Cine am fost? Cine vom fi?

(scurtă privire asupra istoriei străvechi a neamului şi a profeţiilor legate de el)

                          Articol înscris în concursul  lui VisUrat si Arhi

Noi am început istoria ! Nu este o sintagmă spusă la un moment de mândrie naţională. Este adevărul gol-goluţ şi poate fi documentat cu diferite izvoare arheologice şi literare. Istoria noastră străveche se bucură de cele mai importante superlative: cea mai veche fosilă umană din Europa, cea mai veche activitate de minerit, cea mai veche scriere din lume. Prin urmare, având în vedere aceste superlative, nu ne putem opri să gândim că prima civilizaţie umană, nu a apărut în Sumer, ci în Carpaţi ! Să purcedem acum să vedem, dacă găsim şi dovezi în sprijinul acestei afirmaţii.

Descoperirile de la Bugiuleşti – posibilitatea existenţei primilor hominizi pe teritoriul actualei Romanii

În lupta pentru supremaţia primordialităţii omului în Europa, se înfruntau până nu de mult Anglia şi Spania, pe teritoriul lor descoperindu-se fosile umane uimitor de vechi. În Anglia, fosila umană descoperită la Boxgrave avea o vechime de 500.000 de ani, iar în Spania „omul de Orce”, cum a fost denumită fosila descoperită lângă Granada, situată ca vechime între homo habilis şi homo erectus, avea o vechime de 900.000 – 1.600.000 ani!

Punct marcat pentru Spania, se pare!

Numai ca respectivul punct, este pierdut în favoarea ….României!

De ce? Pentru că săpăturile arheologice întreprinse de arheologul C.S. Nicolaescu-Plopşor între 1960-1969 si reluate în 1975, în punctul „Valea lui Grauceanu”, satul Bugiuleşti, com. Tetoiu, jud. Vâlcea, au scos la iveală un bogat material osteologic datând din villafranchian, perioadă geologică cuprinsă între 1.700.000 si 2.000.000 ani. Nimic spectaculos, nu ? Numai că între osemintele descoperite aici, mai recent, profesorul Dardu Nicolaescu-Plopşor, a identificat şi oseminte umane (o diafiză femurală şi una de tibie ). Fosilei umane descoperite la Bugiuleşti i s-a dat numele de Australoanthropus Olteniensis. După cercetarea întreprinsă asupra acestor fosile, specialiştii au căzut de acord că modul de spargere a oaselor dezgropate în punctul Valea lui Grăuceanu, ar indica o activitate intenţionată a unor hominide care foloseau oasele ca unelte.Totuşi până la noi cercetări asupra sitului de la Bugiuleşti si din alte locuri asemănătoare precum: Ciuperceni, Teleorman, Betfia – Bihor şi Măluşteni – Tecuci, problema rămâne deschisă… 

Fosile Australoanthropus Olteniensis

Fosile Australoanthropus Olteniensis

Problema însă rămâne deschisă datorită „eforturilor” doctorului Jean-Marie Cordy de la Universitatea din Liege (Belgia)care a avut amabilitatea de a studia oasele descoperite la Bugiuleşti declarând că de fapt acestea sunt oase de Ursus Erectus….neexcluzând însă posibilitatea existenţei hominidelor în această zonă chiar dacă nu le-a fost găsit scheletul. Acum fie vorba între noi… ca paleontolog este destul de îndoielnic să nu recunoşti oasele unui hominid în comparaţie cu ale unui urs, fie el si Erectus. Si să nu uităm că Dardu Nicolaescu Plopşor era de formaţiune antropolog ! 

Cu toate acestea, ca pentru „a rupe gura târgului”, civilizaţia carpato-danubiană a preistoriei, cum suntem obişnuiţi s-o numim, deţine alte si alte superlative….

Alte superlative ale civilizaţiei carpato-danubiene

România înregistrează, prin descoperirile arheologice efectuate în teritoriul ei, cea mai veche locuire în bordeie din lume (documentată şi de tradiţiile greceşti), cea mai veche activitate de minerit din lume, în România fiind descoperit cel mai vechi topor-târnăcop de miner; cel mai vechi harpon şi cel mai vechi vârf de lance cu două caneluri din lume, toate acestea fiind datate pentru perioada 18.000 î.Ch. Superlativele continua cu : ce mai veche activitate de metalurgia aramei din lume, ale cărei vestigii sunt databile pentru perioada 8000 î.Ch, precum şi cea mai veche activitate de prelucrare a aurului din Europa, databilă pentru perioada (5000-6000 î.Ch). Cu totul uimitor este şi faptul că România deţine şi superlativul celei mai vechi scrieri din lume apăruta în cadrul culturii Vinca-Turdaş şi databilă pentru mileniul V î.Ch. (cca 5500 î.Ch., adică cu peste 1000 de ani înaintea celor descoperite în Summer). 

Tăbliţele de la Tărtăria. Inscripţiile, identice cu scrierea pictografică sumeriană, conţin şi semne ce vor apărea în liniarul cretan

Tăbliţele de la Tărtăria. Inscripţiile, identice cu scrierea pictografică sumeriană, conţin şi semne ce vor apărea în liniarul cretan

 Întrucât aici se înregistrează prima activitate de minerit din lume este de la sine înţeles că tot aici trebuiau sa apară şi primele „furnale” indispensabile prelucrării metalelor . Acestea au fost descoperite în vechile bazine carbonifere ale României.În cadrul culturilor epipaleoletice, datând din jurul anului 8000 î.Ch, se evidenţiază cultura Starcevo-Criş (cea mai veche), Hamangia (cea mai specifică). În neoliticul târziu, apar noi culturi cu o extindere enorma: Sălcuţa cu extindere până în Macedonia, Grecia şi Troia, Cucuteni, care se bucură de titlul de cea mai spectaculoasă ceramică neolitică, avându-şi centrul de manifestare în Moldova, extinsa până în arhipelagul Cicladelor şi Troia iar spre răsărit până la Nipru. Prin urmare nu ne putem abţine să nu concluzionăm: România este vatra vechii Europe!

Ceramica cultura Cucuteni

Ceramica cultura Cucuteni

 

 România, vatra vechii Europe

Marija Gimbutas, cercetător şi profesor la Universitatea California din Los Angeles, studiind începuturile culturii şi civilizaţiei în Europa, spune în prefaţa cărţii sale „Cultura şi Civilizaţie’’că „ România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6.500-3.500 î.Ch, axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători, din epocile bronzului si fierului (…). Uluitoarele descoperiri făcute în România şi în ţările învecinate, după cel de-al doilea război mondial, asociate datărilor cu radio-carbon, au făcut posibilă înţelegerea importanţei începuturilor culturii vechi europene, o cultura a unei societăţi de agricultori. A devenit, de asemenea, evident că această străveche civilizaţie europeană, o precede cu câteva milenii pe cea sumeriană….” 

Deci, clar şi fără comentarii, afirmat însă de străini, nu de romani! Noi încă mai stăm să ne gândim dacă o fi sau nu aşa şi-l luăm pe „dar dacă” în braţe sau şi mai rău, pe „nu se poate aşa ceva”! Poate totuşi odată o să fim de acord…măcar cu ce spun străinii despre noi, dacă nu-i credem pe ai noştri!

Dar cine puteau fi purtătorii acestei culturi vechi europene, de care vorbeşte Marija Gimbutas? Ce nume purtau ei?

Pelasgii – locuitorii vechii Europe din Carpaţi

Cine au fost purtătorii civilizaţiei vechi europene despre care vorbeşte Marija Gimbutas, ne spune Nicolae Densuşianu în monumentala sa lucrare „Dacia Preistorică”: „…(pelasgii) au fost cei dintâi care au adunat în societate familiile şi triburile răspândite prin caverne, prin munţi şi păduri, au întemeiat sate şi oraşe, au format cele dintâi state, au dat supuşilor lor legi şi au introdus modul lor de viaţă mai blând… Pentru poporul grec, pelasgii erau <<cei mi vechi oameni de pe pământ>> Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de superioară în concepţiuni, puternică în voinţă şi în fapte, atât de nobilă în moravuri, încât tradiţiunile şi poemele greceşti atribuiau tuturor pelasgilor epitetul de – dioi – divini, ce întru adevăr l-au meritat prin darurile lor fizice şi morale”

Si iată cum Vechea Civilizaţie europeană îşi capătă numele de drept, Civilizaţia Pelasgă!

Tot Densuşianu, în concordanţă cu tradiţiile antichităţii, ne spune şi cine a fost primul conducător al pelasgilor care va deveni apoi părintele lor eponim. „… după cum ne spune Pausanias, căci cel dintâi om născut pe Pământ a fost Pelasg, un bărbat, care se distingea prin mărimea, prin frumuseţea şi puterea figurei sale şi care îi întrecea pe toţi ceilalţi muritori prin facultăţile spiritului său; că acest Pelasg, după ce a început să domnească., a fost cel dintâi care a învăţat pe oameni să-şi construiască colibe, pentru a se apăra de incomodităţile frigului, a ploilor şi a căldurilor; că el a învăţat pe oameni să-şi facă haine din piei de oaie; le-a interzis să se mai nutrească şi mai departe cu frunze, cu buruieni şi cu rădăcini…”

Concluzie: vechea civilizaţie europeană de care vorbea Marija Gimbutas îşi are sediul central în România iar purtătorii ei erau pelasgii, cum îi numeşte Densuşianu, strădacii sau dacii străvechi, aflaţi sub conducerea unui rege şi mare preot numit Pelasg.

Răspândirea pelasgilor şi a culturii lor

La un moment dat în decursul istoriei pelasgii, a căror primă vatră de locuire a fost spaţiul carpato-dunăreano-pontic, datorită suprapopulării respectivului spaţiu au început sa se reverse asupra teritoriilor învecinate şi nu numai. India şi China ar fi un bun exemplu pentru extinderea la care a ajuns rasa pelasgă. Îi găsim în toata literatura antică şi găsim toate denumirile lor etnice în toponimele si antroponimele româneşti, ceea ce ne împinge să tragem concluzia ca respectivele triburi colonizatoare ale Europei Occidentale şi nu numai, au pornit din vechea Dacie, actuala Românie!

De pildă în Spania veche, avem o seama de triburi dacice precum: ablaidaci, albocenses, ambirodaci, argeli, arevaci, orienses, bainenses, barbarii, berones, comenesciqi, corovesci, cosetani, couneidoqi, daci/dagae, dagenses, datii, decii, ergavicenses, gruii, ilergetai, indigetes, letani, lacetani, lunari, misgetes, ossigi, pelendones, sacani, terraconenses, turdetani, turduli, vaccaei, virvesci, vloqi.

Dacii stăvechi au ajuns şi prin părţile Galliei de sud, unde îi aflăm pe: ambari, boxsani, cocosates, daciates, dati, decieni, longeidoci.

Spre răsărit, dacii sau întins pe diferite tronsoane geografice care par a indica valurile succesive ale mişcării lor. Îi găsim între Prut si Nipru sub numele de tyrageţi, între Nipru şi Munţii Urali sub numele de tisageţi, iar între Urali şi China sub numele de massageţi. Nu degeaba se numea Asia, casa cu geţi !

Şi pentru a nu lăsa găuri în prezentarea noastră, este bine să –i numim şi pe: vorbitorii de limbă sanscrită, care sub conducerea prinţului Rama au plecat spre Valea Indusului, sumerienii, plecaţi de la Tărtăria de Mureş, ducând cu ei o scriere deja veche în zonă, etruşcii plecaţi în mileniul IV î.Ch din Apuseni spre Italia; dardanii din Dardania – teritoriu locuit de pelasgo – daci în sudul Moesiei, vecin cu strâmtoarea Dardanele (recunoscut ca dioceză a Daciei sub împăratul bizantin Constantin), plecaţi sub conducerea lui Dardanus, spre Italia în mileniul III î.Ch, aheii plecaţi tot în mileniul III î.Ch din nordul Dunării spre Grecia de azi, latinii conduşi de Latinus în jurul 1300 î.Ch; triburile dace din Elveţia care vorbesc dialecte cu multe cuvinte româneşti :ladin, sursilvan, retoroman, romanş; occitanii din sudul Franţei care vorbesc o limbă foarte apropiata de cea romană; geţii din Polonia unde s-a descorit o cetate numită Getidava; vechii locuitori ai Germaniei antice care şi ei, vorbeau o limbă latină conform lui Suetonius

Şi culmea este că toate aceste regiuni nu au fost ocupate prin luptă !. Dacii străvechi ba chiar şi cei clasici şi-au extins dominaţia prin înţelepciune, definindu-se nu ca ocupanţi ci ca şi civilizatori!

Este de la sine înţeles că o cultură nu se poate răspândi, fără ajutorul unei limbi cu care să poată fi propagată, iar cel mai important lucru care ne-a rămas de la dacii străvechi este chiar limba.

În Biblie găsim o afirmaţie cel puţin ciudată la prima vedere: „Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte”….o limbă care a dat naştere ulterior la multe dintre limbile europene şi a lăsat urme şi în altele precum sumeriana, sanscrita etc. Această limbă era numită de autorii antici lingua prisca adică limba bătrână după cum ne spune Isidor din Sevilla. De la greci aflăm că pelasgii vorbeau o limbă barbară, iar Quintilian ne spune că dacă se adăugau sau eliminau silabe din cuvintele latineşti se obţinea această limbă barbară.

Limba pelasgilor, o limbă cu specific vechi european, prelatina numită de unii istorici şi protolatină şi-a păstrat unitatea devenind în cele din urmă suportul pe care se vor construi limbile latine europene.

Nu mai avem acum decât să ajungem la aceeaşi concluzie ca şi marele nostru istoric Nicolae Densuşianu (nerecunoscut de mulţi dintre istoricii noştri):” Aici la Dunărea de jos şi în special în ţările Daciei – faptul este cert – s-a format şi închegat centrul cel mare şi puternic al populaţiei neolitice din Europa” populaţie care a dus şi răspândit în întreaga Europă, ”noile elemente de civilizaţiune, fondară aici cele dintâi state organizate şi deteră o nouă direcţiune pentru destinele omenirei”

Întrebam în titlu „ ce vom fi ?” Să aruncăm o privire sumară asupra profeţiilor vechi, să vedem ce aflăm din acestea.

Vechile si noile profeţii cu referire la daci si România

Profeţii evreilor ameninţau Israelul că dacă nu vor respecta preceptele lui Yahwe vor fi pedepsiţi cu trimiterea asupra lor a popoarelor Gog si Magog. Bunăoară profetul Iezechiel, scrie în Vechiul Testament, în cartea care-i poartă numele, că Yahwe va aduce asupra ţării lor pe regele Gog din ţara Magog, cu oastea cea frumoasă de cai şi călăreţi, înarmaţi cu scuturi, coifuri, săbii, lănci, piluri, arcuri şi săgeţi. Aceştia, venind din fundul miazanopţii (Dunărea era considerată în antichitate limita lumii cunoscute -n.n), însoţiţi de alte popoare multe, călărind pe cai, vor năvăli ca o furtună asupra ţării lui Israel, ca să o prade şi să o devasteze (Iezechiel, cap.38, 39)

Mai mult profetul Ieremia ameninţa şi el în paginile Vechiului Testament, cu venirea acestui popor dintr-o ţară îndepărtată din părţile de miazănoapte, de la capătul pământului, popor de călăreţi şi arcaşi, viteaz, puternic şi vechi, vorbind o limbă pe care evreii nu o înţeleg (Ieremia, c. 4-6)

Ulterior, urmând vechile tradiţii legate de Gog şi Magog, Sf Ioan Teologul aminteşte de Gog şi Magog în Apocalipsul său (20: 7-10). Vorbind el despre timpurile din urmă, ne spune că atunci când se vor împlini o mie de ani de când a fost închis în adânc balaurul cel vechi (despre acesta vom vorbi într-un alt articol închinat mitologiei zamolxiene – n.n), acesta va fi dezlegat şi ieşind din locul unde a fost închis, va aduna pe lângă sine şi va conduce la război pe popoarele Gog şi Magog, care sunt răspândite în cele patru zări şi sunt numeroase ca nisipul marii. Aceştia se vor revărsa peste faţa pământului şi vor asedia Ierusalimul, însă un foc din cer îi mistuie. După cum putem observa, Gog si Magog, sunt descrise ca popoare matcă sau mama, ele fiind numeroase ca nisipul marilor şi răspândite în cele patru zări.

Şi ca să nu mai avem dubii despre care neam este vorba, trebuie menţionat şi Sf Augustin, care în lucrarea sa „De civitate Dei” explică foarte clar, fără a lăsa loc interpretărilor: ” O parte dintre autorii vechimii, credincioşi tradiţiilor moştenite, înţelegeau, sub Gog şi Magog, pe geţi şi massa-geţi (geţii cei mari, mulţi – n.n)

Giganţii Gog şi Magog fii lui Gaea şi Uranus

Giganţii Gog şi Magog fii lui Gaea şi Uranus

De altfel şi oracolele sibiline situează popoarele Gog şi Magog în regiunea din nordul Thraciei şi mai departe, în nordul Dunării. Ele sunt vrednice de crezare întrucât cel puţin una dintre sibile, anume Sibilla Erithree, îşi avea sălaşul în Munţii Apuseni, în zona Roşiei Montane.

Să ne uităm acum în Cartea lui Enoh, o apocrifă a Vechiului Testament şi să vedem ce spune dânsul: ” Îngerul mi-a răspuns: Acest munte pe care-l vezi şi a cărui vârf ajunge la aceeaşi înălţime cu tronul Domnului, va fi lăcaşul unde se va odihni Domnul Sfinţeniei si al Gloriei, regele cel veşnic, atunci când va coborî pentru a vizita pământul, în bunătatea sa. Căci viaţa va fi răsădită într-un loc sfânt către miazănoapte, către locuinţa Regelui Veşnic” si textul este urmat apoi de o descriere detailată a României actuale:”…am zărit şapte munţi strălucitori, care erau separaţi unul de altul…trei spre răsărit… si trei la miazăzi ….erau de asemenea văi adânci, separate unele de altele (Carpaţii Orientali si Carpaţii Meridionali sunt împărţiţi în câte trei grupe de văile marilor râuri ale României – n.n)…În mijloc se ridica cel de-al şaptelea munte’’….(Apusenii sunt în mijlocul cununii carpatice – n.n). Am exclus înfloriturile din text tocmai pentru a fi cât mai limpede.

Aceeaşi profeţie o aflăm mai târziu la Isaia care spune:” În muntele în care se adună zeii voi pune sălaşul meu, în miazănoaptea cea îndepărtată…” (Isaia 14:13)

Rolul mesianic al României este declarat şi de profetul indian Sundar Singh care în profeţiile sale legate de România, (pe care le vom publica integral într-un alt articol), se exprimă foarte clar:” România are o mare misiune Dumnezeiască de redresare spirituală, ce o va face până la urmă să se înfăţişeze ca un veritabil model de urmat pentru întreaga umanitate”. Această afirmaţie si altele ce apar în profeţiile indianului Sundar Singh ne trimit din nou cu gândul la caracterul de popor mamă al vechilor daci, ai căror urmaşi suntem noi, românii. Această profeţie poate fi legată şi de profeţia pe care o face Iisus în Evanghelia după Matei evreilor: „Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite” (Matei 21:43)

Atenţionez cititorii că nu doresc să cad în greşeala afirmaţiei că noi românii suntem puri şi fără pată, din contră avem multe „uscături” printre noi. Urmează ca timpul să ne dovedească dacă aceste profeţii se vor împlini sau nu.

Dar, nu trebuie sa uităm nici o clipă, că românii nu sunt transilvăneni, moldoveni sau munteni, ei sunt ROMÂNI (VALAHI), urmaşi ai străvechilor RAMANI (nume dat pelasgilor de unii autori antici), cu spirit DAC, care reînvie oricând este nevoie în momentele de restrişte.

Care este viitorul Romaniei? Nu ştim, lăsăm viitorul să ne arate!

Însă situaţia noastră ca popor modern, „intrat în Europa”, ne cere să redevenim ceea ce am fost la începuturi, anume cei mai viteji şi mai drepţi ai Pământului. Asta pentru că noi, ca „bunici ai Europei” nu ne putem permite să stăm cu capul plecat în faţa „nepoţilor” noştri.

Doamne ajută !      

                                          zamolxe

Bibliografie:

         1. Biblia

2. Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, ed Arhetip, Bucureşti

3. Paul Lazăr Tonciulescu şi E. Delcea, Secretele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed Obiectiv, Craiova, vol I-II,

4. Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, ed. Obiectiv, Craiova

5.Vladimir Dumitrescu / Alexandru Vulpe, Dacia înainte de Dromichete, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

6.Marija Gimbutas, Cultură şi civilizaţie, Ed. Meridiane, Bucuresti

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/08/04/cine-am-fost-cine-vom-fi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

35 comentariiLasă un comentariu

 1. super blog nu am ce sa zic

  si yo am vrut sa imi fac un blog dar nu mi-a reusit

  bravo,brvo

 2. Se pot clarifica foarte multe la fata loculiui:

  Vă invităm în data de 5 august 2010 ora 13 şi în 6 august 2010 la ora 16,50 la Casa de Cultură DRĂGAN MUNTEAN din Deva la întâlnirea cu scriitorul australian de origine română OCTAVIAN SĂRBĂTOARE şi opera sa.
  Autorul va vorbi publicului despre proza sa indianistică şi zamolxiană şi tradiţia strămoşească a neamului românesc şi va lansa cartea ROMÂNUL S-A NĂSCUT ZAMOLXIAN – Întrebări şi răspunsuri despre renaşterea zmolxiană
  Vă aşteptăm cu drag

 3. ROMANUL S-A NASCUT ZAMOLXIAN

 4. Imi incant sufletul citindu-va. Abea astept sa vad.

 5. Un final in forta, si foarte la obiect. Am citit profetiile lui Sundar Singh, si sincer, mi se par putin fortate, daca nu chiar inventii. De ce spun asta? mi s-ar parea normal, ca orice profetie in legatura cu Romania sa faca referinta la religia si faptele stramosilor nostri preistorici, care au „iluminat” planeta cu puterea civilizatiei lor, nu cu cea a armelor; doar faptul asta, in sine, este cel mai maret fapt realizat de om. Chiar si fara profetii, prin simplu fapt ca aici s-au nascut cei care au civilizat planeta, ii da o aura speciala acestui loc.

 6. Cînd eram mai tînăr am dat peste un articol, nu mai ţin minte unde, în care scria despre asemănarea dintre neamul dacic şi neamul îngerilor căzuţi din cer. Era un articol de genetică şi geografie, nu mai ştiu exact ce argumente aducea, dar ideea era că dacii sunt, din punct de vedere genetic şi geografic, urmaşii îngerilor căzuţi pe pămînt, cei care au adus oamenilor ştiinţele şi artele. Cred că era vorba despre anunnaki(sau uriaşi pe numele din popor). Din acest considerent dacii erau priviţi ca fiind un popor de sorginte demonică, care va lua parte la războiul împotriva oştii lui Dumnezeu. Ţin minte că am fost tare mâhnit de acel articol. Mi-ar plăcea, nespus de mult, dacă aţi putea realiza un articol edificator despre acest subiect, mai exact relaţia Daci-Iisus-Dumnezeu-bine/rău, întrucât mă declar foarte confuz… căci dacă luăm în calcul Biblia, Dumnezeu va învinge în cele din urmă, iar pierzătorii ajung în creuzetul de foc.

  Numai bine.

  • Eu cred ca ingerii au fost considerati decazuti pentru ca au impartasit pamantenilor secretul de a fi zeu si prin aceasta l-a transformat pe pamantean in OM.

 7. eu cred in profeti deoarece au surse sigure de la creator el le da puterea de a vedea in viitor pana la un anumita limita unde se adevereste ca asa trebuia sa se intample deoarece exista pacat in lume si dumnezeu deasemenea vrea sa dovedeasca lumi ca fara dumnezeu nu exista viata teresta si nici ce sufleteasca

 8. Tăblițele de la Tărtăria nu sunt zamolxiene,nici ungurești/secuiești..sunt produsul local al unei civilizații matriarhale pre-indoeuropene dispărute,care foloseau simboluri pictografice pentru a reprezenta ceva legat de religie sau de o acțiune cotidiană(cine știe exact?)Cât despre secui,se știe din cronicile maghiare că au luat acel alfabet glagolitic de la românii din Ardeal.Gog și Magog au fost simboluri biblice arhetipale pentru dușmanul predilect al credincioșilor într-Unul Dumnezeu..ex:vechii maghiari,geții,hunii,mai nou teoria conspirației mondiale atribuie americanilor aceste apelative

 9. agota
  ia să-ţi zică ţie nen-tu zamolxe oarece:)
  Odată tabliţele de la Tărtăria îs traduse după alfabetu sumerian şi nu or fost traduse deoricine ci de Instutu de Istorie şi arheologie a URSS daca aSta îţi spune ceva. Nentu ala de-o descoperit simboluri literare acolo unde nu sunt îi cel puţin idiot. Istoricu lu peşte, daca el nu stie că scrierea pictografică nu se bazează pe litere ci pe concepte. Aşa se şi numesc simbolurile alea IDEOGRAME.si plus de aia e vorba de un text sacru zamolxian
  Amu mai tre sa-ţi zic un lucru: NU AI NIMERIT UNDE TRABĂ SĂ FACI CUNOSCUTĂ PĂREREA PRECHINULUI TĂU: ROMÂNII ÎS ROMÂNI INDIFERENT CĂ-S MACEDO ISTRO RETO ROMÂNI SAU MORLACI.. SAU AROMÂNI.Şi îs acolo din vremea pelasgilor.
  Înca o chestie destul de interesantă pentru tine probabil: pe ambele maluri ale Dunării trăiau DACInu bulgari şi nu alceva. DACI. De aia a vrut Dromichete un conducător leacă mai batrân ca Atilla si SF Stefan (Istvan Kyraly…printre altele io stiu stiu şi istoria voastră)să unească triburile din dreapta si din stânga Dunării şi cu aia DACI adunaţi la olaltă l-o biruit pe Darius şi pe Lysimach asta nu spun io ci Herodot.Apropo, aruncă un ochi pân prechinu Herodot vezi dă-i gaseşti menţionaţi pe magiari.. O sa ai o surpiza ei nu-s da Dacii din Transilvania îs.
  Acuma io-ţi urez o zi buna şi te mai asigur odataă că nu am nimic cu voi da când e vorba de adevăr, ala adevărat nu ala scornit, tin la el:)
  O zi buna, şi.. mai studiază:) Cărţi de istorie nu de propagandă 🙂
  zamolxe:)

 10. Bine, cedez. Asa e cum zici tu. O zi buna.

 11. Uite:
  pe tablitele din Tartaria 3 simboluri: Z,Ny,Gy sunt la fel ca simbolurile pictografiei maghiare (ny, gy impreuna cu ty, sz, zs si cs sunt cei mai vechi sunete a limbii maghiare). Discul, impreuna cu x-ul din mijloc inseamna litera F (la fel ca in pictografia maghiara).Simbolurile ND si BP sunt ligaturi (deci scrise impreuna) tot foarte asemanator cu simbolurile pictografiei maghiare.

  Winn in 1980 a descoperit ca simbolurile de pe tablitele din Tartaria s pot deduce din 5 simboluride baza, interesant, egzact ca si simbolurile din pictografia maghiara.

  Si nu vrem sa avem merite din antichitatea romana, petru ca in istoriografia noastra nu exista asa ceva.
  Si inca nu inteleg ceva. Am un cunoscut german din Elvetia si el mi-a spus, ca retoromanii de acolo spun ca sunt romani la fel ca cei din Romania si ca au venit din teritoriul unde acum se afla Albania si Bulgaria, unii au ramas in Romania de azi, iar altii au mers mai departe, spre Elvetia :-??

  In fine, sunt la sociologie si invatam ca si istoria e consturat prin cultura. Tu esti socializat sa crezi ceva si eu sunt socializata sa cred altceva. Iar atitudinile astea se schimba foarte greu si numai prin timp indelungat.

 12. *Tartaria

 13. Agota, ma bag din nou, desi nu e articolul meu- dar sunt admin. siteului si mai stiu si eu cate ceva pe ici pe colo, prin punctele esentiale. Nu te supara, dar ce legatura este intre limba maghiara si niste tablite datand de mii si mii de ani? Si de ce vor maghiarii cu orice pret sa aiba si ei merite in antichitatea romaneasca? Chiar n-am nimic cu ungurii, mai ales ca am ceva stramosi unguri, dar fa-ma sa pricep ce are una cu alta, ca eu unul nu vad legatura intre tablitele de la Taratia si limba maghiara. Solomonar

 14. :)) asta incerc sa spun… ca voi vedeti o parte a istoriei total diferit decat noi.
  In fine acum ar trebui sa recitesc a multime de carti ca sa am argumente bine bazate si n-am timp, dar inca astept sa spui ceva impotriva tablitelor din Tartaria (anume ca se pot descifra prin cunoastera pictografiei si limbii maghiare) 🙂

 15. Agota,
  nu zic ca nu merg cele doua istorii împreuna, spun doar ca merg împreuna doar dintr-un anumit loc….si pana la un anumit PUNCT după aia interesele difera
  tre sa te întreb oarece: cum puteau turcii vorbi despre turci , mai ales veniti în Ardeal, când încă în secolu IX turcii abia de facura si ei ochi. Nume ca Balica, Blachi, volohi bolohi le întalneşti în cronicile bizantine şi cu referire nula turci ci la românii din peninsula Balcanica ( inclusiv Dacia). Şi oleacă de gramatică mai vechiuţă asa: b din blachi, se transforma în v si devine vlah valah. Valahii negrii despre care vorbesc turcii şi cărora deşi duşmani le purtau un respect profund chiar daca, e drept impus cu sabia
  numa bine… zamolxe:)

 16. Anonimus nu vorbeste despre vlach ci despre blach(blacus,blasi), prin care intelege pe turcii din asia centrala care au venit in Ardeal in secolul IX., cunoscatori a scrierii pictografice, sub numele de bulak.

  Secuii sunt maghiari dupa cercetarile geneticii europene.

  Sincera sa fiu nu stiu cum este cu Gog si Magog. Stiu totusi ca cronicile evului mediu mentioneaza adesea pe Gog si Magog ca stramosii maghiarilor.
  Dealtfel articolul spune ca Gog si Magog venea „cu oastea cea frumoasă de cai şi călăreţi”, si este stiut ca maghiarii erau o natie de calareti. Totusi unii istorici maghiari negheaza aceasta stramosie asa ca sunt dispusa sa arunc aceasta afirmatie a mea.

  Cele mai recente scrieri despre istoria maghiarilor spun lucru asemanator cu articolul de mai sus, doar despre unguri. Cum ca stramosii maghiarilor ar fi fost nascuti in bazinul carpatic dupa care parte din ei a plecat spre asia centrala apoi au venit inapoi prin m-tii Ural si erau capabili sa se instaureze in bazinlu carpatic(desi erau intr-un numar mic probabil prea mic ca sa infrunte poporul de aici) chiar din cauza ca au gasit rude. Iar tablitele din Tartaria sprijina aceasta teorie

  O si nu cred ca esti xenofob sau rasist si imi pare chiar bine ca ai argumente stiintifice :D, imi place sa discut despre chestiile astea, ca ceea ce vad eu este ca istoriografia ungurilor si romanilor merge paralel fara a communica intre ele, care este foarte frustrant, cel putin ptr mine.
  Sincera sa fiu nu cred ca te pot convinge ca am dreptate, vreau doar sa realizati cum merge istoriografia celor doua natii unul langa altul :).

 17. agota
  de cand îs secuii maghiari? de când se „fura” ce nu este? Ca daca ma uit bine până înn sec IX-X când au venit maghiarii în Europa Panonia era locuita de triburi Traco-dace că doara cronica voastra ase zice, asta numa dacă ai auzit de Anonimus dacă nu , îţi spun io că-i notaru lu Bela IV. Iar de maghiari care erau inexistenţi în vremea lu Ion Teologul, ala de-o scris în apolipsu, despre Gog şi Magog,respectivu nu avea cum să scrie.
  Şi-amu că nu stiu cât de bine ai citit tu ce scrie în articolu ala t-oi spune verde ce zice un popă adorat de biserica catolică cu numele de sfânt, ( îi zace Augustin ): ” Prin Gog şi Magog scriitorii antichităţii înţelegeau pe GEŢI şi MASAGEŢI”
  Şi aşa pentru mai temeinica ta documenatere ia mai studiază mata şi treaba cu secuii. O fi Istenseike da prima data o fost Scaunu Domnului şi Ceahlau.
  Îţi mai zac oarece să nu crezi că-s xenofob şi rasist: am mulţi prieteni unguri, aşe că nu am nimic cu naţia în sine:)
  cujeta la asta.. o za mandra cu istoricii antichităţii în brata, dragu mosului:)
  zamolxe

 18. Agota, ce ai dom`le cu maghiarii? ce cauta ei in propozitie? ei au venit in europa la inceputul evului mediu.

 19. Nu te deranjeaza ca tablitele din Tartaria, la fel ca vechea scriere pictofraica sumeriana poate fi deslusit cu ajutorul vechii scrierii pictografice a secuilor si prin cunoasterea limbii maghiare? (Sinclair Wood: The Tartarian Tablets)
  Si chiar vreti sa ne luati si mitologia noastra care spune ca magharii sunt descendentii lui Gog si Magog?

  Eu chiar n-am nimic cu romanii, dar dupa parerea mea ar trebui sa mai cautati putin pentru istoria voastra.

 20. Înregistrarea legală a zamolxianismului

 21. ca religie în România şi Republica Moldova

  – Proiect lansat la sărbătoarea Dragobetelui, 24 februarie 2009 –

  Nici un alt popor din Europa nu are o tradiţie mai bogată în comunicarea omului cu lumile de dincolo, cu planurile nevăzute ale existenţei. Noi românii suntem moştenitorii unui tezaur spiritual format din obiceiuri, credinţe şi superstiţii moştenite de la străbunii noştri geto-daci şi religia lor ancestrală, zamolxianismul.
  După revoluţia din 1989 s-au produs schimbări semnificative în România şi Republica Moldova. S-a dezvoltat un interes crescând pentru cunoaşterea trecutului spiritual al poporului român şi a determinanţilor caracteristici sufletului românesc şi culturii româneşti.
  Zamolxianismul, ca religie, a continuat să existe de-a lungul mileniilor şi se manifestă viguros încă şi astăzi prin tradiţiile şi ritualurile practicate mai ales în satele româneşti sub forma credinţei în divinităţile populare, precum sunt zânele, ursitoarele, sânzienele, dochiile, ielele, drăgaicele, Dragobetele, Caloianul ca să enumăr doar o parte dintre ele. Toate aceste tradiţii formează substratul actual al unei religii ancestrale, zamolxianismul. Dintre aceste obiceiuri unele au creat un sincretism cu religia creştin ortodoxă.
  Religia zamolxiană se poate alătura altor culte practicate şi acceptate legal ca religii în România şi Republica Moldova. Prin aceasta se creează o bază legală unei realităţi care persistă din timpuri imemoriale pe teritoriile actuale ale României şi Republicii Moldova: zamolxianismul nu a încetat să existe chiar dacă în timp a fost acoperit la suprafaţă de vălul religiei creştin ortodoxe. În prezent, datorită unui sincretism parţial cu religia creştin ortodoxă, anumite practici zamolxiene sunt acceptate doar sub patronajul creştinismului ortodox.
  Libertatea religioasă este asigurată legal de constituţiile României şi Republicii Moldova. Cetăţenii acestor ţări au dreptul, consfinţit prin practică îndelungată, numit dreptul cutumei, să se întoarcă la rădăcinile spirituale ale poporului român prin a crea o legalitate a religiei străbunilor neamului.
  Nu este posibil să se reconstituie zamolxianismul timpurilor geto-dacilor, cel practicat de personalităţi istorice precum sunt Deceneu sau Decebal. În zilele noastre putem reconstitui zamolxianismul din tradiţia vie populară românească. Prin dreptul cutumei, alături de alte culte cu statut legal în România şi Republica Moldova, este necesar să-şi facă prezenţa legală şi zamolxianismul, religia moştenită de la străbunii noştri geto-daci.

  Octavian Sărbătoare (Australia)

  Scriitor – E-mail: sarbatoare@hotmail.com
  Sydney, 24 februarie 2009.

  Copyright (Drept de Autor) © 2008 and subsequent years by Octavian Sărbătoare – Email – Australia. Această lucrare este copyright (are drept de autor). Autorul dă dreptul ca lucrarea să fie publicată, copiată şi distribuită în orice formă cu condiţia să rămână nemodificată şi dreptul de autor (copyright) şi autorul să fie menţionate.

  http://www.geocities.com/awareness88/zamolxianism.htm

 22. Editura Flori Spirituale din Deva, continuă ciclul de interviuri, O OPERĂ FORMATOARE DE CONŞTIINŢĂ, cu scriitorul australian de origine română Octavian Sărbătoare. Acest interviu are ca temă:

  Zamolxianismul ca religie populară a românilor

  Interviu – Martie 2009

  I: În 24 februarie 2009, la sărbătoarea Dragobetelui, aţi lansat în ziarul Ziua, Ziua online şi pe Internet sub formă de articol, proiectul numit Înregistrarea legală a zamolxianismului ca religie în România şi Republica Moldova. Cum vi s-a înfiripat în minte această idee?
  R: Sunt profesor de studii ale religiilor şi filosofie. Caut elemente de factură spirituală pretutindeni. Deşi am fost conştient de mult timp de existenţa unei religii populare a românilor, abia acum în anul 2009 m-am angrenat în acest proiect.

  I: Legaţi intrinsec religia populară a românilor de zamolxianism, tradiţiile păstrate de noi în popor cu crezul aparţinând străbunilor românilor, geto-dacii. Credeţi că elementele religioase populare ale românilor de azi exprimă zamolxianismul ca religie?
  R: Sunt încredinţat că ceea ce se întâmplă la nivel popular la români, cu privire la misterele lumilor spirituale, exprimă zamolxianismul zilei, nu pe cel al vremurilor apuse ale geto-dacilor. Mai mult, pot afirma că există o continuitate evolutivă între religia geto-dacilor şi cea practicată astăzi de poporul român la nivel popular.

  I: Ce înţelegeţi prin religie la nivel popular?
  R: Aş da ca exemplu relevant religia aborigenilor australieni, un cumul de credinţe exprimând raportări specifice ale comunităţilor umane la elementul spiritual, la misterul a ceea ce există dincolo de aparenţele existenţei materiale. Aborigenii australieni cred în simbioza existenţială dintre oameni şi mediul în care trăiesc. Relaţia lor cu felurite divinităţi, cărora le atribuie spirite sau suflete, se face în mod pragmatic, simbiotic existenţial. Cu alte cuvinte, religia serveşte omul, nu omul serveşte religia. Putem face o paralelă între religia aborigenilor australieni şi tradiţiile populare religioase ale românilor. Pe aceste coordonate credinţele sunt asemănătoare cu divinităţile noastre populare exprimate prin Zâne, Ursitoare, Sânziene, Dochii, Iele, Drăgaice, Dragobete, Caloian, aşa cum am arătat în proiectul amintit.
  Oamenii din poporul românesc nu adulează zânele şi zeii. Ei sunt în simbioză existenţială cu zeităţile. Aici este deosebirea fundamentală între tradiţia populară românească şi religiile abrahamice. La nivel popular astfel de divinităţi participă la viaţa omului servindu-i unor scopuri utile. Iar tradiţia prezentă la români este un cumul de crezuri care datorită elementului spiritual se poate numi religie populară.

  I: Iniţiativa dumneavoastră îndrăzneaţă a surprins prin felul în care puneţi problema reîntoarcerii la rădăcinile religioase ale poporului român. Cum legaţi zamolxianismul străbunilor de religia populară a românilor?
  R: În proiectul meu am afirmat că nu este posibilă reconstituirea zamolxianismului timpurilor geto-dacilor, cel practicat de personalităţile istorice existente atunci, Deceneu sau Decebal. Aceasta în primul rând pentru că nu avem date suficiente privind codul de legi al zamolxianismului acelor vremuri. Din informaţiile sporadice ale istoricilor nu se poate avea o imagine clară a religiei zamolxiene. În schimb ceea ce se întâmplă în prezent cu credinţele populare la români este o realitate palpabilă. Tocmai aceste elemente constituie materialul documentar şi faptic prin care putem readuce zamolxianismul la viaţă, în sensul de a căpăta o formă legală, deşi el ca religie nu a încetat niciodată să existe. Zamolxianismul străbunilor este reprezentat în acest fel, astăzi, de religia populară a românilor. Zamolxianismul contemporan pe care îl propun, fiind ecuat cu religia populară a românilor, exprimă în esenţă sufletul românesc. Se poate numi religia populară zamolxiană.

  I: În scrierile istoricilor, despre geto-daci, se fac referiri la sacrificii umane către zei, pentru a obţine favoruri, precum sunt victoriile în lupte, de exemplu. Cum reconciliaţi astfel de informaţii despre practicile religioase ale geto-dacilor şi zamolxianismul românesc care doriţi să dobândească statut legal în România şi Republica Moldova?
  R: Nu există o problemă în sensul acesta deoarece zamolxianismul pe care îl promovez eu ca religie se bazează pe elementele contemporane ale practicii lui, cele care se află prezente în tradiţia populară. Faptul că au existat în vechime astfel de sacrificii, nu interesează zamolxianismul contemporan ci pe cel istoric. Religia populară a românilor nu are prezente elemente care să amintească de sacrificiu, sub orice formă. Dar cultul focului se menţine încă practicat de ciobanii carpatini. Este o temă vastă care poate fi discutată cu o altă ocazia.

  I: Au religiile nevoie de statut legal din momentul în care prin constituţie există libertate religioasă? Nu poate o religie funcţiona şi fără a fi legalizată?
  R: Religiile pot funcţiona în orice societate care respectă toleranţa religioasă, indiferent de nivelul de dezvoltare la care au ajuns acele religii şi fără a ţine seama de criteriile de evaluare a religiei respective. În prezent legile din România şi Republica Moldova cer ca religiile practicate în aceste ţări să aibă statut legal şi ca atare să fie înregistrate. Avem de exemplu în România Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. Poate că prin aplicarea legislaţiei la nivel de Comunitate Europeană astfel de formalităţi să dispară şi prin urmare fiecare să fie liber, în toată puterea cuvântului, de a practica religia pe care şi-o doreşte. În acest sens rămâne să monitorizăm evoluţia legislaţiei.

  I: Aţi menţionat faptul că nu există un cod de legi al zamolxianismului istoric, cel al vremurilor lui Deceneu sau Decebal. Fără cod de legi o religie este greu să funcţioneze la nivelul societăţilor bine organizate, cum este cea în care trăim noi. Cum veţi depăşi această problemă?
  R: În cazul zamolxianismului promovat de mine, deşi aşa cum am afirmat, el este o realitate a zilelor noastre, fiind practicat cu precădere la sate, este necesar un cod de legi. În prezent, bazat pe ceea ce se întâmplă cu religia populară zamolxiană, lucrez la elaborarea unui astfel de cod care va ţine seamă într-o mică măsură şi de zamolxianismul istoric, relevat prin cercetările făcute în acest domeniu. Un astfel de cod trebuie să aibă forma de precepte şi recomandări spirituale. Dar modul în care pun astfel de probleme este cel modern în care raţionalitatea predomină. Deci voi ţine seama de faptul că printr-un astfel de cod religios mă adresez omului secolului XXI. Nu vor exista descrieri naive ale facerii lumii în şapte zile, ci idei ştiinţifice şi filosofice care concordă cu vremurile noastre.

  I: Aţi menţionat în proiectul dumneavoastră sincretismul istoric dintre zamolxianism şi creştinismul ortodox la români. Cum va evolua religia populară, zamolxianismul contemporan, ţinând cont de faptul că este deja acceptat parţial sub patronajul creştinismului ortodox la români?
  R: Este vorba de a permite maturizarea unui copil care a rămas mult timp în stadiul copilăriei, în relaţie cu mama care l-a adoptat, care în acest caz este religia creştin ortodoxă. Dar aşa cum ştim din viaţă, cu timpul un copil se va maturiza, pe când mama va îmbătrâni.
  I: Vreţi să spuneţi că zamolxianismul va înlocui cândva creştinismul ortodox la români?
  R: Există o astfel de posibilitate, ţinând cont de faptul că zamolxianismul contemporan este o creaţie a românilor prin filierele geto-dacă şi romană, pe când creştinismul este un crez care a venit din afară, exprimând mai degrabă setul de idei spirituale ale poporului evreu, poporul lui Dumnezeu în Biblie. Însăşi persoana de la care a pornit creştinismul, Iisus Hristos, s-a manifestat în cadrul religiei poporului evreu, venise să salveze acel popor. Lucrurile au luat cu totul altă întorsătură atunci când salvarea pe care le-o oferea nu a fost acceptată. Există o întrebare fundamentală care nu a putut fi rezolvată nici astăzi: Cum pot neamurile să fie salvate mai înainte ca poporul lui Dumnezeu să fie salvat? Aceasta a dus la o evoluţie ideologică fără sens, precum este crezul mormonilor, de exemplu, că ei sunt de fapt evreii, justificând astfel că poporul lui Dumnezeu este salvat prin Iisus Hristos. Dar după cum vedem în zilele noastre, poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, trăieşte în Israel şi în alte părţi din lume, şi îşi aşteaptă încă salvatorul. Considerând acest argument, se poate spune că poziţia spirituală a creştinismului este slabă şi în timp va slăbi, pe măsură ce oamenii fac o evaluare din ce în ce mai logică. În schimb poziţia zamolxianismului se întăreşte continuu, filonul spiritual al românilor este viguros în această direcţie. În timp, românii vor reveni la ceea ce îi defineşte ca popor spiritual, la regăsirea de sine contribuind rădăcina ancestrală din care cred eu că în viitor se va ivi un falnic copac spiritual.

  I: Religiile dacă nu evoluează mor. Ce se va întâmpla cu sincretismul creştinism ortodox – zamolxianism, despre care aţi menţionat în proiectul lansării înregistrării legale a zamolxianismului?
  R: Este întocmai precum spuneţi – religiile dacă nu evoluează mor. Faptul că românii au în prezent un creştinism destul de viguros, în comparaţie cu alte grupări creştine din lume, se datorează tocmai faptului că acesta a intrat în sincretism cu tradiţiile populare româneşti. Acest fapt este foarte important pentru creştinismul ortodox la români, care în acest fel şi-a creat o latură evolutivă, dar care a dus la o continuă opoziţie internă. Creştinismul ortodox la români este dezbinat deoarece facţiunea conservatoare doreşte o apropiere cât mai mare de filonul de idei exprimat în Biblie, pe când facţiunea progresistă vede stagnare în menţinerea strictă a acestor idei şi doreşte să aducă un suflu nou. Elementele zamolxiene prezente în creştinismul ortodox al românilor aduc într-adevăr acea prospeţime şi bucurie a vieţii, pe când în esenţa lui, creştinismul este trist prin simbolistica crucii însângerate, paragon al suferinţei divine. În timp oamenii vor opta pentru bucuria vieţii. Este greu de anticipat cum se va reforma creştinismul ortodox al românilor în veacurile ce vor urma.

  I: Cum va rezolva zamolxianismul disensiunea internă, caracteristică în general religiilor?
  R: Trebuie spus de la început faptul că în zamolxianism nu există o autoritate centrală care să dirijeze orientarea grupărilor religioase. Lipsa autorităţii centrale elimină din start orice disensiune pe teme de interpretare a codului de legi religioase. Zamolxianismul este, în esenţă, o religie de tip primar şi nu creată prin revelaţie, aşa cum sunt religiile abrahamice şi buddhismul de pildă. Religia populară a românilor exprimă o relaţie directă om – natură, se aseamănă în această privinţă cu religiile indienilor nativi americani, a aborigenilor australieni şi a indienilor hinduşi. Toate aceste crezuri nu sunt centralizate, aderenţii lor având libertatea de a alege spiritul cu care zeitate să intre în relaţie simbiotică existenţială. În cazul zamolxianismului, de pildă, oamenii cred în participarea spiritelor la viaţa lor prin credinţa în Zâne, Ursitoare, Sânziene, Dochii, Iele, Drăgaice, Dragobete, Caloian şi altele.

  I: Cum vedeţi evoluţia zamolxianismului la români în următorii 20 de ani?
  R: Ideile reformatoare au nevoie de timp să se maturizeze. Dar în momentul în care mase mari de oameni înţeleg relevanţa zamolxianismului, lucrurile pot evolua repede. Voi urmări atent cum se va merge în această direcţie. Până în prezent principalul handicap este inexistenţa unui cod de legi, dar, aşa cum am menţionat, acest fapt se va rezolva poate chiar în cursul anului 2009. Aş fi bucuros să văd înfiriparea comunităţilor care să construiască lăcaşe noi de cult zamolxian, precum sunt vetre, sanctuare şi temple. În prezent le avem doar pe cele moştenite de la geto-daci.

  I: Puteţi spune că sunteţi de religie zamolxiană?
  R: Absolut. În prezent sunt milioane de români care parţial practică zamolxianismul, fiind mai mult sau mai puţin conştienţi că aplică religia strămoşilor, nu cea creştină. Cadrul legal în România şi Republica Moldova va facilita apariţia noilor lăcaşe de cult.

  I: Vă mulţumim pentru acest interviu. Dorim să ne permiteţi să continuăm în viitor această temă fascinantă, practica religiei zamolxiene de către români.
  R: Cu plăcere. Vă voi ţine la curent cu evoluţia proiectului meu.

  Copyright © Ileana Speranţa Baciu şi Octavian Sărbătoare 2009 şi anii următori. Autorii dau dreptul de copiere şi publicare a conţinutului, parţial sau integral, în orice formă, fără modificări, cu condiţia ca dreptul de autor să fie menţionat şi păstrat.

 23. sibi preuteaso.. io mi-oi continua treaba încet… doara odata s-or recunoaşte si Sfincşii fraţi între ei şi atunci o-m hi iar ce-am spus în VISUL SFINXULUI de pe blogu tau
  Zamolxe ăl mare să te aibă în pază:)

 24. Exista o legatura intre Sfinxul Egiptului si Sfinxul din Bucegi, americanasii stiu mai bine ca noi, nu pentru ca ar fi ei mai isteti, ci pentru ca poseda tehnologie avansata, scanarile din satelit au demonstrat existenta unui tunel subteran mai ales energetic ce leaga Sfincsii….dovezi foarte multe noi, prostimea nu avem pentru ca nu se doreste sa avem acces la ele, nu e in interesul nimanui sa recunoasca fatul ca Romania este Pamant Sfant, Sacru… Papa Ioan Paul al II-lea a spus la randu-i cand a sarutat pamantul sacru : ” cu adevarat sarut pamant sfant … ” …
  In opinia mea, noi suntem Leaganul Civilizatiei Europene si asa cum am fost in trecut, nadajduiesc sa fim din nou Leaganul Suprem al Spiritualitatii Divine ! Zamolxe sa ne lumineze !
  stima si respect domnilor,
  Sibilla

 25. Oroles da tinem legatura .. cu bine:)

 26. Edgar Cayce , da , el era respectivul . Si da mai tinem legatura , poate mai lamurim cateva lucruri . Sau macar lansam niste ipoteze , protocroniste dupa cum spunea cine zicea . Salutari si tie si lui quadratus . Zgrimtes , hultan . . . !

 27. Oroles, profeţiiile indifernt de cine sunt ele afirmsate au de la început un caracter nesigur.. se pot întâmpla sau nu… io doar le-am mentionat nu am afirmat ca într-adevar se vor si întâmpla…Apropo respectivu care-ti scapă e Edgar Cayce….în profeţiile foarte noi io îţi spun sincer, nu prea am încredere, ir legătura Egipt dacia este evidentă:)
  Multam de corecturi felicitări etc:) si Quadratus îţi multumeşte:)
  ne mai scriem!:)

 28. @ Zamolxe : profetiile lui Sundar Singh nu se refera la Romania , varianta care circula la noi e scornita de Gregorian Bivolaru . Sursa e sigura , de fapt Sundar nici nu a fost in Romania asa cum se afirma in unele surse de pe net , e adevarat ca primise o invitatie pe care insa nu a onorat-o . Mai era o afirmatie a unui clarvazator , imi scapa numele , care spunea : ” piramidele au fost construite de Ra-ta si tribul sau din Carpati ” , si aici era se pare o confuzie , insa o legatura intre pelasgi , daci si Egipt exista .

 29. Oroles, multumim pt. felicitari si bine ai venit!
  Solomonar

 30. o fi.. io zic sa lasam viitoru sa hotărască asta Oroles:)
  numa bine:)

 31. In primul rand sincere felicitari , acesta e inca un blog unde o sa revin pentru ca trateaza subiecte care ma intereseaza . Dar referitor la profetiile lui Sundar Singh , trebuie sa va dezamagesc , din surse sigure va spun ca sant facaturi .

 32. nea costache sa traieşti!
  profeţiile în legătură cu Roamnânia ale lui Sundar Singh o sa le postez în variantă integrală dar numai ce-i referitor la România… Si sa ne mai cauta-ti…O-m avea si eschatolgie (asteptare) romanească:)!
  cu respect zamolxe

 33. Bine-ati revenit, Nea Costache! Din pacate nu cunosc in amanunt ce si cum cu profetiile- aveti cumva un link? Multumesc. Solomonar

 34. Va felicit pentru acest articol foarte documentat si bine scris. Ce parere aveti despre profetiile lui Sundar Singh despre Romania ? Dar cele ale lui Padre Pio? Cea a lui Sundar Sing este probabil agreata si de BOR, deoarece prima data, am citit-o intr-o brosura micuta, la sfarsitul unor rugaciuni, editata de o biserica din Moldova cu ocazia hramului bisericii. Sunt putin sceptic la aceste profetii, ar fi prea frumos sa fie adevarat.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: