nevinovaţi, chiar dacă această lecţie nu face încă parte din programul de învăţământ. În acest fel, vom face un prim pas spre recâştigarea demnităţii noastre, iar copiii noştri se vor întoarce de la şcoală cu fruntea sus.

Majestate,

Un rege are datoria să ne apere istoria, cultura şi să fie alături de noi la nevoie. Cred că sunt în asentimentul ţării să vă rog să vă ridicaţi în ceasul din urmă şi să spuneţi ADEVĂRUL. În acest fel, veţi recupera istoria şi onoarea tuturor. Când va veni momentul, veţi mulţumi destinului care v-a dat şansa să faceţi ceva important pentru trecutul, prezentul şi viitorul ţării. Majestate, vă găsiţi la o ultimă încrucişare de drumuri, având posibilitatea de a pleca spre istorie ca REGELE MIHAI I al ROMÂNlEI sau ca un Mihai oarecare, în curând uitat de toţi.

ROBERT HORVATH (Deva) New York, 


  • Adevărul este că unii români au fost omenoşi şi demni, iar alţii fanatici „religioşi‘ xenofobi şi conspiranoici, dar mai ales răi şi laşi, n-au fost nici omenoşi, nici demni, ci ucigaşi sau complici cu ucigaşii. Adevărul cu privire la proporţii şi persoane, acţiuni precise etc. poate fi cunoscut doar dacă ar exista comisii internaţionale sau cel puţin apolitice şi neutre, formate din istorici (profesionişti), care să studieze fenomenul şi să publice studii ştiinţifice. Nu este nimic nou în faptul că pe teritoriul unei ţări au avut loc şi crime şi acte sublime..Aşa s-a întâmplat şi în alte ţări europene. Cred că lucrul cel mai nimerit ar fi să dea Dumnezeu fiecăruia, şi cât mai repede, după măsura faptelor lor. Dacă aţi fi un evreu care şi-a pierdut părinţii şi rudele în timpul epurărilor naţiste din Europa, nu cred că v-ar impresiona faptul că în România a fost un holocaust atât de mic, încât se pare că nu a fost. Dacă între cei puţini care au trebuit să piară fiindcă erau evrei, ar fi fost unii dintre cei dragi a Dumneavoastră, aţi rămâne cu convingerea că a existat holocaust şi în spaţiul mioritic. Cine au fost responsabilii la nivel de guvern sau la nivel local, ar trebui aflat, aşa cum ar trebui puse pe lista neagră şi numele torţionarilor comunişti, care încă n-au fost pedepsiţi. blss U

 16.         DUPA EXPOZITIA NAZISTA UNA COMUNISTA
                                                          Reinceperea scandalului la ICR,New York
                                                                  
      La  New York in capitala artistica , politica si financiara a lumii, nu departe de Wall Street sa deschis o expozitie desantat comunista. Sa nu credeti ca ea este organizata de centrul cultural cubanez, propaganda lui Chavez sau agenti nord coreieni. NU. Ea  este organizata de regimul de la Bucuresti, a lui Traian Basescu
  Expozitia se cheama „Appoiment with History”  si are loc la galeria Lombard Fried Projects, in cartierul celor mai importante galerii americane,Chelsea 
  Schema acestui eveniment propagandistic extremist este  simpla, dar greu de suportat, in special pentru cei care au cunoscut comunismul, pe propria piele. Ambianta sonora este asigurata de citirea repetitiva in limba germana a Manifestului Comunist  creiat de Marx si Engels in 1848. Un numar de12-15  tablouri avind „lait motif ” steaguri rosii ,prezinta delirul revolutionar.La o privire mai atenta este vorba este de o singura demonstratie, care confrunta politia in diferite unghiuri si ipostaze. Integrate sunt alte alte aglomerari umane . probabil de la alte demonstatii de acelas fel. ,Despre aceasta expozitie nu se poate face nici un comentariu artistic sau estetic , pentru ca lipsa de talent a asa numitilor artisi, este absoluta. Uratenia este totala .(trebue  remarcat ca  prin comparatie, artistii strazii care au facut expozitia anterioara, sunt niste genii )  . Imbecilitatea acestei manifestari patapieviciane este evidenta. Probabil tocmai de
  aceea este greu, sau chiar imposibil de a gasit, mobilul sau ratiunea acestei aberatii intelectuale. Las cititorului sa citeasca programul evenimentului poate va intelege ceva.
  “In their series of paintings, Vatamanu and Tudor enact processes of collective and personal remembering. The catalyst for the series was an anti-capitalist demonstration the artists witnessed in Basel, with its insignia and banners familiar to them from their youth in [communist] Romania. The compact, small-format paintings are products of a painterly exploration undertaken in quest of a new symbol of communist utopia, which includes its own failures and scars. The artist duo research their motifs of utopian ideologies and their implications for social conditions in archives, schoolbooks, photographs, and propaganda films, and come up with familiar images. lucrarThe audio-installation „Communist Manifesto/Manifestul comunismului” comprises a lectern with live microphone, rows of chairs, and loudspeakers over which a reading of Marx and Engels’ Communist Manifesto (1848) is audible. Overlaying the images, the soundtrack calls on the viewer/listenerto become conscious of ideological stratifications and to question the division of theory and practice.” – Silke Baumann        (informatii despre aceasta expozitie le gasiti la www.icrny.org    sectia events )    „The exhibition is presented with the support of the Romanian Cultural Institute in New York.” Dupa cum vedeti din acest ultim rand, aceasta expozitie este suportata din banii publici,din banii din taxe ale romanilor.Pentru a inchiria un spatiu la o galerie, in acest cartier de elita, timp de o luna de zile, costa in jur de 40.000$. Trebue mentionat ca toate expozitiile si evenimentele culturale ,de la venirea directoarei Corina Suteu sunt facute la galerii,teatre si cinematografe particulre.Este o operatiune de peste o jumatate milion de dolari.Faptul ca ICR, New York are o superba galerie de arta si o sala de spectacole face ca lucrurilr sa fie extrem de suspecte.( Mentionez ca  nici odata inainte de directoratul Patapievici ,nu sa facut vreo actiune culturala in afara perimetrului ICR, pentru a nu se arunca banii pe fereastra ) Desvaluind aceste lucruri este evident ca trebue deschisa imediat o ancheta si acest gang bagat in puscarie.        Revenind la
  expozitia „Appoiment with History” a artistilor Mona Vatamanu si Florin Tudor, care ridica un imn  steagurilor rosii, trebue  remarcat ca in cinci foste tari comuniste, arborarea steagului rosu si insemnelor comuniste,secera si ciocanul ,sunt pedepsite prin lege.Iata ce spune Dl Franco Frattini, European Commissioner of Justice and Internal Affairs; DICTATURA COMUNISTA NU ESTE MAI PUTIN DE CAT DICTATURA NAZISTA RESPONSABILA, PENTRU MOARTEA A ZECI DE MILIOANE DE OAMENI.      Ca si in cazul expozitiei naziste am chemat politia.Rolul politiei nu este de a inchide  o galerie.(In cazul galeriei ICR nu a existat nici o sansa, pentru ca ea are statut diplomatic) ci pentru a aduna probe.Acesre probe sunt necesare cand autoritatile deschid o actiune legala.(In cazul descinderii la expozitia nazista, sa cautat zvastica,singurul element care contravenea legilor statului New York.) Aceasta manifestare incita la violenta , ura de clasa si la rasturnarii sistemului democratic prin forta . Am inceput pregatirea in aceste zile a unei demonstratii a artistilor din fostele tari comuniste.Vom demonstra impotriva expozitiei comuniste in fata misiunii Romane la UN. Am contactat deja vreo 20 de prieteni ,camermani si fotogrrafi care vor face cunoscut lumii evenimentul.  O expozitie nazista si una comunista ,in numai cateva saptamani este prea mult.Cred ca Basescu merge cu provocarea prea departe.                    
                                                              Deva ( Robert Horvath ) New York  

  LA MANIFESTATIA ANTICOMUNISTA, ANTI  BASESCU VOR PARTICIPA; Cuban American Democracy Project              Biyelorussian anticommunist front Russian Anti-Communist Committee                Lithuanian National                                                                                Forest Brothers of Estonia                                  Croatian National Front Free Cuba Fundation                                          Veterans of America  Anticommunista                                                    Hrvatski Nationalni Front Free Burma Coalition                                          Slovac National  PARTY                      Center for Anticommunism                                  Ultra Anticommunist Association Radical  Anticommunist Action Junta Patriotica Cubana Polska Liga Monarchistyczna Solidarnosc Croat Anticcmmunists         PROTEST IMPOTRIVA EXPOZITIEI  COMUNISTE  ICR NEW  YORK                                           ( Appoiment wiith History)      
                     COMUNIST MANIFESTO                             MISIUNEA ROMANIEI  LA NATIUNILE UNITE                                       200 East 38 Street ( at 3 AVENUE )                                          
                 
NEW YORK

 17. pf…si-am facut la greseli.!!!..asa imi trebe daca scriu commenturi cand am ochii prea obositi…SCUZE!

 18. am recitit…si da mai inteleg, mai nu inteleg . Eu un spun ca oamenii „adevarati vor sti sa distinga intodeauna valoare de non-valoare. Cat despre vremuri si scriiu=tura trebuie sa recunosc ca nu voi putea ingurgita tot ceea ce este nou pe piata (despre limbaju nici nu mai vorbesc) ramane in mintea mea o intrebare cu cine si despre ce anume se va vorbi cam..peste 30 de ani, in „istoria liteeraturii romane?” probabil despre …nimeni

 19. Zamolxe , ti-am lasat”o vorba ” pe m-ailul (luat de la ..comment) !

 20. Străjeru Georgel îţi spun o cum.. luam paru îl îmblatim bine si pe el si pe alţii ca el şi atunci se face dreptate, ,altfel nu-i modru.. după justiţie poti astepta ca aia acuza pe unu care a furat o gaina da nu acuza pe aia de-şi vand poporu tara si simbolurile naţionale.. atunci altă souţie nu e decat paru
  zamolxe

 21. Strajeru Georgel, ai şi o propunere concretă ?

 22. Revin pentru ca se pare nu am fost inteles,revin asadar cu o intrebare pentru toti cei care posteaza aici : daca o persoana este calomniata si i se aduce atingere reputatiei sale,acea persoana are dreptul de a da in judecata si a cere daune morale si materiale.Ce se intampla atunci cand unui neam intreg i se aduc injurii,calomnii si ii este patata imaginea sa in lume? De ce nu se autosesizeaza parchetul in cazul Patapievici care scrie ca in gura romanilor s-au urinat turcii si rusii, ca Eminescu este un cadavru, ca Romania arata ca un cur?Iar daca parchetul nu se autosesizeaza de ce noi cei ce,insumati,constituim neamul romanesc nu sesizam, ca justia sa-l sanctioneze pe alogenul obraznic care ne injura si apoi isi incaseaza salariul gras provenit din impozitele noastre?

 23. ,,Eminescu a fost intaiul care a vorbit cu Dumnezeu romaneste si Dumnezeu l-a inteles” ( Nicolae Dabija).
  Toti cei care-l denigreaza pe Eminescu nu pot fi, in opinia mea, decat purtatorii unor minti bolnave. Interesant este ca sunt tot mai multi cei care se intrec in a pune in valoare prin comportamentul lor versurile marelui poet : ,,…inimi batrane, urate/ Masti razande,puse bine pe-un caracter inimic;”. In ceea ce-i priveste pe Pipidi, Patapievici si alti ,,mari ganditori” tot Eminescu le raspunde cel mai bine:,,de la asa oglinda nu ma pot astepta la alt reflex!” Aceste oglinzi distorsionate sunt promovate ca fiind ,,valori” intr-o lume cu susul in jos cum este lumea in care traim.
  Nimeni si nimic nu poate stirbi stralucirea unei minti si a unei poezii ca cea a marelui nostru Eminescu. Cei care arunca cu noroi in stele nu reusesc sa-si elibereze sufletul de greutatea milului din ei! Efectul ,,abnegatiei muncii” lor va fi altul decat cel scontat! Dovada?Gandurile exprimate de cei care au scris aici.
  Va multumesc din suflet ca existati si ca sunteti mandri de originea noastra daca.
  Felicitari lui Zamolxe pentru articolele postate in aceasta lume virtuala devenita loc de refugiu din calea ignorantei, trufiei, neputintei…
  Sibillei, ii transmit toate gandurile mele de bine alaturi de felicitari pentru modul in care-si asterne pe hartie sufletul !
  Dumnezeu sa va fie alaturi in tot ce faceti!

 24. Zamolxis are dreptate.Romanii sunt supusi unor atacuri de exterminare.Mai intai pe plan cultural,cultura fiind coloana vertebrala a unui neam.Iar asediul are loc in punctele cheie ale culturii romane-limba,Eminescu,Miorita,voevozii Basarabi intemeietori de tara.Nu trebuie sa se mai stie de aceste valori,acum toti ar trebui sa defilam cu celtii, cu muzica kantri si rok, cu sexualiatea si pornografia doamnei Pipidi.Patapievici spune ca Blaga nu mai este bun pentru export iar mesajul cultural romanesc trebuie dus cu chei de forma falusului si cu mgari stampilati cu zvastici.Sfantul Petru face sex cu Maria Magdalena si asta se cheama noul curent in arta dramaturgiei romanesti dupa madam Pipidi si Patapievici.Blasfemie,blasfemie,blasfemie.De trei ori blasfemie!Prostie,prostie,prostie,de trei ori prostie!.Iar mai prosti sunt romanii care tac si accepta aceste injurii la adresa parintilor lor.

 25. pusastef 🙂
  sa mai treci pe la noi
  multumim de vizita 🙂

 26. Buna ziua Dacilor!!!Acum 2 ani am citit prima data „Dacia Preistorica” a lui Densusianu.Am ramas interzisa!!!Pana atunci nu m-a preocupat descendentza mea!Stiam ca suntem urmasii dacilor si atat.De atunci am citit mai multe carti de genul si va spun sincer au fost pe sufletul meu.SUNT MANDRA CA M-AM NASCUT IN ROMANIA!!!SUNT MANDRA CA SUNT O FEMEIE DACA!!!!Sper sa se trezeasca cat mai multi romani din amorteala si sa facem din tzara noastra ce era odata. Poop totzi dacii liberi!!!

 27. Tulvai cavaleri traci, cum să iau ce vreau şi cât vreau :))
  Rămâne cum am stabilit, colaborare pe toate planurile 🙂
  Duminică frumoasă şi surprize plăcute vă doresc amândurora bravilor 🙂
  calde îmbrăţişări sibiline,
  Sibilla

 28. sibi sara bună 🙂
  mai întrebi daca poti lua… părerea mea si dorinta mea este ca astea doua bloguri a nostru si al tau sa colaboreze
  Ia ce vrei si cat vrei:)
  Numa Bine:)

 29. Nici nu am crezut altceva:) multumim

 30. No bine dragilor, astept, nu-i musai raspuns imediat, vreau insa sa ajut, sper ca m-am facut inteleasa, articolul in intregime la voi va fi citit, eu vreau sa-i fac un fel de promo , si trimit cititorii mei spre voi, atat.
  Sunt informatii care merita sa fie cunoscute de catre cat mai multi. Ma anuntati ce ati decis !
  Felicitări Zami, scuze sunt nedormita de doua zile, a fost neatentia mea , mea culpa.
  numai bine dragilor,
  Sibilla

 31. Sfinxule, multzam mandru! Pasez felicitarile lui zamolxe, ca el a incropit articolul:) Sigur ca poti lua de aici ce vrei tu, acordul meu il ai. Ramane sa-l intreb pe autor daca este de acord. O zi minunata si sa ne citim cu bine! Solomonar

 32. Solomonarule, cu întârziere, felicitări !
  Cu permisiunea ta, doresc să preiau două trei fragmente la mine pe Sfinx, cu link spre tine, ca articolul să fie citit de cât mai multţi daci liberi .
  Un răspuns pe seara, te rog mult .
  Un sfarsit de saptamana minunat iti doresc, prietene drag,
  Sibilla

 33. îi cazu sa se mai cunoasca si adevaru oroles 🙂
  cinste si ţie pentru ca ai deschis ochii!
  sa ne citim cu bine:) zamolxe (al mic) 🙂

 34. Felicitari Zamolxe , imi place ca ai atins in postul tau si activitatea gazetareasca a lui Eminescu , am citit si eu cateva articole de ale sale si pot sa spun ca pe langa ca era un poet genial , omul era si un roman adevarat . Imi aduc aminte ca in urma cu ceva anisori invatasem ca Eminescu era cu siguranta rus si antiroman , dupa ce am deschis ochii mi am dat seama ca am avea nevoie de cat mai multi ” antiromani ” ca el . Cinste lui , cinste tie Zamolxe pt acest post !

 35. sir’din’nori stima:)
  multam de vizitasi….de încurajari:)
  sa ne auzim sănătosi:)

 36. Romania ,trezeste-te!!!
  Pasivi asistam zinic la desemantizare…ba mai mult ne vindem tara bucurosi daca ne cade in traista un oscior de ros…ambalat in straie orbitoare.Rusine ma,ghiaurilor care va imbuibati cu resturile altora si va pretindeti aparatori ai neamului! Sa stea bland boierimea spirituala …in mosia I.C.R ,pe tate cele 10 perne…caci au reflexe intarziate si inteleg abia in generatiile urmatoare!Ceea ce nu opreste legea opreste buna-cuviinta ,zicea Seneca si le doresc multa sare a gandirii ..in ochi (macar).
  Eminescu n-a murit si nu au cum sa-l omoare!”Zmeul se ridica impotriva vantului ,nu cu vantul !”
  Zamolxe ,stima!
  Traiasca natia!:)

  • detractorilor lui Eminescu li se potriveste zicala In leul dobarat lovesc toti MAGARII E trist ca acestia sunt ajutati de AUTORITATI si de indiferenta noastra si de escapismul nostru si de resemnarea noastra De ce/? pt ca la noi nu e democratie SI Caragiale plange pt ca e depasit de arta politicienilor nostri MI E GREATA MI E GREATAMI E GREATA


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: